Noordbrabants Historisch Jaarboek

Is verhuisd naar http://www.hvbrabant.nl/jaarboek/

Aanwijzingen voor auteurs:
Artikelen aanleveren conform de Richtlijnen van het NHJ, recensie volgens de Aanwijzingen. In de noten korte literatuurvermelding; uitvoerige in een lijst van literatuur waar naar verwezen wordt. Verder graag "platte tekst", dus niet opgemaakt met grote koppen en rare lettertypes, niet uitgevuld en met de afbreekfunctie UIT. Tekstbestanden als WORD-bestanden, afbeeldingen in overleg. We publiceren liefst in het Nederlands. Ieder artikel heeft een Engelstalige samenvatting.

Instructions for authors:
Please follow the instructions in: Richtlijnen van het NHJ, reviews according the Aanwijzingen. In the notes only short references to literature; details in a list of used literature. Please prepare a simple text, without big headers or strange fonts, left aligned and with the hyphen function OFF. Text as WORD-files, papersize A4 (210 x 297 mm), pictures after consultation of the secretary of the redaction.We prefere Dutch language texts, but each article has a summary in English.

Versie 6 juni 2014.