Historisch-Geografisch Tijdschrift

Klik hier om de inhoudsopgave van de laatste nummers te zien / Click here to see the table of contents of the last issues


Het Historisch-Geografisch Tijdschrift bevat artikelen en een literatuur-signalement op het gebied van de historische geografie van vooral de Lage Landen en hun ommeland. Het verschijnt drie of vier maal per jaar.
The Dutch Historical-Geographical Journal publishes in the Dutch language articles (with summaries in English) and signalizes literature about the geographical geography, mostly of the Low Countries and surrounding regions. It is published three or four times a year.

Redactie / Editors

dr. J.E. Abrahamse
drs. H.G. Baas
mw. drs. S. Barends
drs. M. IJsselstijn
mw. drs. M.J. de Harde
prof. dr. J. Renes
drs. J.C. van Triest

Redactiesectetariaat
Kopij, correspondentie, nieuwe abonnementen, te bespreken publicaties en literatuur signalementen richten aan: All correspondence by snail-mail to:
mw. drs. M.J. de Harde, Van Baerlestraat 83-I, NL 1071 AS Amsterdam; email: redactieHGT @ gmail.com

Abonnement
Euro 24,95 normaal; Euro 22,95 voor studenten; Euro 26,95 voor instellingen. Losse nummers: Euro 9,50 (inclusief verzendkosten). Opgeven als abonnee via: uitgeverij @ matrijs.com
Subscription excl. postage: Euro 24.95 normal; Euro 22.95 for students; Euro 26.95 for institutions. Single copies: Euro 9.50. New subscriptions mail to uitgeverij @ matrijs.com

Uitgever
Stichting Matrijs, Postbus 670, 3500 AR Utrecht, tel.:030-2343148, e-mail: uitgeverij @ matrijs.com, website: www.matrijs.com/hgt
Publisher: Stichting Matrijs, Postbox 670, NL 3500 AR Utrecht, phone: 00-31-30-2343148, e-mail: uitgeverij @ matrijs.com, web-site: www.matrijs.com/hgt

ISSN
0167-9775

Versie 26 april 2015.