inhoud De familie Lenshoek stamt uit de Bommelerwaard en ontleent haar naam waarschijnlijk aan de buurtschap ‘Lenshoek’ in Wellseind. Vermoedelijk refereert de naam aan een hoek waar water werd ‘gelensd’ (geloosd) vanuit een laagliggend gedeelte.

Een geslachtsregister uit 1798 vormt de basis voor de genealogie Lenshoek, die werd opgenomen in Vorstermans van Oyen’s Stam- en Wapenboek en later in Nederland’s Patriciaat. De vermelding over de oudste generaties hierin is twijfelachtig. Uit recent onderzoek blijkt dat de eerste vermelding een Hendrick Adriaensz. Lenshoeck betreft, die in 1598 voorkomt in Slijkwell.

Bijna drie eeuwen lang hadden opvolgende generaties van de familie Lenshoek vanaf de hofstede ‘Het Hemelrijck’ in Kerkwijk vooraanstaande bestuursfuncties. In 1764 kwam de familie Lenshoek in het bezit van de heerlijkheid Kerkwijk. Het als te streng ervaren religieuze klimaat was aanleiding voor de familie om zich in de tweede helft van de 19e eeuw te vestigen in Zaltbommel. Hier werd een lid van de familie burgemeester. In de 20e eeuw was een nazaat van deze tak een bekende neurochirurg in Groningen. Naar hem is een afdeling in het academisch ziekenhuis genoemd. Rond 1800 vestigden zich twee leden van de familie zich in Zeeland, waar leden van de familie lange tijd bestuursfuncties uitoefenden op lokaal en regionaal niveau. Een van hen verkreeg begin negentiende eeuw de ambachtsheerlijkheid Zwake, onder ‘s-Gravenpolder. De ambachtsheerlijkheid van Kerkwijk kwam via vererving en overdracht terecht bij de familie in Zeeland.

december 2012