Curriculum Vitae


Personalia

achternaam: Rueb
voornamen: Robert-Jan
adres: De Constant Rebecqueplein 3
2518 RA Den Haag
tel. (070) 320 5546
mob. 06-5189 7233
fax (070) 320 5547
e-mail: rueb@bart.nl
Geb. 05-03-1959 (Leiden)
burgerlijke staat: ongehuwd
nationaliteit: Nederlandse

Opleiding

1976 Diploma HAVO, Maerlant Lyceum Den Haag
1980-84 Staatsexamen VWO (deelcertificaten: Nederlands, Frans, Engels, Geschiedenis)
1985 Propaedeuse Neerlandistiek, Universiteit van Amsterdam
1985-90 Studie Algemene Literatuur Wetenschap, Universiteit van Amsterdam

Arbeidsheden- en verleden

1985-heden journalist/redakteur (freelance)
publikaties in o.a. Vrij Nederland, Volkskrant, Haagsche Courant, Playboy, Hollands Diep, De Brakke Hond, DOEN agenda, Circuit, Haags Straatnieuws, Gourmet Gazette, Eyes on Food, Eyes on Chemistry, Amersfoort Magazine, Xpat Journal, Uitpost Magazine etc.;
freelance initiator en voorbereider van verschillende (tekst)produkties, al dan niet in opdracht.

1985-heden schrijver/columnist/dichter
publikaties in diverse tijdschriften en (literaire) bloemlezingen, alsmede radio- en televisiebijdragen en podiumoptredens (eigen werk)

1987-1989 organisator Haagse Nacht van de Literatuur
Als bestuurslid van de Stichting de Avonden verantwoordelijk voor beleid, produktie, kwaliteitsbewaking, programmering, artiestenmanagement en publiciteit van de "Haagse Nacht van de Literatuur" (literatuurfestival in C.C. Paard Den Haag), alsmede idem bij andere, kleinschaligere evenementen.

1988-1997 Meerdere werkzaamheden bij DOEN Promoties (later DOEN Uitgeverij) Den Haag
hoofd- en eindredakteur DOEN Agenda (beleid, bladmanagement, redaktie-coördinatie, tekstredaktie, tekstschrijven, vormgevings- en drukwerkbegeleiding, etc.);
produktiemanager (waaronder kwaliteitsbewaking) en vormgevingscoördinator en begeleider meerdere incidentele uitgaves en projekten
publiciteitscoördinator en organisator van de diverse aktiviteiten van de uitgeverij
coördinator en 'webmaster' internetsite

1990-heden Festivals
Mede-organisator (beleid, produktie) en/of publiciteitscoördinator (persberichten, perskontakten, publiciteit algemeen) van de 'Haagse KoninginneNach' (grootschalig muziekfestival in de Haagse binnenstad)
idem m.b.t. de 'North Sea Jazz Heats The Hague' ('opwarm'festival van North Sea Jazz)
idem m.b.t. de 'Haagse Schilderswijk Bazar (Ha-Schi-Ba)' (multicultureel festival in de Schilderswijk)
Tevens presentatie van meerdere festivals waaronder North Sea Jazz Festival, North Sea Jazz Heats The Hague, Crossing Border Festival en Plein Open.
Samen met Gerard van den IJssel organisator van 'HoutRustZacht', het afscheidsevenement voor de Haagse Houtrusthallen.

1992-heden Publiciteitswerkzaamheden
Publiciteitscoördinatie en produktie voor verschillende festivals en organisaties.

1992 Vertaling
Publikatie van vertaalde gedichten van James Douglas (Jim) Morrison: 'De Heren. De Nieuwe Schepselen' (uitgeverij Maldoror, Den Haag)

1996-1997 Haags Overleg Popmuziek
Mede-oprichter, lid dagelijks bestuur en publiciteitscoördinator (perskontakten, persberichten, e.d.) van het Haags Overleg Popmuziek (HOP)

1996-1998 Redaktieraden
Lid verschillende redaktieraden, o.a. Stork on Stage (Haags muzikantenmagazine), Haags Straatnieuws (dak- en thuislozenkrant), Circuit (regionaal uitgaansblad), deBatterij (organisatie van debatten over cultuur en communicatie), Briljant (Haags Ideeëncentrum)

1997 Uitgaves
Publikatie van documentair boek: "Het Paard van de Prinsegracht; 25 jaar Paard (al dan niet) Van Troje", naar aanleiding van 25-jarig jubileum van C.C. Paard (van Troje); uitgeverij Lakerveld/Seapress, Den Haag

1997-2001 Haags Straatnieuws
Hoofd- en eindredakteur van Haags Straatnieuws (Haagse dak- en thuislozenkrant)

1998-heden Bijdragen aan Haagse uitgaves
1998, Publikatie van uitgebreide bijlage in populair-wetenschappelijk boek: "Kèk mè nâh!, plat en bekakt haags" van Ad van Gaalen, e.a.; uitgeverij Bzztoh, Den Haag);
1998, Publikatie van "Ut Groen-Geile Boekie, de offesjeile spelling vannut Haags", (i.s.m. Sjaak Bral en Marnix Rueb; uitgeverij Kap Nâh! bv., Den Haag);
1999, Publikatie van "De Groen-Geile Scheuâhkalendâh vannut Jaah 2000", (i.s.m. Sjaak Bral en Marnix Rueb; uitgeverij Kap Nâh! bv., Den Haag);
2001, Publikatie van "Haags, de kugsus" van het HTI (Haags Tale Instituut), (i.s.m. Sjaak Bral en Marnix Rueb; uitgeverij Kap Nâh! bv., Den Haag);

1997-heden Groeten uit De Haag
Mede-oprichter van het Haagse columnistenkollektief Groeten Uit De Haag;
Uitgever, vormgever en co-auteur van verzamelbundel 'Groeten Uit De Haag'

1999 Oprichting RJ Rueb Journalistiek en Redaktie BV

1999-2000 Brochures
Seizoensbrochures (1999, 2000 en 2001) Dr Anton Philipszaal Den Haag; teksten, redaktie, begeleiding en coördinatie

1999-2000 Yres Uitgevers vof / Magazine (0174)
mede-oprichter van Yres Uitgevers vof; uitgever en eindredakteur van Magazine (0174), lifestyle magazine voor het Westland

2000 Oprichting RJR Publishing
2000 Publicatie 'De Tunnelguppen' van tekenaar Nol Kooij en auteur Gerard van den IJssel
2001 Publicatie van het boek 'De ondraaglijke flauwekul van het bestaan' van auteur Julius Pasgeld
2003 Publicatie van het boek 'geduld is un schone keukuh' van auteur Boozy
2003 Publicatie van het boek 'ADO IS ART' van auteur Jeffrey Huf en kunstenaarsechtpaar Marcello&Els

2001 Organisatie HoutRustZacht, afscheidsfestival voor de Haagse Houtrusthallen (8 september 2001) i.s.m. Gerard van den IJssel

2001 Toneelstuk SLOAP
Vijfdelige Haagse soapserie 'Sloap' in de Koninklijke Schouwburg (i.h.k.v. zomerprogrammering)

2002 Project LEYP
Projectorganisator voor het jongerenparticipatieproject LEYP (voor jongeren in de Haagse vinexwijken Leidschenveen en Ypenburg). In samenwerking met kunstenaarsechtpaar Marcello&Els en journaliste Sanne Vermaas. In opdracht van de gemeente Den Haag.

2003 Michael Brecker at the Atrium
Publiciteit voor het eenmalige concert van jazzlegende Michael Brecker in het Atrium Staduis in Den Haag (in samenwerking met Tekstlab)

2003 Haags Songfestival
Produktie en organisatie inclusief deelnemerswerving en website.

laatst bijgewerkt: 23-11-02