homestappenplanliteratuurlijstervaringenlinks & adressenverantwoordingreageer

Home
Stappenplan
Lessuggesties
Literatuurlijst
Cultuurverschillen
    Katholiek
    Protestant christelijk
    Joods
    Moslim
    Hindoe
Ervaringen
Links & adressen
Verantwoording
Contact


CULTUURVERSCHILLEN

Moslim

De in Nederland wonende moslims zijn vooral afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname en Indonesi. Er zijn verschillen in de gebruiken tussen deze verschillende groepen moslims. Hieronder heb ik het verhaal vrij algemeen gemaakt, vooral omdat ik weinig gedetailleerdere informatie heb kunnen krijgen. Indien u mij iets meer kunt vertellen over heel specifieke gebruiken voor moslims uit een bepaald land zou ik het op prijs stellen als u mij daarover zou willen mailen zodat ik deze pagina kan aanpassen. 

 

Het sterven

Veel moslims willen in hun vaderland begraven worden, zodat ze zijn verzekerd van een uitvaart volgens de islamitische voorschriften. Er zijn inmiddels in Nederland ook diverse islamitische begraafplaatsen die vaak onderdeel zijn van een openbare begraafplaats. Cremeren is bij moslims niet toegestaan in verband met de wederopstandingsgedachte. 

In vele verzen van de Koran wordt de onvermijdelijke gebeurtenis van het sterven aangegeven. Moslims reciteren de Koran dagelijks in hun gebeden en bereiden zich op die manier bewust of onbewust voor op het sterven. Het leven is eenmalig en de stervende kan door gebed met zichzelf en met God in het reine komen en zielenrust vinden in het hiernamaals. Moslims maken soms op hun sterfbed nog hun testament op en laten vanaf die plek hun schulden voldoen.

Als een moslim tijdens zijn leven bepaalde religieuze plichten niet heeft kunnen voldoen bestemt hij vaak op zijn sterfbed en deel van zijn bezittingen aan de armen. Als er iemand overlijd zonder enige bezitting wordt de uitvaart door de gemeente bekostigd. Het is voor moslims belangrijk om ervoor te zorgen dat stervenden goed verzorgd worden en dat ze na hun overlijden op hun rechterzij met hun gezicht in de richting van Mekka begraven worden.

Tijdens het stervensproces wordt er uit de Koran geciteerd en wordt de stervende geholpen bij het afleggen van een geloofsgetuigenis. Als de persoon is overleden sluit n van de aanwezigen de ogen van de overledene en wordt er door de aanwezigen gebeden. 

Hierna volgt er een rituele wassing, soms thuis maar meestal in een uitvaartcentrum waar er voor dat doel een speciale ruimte is. Bij de wassing wordt het lichaam met een lendendoek bedekt, de geslachtsorganen mogen door niemand gezien worden. Mannen worden door mannen en vrouwen door vrouwen verzorgd. Het lichaam wordt in totaal drie keer gewassen met water voorzien van geurige stoffen. 

Hierna wordt het lichaam in grote witte doeken gewikkeld en overgebracht naar de moskee. Indien er een kist wordt gebruikt dan wordt het lichaam daarin op de rechterzij gelegd.

Moslims beschouwen het als hun plicht om bij de overledene in de moskee aanwezig te zijn. De imam bidt bij het opgebaarde lichaam het 'Djanazah-gebed', een smeekbede tot Allah.

 

De uitvaart

Het is voor moslims belangrijk om, in verband met de overgang naar het hiernamaals, zo snel mogelijk na het overlijden begraven te worden. In Nederland kan dat wettelijk pas na 36 uur. 

Als een moslim in Nederland wordt begraven brengen de mannelijke familieleden het lichaam in een kist naar de islamitische begraafplaats. Traditioneel moeten daar zoveel mogelijk mannen uit de moslimgemeenschap de baar of de kist een stukje naar het graf dragen, uit eerbetoon tegenover de overledene. Bij orthodoxe moslims zijn er bij de begrafenis geen vrouwen aanwezig. 

Aangekomen bij het graf tilt men het lichaam uit de kist en wordt het in het bekiste graf gelegd, met het gezicht naar Mekka gericht. Hierna gooien de nabestaanden onder het uitspreken van een gebed over de hereniging met de aarde waaruit de dode weer zal opstaan met de hand zand in het graf. De overige aanwezigen vullen hierna het graf met zand. Van de overblijvende aarde wordt een heuveltje gemaakt of er worden twee bulten van gemaakt. 

Op het graf worden vaak wel stenen geplaatst om de plek te markeren maar verdere versieringen zal men er niet vinden. Er zal slechts n overledene in het graf komen te liggen en het graf zal nooit geruimd worden.

 

De rouw

De eerste drie dagen na de begrafenis wordt de familie gecondoleerd en van eten voorzien door familie en buren. Na die eerste periode volgt er een periode van vier maanden en tien dagen waarin de weduwen geen make-up of sieraden zullen dragen.

De eerste 40 dagen wordt er door de familie vaak iedere avond voor de overledene gebeden. Hierna wordt de rouwtijd voor de familie afgesloten met gebeden waarin gevraagd wordt de overledene op te nemen in de 'Djenna', de hemel. 

Deze afsluiting van de rouwperiode voor de familie heeft vaak een feestelijk karakter; er wordt gegeten en de nabestaanden zijn blij omdat zij geloven dat voor de overledene een beter bestaan is ingegaan. 

Graven zijn voor moslims geen plekken om hun doden te gedenken of hen iets te vragen. Op willekeurige graven wordt wel uit de Koran gereciteerd en worden smeekbedes verricht voor de zielenrust van alle overledenen.