RJ. Rueb Journalistiek en Redaktie bv is een ervaren tekstbedrijf, dat zich toespitst op het verzorgen van journalistieke produkties van uiteenlopende aard.


Tevens is RJ. Rueb Journalistiek en Redaktie bv gespecialiseerd in tekst-, hoofd- en eindredaktie, vormgevings-, drukwerk- en produktiebegeleiding van allerlei uitgaves.

RJ. Rueb Journalistiek en Redaktie bv is ook een uitgeverij: RJR Publishing.

Daarnaast is RJ. Rueb Journalistiek en Redaktie bv aktief in PR en evenementorganisatie.

 

De Constant Rebecqueplein 3
2563 JH Den Haag

tel. 070 320 5546
mobiel 06-5189 7233
fax 070 320 5547
e-mail:
rueb@bart.nl

ANB-Amro 55.29.44.416
Opgericht in 1999.
KvK 2718 22856

TEKSTPRODUKTIES

REDAKTIE

UITGEVERIJ