K. Bouwer

Een belangenstrijd in het Nederrijkswald

Historisch Geografisch Tijdschrift 22 (2004) 50 - 57.

De bossen in Nederland hebben tot ver in de vorige eeuw een nutsfunctic gehad, niet alleen voor de houtproductie, maar ook voor de veehouderij en de brandstofvoorziening van de plaatselijke bevolking. In het Nederrijkswald ten zuiden van Nijmegen, een hertogelijk en later provinciaal domeinbos, heeft ook het Nijmeegse stadsbestuur tegenover de Gelderse Staten zijn aanspraken op gebruik en jurisdictie laten gelden. In deze bijdrage worden de belangentegenstellingen aan de orde gesteld die zich in de 17e en 18e eeuw rond het bosgebruik openbaarden.

The conflict of interest in the 'Nederrijkswald' (province of Gelderland)

The Nederrijkswald is a forest of originally about 5000 hectares, situated in a hilly area south of the town of Nijmegen. The Romans called it'sacrum nemus', the sacred wood of the Batavians. In medieval times the forest was divided between the dukes of Gelre (Nederrijkswald) and Kleve (Reichswald). They deforested the area severely. From 1543 until 1795 the auditor's office of the province of Gelderland managed the forest. Efforts to improve the forest were impeded by the traditional use of the forest for grazing and the gathering of firewood, either with or without permission. Three parties were engaged in the clash of interests and claims on the functions of the Nederrijkswald: the provincial government of Gelderland, the local farmers and the urban administration of Nijmegen. The provincial authorities, owners of the domain, were trying to get a profit from forestry. The local inhabitants considered the area as an integral part oft heir agricultural system, founding their claims on traditional and communal rights. They were in the weakest position, as the provincial authorities did not acknowledge these rights. The third party concerned, the town of Nijmegen, claimed the judicial authority over the area, opposing the rights of the provincial 'waldgraaf'. In the 19th century the domain was divided into various parcels and sold to private owners. Around 1930 the national forest management service bought large parts of the former Nederrijkswald.


© Copyright : HGT