LIJST VAN BRONNEN

Dit overzicht "vertaalt" de bronverwijzingen uit de oorkondenlijst
naar een beter te begrijpen omschrijving.

A&B = Archief en bibliotheekwezen in België. Brussel,1923-

AAB = Antwerps archievenblad. Antwerpen, 2e reeks,1926-

AAP = ARCHIEF ABDIJ PARK

AAPOS.LB= ARCHIEF ABDIJ POSTEL, LEENBOEK

AAR = ARCHIEF ABDIJ ROOSENDAAL

AAT = ARCHIEF ABDIJ TONGERLO

AATH = RA Maastricht, ARCHIEF ABDIJ THORN, voorlopige inventaris

ABG = ARA-BRUSSEL, ARCHIEVEN ARENBERG

AEB = ARA-BRUSSEL, ARCHIVES ECCLESIASTIQUES DE BELGIQUE

AGV = ARCHIEF GRAVEN VAN VLAANDEREN

AHD = A.Uyttebrouck, A.Graffart. Inventaire des archives du prieure de Val-Duchesse a Auderghem. Brussel,1979.

AKHB = ARCHIEF KLOOSTER HUIJBERGEN, op RA Den Bosch

AKHH = ARCHIEF KLOOSTER HUIJBERGEN, te Huijbergen

ANAL = Analectes pour servir a l'histoire ecclesiastique de la Belgique. Leuven, 1864-1914.

ANP = ARCHIVES NATIONAL , PARIS

ANT BRD = J.B.Gramaye, Antiquitates Bredanae. In: Antiquitates Brabantiae. Leuven,1708.

ANTW = Antwerpiensia. Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis. Antwerpen, 1927-1953.

AOLVA = ARCHIEF OLV ANTWERPEN

APS = Archief heren van Putten en Strijen, inventaris Dekker van voor 1971, regestnummer-nieuw.

ARRI = W.A.van Ham. Inventaris van de Raad en rekenkamer van de markiezen van Bergen op Zoom. Den Bosch,1980, 5 delen; inventarisnummer.

ARRR = idem, regestnummer

ASB = ARCHIEF ST.BERNAARDS (ONUITGEGEVEN OORK.)

AST = ARCHIEF STAD TURNHOUT

AWB = A.E.R. v.d. Bosch, D.P.M.Graswinkel. Het oud-archief van "Het arme weeshuys der kercken ende der stadt van Breda". zpl (Breda?),1939.

BAAB = Bulletin de l'academie royale d'archeologie de Belgique

BAT.IL. = S.v.Leeuwen. Batavia Illustrata ofte Hollandsche Chronyck. Den Haag, 1685.

BERG = L.Ph.C.van den Bergh. Oorkondenboek van Holland en Zeeland. I, Den Haag,1868 of 1869; II, Den Haag, 1873.

BERG.OO = L.Ph.C. van den Bergh. Register van Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden, die in de charterboeken van Van Mieris en Kluit ontbreken. Amsterdam,1861.

BERGER = E.Berger. Les registres d'Innocent IV. Deel II, Parijs,1887.

BERNE = H.v.Bavel. Regestenboek van het archief van de abdij van Berne, 1134 - 1400. Heeswijk, 1984; H.v.Bavel. Regestenboek van het archief van de abdij van Berne, 1400 - 1500. Met inleiding en indices. Heeswijk, 1990.

BET = J.Bethune. Cartulaire du Beguinage de Sainte Elisabeth a Gand. Brugge,1883.

BHB = Bijdragen tot de geschiedenis van het oude hertogdom Brabant. Antwerpen,1902-

BIBNAT = BIBLIOTHEQUE NATIONAL PARIJS

BIHBR = Bulletin de l'institute historique Belge de Rome

BOEREN = P.C.Boeren. De heren van Breda en Schoten (ca. 1100 - 1281). Leiden,1965.

BOUSSE = A.Bousse. Geschiedenis van Schilde. Van heideschommig dorp tot woonforensengemeente. Schilde, zjr [1983].

BR.ENK. = F.A.Brekelmans. De Belgische enclaves in Nederland. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Tilburg, 1965.

BROEN = Broen, H.. Het kasteel en de heren van Westmalle. Jaarboek Heemkundekring Malle (1984) 88 - 117.

BROM = G.Brom. Bullarum Trajectense romanorum pontificum diplomata I. Den Haag,1891.

BUTK = Chr.Butkens. Trophees tant sacres que profanes de la duche de Brabant. I,Antwerpen,1641.

BY = J.F.Willems, J.H.Bormans. De Brabantse Yeesten, of rymkronyk van Brabant, door Jan de Klerk van Antwerpen. Brussel,1839-1869.

CA = E. de Marneffe. Cartulaire de l'abbaye d'Afflighem. ANAL, II section, deel 1-5, Leuven,1894-1896.

CART.RK.= ARAB, Cartularium Rekenkamer

CD = F.v.d.Putte, D.v.d.Casteele. Cronica et cartularium monasterii de Dunis. Brugge,1864.

CE = Ch. Piot. Cartulaire de l'abbaye d'Eename 1189. Brugge, 1881.

CER = F.F.X.Cerutti. Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda. I,Utrecht,1956; II,Bussum,1972.

CG = M.Gysseling. Corpus van middelnederlandse teksten. I, Corpus van middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Reeks I, Ambtelijke bescheiden, deel 1 t/m/ 9. Reeks II, Literaire handschriften 1 deel. Den Haag, 1977.

CL = K.Gloecker.Codex Laureshamiensis. Darmstadt,1929

COLVA = Fl.Prims. Het cartularium van O.L.V.kapittel te Antwerpen. Een Antwerpsch oorkondenboek van 1286 ontdekt. BHB XVII(1926)302-334.

CV = E. de Moreau. Chartres du XIIeme siecle de l'abbaye de Villers-en-Brabant. Leuven,1905 (ANAL, IIe section,fasc.7).

CVV = RIJKSARCHIEF DEN BOSCH,COLLECTIE CUYPERS VAN VELTHOVEN

DB = De Dongebode. Geertruidenberg,1975-.

DEHAES = Bibliothèque Norbertine III (1901)

DESPY = G.Despy. Inventaire des archives de l'abbaye de Villers. Brussel, 1959.

DEVROEY = J.-P. Devroey. Le polyptique et les listes de biens de l'abbaye Saint Pierre de Lobbes (IXe-XIe siècles). Brussel, 1986.

DIERX = J.C.Diercxens. Antverpia Christo nascens et crescens. Antwerpen, 1747-1760; 1763-1773 (2e editie).

EA = E.Adriaensen. Hoogstraeten. Verzameling van handschriften. Hoogstraten, 1899.

EC = A.Erens. De oorkonden van het norbertinessenklooster St.Catharinadal te Breda-Oosterhout. Tongerlo, 1928/9.

EDINGEN = Archief Arenberg op kasteel Edingen.

ENKL = D.Th.Enklaar. Gemeene gronden in Noord-Brabant in de middeleeuwen. Utrecht,1941.

ET = A.Erens. De oorkonden der abdij Tongerlo. I-IV. Tongerlo,1948-52.

FA = Coppen, C.. Fontes Affligemenses. Hekelgem, 1965-.

FALCONS = RAA, Archief Falconsklooster, nr. 37 : cartularium ca. 1500.

FRAGM = Fragmenta. Maandschrift voor de geschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen. Tielt, 1886-1891.

FREM = DE FREMERY, OORK HOL. ETC.

FRUIN = R.Fruin. Het archief der O.L.V.abdij te Middelburg. Den Haag, zjr?

GAGBG = GA Geertruidenberg

GAHVN = GA Hoeven N.Br.

GA WOUW = GA Wouw

GAS = Gassen, H. van. Bouwstoffen tot de taalgeografie van het Nederlands, hertogdom Brabant. Zpl (Leuven ?), 1954.

GBA = P.J.Goetschalckx. Geschiedenis van het bisdom van Antwerpen. IIe deel, Landdekenij Antwerpen. Boekdeel I. Ekeren-Donk,1915.

GHB = Genealogisch heraldische bladen. Den Haag,1906-

GHBG = N.N.Geschiedenis van het Wilhelmietenklooster en van het bisschoppelijk instituut Ste. Marie te Huybergen, door eenige oudleerlingen. zpl.,zjr(1907).

GR = Jaarboek van de oudheidkundige kring De Ghulden Roos. Roosendaal, 1941-

GTW = M.Gysseling. Toponymisch woordenboek. Gent,1960 (2 delen).

GVA = Fl.Prims. Geschiedenis van Antwerpen. Antwerpen,1927-1949.

GVB = F.F.X.Cerutti e.a.(red.). Geschiedenis van Breda. I, De middeleeuwen. Schiedam,1976(2).II, Aspecten van de stedelijke historie 1568-1795. Schiedam,1977.

GVG = Goetschalckx, P.J.. Geschiedenis van Grobbendonk I. Hoogstraten, 1897.

GVH = J.C.Kort. Het archief van de graven van Holland 889-1581. I, Inleiding; II, Inventaris; III, Concordans en index. Den Haag,1981.

GVM = P.J.Goetschalckx. Geschiedenis der parochie Meerle. Ekeren-Donk, zjr. = BHB IX (1910) 41-80; 99-136.

GVS = P.J.Goetschalckx. Geschiedenis van Schooten, Merxem en Sint Job in 't Goor. Ekeren-Donk,1919,1920,1924 (3 delen).

HGEL = CATALOGUE ACTES H. DE GUELRE

HKC = Handelingen van de koninklijke commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van Belgie. Brussel,1948-

HKCG = Handelingen van de koninklijke commissie voor geschiedenis. Brussel,1836-.

HOK = Jaarboek van Hoogstratens Oudheidkundige Kring, 1933-

HT = J.Habets, A.J.A. Flament. De archieven vanhet kapittel der hoogadellijke rijksabdij Thorn. den Haag,1889-1899 (2 delen).

HU = K.Hoehlbaum. Hansischen urkundenbuch II, Halle, 1879.

HUG = F.W.N.Hugenholz. Floris V. Bussum, 1966.

JAOK = J.A.Gielens. Eende der oudste middelnederlandsche oorkonden in afschrift: de ordonnantie opden riddertol te Antwerpen. Jaarboek Antwerpens Oudheidkundige Kring XV (1939)109 ev.

JCB = G.C.A.Juten. Cartularium van het begijnhof te Breda. Den Bosch,1910.

JOR = Jordan, K.. Die Urkunden Heinrichs des Loewens Herzogs von Sachsen und Bayern. Weimar, 1949.

KAPBRD = Koninklijke bibliotheek Brussel, Catalogus Van der Gheyn VI p 698, nr 14936; GA Breda V-1,38,f 51v.

KART = RA Antwerpeb, cartularium Karthuizers

KIEFT = C.van de Kieft, J.F.Niermeijer. Elenchus fontium historiae urbanae I.Leiden,1967.

KLEYN = A.G.Kleyn. Geschiedenis van het land en de heeren van Breda tot 't tijdstip der afscheiding van Bergen op Zoom, uit bekende en onbekende bronnen geput. Breda,1861.

KOCH = A.C.F.Koch. Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. I, Einde van de 7e eeuw tot 1222. den Haag,1970.

KRH = J.G.Kruisheer. Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. II, 1222 tot 1256. Assen/Maastricht 1986.

KURTH = G.Kurth. Chartes de l'abbaye de Saint-Hubert en Ardenne I. Brussel, 1903.

LCA = L.Coveliers. Arendonk. Geschiedkundige beschrijving. Arendonk,1937.

LEROY = L.LE ROY,NOTITIA MARCHIONATUS SRI

LOK = A. van Lokeren. Chartes et documents de l'abbaye de S.Pierre a Gand, I. Gent,1868.

MD = ARA-BRUSSEL, MANUSSCRIPTS DIVERS

MECK = Mecklenburgische Urkundenbuch, I. Schwerin, 1863.

MEYERS = E.M.Meijers. Ligurisch erfrecht in de Nederlanden. I, West-Brabant. Haarlem,1929.

MIERIS = F. van Mieris. Groot Charterboek der graaven van Holland en Zeeland. Leiden,1753.

MIR = A.Miraeus. Opera diplomatica et historica in quibus continentur chartae fundationem ec donationem piarum, testamenta, privilegia, foedera principium. Leuven,1723 (4 delen); 2e dr. J.F.Foppens, 1748.

MIR.DB = MIRAEUS, DONATIONES BELGICAE

MUSS = Mussely, Ch.. Cartulaire de l'ancienne église collégiale de Notre Dame Courtrai. Gent, 1880.

MOL = Th. de Molder, K. van Nijen. Bijdragen tot de geschiedenis van Beerse. TAXT (1931)nr.3.

MOLL = W.Moll. Middeleeuwse rechtsbronnen van het platteland der heerlijkheid Bergen op Zoom. Den Haag,1924.

MOLLENB = C.J.Mollenberg. Onuitgegeven bronnen voor de geschiedenis van Geertruidenberg. den Bosch,1899.

MOR = E. de Moreau, J.B.Goetstouwers. Le polyptique de l'abbaye de Villers. ANAL 3e serie,3e deel, 1907.

NDI = S.W.A.Drossaers. Het archief van den Nassauschen Domeinraad. Eerste deel: het archief van den Raad en Rekenkamer te Breda tot 1581. I, Inventaris. Den Haag, 1948-1949.

NDR = Idem, II-V, Regestenlijst. Den Haag,1948.

NDH = ARAG, Nassause Domeinraad na 1581. Hs. inventaris Hingman. NB: nieuwe inventaris heeft alles omgenummerd ! Dit zijn nog oude nummers.

NED.LW. = NEDERLANDSE LEEUW

NELIS = Analectes de l'ordre de Prémontré II (1906).

NIER = J.F.Niermeijer. Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Den Haag,1968. (RGP, grote reeks,127)

NIEUWENH= J.van den Nieuwenhuizen. een geschil tussen de predikheren en het St.Elizabethhospitaal van Antwerpen over moergronden te Woensdrecht. HKC XXII (1966-67) 151-203.

OAR = OORKONDENBOEK ABDIJ ROOSENDAAL

OEH = J. van den Nieuwenhuizen. Oorkondenboek van het Sint-Elizabethospitaal te Antwerpen (1226-1355). Brussel,1976.

OK = Oudheid en kunst. Brecht, 1905-1967.

ONB =

ORS = W.Bezemer. Oude rechten van Steenbergen. Den Haag,1897.

OSB = P.J.Goetschackx & Van Doninck,Oorkondenboek der abdij van St. Bernaards aan de Schelde. Antwerpen, 1926-.

OSBG = Vleeschouwers, C.. De oorkonden van de Sint-Baafsabdij te Gent (819 - 1321). Brussel, 1991.

OSM = P.J.Goetschalckx. Oorkondenboek der witherenabdij van St. Michiels te Antwerpen. Ekeren-Donk, 1909.

OSTA = W. van Osta. Uit de toponymie van Brasschaat. In: Brasschaat, van heidegrond tot parkgemeente. Brasschaat,1980,389-466.

OSU = S.Muller, A.C.Bouman. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Utrecht,1920.

OZ = H.Obreen. Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot het einde van het Hollandsche huis. Den Haag,1937 (2).

PAIGE = J. Le Paige. Bibliotheca Praemonstratensis Ordinis. Parijs, 1633.

PAP = P.J.Goetschalckx. De Antwerpse Polder in de middeleeuwen 1119-1375 (Santvliet,Lillo, Berendrecht, Stabroeck, Hoevenen, Wilmarsdonck, Austruweel). Onuitgegeven oorkonden, bezorgd door Floris Prims. BHB XX (1929) 3ev.

PON = E.Poncelet. Inventaire analytique des chartes de la collegiale de Sainte croix a Liege. Brussel,1911.

PRIMS = Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Akademie voor taal- en letterkunde. Gent,1935. blz. 339-340.

RAA CH = Rijksarchief Antwerpen, Charter verzameling

RAA BEER= Rijksarchief Antwerpen, Oud gemeentearchief Beerse

RAA HHLP= Rijksarchief Antwerpen, Heerlijkheid Loenhout-Popendonk

RAA SM = Rijksarchief Antwerpen, Archief St. Michielsabdij

RABR = Rijksarchief Brugge

RAG SB = Rijksarchief Gent, St.Baafs

RAM AE = Rijksarchief Maastricht, Kerkelijk archief

RAMACK = Ramackers. Papsturkunden in den Niederlanden, II, 1934.

RAU KKK = Rijksarchief Utrecht, Kleine kapittels en kloosters

REG.HAN = REGESTA HANNONENSIA

RH = C.Duvivier. Recherches sur l' Hainaut ancien du VII en XIIe siècle. Brussel,1865.

RK = ARA-BRUSSEL, REKENKAMER

ROMPAY = VAN ROMPAY ...

ROOS = Gem.archief Roosendaal, Boek de Roos.

ROUSS = F.Rousseau. Actes des comtes de Namur de la premiere race. Brussel, 1937.

RUW = J.Ruwet. Cartulaire de l'abbaye cistercienne du Val-Dieu (XIIe - XIVe siecle). Brussel,1955.

RYMER = Rymer-Sanderson. Foedera I-2, 1816.

SABOZ = Gemeentearchief Bergen op Zoom, STADSARCHIEF

SAT = Stadsarchief Turnhhout

SCOC = J.Canivez. Statuta capitulorum generalium ordinis Cisterciensium. Leuven,1934 (8 delen), deel II.

SCR = Rijksarchief Luik, ARCHIEF ST.KRUIS,CARTULARIUM

SEM.BR. = SEMINARIE BRUGGE, CHARTERS TER DUINEN

SER = Serrure, C.P.. Cartulaire de Saint Bavon a Gand. Zpl, zjr (=Gent, ca. 1836)

SICKEL = Sickel, Th. (ed.). Die Urkunden des Otto II. Hannover, 1893. (MGH)

SJH = OCMW BRUGGE,ARCHIEF ST.JANSHOSPITAAL

SJU = ST.JAN UTRECHT

SMAL = M.Smallegange. Nieuwe Cronyk van Zeeland. Middelburg,1696.

SMET = DE SMET ...

SPG = Rijksarchief Gent, archief St. Pietersabdij.

SPY = De Spyker. Essen, 1951-.

SRU = CAMPS. DE STADSRECHTEN ... UTRECHT 1948

STB = Rijksarchief Gent, archief St.Baafsabdij

STUR = J. de Sturler. Actes des ducs de Brabant conserve a Londres. Bulletin de la commission royale d'histoire. Brussel, 1933.

SWA = Archief Stads wees- en armkinderhuis Bergen op Zoom, inv.nr.

TAXN = Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde. 1894-1943.

TAXT = Taxandria. Gedenkschriften van den geschied- en oudheidkundigen kring der Kempen. Turnhout, 1903-1914,1920-1923,1929-

TD = F.van de Putte, C.L.Carton. Chronique de l'abbaye de ter Doest. Brugge,1844.

TGF = Tijdschrift voor geschiedenis en folklore. Antwerpen,1938-1960.

THM = KRONIEK THIETMAR VAN MERSEBURG

TVH = Turnhout, verleden en heden.

UNGER = W.S.Unger. De tol van Iersekeroord. Den Haag,1939.

V.GOOR = Th.E. van Goor. Beschrijving der stadt en lande van Breda. Den Haag, 1744.

VERK = A.Verkooren. Inventaire des chartes et cartulaires des duches de Brabant et de Limbourg. I,brussel,1911-2; II, Brussel,1961-2; III, Brussel,1961-1976.

WAMP = C.Wampach. Geschichte der Grundherrschaft Echternach im fruhmittelalter. Luxembourg,1929.

WAUT = WAUTERS, ABBAYE DE VILLERS, BRUSSEL,1868

WOEST = Woestenberg, L. (hfd.red.). Weelde toen en nu. Ravels, 1982. (uitgave Heemkundige Kring Nic. Poppelius vzw).


Versie 27 januari 2002
© Copyright : dr K.A.H.W. Leenders