tech2.gif - 7441,0 K

Postbus 5, 9300 AA RODEN, 2e Energieweg 5, 9301 LL RODEN. Telefoon 050-5021199, fax 050-5012700

Email:elton@noord.bart.nl

Knowhow en een flinke vonk inspiratie


Elton Techniek, een divisie van Elton Industrie- en handelsonderneming B.V. in Roden, is bemand met vakmensen. Mensen die hun sporen hebben nagelaten in de elektronica, in de hydroliek, de pneumatiek, het draaien, frezen, slijpen en ga zo maar door. Kortom: technici die van wanten weten. Mensen bovendien, die inventief en creatief met hun vakkennis omspringen. Die zich min of meer ontdekker voelen in die techniek. Mensen die van probleem-oplossen hun vak gemaakt hebben.

Klik op een van de onderstaande items waar u meer over wilt weten:


Elton Techniek algemeen

In het specifieke vakgebied van Elton Techniek, het ontwerpen en maken van stempels, spuitgiet- en extrusiematrijzen, speciaal-gereedschap en machines, is geen probleem hetzelfde. Is geen vraag standaard. Is geen oplossing als de vorige. Iedere opdracht is iets waar de technici van Elton Techniek zich in vastbijten. Totdat er een oplossing is. En totdat die oplossing zich in de praktijk, keer op keer, bewezen heeft. Pas dan wrijven ze zich bij Elton Techniek tevreden in de handen.

Van ontwerp tot nazorg
De verantwoordelijkheid van Elton Techniek begint zodra u met uw vraag komt. "Ik heb een spuitgietmatrijs nodig voor..." of "Kunnen jullie deze boormal repareren?" Of: "In mijn productie-unit wil ik de verpakkingseenheid geautomatiseerd hebben." Of "Kan dit volgsnijstempel aangepast worden aan mijn nieuwe product of heb ik een ander nodig." De verantwoordelijkheid van Elton Techniek eindigt pas als het advies en het product dat daaruit voorkomt volledig naar tevredenheid is. Als u zegt: "prima!". En eerder niet.

Ontwerp
In het ontwerpstadium puzzelt Elton Techniek over de oplossing van uw probleem. En schuwt daarbij niet om ook uw eindprodukt onder de loep te nemen. Om met voorstellen te komen die, door een kleine verandering in bijvoorbeeld de vorm, tot grote besparingen in de productie kunnen leiden. Dat is wat we bedoelen met de ´flinke vonk inspiratie´ die bovenaan vermeld staat: geen genoegen nemen met standaardoplossingen, maar net zolang doorzoeken totdat je een ontwerp hebt dat werkelijk een verbetering in de productie geeft. Dat werkelijk zorgt voor besparing. Dat is Elton Techniek.

Productie
Productie heeft bij Elton Techniek een dubbele klank. De productie (het maken) van de matrijs, de stempel of de machine. Voor wat betreft de eerste "productieklank" kunt u rekenen op vakmanschap en inventiviteit. Daar hebben we het al over gehad. Bovendien is Elton Techniek uiterst modern uitgerust en kan alles in principe in eigen huis gemaakt worden. En heeft Elton Techniek de beschikking over eigen persen en spuitgiet- en extrusiemachines om de gemaakte gereedschappen in eigen huis aan een praktijktest te onderwerpen. Diezelfde machines kunnen door Elton Techniek gebruikt worden om in opdracht produkties te verzorgen van wat u maar wilt. Mits het binnen onze technische mogelijkheden ligt. Zo krijgt productie bij Elton Techniek een dubbele klank.

Nazorg
Is het nodig om u over nazorg te vertellen? U begrijpt dat de trots van Elton Techniek ligt in het succes van het product. In het functioneren van de door Elton ontwikkelde en gebouwde gereedschappen. In de nauwkeurigheid van het door Elton Techniek gemaakte gereedschap. Dan is het toch logisch dat, mocht er onverhoopt iets fout gaan, Elton Techniek dat zonder mankeren oplost. Hoe kun je anders trots blijven op de producten die je maakt!

Klik hier om terug te keren naar het openingsscherm


Extrusie- en spuitgietmatrijzen

Een spuitgiet- of extrusiematrijs moet voldoen aan de hoogste eisen. Immers, de kwaliteit van de matrijs bepaalt de kwaliteit van het produkt dat ermee gemaakt wordt. Al bij het ontwerp moet rekening gehouden worden met gebruik. Met aard en vorm van het produkt. Met normen. Met machinespecificaties en productie-aantallen. De mensen van Elton Techniek hebben een grote voorsprong als het gaat om ontwerpen en maken van extrusie- en spuitgietmatrijzen: in het eigen bedrijf wordt al meer dan 30 jaar dagelijks gewerkt met extruders. En met spuitgietmachines al weer jaren. De ervaring op dit gebied is dan ook van onschatbare waarde voor de efficiency waarmee aan uw matrijzen gewerkt kan worden. Dat merkt u aan de kwaliteit. Dat merkt u aan de prijs.

Verfijnde techniek, korte communicatielijnen
Hoe verfijnder de techniek, hoe belangrijker het is dat de organisatie geen log lichaam is maar een snelle, flexibele en doortastende groep mensen. Mensen met elk hun eigen specialisme. Maar functionerend als een team. Geleid en begeleid door mensen die hun sporen in de techniek verdiend hebben. Elton Techniek is zo´n organisatie. Korte communicatielijnen, grote flexibiliteit. Geen formulieren in drievoud, maar direct overleg met de verantwoordelijke mensen. Dat voorkomt fouten. Dat spaart tijd. Met als resultaat een extrusie- of spuitgietmatrijs waar heel Elton Techniek achter staat.

Hoe kleiner hoe leuker
Tenminste, dat vinden de technici van Elton Techniek. Extrusie- of (al dan niet meervoudige) spuitgietmatrijzen voor piepkleine producten zijn sterke kanten van Elton Techniek. Zo maakt Elton spuitgietmatrijzen voor produkten vanaf 0,1 gram!

Matrijs-renovatie
Wat je kunt maken, kun je ook renoveren. Elton Techniek heeft een naam opgebouwd in de renovatie van extrusie- en spuitgietmatrijzen. Een activiteit die de relaties van Elton Techniek in staat stelt vertrouwd door te draaien met een ´oude´ matrijs in plaats van een nieuwe aan te schaffen. Of een bestaande matrijs aan te passen aan kleine wijzigingen in het product. Dat daarmee veel geld bespaard wordt, is duidelijk!

Klik hier om terug te keren naar het openingsscherm


Machinebouw

Elton Techniek beschikt over ervaring in de machinebouw. Een groot gedeelte van de productiemachines van Elton B.V. is bijvoorbeeld in eigen beheer gebouwd. Elton Techniek beschikt over de knowhow en de apparatuur om meer of minder gecompliceerde automatisering uit te voeren.

Team
Bij Elton Techniek werken constructeurs, elektrotechnici en machinebouwers als een hecht team aan een opdracht om al die apparaten te ontwikkelen die een produktiegang moeten vereenvoudigen, die de kwaliteit van het eindproduct moeten verhogen, die sneller en accurater dan wij mensen werken. Elton Techniek ontwerpt en bouwt machines. Van op- en afwikkelapparatuur tot complete walsstraten. Machines waarin de kennis en het vakmanschap van alle technische disciplines vertegenwoordigd zijn. Machines die met diezelfde flinke vonk inspiratie ontworpen zijn, die met hetzelfde vakmanschap gebouwd worden.

Machinegebruikers als machinebouwers
Wie kan beter over een potlood oordelen dan een tekenaar. Wie kent de auto beter dan een coureur. Wie ontwerpt en bouwt een machine beter dan een machinegebruiker. De machines en de elektronische apparatuur die door Elton Techniek gemaakt zijn voor Elton B.V., staan model voor het vakmanschap waarmee nu gewerkt wordt. Keer op keer wordt het eigen productieproces geoptimaliseerd. Worden handelingen in het productieproces bekeken op hun automatiseringsmogelijkheden. Om zo de productiekosten zo laag mogelijk en de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Daar halen de machinebouwers van Elton Techniek hun ervaring vandaan. En hun kijk op een opdracht. Want er is maar één ding dat telt. En dat is het voordeel dat automatisering, vereenvoudiging of robotisering de opdrachtgever oplevert.

Klik hier om terug te keren naar het openingsscherm


Stempels en specialgereedschap

Stempels
Wat voor het ontwerpen en maken van spuitgiet- en extrusiematrijzen en speciaalgereedschap opgaat, geldt ook voor het maken van stempels. Doel: optimalisering productieproces en -kwaliteit. Methode: probleemanalyse, ontwerp en constructie door mensen die zelf werkervaring hebben met het bedoelde hulpmiddel, productie door vakmensen. Middel: een modern uitgeruste werkplaats. Waar gedraaid, geboord en geslepen kan worden. En waar frezen en vonkeroderen met digitale uitlezing dagelijks aan de orde zijn. Waar termen als nauwkeurigheidsgraad en standtijd inhoud krijgen. Waar nooit PBS maar altijd kwaliteitsstaal verwerkt wordt. Waar in eigen beheer gehard kan worden tot 62 Rc. Bij Elton Techniek.

Specialgereedschap
De mensen bij Elton Techniek zijn dol op apparaten en apparaatjes die het be- en verwerken van metaal en andere basismaterialen vergemakkelijken. En die dus veel tijd en geld sparen. Bij Elton Techniek wordt met specialgereedschap gewerkt. Specialgereedschap dat door Elton Techniek zelf ontwikkeld is. Datzelfde doet Elton Techniek in opdracht. Maakt voor u boor- en freesmallen. Of bijvoorbeeld een apparaat dat zeer nauwkeurig spiebanen steekt in poelies. Maakt specialgereedschap tot op de 0,001 mm nauwkeurig en met veel begrip voor het probleem van de opdrachtgever. Want bij Elton Techniek begrijpen de mensen dat het niet gaat om de boor maar om het gaatje!

Klik hier om terug te keren naar het openingsscherm