PYLGERTOCHT NEI
SANTIAGO DE COMPOSTELA

 
 
     "Fan St.-Jabik na St.-Jabik", it reisferslach.
 
     St. Jabik as begjin fan 'e "camino"
 
     Foto-impresje út Santiago de Compostela