W. van Lint

De Grebbelinie: de Schans bij Amersfoort.

Historisch Geografisch Tijdschrift 23 (2005) 157 - 160.

Als onderdeel van de Grebbelinie ligt binnen de bebouwde kom van Amersfoort de Schans. Door stedelijke ontwikkelingen, zoals de bouw van woningen, een jachthaven en het MOB-complex (mobilisatiecomplex, Ministerie van Defensie), ligt de Schans er als cultuurhistorisch object wat verloren bij. De ruimtelijke samenhang met de Grebbelinie - waar de Schans deel van uitmaakt - is geheel verloren gegaan. In januari 2001 heeft de gemeenteraad van Amersfoort het MOB-complex aangewezen als ontwikkelingslocatie voor een nieuw te bouwen ziekenhuis. Dit artikel gaat in op de kansen die dit besluit biedt voor zowel cultuurhistorie als water.

The Grebbe defense line: the earthwork ('Schans') near Amersfoort

A part of the former line of defence the Grebbelinie, called De Schans, nowadays lies within the built up area of the town of Amersfoort. The Grebbelinie - based on the principle of defence by controlled water levels - and the river Eem are the most important environmental structures on the site of De Schans. In the nearby future, a hospital will be built on or near this site. Historical and ecological information should be used in order to develop a hospital site with close ties with nature and the past.


© Copyright : HGT