Welke vogel is dit?
Foto's van de bekendste vogels in de tuin

Page 1 of 3 Next

barmsijsjes-en-sijsje ekster groenling halsbandparkiet heggenmus
houtduif huismus-man-en-vrouw kauw koekoek koolmees