F.I. Kappers

Historisch-Geografisch Tijdschrift 20 (2002) 53 - 59.

Overlaten: (g)een oplossing van de problemen bij te veel water? De maatschappelijke gevolgen van de overlaten in het rivierengebied in de 18e en 19e eeuw.

De recente hoogwaterstanden van Rijn en Maas hebben de Nederlandse rivierbeheerders aan het denken gezet over alternatieven voor het tot nu toe gevoerde beheer. Harde technische oplossingen bieden steeds minder soelaas. De verwachting is dat dit type maatregelen in de toekomst zal leiden tot grotere veiligheidsrisico's en economische schade. Het water heeft meer speelruimte nodig om onzekere, extreme omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. De beheerders denken daarom aan meer ruimte om water af te voeren en/of tijdelijk te bergen. Hierbij is het oude begrip 'overlaten' weer onder de aandacht gebracht.

Spillways: a solution for water management problems? The importance of spillways in 18th and 19th society in the Dutch river area.

Because of the recent floods of the rivers Rhine and Meuse the Dutch government feels obliged to seek for alternative watermanagement measures. Instead of constructing higher dikes along the rivers, a more natural water system should be created. Among a wide range of measures also spillways are studied. Spillways are lowered parts of a river dike in order to control discharge of surplus water by way of land inside the dikes to a lower part of the river. They were used in 18th and 19th centuries as lateral diversions in the Dutch river area to discharge river water to the Southwest, away of the economical important Holland. These inundations caused locally human misery and economic deterioration without the right of compensation. Owing to technical and financial problems the last spillway was closed halfway the 20th century. In the river area this misery is still fresh in the minds of the present inhabitants. Therefore the modern version of spillways is unpopular amongst them.


© Copyright : HGT