Norm- en waardeloos

Volgende week zal ik hier verstek moeten laten gaan omdat ik tegelijkertijd ergens anders moet zijn. Dat komt wel eens voor. Nu is het overigens niet zo'n ramp, want volgende week is er in Galerie Haags geeneens geen borrel, omdat Wieteketje van Dort hier geopend wordt. Helaas zal ik daar niet bijzijn omdat ik mij verplicht heb de gehele avond door te brengen als aandachtig toehoorder bij een debat dat de Haagse voor-zich-uit-praat-groep DeBatterij organiseert aan de Prinsestraat. Een debat dat zal gaan over 'Haagse Norreme en Waahde', een contradictie-in-termen die ze nog wel zullen merken als ik aan het eind van de avond mijn steentje kom bijdragen.

Mij is de opdracht gegeven om het debat af te sluiten met een column die zich uitspreekt vóór of tégen het invoeren van 10 Haagse Stadsregels. Ooievaarsregels noemen ze dat, waarmee ze maar weer eens blijk geven van hun onkunde om de Haagse dingen bij hun Haagse naam te noemen. Want als er hier in de stad dan zo nodig regels moeten komen, dan zijn het toch nog altijd 'Règâhreigels'. Ja toch, niet dan?

Ik vind de hele discussie over normen en waarden sowieso een lachtertje. Normen en waarden hèb je, daar moet je verder niet over lullen. Zo kwam ik laatst een vent tegen die het zijn hele leven lang al heel normaal vindt om mensen met een andere mening in elkaar te hengsten. Hij ontleende er voor zichzelf een groot gevoel van eigenwaarde aan. Wie ben ik dan om hem te gaan zeggen dat volgens mijn normen en waarden-systeem 'in elkaar hengsten' niet noemenswaardig aan de orde is. Gelijk doemde de vraag bij mij op wie er menselijker was. Omdat deze man verreweg de meeste aanhang voor zijn standpunt zal vinden, besloot ik mijzelf maar als te ver doorgeschoten in mijn normen en waarden-besef te beschouwen. Als je kijkt naar wat Bush doet met andersdenkenden of andersgelovigen, of wat Deetman doet met mensen die hun standpunt middels een demonstratie kenbaar willen maken, of wat de politie doet met mensen die denken dat iedere scooter eigenlijk ook voor hen is, of wat wie dan ook wil doen met de verkrachter van zijn/haar kind, om maar een paar voorbeelden te noemen, dan lijkt een gewelddadige oplossing de onomstotelijke norm. Al sinds mensenheugnis.

Maar goed, mensen die problemen willen oplossen met een goed gesprek of debat zijn er natuurlijk ook, hoewel beslist niet in de meerderheid. En omdat deze mensen zo benevens de maatschappelijke werkelijkheid staan denken ze een waardevolle bijdrage aan onze normen te leveren door regels op te stellen. Om zo waardevrij mogelijk over te komen hebben ze hun aandrang tot het opstellen van regels genuanceerd door zich hardop af te vragen wiens regels dat dan zouden moeten zijn.

In Gouda is men daar overheen gestapt en heeft men de democratische weg gekozen. Met 33 duizend folders werd aan iedere Goudse kaaskop een setje van 35 regeltjes-van-de-goede-smaak voorgelegd, waaruit uiteindelijk 10 gouden gedragsregels uitvergroot zouden worden. De 10 Geboden voor de moderne Gouwenaar.
De regels zijn de simpelheid zelve en zoals alle regels niet na te leven door mensen die er anders over denken. We nemen ze even door.

Op nummer 10 staat de regel: "Agenten zijn er voor ons allemaal, respect graag." Twee dingen: waar zijn ze als je ze nodig hebt en waarom vallen ze mij altijd lastig? Ik ben zelf altijd de vriendelijkheid zelve tegen de kit, maar onderhuids zou ik ze het liefste uit mijn buurt willen rammen, stelletje opgefokte machtsdienaren. Het woord zegt het al.

Nummer 9: "Pest, plaag en discrimineer niet!" Ja, ga ons lekker dat lolletje ontnemen. Er is toch niks leuker dan iemand eens goed plagen. En als je iemand die minderwaardig is aan jou niet op waarde mag schatten

Nummer 8: "Ouders voeden zelf hun kinderen op." Moet je vooral zeggen tegen een vader die door de rechter op een opvoedkundig zijspoor dreigt te worden gezet.

Nummer 7: "Respecteer elkaar altijd" Respect lijkt me eerder iets dat je afdwingt. Als je ex je belazert of als die kut-Marokkaan je fiets jat dan kan je daar toch moeilijk respect voor opbrengen? Of geldt dat dan niet. Hoef je voor mensen die zelf geen respect voor jou tonen ook geen respect op te brengen? Hoe zat dat dan met dat 'dicrimineer-niet'?

Regel 6: "Hard rijden is bloedlink, doe dus normaal". Wat nou? Hardrijden ís toch normaal!

Regel 5: "Spreek Nederlands, dan begrijpen we elkaar". Wat een domme opmerking. Ik spreek Nederlands en niemand begrijpt me.

Nummer 4: "Intimiderend rondhangen is a-sociaal". Dus je mag niet eens meer booskijken tijdens het rondhangen? Ik vind mensen die zich laten intimideren door nors-ogende groepjes mensen patheties.

Regel 3: "Ruim je afval zelf op". Daar betalen we toch de Dienst Vegen voor?

Regel 2: "Gebruik geen geweld". Hoe los je dan problemen op, waar een gezellig gesprek geen soelaas meer biedt?

Regel 1: "Wat je stuk maakt, moet je zelf betalen". Ik weet niet hoe het met anderen zit, maar ik betaal me al blauw aan alle soorten verzekering. Mag ik bij tijd en wijle ook eens waar voor mijn geld hebben?

Nou, dat wordt wat dat debat. Ik denk dat ik me maar eens fijn norm- en waardeloos ga zitten gedragen.
Volgende keer meer ellende.

voorgedragen tijdens wekelijkse culturele borrel in Galerie Haags

© RJ. Rueb 2002

reactie: