's Hertogs tienduizend bunders

HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ
VAN 'S-HERTOGENBOSCH
VAN 1340

Analyse en Bewerking

Martien van Asseldonk

Sri Lanka,
maart 1998

Versie 12 februari 1999
© Copyright : M. van Asseldonk


Naar begin           Naar dorpenlijst

Sint-Oedenrode Dyonisius
(Gemeente 1996 = St.-Oedenrode)

fol. 24v Rode - Dionisius

cijnzen in Rode op de dag van de zalige Dyonius

1. Ten eerst Aleydis, genaamd Wylmans, 1 hoen

later: gewonnen door de kinderen

doorgestreept, laatste betaling in 1346

bijschrift fol.24v: dezelfde (Hennericus), van het erfgoed van Aleydis Wilmans, 1 hoen

betaald: 1340 t/m 1350

2. Amilius Reghevort, 2 hoenderen

doorgestreept, geen betalingen

bijschrift: Bata

bijschrift fol. 24v: Bata, dochter van Amelius, 2 hoenderen

doorgestreept, laatste betaling in 1348

bijschrift: Tysken

bijschrift fol. 25: Mathia, zoon van Tyskens, 2 hoenderen, van het erfgoed van Amelius

betaald: 1340 t/m 1350

3. de zalige (beata) Oda, van de hofstad van Rover, 2 hoenderen

betaald: 1340 t/m 1350

4. dezelfde, van de hofstad van Snoecs, 1 hoen

betaald: 1340 t/m 1350

5. dezelfde van de hofstad van Leyte Boudekinus, 1 hoen

betaald: 1340 t/m 1351

6. de gemeint (communitas) van Elde van Olland en Houthem, 5 schellingen

betaald: 1340 t/m 1350

7. vrouwe abdes (domina abbissa) van Binderen, 2 hoenderen

betaald: 1340 t/m 1351

8. heer Alardus, van het huis van wijlen Willelmus van Niwyc (Neerwyc?), 2 hoenderen

later: Joannes van Wetterringhen

betaald: 1340, 1341 en 1344

9. Everardus, zoon van Rekinus van Verechem, 1 hoen

betaald: 1340 t/m 1351

10. Egidius de Baardscheerder (Barbitonsor), 9 hoenderen

betaald: 1340 t/m 1350

11. dezelfde, 1 hoen

betaald: 1340 t/m 1350

12. dezelfde, 8 penningen

betaald: 1340 t/m 1350

13. Emondus van den Kelre (de Penu), genaamd Haerman, 1 hoen

later: Gerardus ...

doorgestreept

bijschrift fol. 24v: Gerardus, genaamd ....deken, van het erfgoed van Emondus Haermans, 1 hoen

doorgestreept, laatste betaling in 1346

Hennericus, van het erfgoed van wijlen Emondus Haermans, 1 hoen

betaald: 1340 t/m 1350

14. dezelfde, van het erfgoed van Robkinus, verwante van Katherina, 4 hoenderen

bijschrift: Emondus

betaald: 1340 t/m 1350

15. Elyzabeth en Nunta (Minta?) van der Straten (de Platea), 4 1/2 hoenderen

betaald: 1340 t/m 1350

16 Ghiben van der Molen (de Molendino), 1 hoen

betaald: 1340 t/m 1351

17. Wolterus Virhilten, van het erfgoed van Heylewigis, dochter van Ghiselbertus van Heuthem, 1 hoen en 1/4 hoen

betaald: 1340 t/m 1350

opmerking: de naam van de oorspronkelijke cijnsbetaler, beginnend met een G-, is weggeradeerd, en vervangen door 'Wolterus'

18. Ghiselbelbertus van den Hovel, 6 nieuwe schellingen van der Zaert

betaald: 1340 t/m 1350

19. Ghiselbertus van den Velde, van de heide bij Couveringhen, 3 schellingen

betaald: 1340 t/m 1350

20. Arnoldus van Spanct, en Arnoldus zijn broer, 3 hoenderen van het goed in (alto, iacto) licten?

betaald: 1340 t/m 1349

opmerking: de naam van de eerste cijnsbetaler, bginnend met een G-, of H-, is doorgestreept, en vervangen door: 'Arnoldus'. Tegelijkertijd is 'Arnoldus, zijn broer' doorgestreept.

21. dezelfden, 1 hoen van de hofstad van Oda van Casterle

betaald: 1340 t/m 1350

22. Hermannus Bontwerker (Pellifex), 1 hoen en 1/3 hoen

later: gewonnen door de weduwe en kinderen

betaald: 1340 t/m 1350

fol. 25 Rode

23. dezelfde, 4 hoenderen van Ywanus

doorgestreept, laatste betaling in 1346

bijschrift fol. 25: Henricus, genaamd van der Haghen, 4 hoenderen van Ywanus

betaald: 1340 t/m 1350

24. dezelfde, 2 hoenderen van de hofstad van Aleydis Blomarts

betaald: 1340 t/m 1351

25. Henricus Scade, 2 hoenderen uit het deel van de Heilige Geest (Spiritus Sancti)

betaald: 1340 t/m 1351

26. Henricus Moerken, van het erfgoed van Wolterus Blomarts, 1 hoen

de beschrijving van het cijnsgoed en het cijnsbedrag zijn met later handschrift ingeschreven

betaald: 1340 t/m 1351

27. dezelfde, 2 hoenderen van het erfgoed van Joannes de Snijder (Sartor)

betaald: 1340 t/m 1351

28. Heila Lenkens, van het huis van Arnoldus van den Hout (de Ligno), 1 hoen

betaald: 1340 t/m 1351

opmerking: de naam van de oorspronkelijke cijnsbetaler is weggeradeerd en vervangen door 'Heila Lenkens', ook het cijnsbedrag is weggeradeerd en vervangen door '1 hoen'

29. Joannes, van wijlen Andreas, genaamd Quessen, 3 hoenderen

betaald: 1340 t/m 1351

30. Ida van der Smissen, 1 hoen en 1/4 hoen

later: Henricus, genaamd Kecken

opmerking: Waarschijnlijk is het cijnsbedrag veranderd van 3 1/4 hoen naar 1 1/4 hoen.

bijschrift fol. 25: Henricus Molners (Molendinarius), van het erfgoed van Ida van der Scmissen, 2 hoenderen

betaald: 1340 t/m 1350

31. dezelfde, 1 hoen van een hofstad in Houthem

doorgestreept, laatste betaling in 1346

bijschrift: Honderpont en Henricus Kecken

'Honderpont en Henricus Kecken' is weer doorgestreept

bijschrift fol. 25: Arnoldus, genaamd Hondertpont, van erfgoed ('erfgoed' is doorgestreept) een hofstad in Houtem, 1 hoen

bijschrift: Joannes van Broke, genaamd van Berlaer

betaald: 1340 t/m 1350

32. Jordanus, genaamd Codsen, 6 hoenderen

doorgestreept, geen betalingen

bijschrift: Joannes, zijn zoon

bijschrift fol. 25: Joannes, zoon van Jordanus (bijschrift: Codsen), 6 hoenderen

later: bijschrift: Henricus Mol

betaald: 1340 t/m 1350

33. Johannes Hulseman, van het erfgoed van Hille Neckers, 2 hoenderen

later: Everardus, zijn zoon

betaald: 1340 t/m 1351

34. Yda Vennehamers en haar kinderen, 2 hoenderen

betaald: 1340 t/m 1350

35. Joannes van Baerle, 20 schellingen payment van de visserij (piscatura) genaamd Vrede

betaald: 1340, hierna niet meer

36. Jordanus, zoon van Lambertus van den Beemd(?) (Praetus), van het huis van heer Joannes van der Linden (de Tilia), 4 hoenderen

betaald: 1340 t/m 1350

37. Henricus Scolleken, zoon van Joannes Sprenghers, 4 hoenderen

betaald: 1340 t/m 1351

opmerking: het cijnsbedrag is in oorspronkelijk handschrift, de naam van de oorspronkelijke cijnsbetaler, vermoedelijk beginnend met een J, K, L, of M-, is weggeradeerd en vervangen door: 'Henricus Scolleken, zoon van Joannes Sprenghers'

38. Metta Danekinus, 2 hoenderen

later: Daenkinus, zoon van Metta, met zijn broers en zussen

betaald: 1340 t/m 1351

39. Margareta, zoon van de persoon (investiti) van Erpen, 1 hoen en 1/3 hoen

doorgestreept, geen betalingen

bijschrift fol. 25: Mathias Moyders sone, 1 hoen en 1/3 hoen

betaald: 1340 t/m 1350

40. Nesa Rutten van den Dijck (de Aggere), 2 hoenderen

betaald: 1340 t/m 1348

41. Roverus, zoon van Constantinus, 2 hoenderen uit het deel van Theodoricus de Gruyter (Fermentator)

later: Ida, de weduwe

bijschrift: gewonnen

betaald: 1340 t/m 1351, behalve in 1350

42. Rodolphus de Snijder (Sartar), 4 hoenderen min 1/4 hoen

later: Jutta, de weduwe en haar kinderen

betaald: 1340 t/m 1350

43. dezelfde Rodolphus, 2 hoenderen van het erfgoed van wijlen Rodolphus de Smit (Faber)

betaald: 1340 t/m 1350

fol. 25v

44. de Heilige Geest (Sanctu Spiritus) van het erfgoed van Vos (Vulpis), 2 hoenderen

betaald: 1340 t/m 1346

45. Wellelmus, zoon van Andreas, genaamd Quessen, 6 hoenderen

betaald: 1340 t/m 1351

46. dezelfde, 2 hoenderen van het erfgoed van Yda van der Putten (de Puteo)

betaald: 1340 t/m 1351

47. Woltherus de Snijder (Sartor), 2 hoenderen

doorgestreept, geen betalingen

bijschrift fol. 24v: Arnoldus van Casteren (de jonge) (junior), 2 hoenderen van het erfgoed van Wolteris Snijders (Sartoris)

betaald: 1340 t/m 1351

48. de geburen van Rode, 17 nieuwe schellingen uit het goed van Emondus van den Hout (de Ligno)

betaald: 1340 t/m 1350

49. Wolterus Virhilten, 3 groten

opmerking: Volgens de aantekeningen in de marge is deze cijns in de periode 1340-1351 niet betaald. Ook geen "Item" tekentje, het lijkt een

verkeerde inschrijving.

50. Wesselinus, zoon van Rober Costekens, van het erfgoed van Rodolphus de Smit (Faber), 2 hoenderen

doorgestreept, geen betalingen

bijschrift: Egidius

bijschrift fol. 24v: Egidius, zoon van Egidius de Baardscheerder (Barbitonsor),

2 hoenderen van het erfgoed van Rodolfus de Smit (Faber)

betaald: 1340 t/m 1350


Naar begin           Naar dorpenlijst