Onderzoeksvraag:

Zijn in het jaar na aanschaf van de camera significant meer foto's gemaakt?

Voor een antwoord op die vraag is het nodig te weten hoeveel foto's hij maakte, en hoeveel foto's men kon verwachten. Het ene is een kwestie van tellen, het andere van schatten.
De camera is gekocht in oktober 1931. Het eerste jaar na aankoop is jaar '32.
Voor de schatting maken we gebruik van het gemiddelde (1 foto per maand) en het 'nieuwheidseffect'.

De tabel heeft betrekking op aantallen foto's uit de jaren 1930 t/m 1934.

 getelde  aantallen    3    24  80   12   11 
 geschatte  aantallen    5   15   24   22   12 

Ter vergelijking van de twee getallenreeksen gebruikten we een formule van Kolmogorov-Smirnov (K-S).
De K-S test.

Conclusie.
In de periode waarin de aankoop van een nieuwe, eigen camera valt, maakte de fotograaf meer foto's dan in elke andere periode uit zijn carrière, en de test wijst uit dat hij in het jaar na aankoop van die camera significant meer foto's maakte dan in een van de andere jaren uit die eerste periode.
Het kopen van een eigen camera was een keerpunt in zijn loopbaan.

Nieuwe vragen