Westhoek, 3 juli 2006

Erop of eronder voor Westhoekschool

Na ruim honderd jaar dreigt het einde voor de basisschool in de Westhoek. Voor l oktober moeten er minimaal 23 leerlingen staan ingeschreven, maar of dat lukt is zeer de vraag. Met haviksogen wordt er aan de oude dijk gespeurd naar nieuwe kinderen.

Door Dirk Kuiken

Welgeteld 21 kinderen dartelen over het pleintje van ORS de Westhoek onder aan de Oudebildtdijk. Twee zijn vandaag niet op school. Dat maakt in totaal 23 en dat is precies voldoende om aan het wettelijk minimum aantal leerlingen te voldoen. Bijna ieder jaar heeft de Westhoekschool moeite om voldoende leerlingen te werven, maar dit jaar is het wel heel dramatisch. Er wonen simpelweg te weinig kinderen aan de Oudebildtdijk, zegt schoolhoofd Jantsje Ploeg.

Het bestuur van de openbare scholen op Het Bildt heeft de knoop doorgehakt. Als er voor oktober niet voldoende kinderen zijn aangemeld, dan gaat de school dicht op l augustus 2007. "Het is een besluit met pijn in het hart", zegt directeur Allbert Helder.

Volgens hem is sluiten onvermijdelijk. Door een fusie met de basisschool in Sint Jacobiparochie kan ontslag van de vier leerkrachten worden voorkomen. "Ook als we nu geen besluit nemen gaat de school over een paar jaar toch dicht. Nu kunnen we het personeel nog ergens anders onderbrengen. Dit is gewoon de nette manier." Op zijn kantoor in Stiens toont hij de prognoses voor de komende jaren. In 2010 zijn er nog maar dertien leerlingen, zo is de verwachting. De docenten doen er alles aan om meer leerlingen te werven. Er worden stukjes geschreven in het streekblad, de avonden van plaatselijk belang worden bezocht en ook de ouders van potentiŽle leerlingen krijgen een bezoekje.

De dagen van de basisschool in Westhoek lijken geteld.

Ploeg: "Wy ride mei havikseagen de dyk del om te sjen oft der wennings te keap stean. Jo witte nea oft der in jong gesin te wenjen komt." Ook de leerlingen doen mee aan de zoektocht. "As der keapers binne dan witte sei der faaks as earsten fan."

Het is erg cynisch allemaal, zegt docente Rennie Meijer, "'t Gaat hier soa leuk op skoal, mar dut kinne je gewoan niet helpe. We gaan gien skoal openhouwen foor twaalf kynders." Ondanks alles blijven de leerkrachten optimistisch. Voor volgens jaar zijn vijf kinderen nodig om het wettelijke minimum van 23 te halen. "D'r hoeve hier maar twee gesinnen del te striken en alle problemen binne oplost", meent Meijer. Ook Ploeg is strijdbaar. "Der kin in 'e simmer noch in soad barre."

Bovendien heeft de Westhoekschool in het verleden wel vaker zware stormen getrotseerd. In de jaren tachtig dreigde ook al opheffing door een tekort aan leerlingen. Dat kon toen ternauwernood worden voorkomen door de dijkstreek de dorpsstatus te verlenen. En vier jaar geleden was de school even landelijk nieuws toen de leerlingen werden geplaagd door een hoofdluisepidemie. Steeds kwam de school er bovenop.

Het zou mooi zijn als dat ook deze keer weer lukt, maar uiteindelijk is het uitstel van executie, meent directeur Helder. "In de jaren van de visserij bloeide de school, het was voor veel kinderen een opstap naar de Waddenzee. Maar waar moeten we de leerlingen nu vandaan halen? Aan de ene kant ligt de zee en aan de andere kant de dorpen met hun eigen scholen. Het is jammer maar de Westhoek is het voeteneind van de wereld geworden."

Bron: Leeuwarder Courant
z-w foto: LC/Niels Westra