St. Annaparochie, 28 oktober 2003

Bescherming Bildtdijken blijft onzeker

Foto LC/Catrinus van der Veen

SINT ANNAPAROCHIE - Er is nog geen duidelijkheid over de vraag of het gebied rond de Oude- en Nieuwebildtdijk moet worden aangewezen als beschermd Rijksmonument. De begeleidingsgroep BIBB, die namens de gemeente Het Bildt onderzoek heeft gedaan naar de toekomst van de Bildtdijken, houdt de gemeente drie verschillende opties voor, zo blijkt uit een rapport dat vandaag in Sint Annaparochie is gepresenteerd.

Volgens een van de opties zou Het Bildt de dijken niet als beschermd gezicht moeten aanwijzen omdat er te veel onzekerheden zijn over de subsidies. Bovendien is bij twee openbare bijeenkomsten gebleken dat bewoners ernstige bezwaren hebben tegen een monumentenstatus. Zij vrezen dat de dijken als beschermd gezicht 'op slot' zullen gaan voor verdere bebouwing. Met name boeren protesteren daartegen.

In de andere twee opties wordt geadviseerd de Bildtdijken wel aan te wijzen als beschermd rijksmonument. Volgens de BIBB kan dat, omdat er ook zonder beschermde status sprake zal zijn van beperkingen bij verdere bebouwing van de dijken. In de ene optie werkt de gemeente verder niet actief mee aan toekomstplannen voor het gebied.

In de andere optie moet Het Bildt samen met bewoners en belangenverenigingen afspraken maken over de ontwikkeling van de Bildtdijken. Volgens het BIBB zou deze laatste optie een positieve rol kunnen vervullen bij de toeristische ontwikkeling van het gebied.

Bron: Leeuwarder Courant