" groetenuitdehaag <TITLE>GROETENBOEK

Groeten uit De Haag

Het debuutboek van het gelijknamige Haagse Columnistenkollektief.

Een bijzondere bundeling van scherpzinnige columns; soms netelig, soms barstend van sarcasme, maar altijd goed voor optrekkende mondhoeken.

Het boek bevat bovendien veertien tekeningen van de bekende Haagse illustrator Jaap Vegter.

ISBN. 90-70783-15-0
eerste druk: november 1999
winkelprijs: fl.24,95

De bundel 'Groeten Uit De Haag'
is ook rechtstreeks te bestellen:
Maak fl. 24,95 over op girorekening 78.29.896 t.n.v. Groeten Uit De Haag te Leidschendam en het boek wordt u per ommegaande post toegestuurd.

mail voor meer informatie:
GROETEN UIT DE HAAG

met columns van:

Waarom u dit boek moet kopen???

De columnisten vertellen u wel waarom:

Adriaan Bontebal Julius Pasgeld
RJ. Rueb Sara Em Paul Waayers