Uitvinders Toverlantaarn

Mogelijke uitvinders zijn

Vaak wordt een van hen als de uitvinder aangewezen. En wel vanuit nationalistische overwegingen, in plaats van op basis van historische feiten.
Voor zover nu bekend, is niet met zekerheid te zeggen wie de uitvinder is.
Wie weet of de uitvinder is helemaal geen Europeaan maar een Chinees!
De oudste afbeelding van een toverlantaarn is er een in een schetsboek uit 1420.

Oudste afbeelding