A. Kos

De erfgooiers en hun gemene gronden; de namenlijst en kaart(en) 1708 ? circa 1740. Wie bent u en wat heeft u?

Historisch geografisch tijdschrift 22 (2004) 10 - 22.

Aan het begin van de 18e eeuw pikte François Hinlopen, een rijke inwoner van Gooiland, het niet langer. Hoewel Hinlopen een Gooise hofstede bezat moest hij van de Gooise boeren en hun markeorganisatie betalen voor het weiden van zijn vee en paarden. Die boeren, zogenaamde erfgooiers, schermden met rechten waarvan de rechtsgeldigheid door Hinlopen ernstig werd betwist. De kwestie werd door hem voor het gerecht gebracht en verloren. De zaak had een bijzonder resultaat: een namenlijst van de erfgooiers en een drietal kaarten van het Gooi.

The 'erfgooiers' and their common lands, a list of names and three maps (1708?1740)

At the start of the 18th century François Hinlopen, a wealthy inhabitant of Gooiland, decided to take a stand. Although Hinlopen owned a manor in the area, the peasants of Gooiland and their organisation of commoners made him pay money for putting his cattle and horses to pasture. Those peasants, so?called 'erfgooiers', based their claim on old rights the validity of which was seriously contested by Hinlopen. He brought his case to court and lost. The matter had some remarkable results: the drawing up of a list of names of erfgooiers and as many as three maps of the Gooi. Initially this was to the commoners' advantage: the common lands were mapped and thus recognized as being theirs, as they themselves were recognized through the list of names: these were the erfgooiers. When a person's name did not appear on the list, he had no rights on the commons. In the end it proved to be a first important step of the government on the road to further and lasting involvement with the erfgooiers, resulting in two divisions of the commons (1836, 1843) and in incorporation by law (1912).


© Copyright : HGT