YNFORMAASJE OER INKELDE FEK¬NSJES :

 
             Fan Maastricht nei de Mediterranťe (1988)
 
             De "pylgertocht" nei Santiago de Compostela (1993)
 
             Fan Budapest nei Roermond (1994)
 
             Nei Rome, fytstocht troch 10 lannen (1997)
 
           Mei de TranssiberiŽ-Express fan Moskou nei Beijing (1998)
 
             SloveniŽ, op de fyts om 'e Triglav hinne (2003)
 
             Sponser-fytstocht nei RoemeniŽ (2004)
 
             Corsica, kuiertocht troch it binnenl‚n (2004)