J.C.A.M. Bervaes.

Historisch-Geografisch Tijdschrift 21 (2003) 19 - 25.

De Veldschans Bruchem

In het Museum Maarten van Rossum en in de Sint Maartenskerk van Zaltbommel hangen twee schilderijen die hetzelfde voorstellen: de gebeurtenissen tijdens het beleg van Zaltbommel door de Spaansen in 1574. De kanonnen op de wallen vuren schoten af en de Bommelaars doen zojuist een uitval. Dit beleg heeft zoveel indruk gemaakt dat er twee schilderijen van zijn gemaakt. Deze zijn vrij groot, 2,25 meter breed en 1,21 meter hoog en zijn van een anonieme schilder. Het ene is een kopie van het andere schilderij. Op het schilderij is ten zuiden van Zaltbommel een schans rond het dorp Bruchem te zien. Tot voor kort bestond er geen enkele aanwijzing dat die schans in de Tachtigjarige Oorlog werkelijk bestaan heeft. Nergens in het dorp zie je nog verhogin-gen die op aarden wallen van de schans zouden kunnen wijzen.

The Fortress of Bruchem

The city of Zaltbommel was besieged by Spanish troops in 1574. An anonymous painter has painted the siege. The painting represents villages in the Bommelerwaard. The village of Bruchem near Zaltbommel was painted as a small fortress. The 1810 topographical map shows the remains of small triangular bastions at the west side of Bruchem. The present Vreedstraat and Molenstraat still follow the outer contours of the former redoubt. The same holds true for the moat at the west side of the redoubt, as is visible on the painting. Nothing rests of the earthworks of the redoubt. The soil map of Edelman (1950) shows evidence of excavation on the western and northern side of the village. Bruchem is situated on a levee with claysoils north and south. By building a redoubt on the levee the passage of troops (e.g. to Fort Sint Andries, where Rhine and Meuse meet) could be blocked.


© Copyright : HGT