Oorderdam (Oorderen, nu Antwerpen)

18 mei 2005 

3.1 Oorderdam

1287. sclusas sive aquaeductum de Orderdamme[128701121.].

1358. Oerdamme[Prims, 1949b, 16.].

1369. goeden luden van Oerdamen[Meijers, 1940, 64.].

14eE. Oerd en Oerdamme; Ordamme[Meijers, 1940, 69.].

1504/5. Oordam[SAA, Scheldekaart.].

1584/5. Oordam, Schans van Oordam[Havermans, 1956, 35.].

1775. (naamloos).

1849. Ordamsche Kreek.

1856. Oordamsche Kreek.

1894/5. (naamloos).

1972. (verdwenen).

Vermoedelijk een dam-nederzetting aan de dijk die een kreek vanuit Oorderen naar de Schelde afsloot. Verdronken in 1583 [Prims, 1951d, 81.]. Havermans beschrijft de nederzetting als gelegen op een microreliëf in het kleigebied, met een uitloper langs de Scheldedijk tot de Oordersestraat, als dijkberm en wegzoomhuisvesting[Havermans, 1956, 37.]. Vermeld worden de Oordamse Kreek, Oordamstraat.

Oordam lag in de gemeente en parochie Oorderen. Dam-namen zijn vooral in de kuststreken van de Nederlanden veelvoorkomend. Te Merksem lag nog een nederzetting Dambrugge, waar de dam de toerit naar veer en alter brug beduidde.

Oordam: de dam-nederzetting van Oorderen. Dam-nederzettingen ontstonden waar een kleine rivier uitmondde in een grote en die kleine rivier afgedamd werd om het laaggelegen gebied erlangs te beschermen. Hier zal het een waterloop geweest zijn die de lage landen van Oorderen ontwaterde.

Oordam = plaatsnaam (Oorderen) + dam

Parochieel: Oordam, dat zover bekend geen kapel had, hoorde onder de parochie Oorderen, patrocinium Sint-Jan Evangelist, Bisdom Kamerijk.

Staatkundig ca 1500: hertogdom Brabant, kwartier van Antwerpen, dorp Oorderen.

Cultuur-Historische Waarden Noord-Brabant 2005

Niet opgenomen, provincie Antwerpen.

Literatuur:

Prims, F.. De geheimen van Oorderendam. Antwerpiensia 21 (1951) 76 - 78.[KBB = III,76.504,A,21 8o] [GBR = V 3087]