Agger-Oud (Woensdrecht, nu Woensdrecht)

18 mei 2005 

Het dorpje Agger is een zogenoemd ‘wandelend’ dorp. Het heeft tussen de 12e en de 16e eeuw bestaan op verschillende plaatsen in de buurt van de splitsing van de Schelde in Honte of Westerschelde en de Oosterschelde.

Onder Agger-Oud verstaan we het 12e-eeuwse dorp en ambacht Agger dat nabij de splitsing van Schelde en Honte lag. Dit dorp verdronk vermoedelijk in 1288, waarna de naam Agger geruime tijd aan een schorrengebied kleefde. [Dekker, 1971, 122-123.].

Parochieel: ..., bisdom Utrecht.

Staatkundig ca 1500: hertogdom Brabant

Cultuur-Historische Waarden Noord-Brabant 2005

AMK Archeologische monumentenkaart

Niet opgenomen.

IKAW Indicatie archeologische waarden

In gebied met lage verwachtingswaarde.

HISTSTED Historische stedebouwkundige structuren

Niet opgenomen.

Literatuur

Beek, H. van der. Het verdronken dorp Agger in het tracé van VERA. Woerden (Archeologic), 2003. (10 blz, krtn, ill., uitslaande kaarten. Archeologic rapport nr. 78).

Dekker, C.. Zuid Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de middeleeuwen. Assen, 1971.