Genealogie van de Dankerts

Vierde generatie.
IV-a	Jacob Jans Dankert, boer, geboren te Vrouwenparochie in 1738, overleden te Goutum op 
		10 augustus 1819, zoon van Jan Claasen (III-b) en Grietje Jacobs.
		Hij is getrouwd te Vrouwenparochie op 29 april 1764 voor de kerk (1) met Neeltje 
		Teunis Molenaar, geboren te Vrouwenparochie, gedoopt aldaar op 26 december 1738, 
		overleden in 1772, dochter van Teunis Andries (molenaar) en Eelkje Jans.


		Uit dit huwelijk:


		1 	Jan Jacobs Dankert, geboren voor 1768, zie V-a.


		2 	Teunis Jacobs Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 16 oktober 1768, 
			zie V-b.


		3 	Neeltje Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie op 5 augustus 1772, 
			overleden aldaar op 25 januari 1845.
			Zij is getrouwd te Vrouwenparochie op 18 mei 1794 voor de kerk met 
			Pieter Piers Boonstra, arbeider, geboren te St. Annaparochie in 1772, 
			overleden aldaar op 16 augustus 1819, zoon van Pier Martens en Martzen 
			Pieters.


		Jacob Jans is voor de tweede keer getrouwd te Hempens op 23 juni 1776 voor de 
		kerk met Trijntje Wopkes, geboren te Oudemiede in 1754, overleden te Goutum op 
		22 augustus 1826, dochter van Wopke Martens en Froukje Annes.


		Uit dit huwelijk:


		4 	Wopke Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie, op de Pôlen op 
			21 maart 1778.


		5 	Grietje Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie, op de Pôlen op 
			9 december 1779, overleden voor 1788.


		6 	Klaas Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie, op de Pôlen op 
			20 november 1781.
			Hij is getrouwd te Huizum op 23 april 1812 met Meike Everda, geboren 
			in 1789 en dochter van Evert Alberts (boer) en Hyke Haijes.


		7 	Vroukje Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie, op de Pôlen op 
			13 april 1785.


		8 	Grietje Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie, op de Pôlen op 
			6 oktober 1787, overleden te Goutum op 10 augustus 1827.
			Zij is getrouwd te Goutum op 14 augustus 1808 (1) met Willem Broers, 
			afkomstig uit Jelsum.
			Zij was gehuwd (2) met Johannes IJdes Oevering, kuiper, geboren te 
			Wirdum op 7 maart 1787, overleden aldaar op 14 augustus 1859, zoon van 
			IJde Johannes Oevering en Janke Luitzens.


		9 	Pieter Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie, op de Pôlen op 
			29 januari 1790.


		10	Maartje Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie, op de Pôlen op 
			18 september 1793, overleden te Goutum op 10 april 1858.
			Zij is getrouwd te Leeuwarderadeel op 25 september 1817 met Tjisse 
			Bokkes Bokma, boer, geboren in 1765, wonende te Goutum, overleden aldaar 
			op 25 februari 1841, zoon van Bokke Alberts Bokma en Antje Tabes.


		11	Dieuwke Jacobs Dankert, geboren te Vrouwenparochie, op de Pôlen op 
			17 februari 1796.


		12	Jan Jacobs Dankert, geboren in 1799, overleden te Goutum op 30 juni 1826.


IV-b 	Klaas Jans Dankert, kastelein, koopman en armfoogd, wonende te Vrouwenparochie, over-
		leden in 1769, zoon van Jan Claasen (III-b) en Grietje Jacobs.
		Hij is getrouwd op 1 juni 1755 voor de kerk te Vrouwenparochie(1) met Etje 
		Hendriks, dochter van Hendrick Feijckes en Ettje Meynerts.
		Hij is getrouwd op 30 oktober 1763 voor de kerk te Vrouwen parochie (2) met 
		Trijntje Pijters.


		Uit het eerste huwelijk (met Etje Hendriks):


		1 	Jan Klazes Dankert, geboren in 1755, gedoopt te Vrouwenparochie op 
			23 januari 1757, zie V-c.


		2 	Gerben Klazes Dankert, gedoopt te Vrouwenparochie op 19 maart 1758, 
			zie V-d.


		Uit het tweede huwelijk (met Trijntje Pieters):


		3 	Klaas Klazes Dankert, gedoopt te Vrouwenparochie op 11 juni 1769, 
			overleden in 1769.


IV-c	Maartje Jans Dankert, dochter van Jan Claasen (III-b) en Grietje Jacobs.
		Zij was gehuwd (1) met Johannes Hartmans.


		Uit dit huwelijk:


		1 	Sjoerdtje Johannes Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 8 november 
			1777, zie V-e.


		2 	Jan Johannes Dankert, geboren te St. Jacobiparochie op 21 september 1780, 
			zie V-f.


		Zij was gehuwd (2) met Cornelis Wops, huisman, wonende te O/d Sint Jacobipar-
		ochie, overleden in 1789.
IV-d 	Taeke Jans Dankert, boer, afkomstig uit St. Annaparochie, wonende Op de Pollen o/d 
	St Annaparochie, overleden voor 1799, zoon van Jan Claasen (III-b) en Grietje Jacobs.
		Hij is getrouwd te St. Annaparochie op 16 december 1770 voor de kerk met Gaatske 
		Jans, geboren te St. Annaparochie op 16 oktober 1735, overleden te Vrouwenpar-
		ochie op 21 oktober 1817, dochter van Jan Jans en Ariaantje Jacobs.
		(Zij was weduwe van Hendrik Jans, boer op de Bildtpôlen, overleden voor 1770.) 


		Uit dit huwelijk:


		1 	Grietje Taekes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 28 april 1771, 
			overleden op 20 oktober 1817.
			Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 24 juni 1792 voor de kerk (1) met 
			Jan Jacobs Dankert, geboren voor 1768, zie V-a.
			Zij was gehuwd (2) met Laurens Klazen.


		2 	Dieuwke Taekes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 27 maart 1775.


		3 	Jantje Taekes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 28 oktober 1777, 
			overleden aldaar op 24 februari 1847.
			Zij is gehuwd op 20 mei 1798 te St. Annaparochie met Pijtter Heins 
			Dijkstra, schipper, geboren te Vrouwenparochie in 1770, zoon van Hein 
			Pijtters en Grietje Johannes.


		4 	Claasje Taekes Dankert, geboren te St. Annaparochie op 29 augustus 1779, 
			overleden aldaar op 27 maart 1853.
			Zij is getrouwd te St. Annaparochie op 24 mei 1801 met Sieger Everts 
			Siderius, geboren te Vrouwenparochie op 18 oktober 1780, overleden 
			aldaar op 27 mei 1851, zoon van Evert Dirks Siderius (boer) en 
			Sytske Jans Poelstra.