AGENDA

This agenda shows where I will speak or give courses in the next months. This happens always as part of activities of societies, organisations or study-days.

Who wants to attend must contact the organizers.

Date: Sunday, April 14, 2019, time follows.
Lecture: Het landschap van Netersel door de eeuwen heen.
Place: De Poel, De Hoeve 2, 5534 AD Netersel.
Organisation: 800 jaar Netersel 1219 - 2019.
Contact: Via: 800jaarnetersel @ gmail.com


Date: Thursday, March 1, 2018, 15h00.
Lecture: Waarom is de Grote Geule zo smal?
Place: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18 in Gent.
Organisation: Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie.
Contact: via cindy.holtyzer @ kantl.be

Date: Wednesday, March 7, 2018, 15h00.
Lecture: De constructie van de kaarten.
Place: Koetshuis kasteel Bouvigne, Bouvignelaan 5, Breda.
Organisation: Waterschap Brabantse Delta.
Contact: via j.thijs @ brabantsedelta.nl

Date: Wednesday, April 11, 2018, 21h00.
Lecture: De Gastelse Kaart (1565) en de Mauritskaart (1590).
Place: De Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134 te Bergen op Zoom.
Organisation: Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom.
Contact: via j.c.dewit @ home.nl

Date: Wednesday, April 18, 2018, 14h00.
Lecture: De Gastelse Kaart (1565) en de Mauritskaart (1590).
Place: Nationaal Archief, Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag.
Organisation: Werkgroep Stedengeschiedenis.
Contact: via Jan van den Noort: jan @ jvdn.nl

Date: Thursday, May 17, 2018, 15h30.
Lecture: Historische geografie van de Dommel.
Place: Erfgoedhuis, Gasfabriek 2, 5613 CP Eindhoven.
Organisation: Programma Water verbindt erfgoed 2018.
Contact: via erfgoedhuis @ eindhoven.nl.

Date: Monday, July 9th, 2018, 14h00.
Lecture: Historische geografie in West-Brabant: de Gastelse kaart (1565)
Place: Markt 30a (in de poort), 4731 HP Oudenbosch
Organisation: Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch
Contact: eddienst @ nvmoudenbosch.nl

Date: Thursday, September 27th, 2018, 20h00.
Lecture: Hoe de venen verschenen en verdwenen, met speciale aandacht voor de Bredase Turfvaart.
Place: Johanneskerk in Princenhage, Dreef 5, 4813 ED Breda.
Organisation: Comité 400 jaar Bredase Turfvaart.
Contact: info @ princenhaagsmuseum.nl

Date: Saterday, December 8th, 2018, 10h20.
Lecture: Recent boerderijonderzoek in Noord-Brabant.
Place: Villerscollege, Vaartstraat 24, 3000 Leuven
Organisation: Documentatiecentrum Vlaams-Brabant, in samenwerking met het Rijksarchief Leuven
Contact: documentatiecentrum @ vlaamsbrabant.be

Date: Monday, January 14th, 2019, 21h00.
Lecture: De Houtse Heuvel in ruimer verband.
Place: Den Hout, Oosterhout.
Organisation: Gelanders van de Houtse Heuvel.
Contact: Via: paul @ asbreuk4all.nl

Main menu
Version December 19, 2018 KL