De kwaliteit van online search-engines (internet zoekdiensten)

De zoekresultaten van online zoekdiensten als Google worden met de dag beter. Dat geldt echter niet voor alle soorten bestanden. De kwaliteit van multimedia zoekresultaten is nog belabberd! Wanneer we, bijvoorbeeld kijken naar de kwaliteit van 'plaatjeszoekers', levert dat vaak hilarische miskleunen op.

Benchmark

Hoog tijd dus, voor een maatstaf waaraan de kwaliteit van online zoekdiensten getoetst kan worden. Ookal omdat tussen de zoekresultaten regelmatig ongevraagd vunzige afbeeldingen worden gepresenteerd, die niet iedereen geschikt zal achten voor alle leeftijden.

Onze keuze is gevallen op een veelgebruikte 'tool' uit een systematische leermethode: het leesplankje  . . .

Het leesplankje van Hogeveen, dat dateert uit 1898, laat 16 plaatjes zien die passen bij de 16 woordjes 'aap', 'noot', 'mies', 'wim', 'zus', 'jet', 'teun', 'vuur', 'gijs', 'kees', 'bok', 'weide', 'does', 'hok', 'duif' en 'schapen'. Zeer geschikt voor onze test, omdat velen bekend zijn met deze begrippen en er op eenvoudige wijze de 'score' 16 aan kan worden verbonden.

Gemakshalve hebben we bij de zo verkregen 16 zoekopdrachten alleen gekeken naar het eerst gepresenteerde zoekresultaat, omdat dit in ogen van velen het meest relevante zou moeten zijn. Aan deze individuele resultaten kenden we de score 1 (passend) of 0 (niet adekwaat) toe. Om te komen tot een totaalscore per zoekdienst, werden deze scores bij elkaar opgeteld. De tot nu toe hoogst gemeten score is 8 (uit 16).

Testresultaten

- de kwaliteit van Google Images (17-05-2005)
- de kwaliteit van Alta Vista Images (17-05-2005)
- de kwaliteit van Yahoo! Images (7-02-2006)