Consultancy

Goedemorgen collega-ondernemers uit De Haag en z'n regio,

Het is mij een hele eer om zo vroeg op deze stralende novemberochtend voor zo'n bedrijvig stel mensen de toon te mogen zetten voor een dag vol inspirerende teksten en powerpointpresentaties. Helaas heb ik zelf geen powerpointpresentatie paraat ­ mijn computer heeft geregeld vastlopers ­ maar alleen het woord powerpointpresentatie vind ik al zo mooi dat ik het in de eerste twee zinnen die ik hier vandaag uitspreek al drie keer heb gebruikt. Dat dus terzijde, want ik kom hier dus eigenlijk helemaal niet om te praten over powerpointpresentaties, maar het is dat woord hè, powerpointpresentatie Waar wil ik dan wel over spreken? Nou, over het onderwerp van vandaag dus. Het uitwisselen van kennis en ervaring. Het inschakelen van externe expertise en hoe dat kan leiden tot succesvol ondernemen.

Nu heb ik zelf een klein bedrijfje, een wat je noemt 'consultancy', dat naar de beste Haagse traditie aan Jan en Alleman ongevraagd advies levert. Mijn bedrijfje heet Head en Mussels en het moge duidelijk zijn dat ik in casu het Head ben. De Mussels heb ik maar even thuisgelaten. Of liever gezegd, ze staan hier achter de coulissen voor het geval het Head onverhoopt wat zou overkomen.

Mijn bedrijfje is mag ik wel zeggen, erg succesvol. Het is nog zelden voorgekomen dat potentiële klanten 'nee' zeiden tegen mijn adviezen en daarvoor moet ik met name de Mussels zeer erkentelijk zijn. Zij hebben tenslotte altijd de juiste argumenten paraat om de klant te overtuigen. Goed personeel is een zegen voor je bedrijf.

Sommige van onze concurrenten beweren wel eens dat wij een agressieve marketingstrategie voorstaan, maar dat is louter jaloezie. Onze strategie is altijd oplossingsgericht, doelgericht en waar mogelijk ook creatief. Overredingskracht is daarbij onze grootste troef. Nee, daarvoor hebben wij heus geen gespierde taal nodig. Vaak doet een indringende blik het werk al. Dat en de juiste argumenten uiteraard.

In ons métier van consultants hoeven wij ons gelukkig niet te focussen op innovatie en automatisering. Adviseren is tenslotte iets dat je doet vanuit je ervaring, niet vanuit een computer, toch? Hoewel er wel degelijk een goede kennis vereist is ten aanzien van de hulpmiddelen waarvan het personeel zich soms moet bedienen. Maar gelukkig zit daar altijd wel een degelijke gebruiksaanwijzing bij of spreekt de bediening ervan voor zich.

Op het internet zal u ons niet aantreffen, althans niet tijdens werktijd. Wat de Mussels in hun eigen tijd doen, dat moeten ze uiteraard zelf weten. Ik zal ze daarbij geen haarbreed in de weg staan. Ik kijk wel uit, want tevreden personeel is een absolute must wil je als bedrijf kunnen functioneren. In mijn geval het zelfs van direct levensbelang dat ik mijn mensen tevreden houd, dus ik laat het wel uit mijn Head om hen ook maar iets tekort te laten komen.

Als manager en mental-coach ligt er voor mij als Head een belangrijke rol weggelegd. Goed personeel moet tenslotte altijd weer gestuurd worden, anders wordt het een losgeslagen zootje. Als Head ben je ervoor verantwoordelijk dat er afwisselend werk is en dat het personeel zich veilig bij je voelt. Alleen dan kan een goede werksfeer ontstaan. In mijn branche laat ik mijn medewerkers dan ook geregeld vanaf andere lokaties opereren. Want als de sleur toeslaat, ga dan maar liever je geluk een deurtje verderop proberen. Daarmee houd je ze scherp, alert en waakzaam. En alleen dan kan je de beste resultaten boeken.

Voor de training van ons personeel trekken wij relatief veel tijd uit. Om een bedrijf met ballen te realiseren, zal er tenslotte gezweet moeten worden. Uiteraard kunnen wij dat niet intern organiseren, dus hebben wij voor de juiste scholing een beroep gedaan op een extern en bijzonder goed geoutilleerd opleidingsinstituut in de breedste zin van het woord, de sportschool van Peet de Kneet in de Cederstraat. Dit alles onder ons bedrijfsmotto: "Als het niet uit de lengte komt, dan komt het wel uit de breedte".

Mijn bedrijf opereert in alle lagen van de bevolking, in principe overal waar het geld voor het oprapen ligt. Want zoals bij iedere ondernemer geldt ook bij mij het devies: "Pakken wat je pakken kan". En met personeel met de kwaliteiten van mijn Mussels kan ik rustig stellen dat wij de pakkans aanzienlijk vergroot hebben.

Afsluitend wil ik zeggen dat ons consultancy-bedrijf vooral gespecialiseerd is in kort en bondig advies. Zo zal je ons personeel nooit in een uitgebreide dialoog aantreffen met een niet geheel overtuigde klant. In het beste geval geven onze Mussels dan het uiterst effectieve advies "Bek dicht en opzouten", een goede raad die door veruit de meeste van onze klanten doorgaans met instemming wordt ontvangen. En er is voor een professioneel consultant toch echt niets mooiers dan dat zijn klanten enthousiast gebruik maken van zijn adviezen

We mogen dan wellicht geen powerpointpresentatie in huis hebben, aan kracht ontbreekt het ons geen moment.

Speech uitgesproken als 'openingsact' van het Regionaal Ondernemers Congres Haaglanden, woensdag 27 november 2002, Nederlands Congres Centrum Den Haag.

© RJ. Rueb 2002

reactie: