Nassau


I. Dudo van Laurenburg, graaf, vermeld 1093-1117, tr. Irmgardis (of Demudis) van Arnstein, dr. van Lodewijk I van Arnstein, graaf in de Einrichgouw, en Onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Rupert I van Laurenburg, volgt II.

II. Rupert I van Laurenburg (zn. van I), graaf , bouwt in 1120 het slot Nassau, tr. voor 1135 Beatrix van Limburg, overl. na 12.7.1164, dr. van Walram I van Limburg, graaf van Arlon en Limburg, en Jutta van Gelre, erfdochter van Wassenberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Walram I van Laurenburg, geb. 1146, volgt III.

III. Walram I van Laurenburg (zn. van II), geb. 1146, graaf van Laurenburg en Nassau, overl. 1198, tr. Kundigunde .
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik II van Nassau, geb. ca. 1180, volgt IV.

IV. Hendrik II van Nassau (zn. van III), geb. ca. 1180, graaf van Nassau, overl. tussen 1247 en 25.1.1251, tr. voor 1221 Mechteld van Gelre, gravin, overl. na 1247, dr. van Otto I van Gelre, graaf van Gelre en Zutphen, en Richardis van Scheyern-Wittelsbach.
Uit dit huwelijk:
 1. Walram van Nassau, geb. ca. 1220, volgt Va.
 2. Otto I van Nassau, volgt Vb.
 3. Jutta van Nassau, geb. voor 1285, overl. na 25.1.1312.

Va. Walram van Nassau (zn. van IV), geb. ca. 1220, graaf van Nassau, overl. voor 1280, tr. ca. 1250 Adelheid Gravin van Katzenelnbogen, overl. Mainz 22.2.1288, dr. van Diederik IV van Katzenelnbogen en Hildegonda van Eberstein.
Uit dit huwelijk:
 1. Adolf van Nassau, geb. ca. 1255, volgt VIa.

VIa. Adolf van Nassau (zn. van Va), geb. ca. 1255, Graaf van Nassau, Rooms koning, overl. Gelnheim 2.7.1298, tr. Imagina Gravin van Limburg, overl. na 28.9.1313, dr. van Gerlach van Isenburg-Limburg en Imagina van Blieskastel.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerlach van Nassau, volgt VIIa.

VIIa. Gerlach van Nassau (zn. van VIa), Graaf van Nassau, overl. 7.1.1361, tr./tr.kerk(1) München 24.12.1306/18.5.1307 Agnes Landgravin van Hessen, overl. 13.1.1332, begr. Clarenthal, dr. van Hendrik van Hessen en Agnes van Beieren.
Uit dit huwelijk:
 1. Adolf I van Nassau, geb. 1307, volgt VIIIa.
 2. Johann I van Nassau-Weilburg, geb. 1309, volgt VIIIb.
Gerlach van Nassau, tr.(2) 1337 Irmgard von Hohenlohe, dr. van Crato II von Hohenlohe en Adelheid von Württemberg.


VIIIa. Adolf I van Nassau (zn. van VIIa), geb. 1307, Graaf van Nassau, overl. 17.1.1370, begr. Clarenthal, tr. 1332 Margaretha Burggravin van Hohenzollern, dr. van Frederik IV van Hohenzollern, Burggraaf van Neurenburg, en Margaretha van Karinthië.
Uit dit huwelijk:
 1. Walram van Nassau-Wiesbaden-Idstein, geb. 1354, volgt IXa.

IXa. Walram van Nassau-Wiesbaden -Idstein (zn. van VIIIa), geb. 1354, Graaf van Nassau-Wiesbaden -Idstein, overl. 7.11.1393, begr. Idstein, tr. 1374 Bertha van Westerburg, overl. 24.12.1418.
Uit dit huwelijk:
 1. Adolf II van Nassau-Wiesbaden, geb. 1386, volgt Xa.

Xa. Adolf II van Nassau-Wiesbaden (zn. van IXa), geb. 1386, graaf van Nassau-Wiesbaden, overl. 26.7.1426, begr. Idstein, tr. Margaretha markgravin van Baden, geb. 25.1.1404, overl. 7.11.1442, begr. Idstein, dr. van Bernhard I van Baden, Markgraaf van Baden, en Anna van Oettingen.
Uit dit huwelijk:
 1. Johan van Nassau-Wiesbaden-Idstein, geb. 1419, volgt XIa.

XIa. Johan van Nassau-Wiesbaden-Idstein (zn. van Xa), geb. 1419, graaf van Nassau-Wiesbaden, overl. 9.5.1480, tr. Breda 17.6.1437 Maria van Nassau, geb. 2.2.1418, overl. 11.10.1472, dr. van Engelbrecht I van Nassau-Diez, graaf van Nassau (1420), en Johanna van Polanen, vrouwe van Breda en de Lek.
Uit dit huwelijk:
 1. Adolf III van Nassau-Wiesbaden-Idstein, geb. 10.11.1443, volgt XIIa.

XIIa. Adolf III van Nassau-Wiesbaden-Idstein (zn. van XIa), geb. 10.11.1443, Graaf van Nassau-Wiesbaden -Idstein, stadhouder van Gelre en Zutphen, overl. 6.7.1511, begr. Wiesbaden, tr. 1484 Margaretha Gravin van Hanau-Lichtenberg, geb. 15.5.1463, overl. 26.5.1504, begr. Wiesbaden, dr. van Philips I van Hanau en Anna van Lichtenberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria-Margaretha Gravin van Nassau-Wiesbaden -Idstein, geb. 9.8.1487, overl. 2.3.1548, tr. 1502 Lodewijk I van Nassau-Weilburg, geb. 1473, Graaf van Nassau-Weilburg, overl. 28.5.1523, begr. Weilburg, zn. van Johan III van Nassau-Weilburg, Graaf van Nassau-Weilburg, en Elisabeth van Hessen, Landgravin van Hessen.
 2. Philips van Nassau-Wiesbaden -Idstein, geb. Köln 1490, volgt XIIIa.

XIIIa. Philips van Nassau-Wiesbaden -Idstein (zn. van XIIa), geb. Köln 1490, Graaf van Nassau-Wiesbaden -Idstein, overl. 6.6.1558, begr. Idstein, tr. Bergen op Zoom 24.8.1514 Adriana de Glymes, geb. Wouw 9.3.1495, overl. 27.6.1524, begr. Idstein.
Uit dit huwelijk:
 1. Balthasar van Nassau-Wiesbaden -Idstein, volgt XIVa.

XIVa. Balthasar van Nassau-Wiesbaden -Idstein (zn. van XIIIa), Graaf van Nassau-Wiesbaden -Idstein, overl. 11.1.1568, begr. Idstein, tr. 6.9.1564 Margaretha Gravin von Isenburg-Büdingen, geb. 1542, overl. 17.7.1613.
Uit dit huwelijk:
 1. Johan Lodewijk I van Nassau-Wiesbaden -Idstein, geb. 10.4.1567, Graaf van Nassau-Wiesbaden -Idstein, overl. 20.6.1596, begr. Idstein, tr. Idstein 2.12.1588 Maria Gravin van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 12.11.1568, overl. 10.5.1625, dr. van Johan VI 'de Oude' van Nassau, graaf van Nassau, en Elisabeth van Leuchtenberg.

VIIIb. Johann I van Nassau-Weilburg (zn. van VIIa), geb. 1309, Graaf van Nassau-Weilburg, overl. 20.9.1371, tr.(1) 1333 Geertruida van Merenberg, erfdochter van Merenberg, overl. 6.10.1350, begr. Weilburg, dr. van Hartrad van Merenberg en Elisabeth van Sayn.
Johann I van Nassau-Weilburg, tr.(2) 1353 Johanna Gravin van Saarbrücken, overl. 1390.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Gravin van Nassau-Weilburg, geb. ca. 1362, overl. Marburg a.d. Lahn 1.1.1383, tr. Herman II ('de Geleerde') van Hessen, geb. ca. 1342, landgraaf van Hessen (1367 respectievelijk 1376), overl. 10.6.1413, begr. Marburg a.d. Lahn, zn. van Lodewijk van Hessen, Heer van Grebenstein (1336), en Elisabeth van Sponheim.
 2. Philips I van Nassau-Weilburg -Saarbrücken, geb. 1368, volgt IXb.

IXb. Philips I van Nassau-Weilburg -Saarbrücken (zn. van VIIIb), geb. 1368, Graaf van Nassau-Weilburg-Saarbrücken, overl. Wiesbaden 2.7.1429, begr. Clarenthal, tr.(1) 1385 Anna van Hohenlohe, erfdochter van Kirchheim, overl. 11.10.1410.
Philips I van Nassau-Weilburg, tr.(2) 8.5.1412 Isabella van Lotharingen, geb. ca. 1397, overl. Saarbrücken 17.1.1455, begr. St. Arnoul, dr. van Frederik V van Lotharingen, Heer van Rumigny, en Margaretha van Vaudemont.
Uit dit huwelijk:
 1. Philips II van Nassau-Weilburg, geb. 12.3.1418, volgt Xb.
 2. Johan II van Nassau-Saarbrücken, geb. 4.4.1423, Graaf van Nassau-Saarbrücken, overl. Vehingen 25.7.1472, begr. St. Arnoul.

Xb. Philips II van Nassau-Weilburg (zn. van IXb), geb. 12.3.1418, Graaf van Nassau-Weilburg, overl. Mainz 19.3.1492, begr. Eberbach, tr. 25.9.1440 Margaretha Gravin van Loon, geb. 25.7.1426, overl. Weilburg 13.2.1446, dr. van Jan III van Loon, Heer van Heinsberg, en Walburga van Meurs, vrouwe van Baer en Lathum.
Uit dit huwelijk:
 1. Johan III van Nassau-Weilburg, geb. 27.6.1441, volgt XIb.

XIb. Johan III van Nassau-Weilburg (zn. van Xb), geb. 27.6.1441, Graaf van Nassau-Weilburg, overl. 15.7.1480, begr. Weilburg, tr. 1464 Elisabeth ('de Schone') van Hessen, geb. Kassel 14.12.1453, Landgravin van Hessen, overl. 22.4.1489, begr. Weilburg, dr. van Lodewijk I van Hessen, landgraaf van Hessen, en Anna van Saksen.
Uit dit huwelijk:
 1. Lodewijk I van Nassau-Weilburg, geb. 1473, volgt XIIb.

XIIb. Lodewijk I van Nassau-Weilburg (zn. van XIb), geb. 1473, Graaf van Nassau-Weilburg, overl. 28.5.1523, begr. Weilburg, tr. 1502 Maria-Margaretha Gravin van Nassau-Wiesbaden -Idstein, geb. 9.8.1487, overl. 2.3.1548, dr. van Adolf III van Nassau-Wiesbaden, Graaf van Nassau-Wiesbaden, en Margaretha van Hanau-Lichtenberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Philips III van Nassau-Weilburg, geb. Weilnau 20.9.1504, volgt XIIIb.

XIIIb. Philips III van Nassau-Weilburg (zn. van XIIb), geb. Weilnau 20.9.1504, Graaf van Nassau-Weilburg, overl. 4.10.1559, begr. Weilburg, tr.(1) 1523 Elisabeth Gravin van Sayn, overl. 5.2.1531, dr. van Gerhard III van Sayn en Anna van Wied.
Philips III van Nassau-Weilburg, tr.(2) 1536 Anna Gravin van Mansfeld, geb. 1520, overl. 26.12.1537, begr. Weilburg, dr. van Albert van Mansfeld en Anna van Honstein.
Uit dit huwelijk:
 1. Albert regerend graaf van Nassau-Weilburg, geb. 26.12.1537, heer van Ottweiler (1574), overl. Ottweiler 11.11.1593, tr. Dillenburg 16.6.1559 Anna van Nassau, geb. Dillenburg 21.9.1541, overl. Weilburg 12.2.1616, dr. van Willem I 'de Rijke' van Nassau, graaf van Nassau, en Juliana van Stolberg.
 2. Philips IV van Nassau-Saarbrücken, geb. 14.10.1452, volgt XIVb.
 3. Anna Amalia Gravin van Nassau-Weilburg, geb. 26.7.1549, overl. 7.1.1598, tr. Saarbrücken 27.5.1588 Frederik I van Salm-Neufville, geb. 3.2.1547, Wild- en Rijngraaf, overl. 26.10.1608.
Philips III van Nassau-Weilburg, tr.(3) Usingen 17.8.1541 Amalia Gravin van Isenburg-Birnstein, geb. 23.6.1522, overl. Offenbach 18.5.1579, begr. Offenbach, dr. van Johan van Isenburg-Birnstein en Anna van Schwarzburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Ottillie Gravin van Nassau-Weilburg, geb. Weilburg 27.7.1546.

XIVb. Philips IV van Nassau-Saarbrücken (zn. van XIIIb), geb. 14.10.1452, Graaf van Nassau-Saarbrücken, overl. Saarbrücken 12.3.1602, begr. St. Arnoul, tr.(1) 9.4.1563 Erica Gravin zu Manderscheid-Virneburg, geb. ca. 1546, overl. 30.12.1581, begr. St. Arnoul.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Amalia Gravin van Nassau-Saarbrücken, geb. 12.1565, overl. Dillenburg 7.3.1605, tr. Neu-Weilnau 22.9.1584 George 'de Oude' van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 1.9.1562, overl. Dillenburg 9.8.1623, zn. van Johan VI 'de Oude' van Nassau, graaf van Nassau, en Elisabeth van Leuchtenberg.
Philips IV van Nassau-Saarbrücken, tr.(2) Neu-Weilnau 3.10.1583 Elisabeth van Nassau, geb. Dillenburg 24.1.1564, overl. Frankfurt am Main 5.5.1611, dr. van Johan VI 'de Oude' van Nassau, graaf van Nassau, en Elisabeth van Leuchtenberg.


Vb. Otto I van Nassau (zn. van IV), graaf van Nassau, overl. tussen 3.5.1289 en 19.3.1290, tr.(1) 1247 Agnes van Leiningen, geb. 1227, gravin, overl. na 12.1299, begr. Altenberg, dr. van Emico IV van Leiningen, graaf, en Elisabeth .
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik I van Nassau-Siegen, geb. ca. 1270, volgt VIb.
Otto I van Nassau, tr.(2) Onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinrich (bastaard) van Nassau , weigerde de 'Pfarrei' Nassau (1263), volgt VIc.

VIb. Hendrik I van Nassau-Siegen (zn. van Vb), geb. ca. 1270, graaf van Nassau-Siegen , stadhouder in Thüringen, overl. 1343, tr. voor 1302 Adelheid van Heinsberg-Blankenberg, overl. na 21.5.1343, dr. van Diederik I van Spanheim, heer van Heinsberg, en Johanna van Leuven-Gaesbeek.
Uit dit huwelijk:
 1. Otto II van Nassau-Dillenburg, geb. ca. 1305, volgt VIIb.

VIIb. Otto II van Nassau-Dillenburg (zn. van VIb), geb. ca. 1305, graaf van Nassau-Dillenburg, overl. 1.1351, ondertr. 23.12.1331 Adelheid van Vianden, gravin, overl. 30.9.1376, dr. van Philips II van Vianden, graaf, en Lucia van de Neuerburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Johan I van Nassau-Dillenburg, geb. ca. 1339, volgt VIIIc.
 2. Hendrik van Nassau-Dillenburg, volgt VIIId.

VIIIc. Johan I van Nassau-Dillenburg (zn. van VIIb), geb. ca. 1339, graaf van Nassau-Dillenburg, overl. Herborn 4.9.1416, begr. Keppel, tr. 30.11.1357 Margaretha gravin van der Marck, overl. 29.9.1409, dr. van Adolf II van der Marck, graaf, en Margaretha van Kleef, gravin.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan II de Oude, genaamd 'met de Helm' van Nassau-Dillenburg, volgt IXc.
 2. Engelbrecht I van Nassau-Diez, geb. Dillenburg ca. 1370, volgt IXd.
 3. Jan III de Jongere van Nassau-Dillenburg, volgt IXe.

IXc. Jan II de Oude, genaamd 'met de Helm' van Nassau-Dillenburg (zn. van VIIIc), graaf van Nassau, Vianden (1420), Dillenburg (1425) en Hadamar (1427), overl. 5.1443, begr. Keppel, tr. Onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Adelheid (bastaarde) van Nassau, kloosterjoffer te Keppel (1438).
 2. Tilman (bastaard) van Nassau , verkrijgt een burgleen te Waldenfels (1461) en een huis te Herborn.

IXd. Engelbrecht I van Nassau-Diez (zn. van VIIIc), geb. Dillenburg ca. 1370, graaf van Nassau (1420) , (half-) Diez (1420) en Vianden (1417,1421), domproost te Münster (1399, doet afstand omstreeks 1404), regeert tezamen met zijn broers 1416, stadhouder van Jan IV hertog van Brabant, overl. Breda 3.5.1442, tr.(1) 1.8.1403 Johanna van Polanen, geb. 10.1.1392, vrouwe van Breda en de Lek, overl. 15.5.1445, dr. van Jan III van Polanen, heer van Breda, de Lek, en Odilia van Salm.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan IV van Nassau, geb. 1.8.1410, volgt Xc.
 2. Hendrik II van Nassau, geb. 7.1.1414, volgt Xd.
 3. Margaretha van Nassau, geb. 1415, overl. voor 27.5.1467, tr. ca. 24.11.1435 Diederik van Sayn, geb. 7.8.1415, regerend graaf van Sayn, overl. 24.11.1452, zn. van Gerhard I van Sayn, regerend graaf van Sayn, en Anna van Solms-Braunfels.
 4. Willem van Nassau, geb. 12.1416.
 5. Maria van Nassau, geb. 2.2.1418, overl. 11.10.1472, tr. Breda 17.6.1437 Johan van Nassau-Wiesbaden -Idstein, geb. 1419, graaf van Nassau-Wiesbaden, overl. 9.5.1480, zn. van Adolf II van Nassau-Wiesbaden, graaf van Nassau-Wiesbaden, en Margaretha van Baden.
 6. Filips van Nassau, geb. 13.10.1420, overl. 1429.
Engelbrecht I van Nassau-Diez, tr.(2) Onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Margaretha (bastaarde) van Nassau, tr. Hugo Wijnrix.

Xc. Jan IV van Nassau (zn. van IXd), geb. 1.8.1410, graaf van Nassau , (half-)Dietz en Vianden, heer van Breda, de Lek, Gageldonck en Hambroeck (1458, 1459), regeert tezamen met zijn jongere broer 1442, graaf van Dietz (1443), ontvangt de Nederlandse bezittingen 1447 en 1449, verenigt alle landen van de Ottoonse linie 1450, drossaard van Brabant (1435) en Heusden (1447), maarschalk van Westfalen (1449/1450), overl. Dillenburg 3.2.1475, tr.(1) 7.2.1440 Maria van Loon-Heinsberg, geb. 1424 , vrouwe van Herstal, Itteren en Meerssenhoven (1459), Steyn, Millen (1467), overl. 20.4.1502, dr. van Jan II van Heinsberg, heer van Dalenbroek/Heinsberg, en Anna van Solms-Braunfels.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna van Nassau, geb. ca. 1441, overl. Celle 8.4.1514, tr.(1) 28.10.1467 Otto II van Brunswijk-Lüneburg, geb. 1439, hertog van Brunswijk-Lüneburg, overl. 19.1.1471, zn. van Frederik van Brunswijk-Lüneburg, hertog van Brunswijk-Lüneburg, en Magdalena van Brandenburg, tr.(2) 24.1.1474 Philips 'de oudere' van Katzenelnbogen, geb. 1402, graaf van Katzenelnbogen en Dietz, overl. 27.7.1479, zn. van Johan IV van Katzenelnbogen, graaf van Katzenelnbogen, en Anna van Katzenelnbogen.
 2. Johanna van Nassau, geb. 1444, overl. 5.1468, tr. 14.10.1464 Philips I van Waldeck, geb. 1445, graaf van Waldeck, overl. 1475, zn. van Wolrad I van Waldeck, regerend graaf van Waldeck, en Barbara van Wertheim.
 3. Adriana van Nassau, geb. Breda 7.2.1449, overl. 15.6.1477, tr. 12.9.1468 Philips I van Hanau-Munzenberg, geb. 21.9.1449, graaf van Hanau-Munzenberg, overl. 26.8.1500, zn. van Reinhard III van Hanau-Munzenberg, graaf van Hanau-Munzenberg, en Margaretha bij de Rijn.
 4. Engelbrecht II van Nassau-Vianden, geb. Breda 17.5.1451, volgt XIc.
 5. Jan V van Nassau, geb. Breda 9.11.1455, volgt XId.
 6. Odilia van Nassau, priores van het door haar moeder gestichte (1476) kloosten Vredenburg bij Bavel, overl. Alkmaar 22.4.1495.
Jan IV van Nassau, tr.(2) Aleyd van Lommel, overl. 1483.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan I (bastaard) van Nassau, geb. ca. 1435, volgt XIe.
 2. Cathelijne (bastaarde) van Nassau, non te Breda.
Jan IV van Nassau, tr.(3) onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan (bastaard) van Nassau, volgt XIf.

XIc. Engelbrecht II van Nassau-Vianden (zn. van Xc), geb. Breda 17.5.1451, graaf van Nassau-Vianden , heer van Breda, de Lek, Diest (1499), Roosendaal, Nispen, Wouw (1501), volgt op in de Nederlandse bezittingen (1475), stadhouder van de Nederlanden (1496), ridder van het Gulden Vlies (1473), overl. Brussel 31.5.1504, tr.(1) Koblenz 19.12.1468 Zimburch markgravin van Baden, geb. 15.5.1450, overl. Breda 5.7.1501, dr. van Karel I van Baden, regerend markgraaf van Baden, en Catharina van Oostenrijk.
Engelbrecht II van Nassau-Vianden, tr.(buitenechtelijke relatie(2) onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Engelbrecht (bastaard) van Nassau, Jonker van Nassau , genoot een lijfrente van 500 rijnse guldens van de stad Antwerpen vanaf 1502, overl. 1532.
 2. Barbara (bastaarde) van Nassau, priores van het klooster Vredenberg, genoot eenzelfde lijfrente als haar broer sinds 1502. Na het overlijden van haar broer had zij recht op 1000 rijnse guldens per jaar; zij schreef hierover aan Willem de Zwijger in 1554.

XId. Jan V van Nassau (zn. van Xc), geb. Breda 9.11.1455, graaf van Nassau-Vianden en Dietz, graaf van Katzenelnbogen (1500), heer van Siegen, Dietz, Dillenburg, Hadamar, van Breda en de Lek (1504), Stadhouder van Gelderland en Zutphen, overl. Dillenburg 30.7.1516, begr. Siegen, tr.(1) Marburg a.d. Lahn 11.2.1482 Elisabeth van Hessen, geb. Marburg a.d. Lahn 5.1466, overl. Köln 17.1.1523, begr. Siegen, dr. van Hendrik III 'de Rijke' van Hessen, landgraaf van Hessen, en Anna van Katzenelnbogen.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik III van Nassau, geb. Siegen 12.1.1483, volgt XIIc.
 2. Johan van Nassau, geb. Dringenstein 3.11.1484, overl. 15.8.1504.
 3. Ernst van Nassau, geb. Dillenburg 9.4.1486, overl. Dillenburg 12.10.1486.
 4. Willem I 'de Rijke' van Nassau, geb. Dillenburg 10.4.1487, volgt XIId.
 5. Elisabeth van Nassau, geb. 1488, overl. Dillenburg 3.6.1559, tr. ca. 1505 Jan van Runkel, geb. 1485, graaf van Wied, overl. 18.5.1533, zn. van Frederik van Runkel, graaf van Wied, en Agnes van Virneburg.
 6. Maria van Nassau, geb. Vianden 2.1491, overl. Siegen 1547.
Jan V van Nassau, tr.(2) onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth van Nassau, tr. Jan van Renesse, ridder.

XIIc. Hendrik III van Nassau (zn. van XId), geb. Siegen 12.1.1483, graaf van Nassau , heer van Breda, de Lek, drossaard van Brabant (1504), kapitein-generaal (1511) , stadhouder van Holland en Zeeland (1517-1522), en van France-Comté, ridder Gulden Vlies (1505), overl. Breda 14.9.1538, tr.(1) 3.8.1503 Françoise Louise hertogin van Savoye, overl. 17.9.1511, dr. van Jacob van Savoye-Vaud, graaf van Savoye-Vaud, en Maria van Luxemburg-St. Pol.
Hendrik III van Nassau, tr.(2) 5.1515 Claude de Chalon, geb. 1498, overl. Diest 31.5.1521, dr. van Jean II de Chalon, prins van Oranje, en Philiberte van Luxemburg-Charny.
Uit dit huwelijk:
 1. René van Nassau-Chalons, geb. Breda 5.2.1519, volgt XIIIc.
Hendrik III van Nassau, tr.(3) Burgos 27.6.1524 Mencia de Mendoça y Fonseca, geb. Jadraque 30.11.1508, markiezin van Cenette, overl. 4.1.1554, dr. van Rodriguez de Mendoça y Lemos, markies van Cenette, en Maria de Fonseca y Toleda.
Hendrik III van Nassau, tr.(4) Barbara van Roosenbach.
Uit dit huwelijk:
 1. Alexis (bastaard) van Nassau, geb. ca. 1500, volgt XIIId.
Hendrik III van Nassau, tr.(5) Margaretha van Schoondonck.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth (bastaarde) van Nassau, geb. ca. 1510, overl. 17.2.1550, tr. 20.2.1530 Johan van Renesse, geb. 1505, Heer van Oostmale, Warfusé , Elderen, Piershil en Masnuy, drossaard van Breda, overl. 6.1561, zn. van Frederik van Renesse, Heer van Oostmale en Piershil, en Anna van Hamal, Vrouwe van Elderen, Warfusé.

XIIIc. René van Nassau-Chalons (zn. van XIIc), geb. Breda 5.2.1519, graaf van Nassau , prins van Oranje (1538), stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht (1540), van Gelderland (1543) en van Franche-Comté, ridder van het Gulden Vlies (1531), overl. St. Didier 18.7.1544 (gesneuveld), tr.(1) Bar-le-Duc 22.8.1540 Anna hertogin van Lotharingen, geb. 25.7.1522, overl. Diest 15.5.1568, dr. van Antoine II 'de Goede' van Lotharingen, hertog van Lotharingen, en Renée de Bourbon-Montpensier.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria van Nassau-Chalons, geb. 3.1544, overl. 3.1544.
René van Nassau-Chalons, tr.(2) Onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Palamedes (bastaard) van Nassau-Chalons, geb. ca. 1540, volgt XIVc.

XIVc. Palamedes (bastaard) van Nassau-Chalons (zn. van XIIIc), geb. ca. 1540, bastaard van Nassau, tr. Dordrecht ca. 1566 Polyxena van Mansfeld, geb. tussen 1542 en 1554, overl. tussen 1591 en 1602, dr. van Peter Ernst van Mansfeld, graaf, ridder van het Gulden, en Margaretha van Brederode.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik van Nassau-Chalons, geb. 1570, volgt XVa.
 2. Margaretha van Nassau-Chalons, geb. na 1566, tr. Philippe de Robles, baron de Billy, heer van Latval, zn. van Jaspar de Robles, baron de Billy, en Jeanne de St. Quentin, vrouwe van Billy in Artesië.
 3. René van Nassau-Chalons, kapitein van een compagnie lansknechten, gouverneur van Hulst, overl. Hulst 31.10.1624, tr. Anne de Lorgin, dr. van Charles de Lorgin, heer van Schepdael, en Onbekende vrouw.

XVa. Hendrik van Nassau-Chalons (zn. van XIVc), geb. 1570, luitenant van een bende van ordonnantie, plaatsvervangend gouverneur van Virton en St.-Mard, overl. 1603, tr. Odilia de Heu.
Uit dit huwelijk:
 1. Lamoraal van Nassau-Chalons, baljuw van Vianden, overl. 1630.
 2. Bonne van Nassau-Chalons, tr. Gaspard du Bost-Moulin.
 3. Margaretha van Nassau-Chalons, geb. na 1596.

XIIId. Alexis (bastaard) van Nassau (zn. van XIIc), geb. ca. 1500, Bastaard van Nassau , Heer van Conroy-le-Chateau, Frasne en Chènemeont (in leen ontvangen bezittingen van zijn (half-)broer, de Prins van Oranje, 6.2.1539), page, later kamerheer van keizer Karel V, ridder, gouverneur van Mezières, overl. voor 26.11.1550, tr. 19.3.1542 Wilhelmina van Bronckhorst, overl. na 18.1.1580, dr. van Andreas van Bronckhorst, Heer van Bronckhorst, en Wendelmont van Boschuysen.
Uit dit huwelijk:
 1. René van Nassau, geb. 1546, volgt XIVd.
 2. Geertruida van Nassau.
 3. Adriana van Nassau, geb. 1548, tr. Denys de Marbais genaamd Louverval, Heer van Leuze, Louverval , Dampierre en Brissaeul, zn. van Philips de Marbais, Heer van Leuze, en Johanna de Longchamp, Vrouwe van Laloux.
 4. Maria Brigette Agnes van Nassau, tr. Jean Paul baron d'Aix.

XIVd. René van Nassau (zn. van XIIId), geb. 1546, Jonker van Nassau , Heer van Conroy-le Chateau, Frasne en Chènemont, ridder, overl. voor 1612, tr. ca. 21.10.1575 Katharina van Namen, overl. 1612.
Uit dit huwelijk:
 1. Alexis II van Nassau, volgt XVb.
 2. Johanna van Nassau, overl. 25.2.1625, tr. Charles d'Argenteau, Heer van Ligny, Tongrines , Quemegnies, Blanmont en Noirmont, overl. 23.4.1650, zn. van Conrad d'Aregenteau en Anne de Juppleu.
 3. Anna van Nassau, kanonikes te Andenne, overl. na 16.2.1597.
 4. Maria van Nassau.
 5. Katharina (tweeling met volgende) van Nassau, kanonikes te Moustier.
 6. Margaretha (tweeling met voorgaande) van Nassau, kanonikes te Moustier.

XVb. Alexis II van Nassau (zn. van XIVd), Jonker van Nassau , Heer van Conroy-le Chateau, Frasne en Chènemont (1612), tr. 1613 Adrienne de Savary, barones de Warcoing, dr. van George de Savary, baron de Warcoing, en Jeanne de Havrech.
Uit dit huwelijk:
 1. Philips van Nassau, jonker van Nassau , baron de Warcoing, page der landvoogdes Isabella, kapitein der Infanterie, overl. 1645.
 2. Karel van Nassau, baron de Warcoing , kapitein der Infanterie.
 3. Maria Isabella van Nassau, kanonikes te Moustier, overl. 1648, tr. 16.12.1638 Warnier de Glymes-Brabant, Heer van Limelette, Souvage en la Falize, overl. na 1648, zn. van Gilles de Glymes-Brabant en Jeanne du Cerf.
 4. Anna Wilhelmina van Nassau, overl. voor 4.12.1663, tr. Lanchelot d'Yve, Heer van Ligny, Tongrines en Quemignies, zn. van Anselme d'Yve, Heer van St. Martin, en Anne d'Argenteau, Vrouwe van Ligny.
 5. René George van Nassau, jonker van Nassau , luitenant-kolonel in Spaanse dienst, overl. Madrid.
 6. Marie Florence van Nassau, kanonikes laatst te Namen, overl. na 6.11.1648.
 7. Maximilien van Nassau, volgt XVIa.

XVIa. Maximilien van Nassau (zn. van XVb), jonker van Nassau , Heer van Conroy-le Chateau, Frasne, Chènemont en Petit-Prieux, Baron de Warcoing, overl. Namen 1675, tr. Tournay 11.7.1658 Marie Catherine Florence de Harchies genaamd d'Estrepy, ged. 27.3.1640, Vrouwe van Stric en Estrée, overl. 1675, dr. van Jean de Harchies, Heer van Millomex, Hallennes, en Marie Antoinette Florence de Griboval, Vrouwe van Quevaucamp.
Uit dit huwelijk:
 1. Charles Jean Louis van Nassau.
 2. Marie Françoise van Nassau, ged. Tournay 9.11.1659.
 3. Joseph Ignace Florent Louis van Nassau-Conroy, geb. Conroy-le Château 3.8.1665, volgt XVIIa.
 4. Ignace Bonaventure van Nassau , genaamd de Graaf van Frasne, officier in dienst van de Republiek der Verenigde Nederlanden, overl. voor 1703.
 5. Alexis III Adrien van Nassau, jonker van Nassau, kapitein in Franse dienst, overl. Oudenaarden (gesneuveld) 11.7.1708.
 6. Marie Agnes van Nassau, kanonikes te Andenne, tr. Tournay 7.5.1695 Claude Nicolas Graaf de Moustier, ridder van St. George, zn. van Gaspar de Moustier, ridder, Baron d'Ygny, en Marguerite de Crosey.
 7. Marie Therese van Nassau, kanonikes te Andenne, overl. na 26.5.1714, tr. 1704 Pierre Joseph de Crisgnée, Heer van Barche en Lizen, overl. 1732, zn. van Gilles de Crisgnée en Maria van Schoonhoven-Aerschot.

XVIIa. Joseph Ignace Florent Louis van Nassau-Conroy (zn. van XVIa), geb. Conroy-le Château 3.8.1665, Baron de Warcoing , Heer van Conroy-le Château, Chènemont, Frasne, Petit-Prieux, Hallennes, Erquinghem-le-Secq, Zweveghem en Marchenelles, 1e Graaf van Conroy (verlening door Koning Karel II van Spanje 3.2.1693), kamerheer van Keizer Karel VI van Duitsland, overl. 4.3.1720, tr. Courtray 3.11.1700 Marie Anne Adrienne Françoise de Ghistelles-St. Floris, overl. na 14.9.1729, dr. van Philippe Alexandre François de Ghistelles, Markies de St. Floris, en Claire de Créquy, Vrouwe van Boyeffles.
Uit dit huwelijk:
 1. René II van Nassau-Conroy, 2e Graaf van Conroy , Baron de Warcoing, Heer van Frasne, Hallennes, Erquinghem-le-Secq, Petit-Prieux, Marchenelles en Zweveghem.
 2. Marie Isabelle Claire Charlotte van Nassau, geb. Tournay 15.2.1702, kanonikes te St. Waudru (B.), overl. na 1753.
 3. Marie Eugenie Philippine van Nassau, geb. Tournay 12.9.1707.
 4. Guillaume Adrien Joseph van Nassau-Conroy, geb. Conroy-le Château 8.12.1710, volgt XVIIIa.
 5. Marie Antoinette Brigette Alexis van Nassau, kanonikes te Andenne, overl. na 7.7.1773.
 6. Marie Therese van Nassau (genaamd mademoiselle van Sweveghem), kanonikes te Andenne, overl. na 9.1775.
 7. Charles Joseph van Nassau-Conroy, geb. Tournay 24.11.1717, kapitein (21.1.1751), marechal-de-camp (14.4.1764), overl. Madrid 20.3.1774.
 8. Constance Josepha van Nassau (genaamd mademoiselle de Marechenelles), geb. Tournay 10.5.1719, kanonikes laatst te St. Waudru, overl. na 15.12.1779.
 9. Maximilienne Anne Brigette van Nassau, kanonikes, later provooste te Andenne, overl. 4.2.1778.
 10. François Alexis van Nassau.

XVIIIa. Guillaume Adrien Joseph van Nassau-Conroy (zn. van XVIIa), geb. Conroy-le Château 8.12.1710, 3e Graaf van Conroy , Baron de Warcoing, Heer van Frasne, Chènemont, Petit-Prieux, Hallennes, Erquinghem-le-Secq, Zwevegehem en Marchenelles, ontvanger-generaal van het Kwartier van Leuven, kamerheer van Keizer Karel VI en van Aartshertogin Maria Elisabeth, landvoogdes der Oostenrijkse Nederlanden, lid van de Staten van Brabant, overl. Brussel 13.2.1769, tr. Brussel 7.6.1736 Marie Françoise Petronelle Josephe van der Linden-Hooghvorst, geb. 30.12.1716, overl. 14.10.1782, dr. van Jean François Joseph Ignace van der Linden, Baron van Hooghvorst, en Constance Théodore Françoise le Vasseur de Guernoval.
Uit dit huwelijk:
 1. Guillaume François Joseph van Nassau-Conroy, geb. 30.3.1737, Erfgraaf van Conroy , kamerheer van Keizerin Maria Theresia te Wenen.
 2. Alexandre Constantin Joseph van Nassau-Conroy, geb. Brussel 5.5.1738, 4e Graaf van Conroy , Baron de Warcoing, Heer van Frasne, Chènemont, Petit-Prieux, Hallennes, Erquinghem-le-Secq, Zweveghem en Marchenelles, domheer en archidiaken van Famenne te Luik, provoost van St. Aubin te Namen (1767), tenslotte opperdeken te Luik, overl. Château Franc-Douaire 29.8.1814.
 3. Arnaud Alexandre Ghislain Joseph van Nassau, geb. 5.6.1739, luitenant bij het Regiment van St. Ignon.
 4. Philippe François Alexandre van Nassau, ged. Brussel 13.11.1740.
 5. Marie Anne Léontine Appoline van Nassau, ged. Brussel 9.2.1742, Vrouwe van Ville en Hesbaye , kanonikes te Moustier, overl. 16.3.1804, tr. Conroy 4.10.1763 Jean Philippe Joseph Baron Woot de Tinlot, geb. 4.11.1725, Heer van Braives , Nanduin en Cipilet, kamerheer van de Keurvorst van de Palz, raadsheer van de Bisschop van Luik, overl. 19.3.1787, zn. van Claude François Sebastien Woot de Tinlot en Justine Hélène van Kerchem.
 6. Marie Caroline Louise van Nassau, ged. Brussel 23.7.1743.
 7. Marie Isabelle van Nassau, geb. Brussel 15.11.1744, kanonikes te Moustier, overl. 2.11.1800, tr. 16.6.1767 Jean Albert René Isbrand Baron d'Overschie de Neer-Yssche, ged. Brussel 26.7.1724, Vicomte de Ruremonde kamerheer van de Keizer van Duitsland, lid van de Ridderschap van Brabant, overl. Leuven 22.5.1774, zn. van Charles Joseph d'Overschie, Heer van Bierges, en Berbe Lucie Amelié Bouwens van der Boyen, Barones van Neer-Yssche.
 8. Marie Thérèse Charlotte van Nassau van Frasne, geb. Brussel 16.12.1745, kanonikes te Andenne, overl. Château Franc-Douaire 19.7.1798.
 9. Constance Josèphe van Nassau, geb. Brussel 16.6.1747.
 10. Charles Florent Marie van Nassau-Conroy, geb. Brussel 7.10.1748, volgt XIXa.
 11. Marie Anne Josèphe van Nassau, geb. 1755, kanonikes te Andenne, overl. Andenne 20.11.1828.

XIXa. Charles Florent Marie van Nassau-Conroy (zn. van XVIIIa), geb. Brussel 7.10.1748, 5e Graaf van Conroy , Baron de Warcoing, Heer van Frasne, Chènemont, Petit-Prieux, Hallennes, Erquinghem-le-Secq, Zwevegehem en Marchenelles, kamerheer van de Keizer van Duitsland, lid van de Ridderschap van Brabant, overl. Conroy-le Château 14.6.1804, tr.(1) Annequin 7.8.1780 Constance Marie de Lannoy de Wasnes-Annapes, Vrouwe van Wasnes , Aelouaigne, Annequin, Verweldes en Noyelles, overl. Brussel 21.3.1797, dr. van François Ferdinand de Lannoy-Annapes, Baron de Wasnes et Espierre, en Marie Françoise Constance d'Assignies.
Uit dit huwelijk:
 1. Amalie Constance Marie van Nassau-Conroy, geb. Conroy 12.11.1785, 6e Gravin van Conroy , Barones de Warcoing, Vrouwe van Frasne, Chènemont, Petit-Prieux, Hallennes, Erquinghem-le-Secq, Zweveghem, Marchenelles, Wasnes, Aelouaigne, Annequin, Verweldes en Noyelles, overl. Conroy 6.12.1832, tr. Brussel 6.1.1803 Gilles Charles Joseph Henri Therese Eugène Markies de Trasignies d'Ittre, geb. Nivelles 15.10.1772, officier laatst in Beierse dienst, kamerheer van de Koning van Beieren, later van Koning Willem I der Nederlanden, overl. Conroy-le Château 3.5.1847, zn. van Eugène Gilléon Octave Alexis de Trasignies en Marie Victoire Dominique de Riffart, Markiezin d'Ittre.
Charles Florent Marie van Nassau-Conroy, tr.(2) Antwerpen 13.5.1803 Isabelle Françoise le Candele, ged. Antwerpen 21.8.1762, overl. Antwerpen 7.5.1832, dr. van Robert François Xavier le Candele en Marie Josèphe Cheeus.


XIId. Willem I 'de Rijke' van Nassau (zn. van XId), geb. Dillenburg 10.4.1487, graaf van Nassau , Katzenelnbogen (1557), Vianden en Dietz, overl. Dillenburg 6.10.1559, tr.(1) Koblenz 29.5.1506 Walburgis van Egmond, geb. ca. 1489, overl. Dillenburg 7.3.1529, dr. van Johan III van Egmond, graaf van Egmond (1486), en Magdalena van Werdenburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth van Nassau, geb. 10.1515, overl. Siegen 1.1523.
 2. Magdalena van Nassau, geb. 6.10.1522, overl. 18.8.1567, tr. 16.7.1538 Herman regerend graaf van Nieuwenaar en Meurs, geb. 1514, overl. 4.12.1578, zn. van Willem van Nieuwenaar en Meurs en Anna van Wied, erfgename van Meurs.
Willem I 'de Rijke' van Nassau, tr.(2) Siegen 20.9.1531 Juliana gravin van Stolberg, geb. Stolberg 15.2.1506, overl. Dillenburg 18.6.1580, dr. van Botho van Stolberg, regerend graaf van Stolberg, en Anna van Eppenstein.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem I 'de Zwijger' van Nassau, geb. Dillenburg 24.4.1533, volgt XIIIe.
 2. Hermanna van Nassau, geb. 9.8.1534.
 3. Johan VI 'de Oude' van Nassau, geb. Dillenburg 22.11.1536, volgt XIIIf.
 4. Lodewijk van Nassau, geb. Dillenburg 10.1.1538, overl. Mook 14.4.1574 (Mook).
 5. Maria van Nassau, geb. Dillenburg 18.3.1539, overl. kasteel Ulft 18.5.1599, tr. Meurs 11.11.1556 Willem IV graaf van den Bergh, geb. 's-Heerenberg 24.12.1537, stadhouder van Gelre en Zutphen, overl. kasteel Ulft 6.11.1586, zn. van Oswald II van den Bergh en Elisabeth van Dorth.
 6. Adolf van Nassau, geb. Dillenburg 11.7.1540, overl. Heiligerlee 23.5.1568 (gesneuveld).
 7. Anna van Nassau, geb. Dillenburg 21.9.1541, overl. Weilburg 12.2.1616, tr. Dillenburg 16.6.1559 Albert regerend graaf van Nassau-Weilburg, geb. 26.12.1537, heer van Ottweiler (1574), overl. Ottweiler 11.11.1593, zn. van Philips III van Nassau-Weilburg, Graaf van Nassau-Weilburg, en Anna van Mansfeld.
 8. Elisabeth van Nassau, geb. Dillenburg 25.9.1542, overl. 18.11.1603, tr. Dillenburg 6.6.1559 Conrad regerend graaf van Solms-Braunfels, geb. 17.1.1540, overl. 27.12.1592, zn. van Philipp van Solms-Braunfels, lid Schmalkaldisch Verbond, en Anna van Tecklenburg.
 9. Catharina van Nassau, geb. Dillenburg 29.12.1543, overl. 25.12.1624, tr. Arnstadt 17.11.1560 Günther XLI regerend graaf van Schwarzburg-Arnstadt, geb. 25.9.1529, Keizerlijk hofraad , kolonel van een regiment cavalerie in Staatse dienst (1578), overl. Antwerpen 23.5.1583, zn. van Günther XL van Schwarzburg-Arnstadt en Elisabeth van Isenburg-Kelsterbach.
 10. Juliana van Nassau, geb. Dillenburg 11.2.1546, overl. 31.8.1588, tr. 14.6.1575 Albert VII regerend graaf van Schwarzburg-Rudolstad, geb. 16.1.1537, overl. 10.4.1605, zn. van Günther XL van Schwarzburg-Arnstadt en Elisabeth van Isenburg-Kelsterbach.
 11. Magdalena van Nassau, geb. Dillenburg 15.12.1547, overl. Oehringen 16.5.1633, tr. Dillenburg 27.1.1567 Wolfgang regerend graaf van Hohenlohe-Weikersheim (1586) en Neuenstein (1606), geb. Waldenburg 14.6.1546, overl. Weikersheim 28.3.1610, zn. van Lodewijk Casimir van Hohenlohe-Neuenstein en Anna van Solms-Laubach.
 12. Hendrik van Nassau, geb. Dillenburg 15.10.1550, overl. Mook 14.4.1574 (gesneuveld).
Willem I 'de Rijke' van Nassau, tr.(3) onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Gottfrid (bastaard) van Nassau, volgt XIIIg.

XIIIe. Willem I 'de Zwijger' van Nassau (zn. van XIId), geb. Dillenburg 24.4.1533, prins van Oranje (1544) , graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Buren, Lingen en Leerdam, markies van Veere en Bergen op Zoom, burggraaf van Antwerpen, baron van Breda, IJsselstein, Diest, Cuyk, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht (1559) en van Franche-Comté (1561), ruwaard (stadhouder) van Brabant (1577), luitenant-gouverneur-generaal der Nederlanden (1578), stadhouder van Friesland (1580), ridder van het Gulden Vlies (1556), overl. Delft 10.7.1584, tr.(1) Buren 8.7.1551 Anna van Egmond, geb. Grave 3.1533, gravin van Buren, Lingen en Leerdam, vrouwe van Borsselen, IJsselstein, Grave, Cranendonk, St.-Maartensdijk, Odijk, overl. Breda 24.3.1558, dr. van Maximilaan van Egmond, graaf van Buren en Leerdam,, en Françoise de Lannoy, vrouwe van Santes, Lannoy,.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria van Nassau, geb. Breda 9.12.1553, overl. 7.12.1554.
 2. Filips Willem van Nassau, geb. Buren 19.12.1554, prins van Oranje, graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Buren en Leerdam, baron van Breda, ridder van het Gulden Vlies (1599), overl. Brussel 20.2.1618, tr. Fontainebleau 23.11.1606 Eléonore Charlotte de Bourbon, geb. 30.4.1587, overl. kasteel Muret (Picardië) 20.1.1619, dr. van Henri I de Bourbon, prins van Condé, hertog, en Charlotte Catherine de la Trémoïlle-Thouars.
 3. Maria van Nassau, geb. Breda 7.2.1556, overl. Buren 10.10.1616, tr. Buren 7.2.1595 Filips regerend graaf van Hohenlohe-Neuenstein, geb. Weikersheim 17.2.1550, luitenant-Generaal der Infanterie in Staatse dienst (1592), overl. IJsselstein 6.3.1606, zn. van Lodewijk Casimir van Hohenlohe-Neuenstein en Anna van Solms-Laubach.
Willem I 'de Zwijger' van Nassau, tr.(2) Leipzig 24.8.1561 Anna hertogin van Saksen, geb. Dresden 23.12.1544, overl. Dresden 18.12.1577, dr. van Maurits van Saksen en Agnes van Hessen.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna van Nassau, geb. Brussel 31.10.1562, overl. tussen 31.10.1562 en 5.11.1563.
 2. Anna van Nassau, geb. Breda 5.11.1563, overl. Franeker 13.6.1588, tr. Franeker 25.11.1587 Willem Lodewijk van Nassau, geb. Siegen 13.3.1560, graaf van Nassau , Katzenelnbogen en Diez, stadhouder van Friesland (1584), Drenthe (1593) en Groningen (1594), kapitein-generaal (1582) en kolonel van twee regimenten Infanterie (1584, 1595) in Staatse dienst, overl. Leeuwarden 31.5.1620, zn. van Johan VI 'de Oude' van Nassau, graaf van Nassau, en Elisabeth van Leuchtenberg.
 3. Maurits August Filips van Nassau, geb. Brussel 8.12.1564, overl. Breda 3.3.1566.
 4. Maurits van Nassau, geb. Dillenburg 14.11.1567, volgt XIVe.
 5. Emilia van Nassau, geb. Köln 10.4.1569, overl. Genève 6.3.1629, tr. 's-Gravenhage 7.11.1597 Dom Emanuel van Portugal, geb. Tanger 1568, overl. Brussel 22.6.1638, zn. van Dom Antonio van Portugal en Anna Borbosa.
Willem I 'de Zwijger' van Nassau, tr.(3) Brielle 12.6.1575 Charlotte de Bourbon, geb. ca. 1546, abdis van Jouarre (1559-1572), overl. Antwerpen 5.5.1582, dr. van Louis III de Bourbon, hertog van Montpensier, en Jacqueline de Longwy, gravin van Bar-sur-Seine.
Uit dit huwelijk:
 1. Louise Juliana van Nassau, geb. Delft 31.3.1576, overl. Koningsbergen 5.3.1644, tr. Dillenburg 13.6.1593 Frederik IV keurvorst van de Palts, geb. Amberg 5.3.1574, overl. Heidelberg 9.9.1610, zn. van Lodewijk VI van de Palts en Elisabeth van Hessen.
 2. Maria Elisabeth van Nassau, geb. Middelburg 26.3.1577, overl. Sedan 3.9.1642, tr. Sedan 15.4.1595 Henri de la Tour, geb. kasteel Jozé bij Clermont 28.9.1555, hertog van Bouillon prins van Sedan, overl. Sedan 25.3.1623, zn. van François de la Tour, burggraaf van Turenne, en Eléonore de Montmorency.
 3. Catharina Belgica van Nassau, geb. Antwerpen 31.7.1578, overl. 's-Gravenhage 12.4.1648, tr. Dillenburg 23.10.1596 Filips Lodewijk II regerend graaf van Hanau-Munzenberg, geb. Hanau 18.11.1576, overl. Hanau 9.8.1612, zn. van Filips Lodewijk I van Hanau-Munzenberg en Magdalena van Waldeck.
 4. Charlotte Flandrina van Nassau, geb. Antwerpen 18.8.1579, abdis van St. Croix (1605), overl. Poitiers 16.4.1640.
 5. Charlotte Brabantina van Nassau, geb. Antwerpen 17.9.1580, overl. Châteaurenard 8.1631, tr. Vienne 11.3.1598 Claude de la Trémoïlle, geb. 1566, hertog van Thouars, overl. Thouars (Deux-Sèvres) 25.10.1604, zn. van Louis III de la Trémoïlle, hertog van Thouars (1563), en Jeanne de Montmorency.
 6. Emilia secunda Antwerpiana van Nassau, geb. Antwerpen 9.12.1581, overl. Landsberg 28.9.1657, tr. Zweibrücken 24.6.1616 Frederik Casimir regerend paltsgraaf van Zweibrücken-Landsberg, geb. Zweibrücken 10.6.1585, overl. Montfort (Bourgondië) 20.9.1645, zn. van Johan I van Zweibrücken en Magdalena van Gulik-Kleef-Berg.
Willem I 'de Zwijger' van Nassau, tr.(4) Antwerpen 12.4.1583 Louise de Coligny, geb. Châtillon-sur-Loing 23.9.1555, overl. Fontainebleau 13.11.1620, dr. van Gaspard II de Coligny en Charlotte de Montfort-Laval.
Uit dit huwelijk:
 1. Frederik Hendrik van Nassau, geb. Delft 29.1.1584, volgt XIVf.
Willem I 'de Zwijger' van Nassau, tr.(5) Eva Elinx.
Uit dit huwelijk:
 1. Justinus (bastaard) van Nassau, geb. 1559, volgt XIVg.

XIVe. Maurits van Nassau (zn. van XIIIe), geb. Dillenburg 14.11.1567, prins van Oranje , graaf van Nassau, stadhouder van Holland en Zeeland (1585), van Gelderland, Utrecht en Overijssel (1590) en van Groningen en Drenthe (1620), overl. 's-Gravenhage 23.4.1625, tr.(1) Margaretha van Mechelen, geb. ca. 1581, overl. 's-Gravenhage 17.5.1662, begr. Leiden, dr. van Cornelis Berthout, jonker van Mechelen, en Barbara van Nassau.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem (bastaard) van Nassau, geb. ca. 1601, volgt XVc.
 2. Lodewijk (bastaard) van Nassau , heer van Beverweerd en Odijk (1625) en de Lek (1627), geb. 1602, volgt XVd.
 3. Maurits (bastaard) van Nassau, geb. 1604, Bastaard van Nassau, overl. 5.6.1617 (aan de pest).
Maurits van Nassau, tr.(2) Cornelia Jacobsdochter , overl. voor 26.9.1627, dr. van Jacob Willemsz. , molenaar, en Leentien Cornelisdr. .
Uit dit huwelijk:
 1. Anna (bastaarde) van Nassau, Bastaarde van Nassau, overl. 11.6.1673, begr. Breda.
Maurits van Nassau, tr.(3) Ursula de Rijck, overl. na 6.12.1634.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth (bastaarde) van Nassau, geb. 1611, Bastaarde van Nassau, begr. Breda 29.10.1679.
Maurits van Nassau, tr.(4) Deliana de Backer, overl. voor 20.3.1662, dr. van Nicolaes de Backer, advocaat, en Debora Mr. Jansdr. van Banchem.
Uit dit huwelijk:
 1. Eleonora (bastaarde) van Nassau, geb. ca. 1620, Bastaarde van Nassau, overl. tussen 1693 en 10.7.1703.
Maurits van Nassau, tr.(5) Jobghen Arentsdochter van Alphen, overl. voor 2.10.1637.
Uit dit huwelijk:
 1. Carel (bastaard) van Nassau, geb. Delft ca. 1612, volgt XVe.

XVc. Willem (bastaard) van Nassau (zn. van XIVe), geb. ca. 1601, Bastaard van Nassau , Heer van de Lek (La Lecq) (1625), vice-admiraal van Holland en West-Friesland, overl. Groenlo 18.8.1627, tr.(1) Sluis 4.4.1627 Anna van der Noot, overl. voor 1642, dr. van Karel van der Noot, Heer van Hoogwoude, en Anna van Manmaker.
Willem van Nassau, tr.(2) Barbara Cocx, overl. na 1681.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem (bastaard) van Nassau, geb. ca. 1620, volgt XVIb.

XVIb. Willem (bastaard) van Nassau (zn. van XVc), geb. ca. 1620, Bastaard van Nassau , soldaat, kamerheer, overl. tussen 20.5.1677 en 21.6.1679, tr. ca. 1650 Geertruijt Hendriks Mulder, geb. 1629, overl. 1719.
Uit dit huwelijk:
 1. Johan van Nassau, majoor, overl. 's-Gravenhage 24.3.1729, tr. Gorinchem 13.1.1712 Cornelia van Zijl, overl. 1725.
 2. Willem (de Jonge) van Nassau, geb. ca. 1655, kleermakersknecht te 's-Gravenhage, werd in 1676 enige malen beschuldigd van diefstal van kleren, overl. na 1708, ondertr. 's-Gravenhage 28.9.1681 Johanna van Bemmel. Hij wordt in 1708 op verzoek van zijn moeder opgesloten in een beterhuis 'vermits zijn continueel dronken drinken en ergerlijk leven'.
 3. Barbara van Nassau, geb. 1659, overl. 's-Gravenhage 14.8.1751. Zij bezit twee huizen tussen de Turfmarkt en de Kalvermarkt te 's-Gravenhage die zij in 1749 verkoopt.
 4. Alida van Nassau, geb. 1661, overl. 's-Gravenhage 9.7.1742, tr. 's-Gravenhage 17.2.1686 Jan Wijnants, geb. Maastricht, kamerbewaarder van de Haagse weeskamer, overl. 1739.
 5. Margaretha van Nassau, overl. 's-Gravenhage 24.4.1737.

XVd. Lodewijk (bastaard) van Nassau , heer van Beverweerd en Odijk (1625) en de Lek (1627) (zn. van XIVe), geb. 1602, Bastaard van Nassau , Jonker van Nassau, luitenant-generaal der Infanterie in Staatse dienst, gouverneur van Bergen op Zoom (1643), gouverneur van 's-Hertogenbosch (1658), extra-ordinaris ambassadeur te Engeland (1660-1662), overl. 's-Gravenhage 28.2.1665, tr. 7.4.1630 Isabella gravin de Hornes, overl. 1664, dr. van Willem Adriaan van Hornes, Baron van Kessel, en Elisabeth Isabella van der Meeren, Vrouwe van Westwezel.
Uit dit huwelijk:
 1. Maurits Lodewijk I van Nassau , heer van de Lek of LaLecq, heer van Beverweerd en Odijk (1665), geb. 1631, volgt XVIc.
 2. Willem Adriaan I (bijgenaamd Spillebeen) van Nassau , heer van Odijk, Kortgene (1670), Zeist en Driebergen (1677) (door koop), geb. ca. 1632, volgt XVId.
 3. Elisabeth van Nassau -Beverweerd, geb. 's-Gravenhage 28.12.1633, opperkamenier van de Engelse koningin, overl. London 18.1.1718, tr. 3.1664 Henry Bennet, geb. Arlington 1618, 1e graaf van Arlington (1672), burggraaf van Thetford, secretaris van Staat van de Koning van Engeland (1662-1674), overl. Arlington 28.7.1685, zn. van John Bennet of Dauvley en Dorothy Crofts of Saxham.
 4. Emilia van Nassau -Beverweerd, geb. 's-Gravenhage 4.3.1635, begr. London 12.12.1688, tr. 's-Hertogenbosch 14.11.1659 Thomas Butler, geb. Kilkenny 1.7.1634, graaf van Ossory, ridder in de orde van de Kouseband (1672), lid van het Lagerhuis (1661-1662), lid van het Hogerhuis (1662), plaatsvervangend gouverneur van Ierland (1668-1669), kapitein-generaal van 's Konings Ruiterij, overl. 30.7.1680, begr. London, zn. van Thomas Butler, 1e Hertog van Ormond, en Elisabeth of Desmond.
 5. Mauritia Margaretha van Nassau -Beverweerd, geb. ca. 1637, begr. Leiden 14.8.1671, tr. 1670 Colin Lindsay, ged. Kilconquixhay 23.8.1652, 3e graaf van Balcarres (Schotland 15.10.1662), privy councilor van Koning Jacobus II en Koningin Anna van Engeland, overl. 1722, begr. Balcarres, zn. van Alexander Lindsay, 2e Graaf van Balcarres, en Anna MacKenzie.
 6. Wilhelmina Anna van Nassau -Beverweerd, geb. ca. 1638, begr. 's-Gravenhage 12.9.1688, ondertr. 's-Gravenhage 19.7.1671 Aelbrecht van Ruijtenburgh, ged. Amsterdam 16.5.1630, kapitein in Staatse dienst (1665), majoor in het regiment mariniers onder kolonel George Johan van Weede van Walenburg (1669), kolonel der infanterie, commandeur van de vesting Sas van Gent (1685), overl. Delft 6.1.1688, zn. van Willem Pietersz. van Ruijtenburgh, Heer van Vlaardingen, en Alida Jonckheijn.
 7. Hendrik van Nassau , heer van Ouwerkerk, heer van Woudenberg (1675), ged. 's-Gravenhage 16.12.1640, volgt XVIe.
 8. Charlotte van Nassau -Beverweerd, ged. 's-Gravenhage 23.9.1642.
 9. Charlotte Philiberte ('Lott') van Nassau -Beverweerd, ged. 's-Gravenhage 2.10.1649, dame d'honneur van Koningin Anna van Engeland, overl. 1702.
 10. Gerard Anthonie van Nassau, ged. Bergen op Zoom 21.10.1643.

XVIc. Maurits Lodewijk I van Nassau , heer van de Lek of LaLecq, heer van Beverweerd en Odijk (1665) (zn. van XVd), geb. 1631, kolonel, rijksgraaf (1679) van Nassau, gouverneur van de vesting Sluis (1669), lid van de Ridderschap van Holland en West-Friesland, overl. 23.4.1683, tr. Anna Isabella van Beieren van Schagen, ged. 's-Gravenhage 23.7.1636, overl. 6.4.1716, begr. Ouderkerk aan de IJssel, dr. van Diderik van Beieren, Graaf van Warfusé, en Marie de Thiennes.
Maurits Lodewijk van Nassau raakte tezamen met zijn broers Willem Adriaan en Hendrik in onmin met stadhouder Willem III en de Duitse Nassaus (hoofden van de Siegense, Dillenburgse, Hadamarse en Dietze linies) omdat zij als stammend uit een bastaardtak toch het Nassauwapen zonder balk voerden.
Uit dit huwelijk:
 1. Maurits Lodewijk II van Nassau-La Lecq , heer van de Lek en Beverweerd (1685), Heer van Odijk (1708), ged. 's-Gravenhage 2.12.1670, volgt XVIIb.

XVIIb. Maurits Lodewijk II van Nassau-La Lecq , heer van de Lek en Beverweerd (1685), Heer van Odijk (1708) (zn. van XVIc), ged. 's-Gravenhage 2.12.1670, luitenant-generaal der Cavalerie, commandeur van Yperen, gouverneur van Menen, lid van de Ridderschap van Holland en West-Friesland, overl. 26.12.1740, tr.(1) Zeist 26.5.1692 Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 21.6.1671, overl. 11.7.1729, dr. van Willem Adriaan I van Nassau, majoor, rijksgraaf (1679), en Elisabeth van der Nisse, vrouwe van Heinkeszand,.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Hendrik van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 5.6.1693 (peter: stadhouder Willem III), volgt XVIIIb.
 2. Maurits Lodewijk van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 4.8.1694, Graaf van Nassau-la Lecq, overl. 's-Gravenhage 15.11.1700, begr. Ouderkerk aan de IJssel.
 3. Anna Isabella van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 1.10.1695, overl. Voorschoten 22.1.1765, tr. ca. 1720 Mattheus Hoefft van Oyen, ged. 's-Gravenhage 12.9.1690, luitenant-generaal der Cavalerie, overl. Voorschoten 5.2.1765, zn. van Mattheus Hoefft, Heer van Oyen, en Constantia Theodora Doublet, Vrouwe van St. Annaland.
 4. Hendrik Karel van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 13.12.1696, volgt XVIIIc.
 5. Elisabeth Henriette van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 9.2.1698, begr. Ouderkerk aan de IJssel 3.1702.
 6. Anna Charlotte van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 8.3.1699, overl. Menen 16.7.1725.
 7. Maurits Cornelis van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 25.8.1700, Graaf van Nassau-la Lecq, overl. 's-Gravenhage 3.1702, begr. Ouderkerk aan de IJssel.
 8. Lodewijk Theodoor I Paulus van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 21.8.1701, volgt XVIIId.
 9. Amelie Frederica van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 19.8.1703.
 10. Jan Willem Maurits van Nassau-la Lecq, geb. ca. 1706, Graaf van Nassau-la Lecq , luitenant-generaal der Infanterie, overl. Kleve 5.8.1783.
 11. Elisabeth Amelia van Nassau-la Lecq, geb. 26.12.1707, overl. Utrecht 26.6.1766, begr. Ouderkerk aan de IJssel.
 12. Jan Nicolaas Floris van Nassau-la Lecq, geb. Luik 4.8.1709, volgt XVIIIe.
Maurits Lodewijk II van Nassau-La Lecq, tr.(buitenechtelijke relatie(2) Helena van der Ploegh, overl. 's-Gravenhage 12.6.1731.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Isabella (bastaarde) van Nassau, geb. 1717, begr. 's-Gravenhage 30.1.1784.
 2. Ludovica (bastaarde) van Nassau, ged. 's-Gravenhage 9.7.1724, overl. Brielle 1781, ondertr. 's-Gravenhage 16.7.1769 Jan Willem Snijders, grenadier.
 3. Maurus Ludovicus (bastaard) van Nassau.

XVIIIb. Willem Hendrik van Nassau-la Lecq (zn. van XVIIb), ged. 's-Gravenhage 5.6.1693 (peter: stadhouder Willem III), Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van de Lek (1740), Heer van Ouderkerk aan de IJssel (1754, door koop), lid van de Ridderschap van Holland en West-Friesland, luitenant-generaal der Cavalerie, gouverneur van Heusden en Woudrichem, overl. 's-Gravenhage 13.12.1762, ondertr. Utrecht 30.4.1724 Adriana Jacoba Noiret, ged. Utrecht 10.12.1699, overl. Namen 23.10.1724, dr. van Jacob Jacobsz. Noiret en Agnes Jaspersdr. Schade van Westrum.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Agnes Jacoba van Nassau-la Lecq, ged. Namen 30.8.1724, Gravin van Nassau-la Lecq, overl. Hoorn 22.6.1798, tr. 's-Gravenhage 18.3.1749 Alexander Sweder, geb. 15.11.1703, Rijksvrijheer, Baron van Spaen, Heer van Ringenberg, Haminckelen en Hardenstein, overl. Kleve 2.11.1768, zn. van Alexander Bernhard Sweder, Vrijheer van Spaen, en Adriana de la Court.

XVIIIc. Hendrik Karel van Nassau-la Lecq (zn. van XVIIb), ged. 's-Gravenhage 13.12.1696, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Beverweerd (1734), Heer van Odijk (1747), lid van de Ridderschap van Utrecht, opper-houtvester van Utrecht, lid van de Admiraliteit van de Maze, dichter en politicus, overl. Utrecht 26.1.1781, begr. Ouderkerk aan de IJssel, tr.(1) 's-Gravenhage 15.9.1739 Adriana Margaretha Huguetan, ged. Amsterdam 13.1.1701, overl. 's-Gravenhage 15.5.1752, dr. van Pierre Huguetan, Heer van Vrijhoeven, en Maria de Vicq.
Hendrik Karel van Nassau-la Lecq, tr.(2) Dordrecht 14.8.1753 Johanna Gevaerts, ged. Dordrecht 2.12.1733, overl. Utrecht 18.2.1779, dr. van Paulus Gevaerts, Heer van Gansoyen, en Alida Vivien.
Uit dit huwelijk:
 1. Paulus van Nassau-la Lecq, ged. Utrecht 9.4.1758, Graaf van Nassau-la Lecq, overl. Utrecht 11.5.1758.
 2. Henriette Jeanne Suzanne Marie van Nassau-la Lecq, ged. Utrecht 28.10.1764, Vrouwe van Beverweerd en Odijk, overl. Hummelo 24.6.1810, tr. Odijk 2.7.1784 Evert Frederik Baron van Heeckeren, geb. 23.12.1755, Heer van Enghuizen , Cloese en Beurse, majoor der Cavalerie, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Staatsraad, commandeur Duitse Orde (Balije van Utrecht), overl. Hummelo 13.1.1831, zn. van Jacob Adolph van Heeckeren en Alexandrine van Westerholt.

XVIIId. Lodewijk Theodoor I Paulus van Nassau-la Lecq (zn. van XVIIb), ged. 's-Gravenhage 21.8.1701, Graaf van Nassau-la Lecq , majoor der Cavalerie, overl. 1748, tr.(1) Maastricht 4.12.1729 Christoffelina Maria Casimira Gravin von Schlippenbach, overl. 1732, dr. van Casimir Abraham von Schlippenbach en Suzanna Elisabeth van Essen.
Uit dit huwelijk:
 1. Henriette Caroline van Nassau-la Lecq, ged. Maastricht 18.2.1731, overl. Lübeck 8.1764, tr. Berg-Krothen (Koerland) 13.8.1747 Ulrich Gotthard von Nolde, Heer van Krothen (Koerland), overl. 1785.
 2. Mauritia Ludovica van Nassau-la Lecq, ged. Maastricht 21.4.1732, overl. na 20.4.1771, tr. 1750 Werner Ernst Baron von Mirbach, Heer van Wartagen en Nodaggen (Koerland) (tot 1752), 'Rittmeister der Piltenschen Ritter- und Landschaft', overl. na 1768.
Lodewijk Theodoor I Paulus van Nassau-la Lecq, tr.(2) Odijk 27.9.1733 Geertruydt Crommelin, ged. Haarlem 31.3.1715, overl. Batenburg 18.2.1756, dr. van Benjamin Samuelsz. Crommelin, commandant van Geertruidenberg, en Catharina Elisabeth Elbertsdr. Slicher.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Elisabeth Wilhelmina van Nassau-la Lecq, ged. Menen 29.2.1736, overl. 's-Gravenhage 5.1777, begr. Ouderkerk aan de IJssel, tr. Bodegraven 24.5.1762 Coenraad Schuur, geb. Amsterdam 4.1.1734, overl. 's-Gravenhage 4.10.1781, zn. van Willem Schuur en Wilhelmina Anthoniedr. Groothuysen.
 2. Lodewijk Theodoor II van Nassau-la Lecq, geb. Terheijden 20.11.1741, volgt XIXb.
 3. Josina Geertruydt van Nassau-la Lecq, ged. Oosterhout 2.6.1743, overl. Wychen 19.2.1816, tr.(1) Oirschot 21.11.1766 Jan Testas, ged. Amsterdam 12.8.1736, kapitein ter zee, overl. Amsterdam 27.8.1776, begr. Utrecht, zn. van Jean Testas, directeur Levantse Handel, en Louisa Constantia Famars, tr.(2) Heteren 10.4.1783 Gerrit Maurits van Dieren, ged. 's-Gravenhage 17.7.1731, luitenant, overl. Wychen 11.3.1809, begr. Leur, zn. van Hendrik van Dieren en Aletta Stompho.
 4. Louise van Nassau-la Lecq, overl. 's-Gravenhage 14.12.1757, begr. Ouderkerk aan de IJssel.
 5. Lodewijk Benjamin van Nassau-la Lecq, geb. 1734, Graaf van Nassau-la Lecq, overl. 1739.
 6. Hendrik Karel van Nassau-la Lecq, geb. 1745, Graaf van Nassau-la Lecq, overl. 1745.

XIXb. Lodewijk Theodoor II van Nassau-la Lecq (zn. van XVIIId), geb. Terheijden 20.11.1741, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van de Lek en Oudekerk aan de IJssel (verkoopt laatstgenoemde 30.6.1773), raad Hof van Vianen, extra-ordinaris raad van Culemborg, overl. Ravenstein 4.1795, tr.(1) Utrecht 13.7.1767 Jeanne Françoise Elisabeth Crousat, geb. ca. 1745, overl. Lausanne 3.2.1768, dr. van Pierre François Crousat, Generaal in Staatse dienst, en Elisabeth des Combes.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertruid Françoise Elisabeth van Nassau-la Lecq, geb./ged. Lausanne 8/28.1.1768, overl. 15.3.1838, tr. 25.4.1786 Karl Friedrich Graaf von Rhebinder, geb. 10.11.1764, Heer van Sack (Lijfland), overl. 25.7.1841, zn. van Otto Magnus von Rhebinder, Heer van Uddrich, en Sophie von der Pahlen.
Lodewijk Theodoor II van Nassau-la Lecq, tr.(2) Lausanne 4.4.1768 Anne Pauline Marie Markiezin de Chandieu-Villars, geb. Lausanne 29.7.1744, dr. van Benjamin de Chandieu-Villars, kolonel der Infanterie, en Marie de Montrond.
Uit dit huwelijk:
 1. Lodewijk Philips Karel van Nassau-la Lecq, geb. Lausanne 21.8.1769, Graaf van Nassau-la Lecq , Erfheer van Ouwerkerk aan de IJssel, Tweede Luitenant in de 6e Compagnie van het Eerste Bataljon van de Hollandse Gardes te voet, overl. Lausanne 1794.

XVIIIe. Jan Nicolaas Floris van Nassau-la Lecq (zn. van XVIIb), geb. Luik 4.8.1709, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Ouderkerk aan de IJssel (door koop van zijn neef Lodewijk Theodoor Graaf van Nassau-la Lecq), luitenant der Infanterie, kanunnik te Münster, raad en hoofdofficier te Utrecht, overl. Utrecht 10.4.1782, tr.(1) Vught 19.9.1736 Cornelia d'Hangest Genlis d'Ivoy, ged. 's-Hertogenbosch 18.9.1714, Vrouwe van Nieuwland, overl. Doorn 7.11.1744, dr. van Frederik Thomas d'Hangest Genlis d'Ivoy, kwartiermeester-generaal, en Johanna Alida van der Horst.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Willem van Nassau-la Lecq, geb. ca. 1738, Graaf van Nassau-la Lecq , Erfheer van Ouwerkerk aan de IJssel, overl. 1783.
 2. Maurits Lodewijk van Nassau-la Lecq, ged. Doorn 16.9.1742, Graaf van Nassau-la Lecq , Erfheer van Beverweerd en Odijk, overl./begr. Utrecht/Ouderkerk aan de IJssel 6/10.10.1768.
Jan Nicolaas Floris van Nassau-la Lecq, tr.(2) Slooten 17.6.1749 Maria Anna Testas, geb. Amsterdam 17.2.1715, overl. Utrecht 18.9.1795, begr. Ouderkerk aan de IJssel, dr. van Pierre Testas, koopman te Amsterdam, en Marie Delbosc.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Wilhelmina van Nassau-la Lecq, geb. Utrecht 16.4.1750, overl. Utrecht 25.8.1809, begr. Ouderkerk aan de IJssel.
 2. Jan Floris van Nassau-la Lecq, geb. Utrecht 5.4.1751, volgt XIXc.
 3. Isabella Charlotte Emilie van Nassau-la Lecq, geb. Utrecht 25.7.1755, overl. Utrecht 7.2.1842, tr. Utrecht 2.7.1782 Willem Carel Emile Jonkheer de Geer, geb. Utrecht 20.3.1759, Heer van 't Gein en Oudegein, overl. Jutphaas (Huize Oudegein) 28.10.1831, zn. van Jan Jacob de Geer, Heer van Rijnhuizen, en Theodora Anna van Haeften van Wadenoyen.
 4. Carolina Wilhelmina Ultrajectina van Nassau-la Lecq, ged. Utrecht 14.8.1757, overl. Utrecht 1.5.1840.

XIXc. Jan Floris van Nassau-la Lecq (zn. van XVIIIe), geb. Utrecht 5.4.1751, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Ouwerkerk aan de IJssel (tot verkoop in 1787), gecommiteerde van Utrecht ter Admiraliteit van Zeeland, overl. Kortenhoef 14.4.1814, tr. Utrecht 17.6.1780 Barbara Arnolda Lemmers, geb. Utrecht 18.12.1757, overl. Loenen 20.1.1846, dr. van Abraham Jacobsz. Lemmers, admiraal, en Johanna Geertruyd Juliaans.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Wilhelmina Isabella Carolina van Nassau-la Lecq, ged. Engelen 17.9.1780, overl. Loenen 4.8.1856.
 2. Jan Floris Hendrik Karel van Nassau-la Lecq, ged. Leerdam 15.9.1782, Graaf van Nassau-la Lecq , lid van de Ridderschap van Holland, kapitein der Infanterie, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, ridder 4e klasse Militaire Willemsorde, overl. Amsterdam 29.3.1824, tr. Amsterdam 4.5.1822 Louise Philippine Houth, geb. Maastricht 14.5.1783, overl. Utrecht 13.5.1839, dr. van Frederik Maurits Houth, kapitein, en Catharina Hendrina l'Acher.
 3. Johanna Geertruida Abrahamina van Nassau-la Lecq, ged. Leerdam 27.6.1784, overl. Loenen 7.5.1861.
 4. Abraham Jacobus Nicolaas van Nassau-la Lecq, ged. Leerdam 18.6.1786, Graaf van Nassau-la Lecq, begr. Stormpolder 7.5.1787.
 5. Maurits Lodewijk van Nassau-la Lecq, ged. Zaltbommel 23.9.1787, Graaf van Nassau-la Lecq, begr. Stormpolder 25.10.1787.
 6. Maurits Lodewijk van Nassau-la Lecq, ged. Leerdam 29.4.1789, Graaf van Nassau-la Lecq , luitenant der Cavalerie, overl. Emsjislof (tijdens veldtocht naar Rusland) 1814.
 7. Abraham van Nassau-la Lecq, ged. Leerdam 17.7.1791, Graaf van Nassau-la Lecq , koloniaal, overl. Batavia 1.4.1814.
 8. Barbara Arnolda Flora van Nassau-la Lecq, geb. Utrecht 1.12.1793, overl. Loenen 24.2.1855, tr. Govert Bijl de Vroe, ged. Woudrichem 7.11.1762, kolonel der Infanterie , commandant van Coevorden, overl. Loenen 28.11.1850, zn. van Johan Bijl de Vroe en Anna Maria ten Hage.

XVId. Willem Adriaan I (bijgenaamd Spillebeen) van Nassau , heer van Odijk, Kortgene (1670), Zeist en Driebergen (1677) (door koop) (zn. van XVd), geb. ca. 1632, majoor, rijksgraaf (1679) van Nassau, plaatsvervanger van stadhouder Willem III als Eerste Edele van Zeeland (1668), gedeputeerde in de Staten van Zeeland, gedeputeerde der Staten-Generaal wegens Zeeland, extra-ordinaris ambassadeur aan de hoven van Engeland en Frankrijk, gevolmachtigde bij de vrede van Nijmegen (1675-1678), overl. 's-Gravenhage 21.9.1705, tr. Jaarsveld 4.2.1664 Elisabeth van der Nisse, geb. 13.2.1639, vrouwe van Heinkeszand, Overzande, Driewegen, Coudorpe enz., overl. 's-Gravenhage 12.12.1698, begr. Ouderkerk aan de IJssel, dr. van Cornelis Davidsz. van der Nisse, Heer van Heinkenszand, en Elisabeth Simonsdr. van Alteren van Jaarsveld.
Uit dit huwelijk:
 1. Lodewijk van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 4.12.1664, Graaf van Nassau-de Lek, overl. 's-Gravenhage 7.8.1687.
 2. Cornelis van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 8.6.1667, Graaf van Nassau-de Lek-Odijk , Heer van Cortgene, rentmeester van Beoosten- en Bewester-Schelde, gedeputeerde ter Staten-Generaal wegens Zeeland, overl. 's-Gravenhage voor 5.3.1708, begr. Ouderkerk aan de IJssel.
 3. Elisabeth van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 27.5.1668, Vrouwe van Weede.
 4. Cornelis van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 14.5.1669, Graaf van Nassau-de Lek-Odijk , Heer van Cortgene, rentmeester van Beoosten- en Bewester-Schelde, gedeputeerde ter Staten-Generaal wegens Zeeland, overl. 's-Gravenhage voor 5.3.1708, begr. Ouderkerk aan de IJssel.
 5. Lodewijk Adriaan van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 8.6.1670, volgt XVIIc.
 6. Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 21.6.1671, overl. 11.7.1729, tr. Zeist 26.5.1692 Maurits Lodewijk II van Nassau-La Lecq , heer van de Lek en Beverweerd (1685), Heer van Odijk (1708), ged. 's-Gravenhage 2.12.1670, luitenant-generaal der Cavalerie, commandeur van Yperen, gouverneur van Menen, lid van de Ridderschap van Holland en West-Friesland, overl. 26.12.1740, zn. van Maurits Lodewijk I van Nassau, kolonel, rijksgraaf (1679), en Anna Isabella van Beieren van Schagen.
 7. Maurice Margaretha van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 30.6.1673, overl. Gyldensteen 1745, tr. Jean Henri Huguetan, Baron (verheven door kezier Josef I 12.10.1708), overl. Gyldensteen 14.6.1749.
 8. Willem Hendrik van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 12.2.1675, Graaf van Nassau-Odijk , Heer van Blikkenburg, ritmeester der Cavalerie, overl. Luik 1702.
 9. Emilia van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 9.2.1676, begr. 's-Gravenhage 10.6.1730.
 10. Charlotte van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 27.1.1677, overl. 1715, ondertr. 's-Gravenhage 26.8.1708 Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 10.12.1679, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Ouwerkerk en Woudenberg (1734), veldmaarschalk in Staatse dienst, gouverneur-generaal van Staats-Vlaanderen, overl. 's-Gravenhage 26.5.1753, begr. Ouderkerk aan de IJssel, zn. van Hendrik van Nassau, veldmaarschalk, rijksgraaf, en Françoise van Aerssen.
 11. Louise Catherina van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 31.3.1679, overl. 's-Gravenhage 12.12.1757, begr. Ouderkerk aan de IJssel.
 12. Maurits Lodewijk van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 22.7.1681, Graaf van Nassau-de Lek-Odijk , Heer van Driebergen, proost St. Marie te Utrecht, overl. Middelburg 23.5.1745, begr. Ouderkerk aan de IJssel.

XVIIc. Lodewijk Adriaan van Nassau-Odijk (zn. van XVId), ged. 's-Gravenhage 8.6.1670, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Odijk en Zeist (1705), van Blikkenburg (1702), van Cortgene (1708), lid van de Ridderschap van Utrecht, overl. 's-Gravenhage 4.3.1742, begr. Zeist, tr. Bergen 23.8.1701 Susanna Cornelia Studler van Zurck, ged. Alkmaar 6.6.1685, Vrouwe van Bergen, overl. 1707, dr. van Adriaan Anthoniesz. Studler van Zurck, Heer van Bergen, en Anna Eleonora van Teylingen.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Adriaan II van Nassau-Odijk, ged. Utrecht 15.2.1704, volgt XVIIIf.
 2. Alida Cornelia van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 2.8.1705.

XVIIIf. Willem Adriaan II van Nassau-Odijk (zn. van XVIIc), ged. Utrecht 15.2.1704, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Odijk, Zeist, Cortgene, Mijlpolder, Krabbe, Middelharnis en Driebergen (1742), Vrijheer van Bergen (1708), overl. Bergen 21.10.1759, tr. Bergen 14.1.1725 Adriana Petronella van der Does van Noordwijck, ged. 's-Gravenhage 19.4.1703, Vrouwe van Alblas, begr. Bergen 12.12.1770, dr. van Wigbold Adriaan van der Does, Heer van Noordwijck, en Maria Henriette van Reede van Schonauen.
Uit dit huwelijk:
 1. Louise Suzanna van Nassau-Odijk, ged. Bergen 13.10.1726, overl. Wenen 2.8.1803, tr. 's-Gravenhage 7.1.1750 Friedrich Christoph Graaf von Degenfeld-Schönburg, geb. 12.12.1721, luitenant-generaal, gezant te Wenen, overl. Wenen 10.3.1781, zn. van Christoph Martin von Degenfeld-Schönburg, Pruisisch minister van Oorlog, en Maria von Schönburg-Leinster.
 2. Willem Lodewijk van Nassau-Odijk, ged. Bergen 14.12.1727, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Bergen, hoogheemraad van de Uitwaterende Sluizen van Noord-Holland, overl. 26.6.1792.
 3. Wigbold Adriaen van Nassau-Woudenberg, ged. Bergen 26.6.1729, volgt XIXd.

XIXd. Wigbold Adriaen van Nassau-Woudenberg (zn. van XVIIIf), ged. Bergen 26.6.1729, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Woudenberg (geërfd van Willem Maurits, Graaf van Nassau-la Lecq in 1753), Heer van Odijk, Zeist, Driebergen, Cortgene, Mijlpolder, Krabbe, Middelharnis en Alblas, Vrijheer van Bergen (1792), raad en burgemeester van Alkmaar, rentmeester-generaal van de Staten, Domeinen en Espargnes in West-Friesland en het Noorderkwartier, bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie, overl. Bergen 24.10.1797, ondertr. Alkmaar 2.5.1756, tr. Hoorn Hester Anna van Foreest, ged. Hoorn 21.2.1736, overl. 10.6.1785, begr. Bergen, dr. van Nanning Jacobsz. van Foreest, Heer van Petten en Holmerban, en Jacoba de Vries.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Petronella van Nassau, ged. Alkmaar 22.2.1757, Gravin van Nassau-la Lecq -Odijk, Vrouwe van Bergen en Cortgene, Erfdochter van Woudenberg, Odijk, Zeist, Driebergen, Mijlpolder, Krabbe, Middelharnas en Alblas, overl. Alkmaar 5.4.1789, tr. Alkmaar 18.5.1777 Joachim Ernst Jhr. Mulert tot de Leemcule, ged. Dalfsen 17.5.1740, lid Ridderschap Overijssel (1814), overl. Amsterdam 12.1.1828, zn. van Boldewijn Jacob Mulert tot de Leemcule en Fosca Catharina Johanna van Raesfelt.

XVIe. Hendrik van Nassau , heer van Ouwerkerk, heer van Woudenberg (1675) (zn. van XVd), ged. 's-Gravenhage 16.12.1640, veldmaarschalk, rijksgraaf (1679) van Nassau, overl. Roeselare 18.10.1708, ondertr. 's-Gravenhage 2.10.1667 Françoise van Aerssen van Sommelsdijk, geb. 1642, ged. 's-Gravenhage 14.1.1642, overl. 11.2.1720, dr. van Cornelis van Aerssen, Heer van Sommelsdijk, en Lucia van Waltha.
Uit dit huwelijk:
 1. Isabella van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 20.4.1668, overl. London 30.1.1692, tr. London 20.3.1691 Charles Granville, ged. 31.8.1661, Graaf van Bath , Burggraaf van Landsdown, Baron van Kilkhampton en Bideford, overl. 10.9.1701, zn. van John Granville, 7e Graaf van Bath, en Jane Wyche.
 2. Lodewijk van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 29.8.1669, Graaf van Nassau-Ouwerkerk, overl. 's-Gravenhage 2.8.1687.
 3. Lucia van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 1.12.1671, overl. 1673.
 4. Hendrik II van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 30.5.1673, volgt XVIId.
 5. Cornelis van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 6.9.1675, Graaf van Nassau-la Lecq -Ouwerkerk, Heer van Woudenberg, lid van de Ridderschap van Utrecht, generaal-majoor der Infanterie, gouverneur van Aisnes, overl. Denain (verdronken in de Schelde tijdens een veldtocht) 24.7.1712, begr. Ouderkerk aan de IJssel 4.9.1718.
 6. Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 10.12.1679, volgt XVIIe.
 7. Frans van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 7.4.1682, Graaf van Nassau-la Lecq -Ouwerkerk, kolonel in Engelse dienst, overl. Almenara (slag van Almenara in Catalonië) 27.7.1710.
 8. Lucia Anna van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 26.3.1684, overl. 4.9.1744, tr. 17.2.1705 Nanfan Coote, geb. ca. 1681, Graaf van Bellamont , Baron Coote of Coloony, begr. Abbey Bath 16.6.1708, zn. van Richard Coote, Graaf van Bellamont, en Catharina Nanfan of Britsmorton.

XVIId. Hendrik II van Nassau-Ouwerkerk (zn. van XVIe), ged. 's-Gravenhage 30.5.1673, Graaf van Nassau-la Lecq -Ouwerkerk, Graaf van Grantham, Burggraaf van Boston, Baron van Alford (1708), Heer van Woudenberg en Ouwerkerk aan de IJssel (1753), overl. 5.12.1754, tr. 22.1.1697 Henriette Lady Butler, overl. 22.10.1723, dr. van Thomas Butler, graaf van Ossory, ridder, en Emilia van Nassau.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik III van Nassau-Ouwerkerk, geb. 27.10.1697, Graaf van Nassau-la Lecq -Ouwerkerk, Erfgraaf van Grantham, Boston en Alford, overl. 19.6.1718, begr. Ouderkerk aan de IJssel 11.1735.
 2. Thomas van Nassau-Ouwerkerk, geb. ca. 1700, Graaf van Nassau-la Lecq -Ouwerkerk, Erfgraaf van Grantham, Boston en Alford, overl. 27.4.1730.
 3. Francis van Nassau-Ouwerkerk, tr. Elliot, luitenant-generaal.
 4. Emily Mary van Nassau-Ouwerkerk.
 5. Henriette van Nassau-Ouwerkerk, geb. ca. 1712, begr. Hertingfordbury 20.10.1747, tr. 22.6.1732 William Clavering, ged. Hertingfordbury 13.8.1709, 2e Graaf Cowper , Burggraaf van Fordwich, Baron of Cowper of Wingham, begr. Hertingfordbury 2.10.1764, zn. van William Clavering, 1e Graaf Cowper, en Sarah Clavering.

XVIIe. Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk (zn. van XVIe), ged. 's-Gravenhage 10.12.1679, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Ouwerkerk en Woudenberg (1734), veldmaarschalk in Staatse dienst, gouverneur-generaal van Staats-Vlaanderen, overl. 's-Gravenhage 26.5.1753, begr. Ouderkerk aan de IJssel, ondertr. 's-Gravenhage 26.8.1708 Charlotte van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 27.1.1677, overl. 1715, dr. van Willem Adriaan I van Nassau, majoor, rijksgraaf (1679), en Elisabeth van der Nisse, vrouwe van Heinkeszand,.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Hendrik van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 12.2.1710, Graaf van Nassau-la Lecq , Erfheer van Ouwerkerk en Woudenberg, volontair in het Geallieerde leger aan de Rijn, overl. 1734 (gesneuveld).
 2. Françoise Henriette van Nassau-Ouwerkerk, geb. 1711, overl. Leiden 1.4.1732.
 3. Elisabeth van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 6.11.1712, overl. 1724.

XVe. Carel (bastaard) van Nassau (zn. van XIVe), geb. Delft ca. 1612, Bastaard van Nassau , student te Leiden (24.3.1626), in Staatse dienst naar Brazilië oktober 1636, vocht aldaar onder Graaf Johan Maurits, overl. Porto Calvo (Brazilië) 28.3.1637 (gesneuveld), tr. Margaretha van Bodeghem.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria van Nassau, geb. ca. 1634, overl. na 6.6.1651.

XIVf. Frederik Hendrik van Nassau (zn. van XIIIe), geb. Delft 29.1.1584, prins van Oranje (1625) , graaf van Nassau, kapitein- en admiraal-generaal van de Unie (1625), stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en Gelderland (1625) en van Drenthe en Groningen (1640), overl. 's-Gravenhage 14.3.1647, tr.(1) 's-Gravenhage 4.4.1625 Amalia gravin van Solms-Braunfels, geb. Braunfels 31.8.1602, overl. 's-Gravenhage 8.8.1675, dr. van Johann Albrecht zu Solms-Braunfels, graaf, en Agnes van Sayn-Wittgenstein.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem II van Nassau, geb. 's-Gravenhage 27.5.1626, volgt XVf.
 2. Louise Henriette van Nassau, geb. 's-Gravenhage 27.11.1627, overl. Berlijn 8.6.1667, tr. 's-Gravenhage 7.12.1646 Frederik Willem keurvorst van Brandenburg, geb. Berlijn 6.2.1620, overl. Potsdam 29.4.1688, zn. van George Willem van Brandenburg en Elisabeth Charlotte bij de Rijn.
 3. Henriette Amalia van Nassau, geb. 's-Gravenhage 26.10.1628, overl. 12.1628.
 4. Elisabeth van Nassau, geb. 's-Gravenhage 4.8.1630, overl. 's-Gravenhage 4.8.1630.
 5. Isabella Charlotte van Nassau, geb. 's-Gravenhage 20.5.1632, overl. 4.1642.
 6. Albertine Agnes van Nassau, geb. 's-Gravenhage 9.4.1634, overl. Oranjewoud 14.5.1696, tr. Kleve 2.5.1652 Willem Frederik van Nassau, geb. Arnhem 7.8.1613, vorst van Nassau-Diez (23.11.1652), stadhouder van Friesland (1640) en van Groningen en Drenthe (1650), meester-generaal der artillerie (1648) en kolonel van een regiment Waalse Infanterie (1644) in Staatse dienst, landcommandeur D.O. (1641), overl. Leeuwarden 31.10.1664, zn. van Ernst Casimir van Nassau-Dietz, graaf van Nassau, en Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbutte.
 7. Henriette Catharina van Nassau, geb. 's-Gravenhage 31.1.1637, overl. Oranienbaum 3.11.1708, tr. Groningen 6.7.1659 Johan George II regerend vorst van Anhalt-Dessau, geb. Dessau 7.11.1627, generaal-veldmaarschalk in Brandenburgse dienst, overl. Berlijn 17.8.1693, zn. van Johan Casimir van Anhalt-Dessau en Agnes van Hessen-Kassel.
 8. Hendrik Lodewijk van Nassau, geb. 30.11.1639, overl. 's-Gravenhage 29.12.1639.
 9. Maria van Nassau, geb. 's-Gravenhage 5.9.1642, overl. Kreuznach 17.3.1688, tr. Kleve 13.9.1666 Maurits Lodewijk Hendrik paltsgraaf van Simmern, geb. Sedan 1.10.1640, overl. Kreuznach 24.12.1673, zn. van Lodewijk Filips van Simmern en Maria Eleonora van Brandenburg.
Frederik Hendrik van Nassau, tr.(buitenechtelijke relatie(2) Margaretha Catharina Jkvr. Bruyns.
Uit dit huwelijk:
 1. Frederik Hendrik (bastaard) van Nassau, geb. 1624, volgt XVg.
Frederik Hendrik van Nassau, tr.(buitenechtelijke relatie(3) Adriana Jkvr. van Egmond van der Nijenburg, geb. ca. 1577, overl. 5.1.1613.


XVf. Willem II van Nassau (zn. van XIVf), geb. 's-Gravenhage 27.5.1626, prins van Oranje , graaf van Nassau, volgde zijn vader in diens ambten op (1647), overl. 's-Gravenhage 6.11.1650, tr. London (paleis Whitehall) 2.5.1641 Mary Stuart van Engeland, geb. London (St. James Palace) 4.11.1631, prinses van Engeland , Schotland en Ierland, overl. London (paleis Whitehall) 24.12.1660, dr. van Karel I van Engeland, koning van Engeland, en Henriette Maria van Frankrijk.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem III Hendrik van Nassau, geb. 's-Gravenhage 14.11.1650, prins van Oranje (1650), graaf van Nassau, koning van Engeland, Schotland en Ierland (1689), kapitein- en admiraal-generaal van de Unie, erfstadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht (1672), van Gelderland en Overijssel (1675) en van Drenthe (1696), overl. Kensington 8.3.1702, tr. London (St. James Palace) 4.11.1677 Mary II Stuart van Engeland, geb. London (St. James Palce) 30.4.1662, koningin van Engeland , Schotland en Ierland (1689), overl. Kensington 28.12.1694, dr. van Jacobus II van Engeland, koning van Engeland, en Anne Hyde.

XVg. Frederik Hendrik (bastaard) van Nassau (zn. van XIVf), geb. 1624, Bastaard van Nassau , Jonker van Nassau, Heer van Zuylenstein en Leersum (15.3.1640), lid van de Ridderschap van Utrecht, kolonel in Staatse dienst (1648), gouverneur van Prins Willem III tot 1666, generaal der Infanterie onder Johan de Witt, gouverneur van Breda, overl. Grevenbroich (gesneuveld tegen de Fransen) 12.10.1672, tr. 's-Gravenhage 18.10.1648 Mary Killegrew, geb. 1627, eredame van Prinses Mary van Engeland (gemalin van Prins Willem II), dr. van William Killegrew, kamerheer aan het Engelse hof, en Mary Hill of Honilay.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Frederik van Nassau-Zuylenstein, ged. 's-Gravenhage 7.10.1649, volgt XVIf.
 2. Hendrik van Nassau-Zuylenstein, geb. ca. 1650, Heer van Leersum, overl. 's-Gravenhage 13.11.1673.

XVIf. Willem Frederik van Nassau-Zuylenstein (zn. van XVg), ged. 's-Gravenhage 7.10.1649, Heer van Zuylenstein , Leersum en Waayenstein, 1e Graaf van Rochford (Essex), Burggraaf van Tunbridge (Kent), Baron van Enfield (Middlesex) (verheven 10.5.1695), Engels onderdaan in 1689, masters of the robes to the King tot 1695, luitenant-generaal in het Engelse leger (1690), lid van het Engelse parlement (1696), trok zich terug op zijn bezittingen te Zuylenstein, overl. Zuylenstein 12.7.1708, ondertr. 's-Gravenhage 28.2.1681 Jane Wroth of Durrants, hofdame van Koningin Mary (gemalin van Stadhouder-Koning Willem III), overl. Zuylenstein 23.6.1703, dr. van Henry Wroth of Durrants, Enfield and Loughton House, en Anna Mainard of Wichlow.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein, ged. Leersum 9.7.1682, Heer van Zuylenstein , Leersum en Waayenstein, 2e Graaf van Rochford, Burggraaf van Tunbridge, Baron van Enfield, adjudant van Marlbourough tijdens veldslagen bij Hochstädt en Blenheim, lid van het Ierse (1705) en later het Engelse parlement (1708), brigade-generaal Engelse Kurassiers, overl. Almenara (Catalonië, gesneuveld in de slag aldaar) 27.7.1710.
 2. Frederik van Nassau-Zuylenstein, ged. Leersum 31.1.1684, volgt XVIIf.
 3. Hendrik van Nassau-Zuylenstein, luitenant-kolonel dragonders Engelse leger, overl. 4.1740.
 4. Anna van Nassau-Zuylenstein, overl. London 15.2.1701.
 5. Maria van Nassau-Zuylenstein, ged. Leersum 20.2.1687, overl. Arnhem 8.6.1765, tr. Zuylenstein 18.8.1708 Godard Adriaan Baron van Reede van Ginckel, ged. 's-Gravenhage 11.10.1674, Heer van Herreveld , rechter van Arnhem en de Veluwezoom, landdrost van de Veluwe, gecommitteerde ter Staten-Generaal, commandeur Duitse Orde (Balije van Utrecht), overl. Clingenbeek 2.5.1730, zn. van Godard van Reede, 1e Graaf van Athlone, en Ursel Philippotte van Raesfeld.
 6. Elisabeth van Nassau-Zuylenstein (tweeling met volgende), ged. 's-Gravenhage 22.12.1688, overl. ca. 1720.
 7. Henriette van Nassau-Zuylenstein (tweeling met voorgaande), ged. 's-Gravenhage 22.12.1688, overl. Utrecht 24.7.1759, tr. Zuylenstein 2.3.1715 Frederik Christiaan Baron van Reede van Amerongen, geb. 20.10.1668, 2e Graaf van Athlone , Baron van Aughrim, Heer van Amerongen en Lievendaal, luitenant-generaal in Staatse dienst, gouverneur van Sluis, overl. Sluis 15.8.1719, zn. van Godard van Reede, 1e Graaf van Athlone, en Ursel Philippotte van Raesfeld.
 8. Maurits van Nassau-Zuylenstein, ged. Leersum 21.6.1685, kolonel der Infanterie in Engelse dienst, overl. 1722.

XVIIf. Frederik van Nassau-Zuylenstein (zn. van XVIf), ged. Leersum 31.1.1684, Heer van Zuylenstein , Leersum en Waayenstein (ridderhofstad Waayenstein 3.4.1709), 3e Graaf van Rochford, Burggraaf van Tunbridge, Baton van Enfield, lid van het Engelse Hogerhuis, overl. London 14.6.1738, tr. London 3.8.1714 Elisabeth Savage, overl. 23.6.1746, dr. van Richard Savage, 4e Graaf Rivers, en Elisabeth Colleton.
Uit dit huwelijk:
 1. William Henry II van Nassau-Zuylenstein, geb. St. Osyth Priory 16.9.1717, volgt XVIIIg.
 2. Richard Savage van Nassau-Zuylenstein, geb. St. Osyth Priory 1.6.1723, volgt XVIIIh.

XVIIIg. William Henry II van Nassau-Zuylenstein (zn. van XVIIf), geb. St. Osyth Priory 16.9.1717, Heer van Zuylenstein , Leersum en Waayenstein, 4e Graaf van Rochford, Burggraaf van Tunbridge, Baron van Enfield, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van Groot-Brittannië aan het hof van de Koning van Sardinië (1749-1754), opperkamerheer (1755), commissaris in Essex van de koning (1756), buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister aan het hof van Spanje (1763-1766), ambassadeur te Parijs (1766), ridder in de orde van de Kouseband, overl. St. Osyth Priory 28.9.1781, tr.(1) 5.1740 Lucy Young, hofdame van de Prinses van Wales, overl. 9.1.1773, dr. van Edward Young, wapenkoning der Bath-orde, en onbekende vrouw.
William Henry II van Nassau-Zuylenstein, tr.(buitenechtelijke relatie(2) Martha Harrison.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria (bastaarde) Nassau, geb. ca. 1763, overl. 19.1.1850, begr. Kensal Green, tr. London 12.4.1782 Richard Dore, Brits auditeur-militair voor Nieuw Zuid-Wales, Australië, overl. Port Jackson 12.1800.
William Henry II van Nassau-Zuylenstein, tr.(buitenechtelijke relatie(3) Anne Labbe.
Uit dit huwelijk:
 1. Frederick (bastaard) Nassau, geb. 31.7.1771, volgt XIXe.
 2. Anne (bastaarde) Nassau, geb. ca. 1774, overl. Windsor 4.4.1848.

XIXe. Frederick (bastaard) Nassau (zn. van XVIIIg), geb. 31.7.1771, landeigenaar , in 1806 kapitein van de burgerwacht van St. Osyth, een troep van 134 man, op de been gebracht in verband met Napoleon's poging tot een invasie in Engeland, in 1822 'High Sheriff' van Essex, overl. St. Osyth Priory 3.7.1845, tr. Bümplitz 23.8.1797 Catherine Rose Barones de Brackel, geb. 29.3.1771, overl. St. Osyth Priory 4.11.1857, dr. van Fréderic Casimir de Brackel en Louise Kinloch.
Uit dit huwelijk:
 1. William Frederick Nassau, geb. Windsor 6.12.1798, ged. 1.3.1799, volgt XXa.
 2. John Augustus Nassau, geb. Windsor 6.1.1800, volgt XXb.
 3. Frances Catherine Nassau, geb. 1.5.1802, ged. St. Osyth Priory 12.5.1802.
 4. Anne Catherine Rose Nassau, geb. London 15.5.1806, tr. Gretna Green 15.8.1825 Thomas John Manning.

XXa. William Frederick Nassau (zn. van XIXe), geb. Windsor 6.12.1798, ged. 1.3.1799, student te Eton en Cambridge , erfde de landgoederen van zijn vader, stond bekend als een man met een buitensporig en teugelloos karakter, overl. St. Osyth Priory 24.11.1857, tr.(buitenechtelijke relatie Elizabeth Garnet, geb. St. Osyth 10.9.1809, overl. St. Osyth 9.8.1857, dr. van Henry Garnet, molenaar te St. Osyth, en Margaret Turner.
Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth Catherine Garnet, geb. 3.11.1827, ged. St. Osyth 27.11.1827, overl. 3.9.1926, begr. St. Osyth, tr. St. Osyth 7.4.1845 John Roberts Kirby, geb. 23.7.1819, vrederechter, overl. Dover 6.11.1906, zn. van John Lawrence Kirby, predikant te Little Clacton, en Mary Emma Jones.
 2. Eliza Garnet, geb./ged. St. Osyth 10.7/13.10.1833, overl. 5.8.1912, tr. St. Osyth 15.3.1851 Charles Brandreth, geb. Liverpool 20.3.1827, student te Eton en Cambridge , vrederechter, officier van gezondheid in het Engelse leger, kocht in 1858 het landgoed Priory uit de nalatenschap van zijn schoonvader, doch deed deze bezitting in 1863 weer van de hand, overl. 10.8.1892, zn. van Joseph Pilkingston Brandreth en Alice Harper.

XXb. John Augustus Nassau (zn. van XIXe), geb. Windsor 6.1.1800, student te Eton, Cambridge en Exford, moest in 1858 met vrouw en kind het landgoed Priory te St. Osyth verlaten nadat dit in andere handen was overgegaan, overl. London 1868, tr.(1) Mary , overl. 30.10.1851.
John Augustus Nassau, tr.(2) London 19.3.1853 Mary Elizabeth Chamberlain, geb. Brightlingsea, overl. 10.4.1883.
Uit dit huwelijk:
 1. Rochford Augustus Nassau, geb. St. Osyth Priory 17.9.1853, volgt XXIa.

XXIa. Rochford Augustus Nassau (zn. van XXb), geb. St. Osyth Priory 17.9.1853, hoedenmaker, overl. Stratford (Essex) 14.1.1902 (in behoeftige omstandigheden), tr. Mile End 25.12.1882 Jessie Warren, geb. Mile End 30.6.1859, overl. Wichford (Essex) 3.2.1939, dr. van Joseph Warren en Charlotte .
Uit dit huwelijk:
 1. Letta May Nassau, geb. 7.1.1884.
 2. Nellie Nassau, geb. 25.10.1886.
 3. Frederick Frank Rochford Nassau, geb. London 24.3.1889, volgt XXIIa.
 4. Herbert Arthur Nassau, geb. Mile End 7.2.1892 , diende in de Eerste Wereldoorlog bij de Naval Auxiliary Forces, overl. 14.7.1932 (aan boord van het s.s. Carnarvon Castle), tr. London 8.10.1931 Gladys England.
 5. Harold Charles Nassau, geb. Stratford (Essex) 19.3.1894, overl. 30.6.1895.
 6. Ethel Violet Nassau, geb. Stratford (Essex) 29.11.1896, tr. London 14.10.1923 Frederick Savage, geb. London 19.6.1896, overl. 1982, zn. van Edward Savage en Rosine Murrell.

XXIIa. Frederick Frank Rochford Nassau (zn. van XXIa), geb. London 24.3.1889, vertegenwoordiger hoedenfabriek, diende in de Eerste Wereldoorlog bij de Royal Naval Air Service, overl. London 25.2.1959, tr. Harwich 3.8.1914 Elsie Janet Coppin, geb. Harwich 17.6.1888, overl. Saint Albans 15.2.1943, dr. van Frederick Coppin en Janet Chamberlain.
Uit dit huwelijk:
 1. Doris Elsie Nassau, geb. London 30.10.1915, overl. Anderby 2.7.1952, tr. London 29.7.1940 Stanley Philip Painter, geb. London 25.11.1912, ambtenaar , diende tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de 10th Royal Hussars en werd onderscheiden met de Military Medal, zn. van Philip Painter en Edith Maud Bassett.
 2. Frederick Herbert Nassau, geb. Harwich 26.9.1919, volgt XXIIIa.
 3. Herbert John Nassau, geb. London 18.10.1920, volgt XXIIIb.

XXIIIa. Frederick Herbert Nassau (zn. van XXIIa), geb. Harwich 26.9.1919, ambtenaar , diende tijdens de Tweede Wereldoorlog als luitenant bij de Royal Signals, vocht onder veldmaarschalk Montgomery bij El Alamein (1943), raakte later in krijgsgevangenschap, overl. Perton 19.12.1990, tr. London 29.10.1945 Elizabeth McGee, geb. South Shields (Durham) 12.9.1919, dr. van William McGee en Margaret Jane Lough.
Uit dit huwelijk:
 1. Janet Elizabeth Nassau, geb. Welwyn 12.8.1946, hotelreceptioniste , eigenares catering-bedrijf, tr. Long Ditton (Surrey) 7.3.1970 Michael David Wailing, geb. 1945, accountant.

XXIIIb. Herbert John Nassau (zn. van XXIIa), geb. London 18.10.1920, technisch ontwerper vliegtuigfabriek Hawker Siddley, diende in de Tweede Wereldoorlog bij de Royal Air Force, overl. Enfield (Middlesex) 21.4.1969, tr. Staines (Middlesex) 3.8.1957 Doris Miller, geb. 1921, verpleegster.
Uit dit huwelijk:
 1. Julie Anne Nassau (tweeling met volgende), geb. London 19.2.1960, verpleegster, hoofdzuster , Bachelor of Science in de gezondheidsleer.
 2. Pamala Margaret Nassau (tweeling met voorgaande), geb. London 19.2.1960, biologe.

XVIIIh. Richard Savage van Nassau-Zuylenstein (zn. van XVIIf), geb. St. Osyth Priory 1.6.1723, Erfheer van Zuylenstein , Leersum en Waayenstein, Erfgraaf van Rochford, Erfburggraaf van Tunbridge, Erfbaron van Enfield, lid van het Engelse parlement, overl. 17.5.1780, tr. 24.12.1751 Elisabeth Anne Spencer, overl. 9.3.1771, dr. van Edward Spencer en onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Lucy van Nassau-Zuylenstein, geb. Rendlesham 3.11.1752, overl. voor 1830.
 2. William Henry III van Nassau-Zuylenstein, geb. Rendlesham 28.6.1754, Heer van Zuylenstein , Leersum en Waayenstein, 5e Graaf van Rochford, Burggraaf van Tunbridge, Baron van Enfield, overl. Easton 3.9.1830 (als laatste van het huis Nassau-Zuylenstein. Zijn bezittingen kwamen aan zijn achterneven Van Reede, Graven van Athlone).
 3. George van Nassau-Zuylenstein, geb. Rendlesham 5.9.1756, Erfheer van Zuylenstein , Leersum en Waayenstein, Erfgraaf van Rochford, Erfburggraaf van Tunbridge, Erfbaron van Enfield, kunstkenner, verzamelaar van boeken en schilderijen, overl. 18.9.1823.

XIVg. Justinus (bastaard) van Nassau (zn. van XIIIe), geb. 1559, Jonker van Nassau , luitenant-admiraal van Zeeland (1586), gouverneur van de stad en slotvoogd van het kasteel van Breda (1601-1625), overl. Leiden 26.6.1631, tr. 4.12.1597 Anne de Mérode, geb. 9.1.1565, overl. Leiden 8.10.1634, dr. van Jean IV de Mérode, Graaf de Mérode, en Margaretha van Pallandt-Culenborgh.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Maurits van Nassau-Grimhuizen, geb. 6.1603, volgt XVh.
 2. Louise Henriette van Nassau, geb. ca. 1604, tr. Leiden 27.2.1632 Henri Philip Herbert, luitenant-kolonel in Staatse dienst, overl. tussen 17.5.1637 en 6.10.1645.
 3. Philips van Nassau-Grimhuizen, geb. ca. 1605, volgt XVi.

XVh. Willem Maurits van Nassau-Grimhuizen (zn. van XIVg), geb. 6.1603, Jonker van Nassau , Heer van Grimhuizen, ritmeester in Staatse dienst, begr. Leiden 22.11.1638, tr. 's-Gravenhage 13.9.1631 Maria van Aerssen van Sommelsdijk, begr. Leiden 16.10.1641, dr. van François van Aerssen, Heer van Sommelsdijk, en Petronella van Borne.
Uit dit huwelijk:
 1. Justinus II van Nassau-Grimhuizen, Jonker van Nassau , Erfheer van Grimhuizen.
 2. Justina van Nassau, overl. 1721, ondertr. 's-Gravenhage 27.10.1652 George van Cats, geb. 1632, Heer van Cats , Coulster en Schagen (1658-1676), overl. na 1676, zn. van Theophilus van Cats, Heer van Cats, en Maria de Bije.
 3. Anna van Nassau, geb. ca. 1638, overl. 's-Gravenhage 3.6.1721, begr. 's-Gravenhage (betaald aan impost f 30) 6.6.1721, tr. 1659 Willem Adriaan Graaf van Hornes, Heer van Kessel en Batenburg , meester-generaal van de artillerie (1672-1694), overl. 6.3.1694, zn. van Johan Belgicus van Hornes, Heer van Kessel, en Johanna van Bronckhorst, erfdochter van Batenburg.

XVi. Philips van Nassau-Grimhuizen (zn. van XIVg), geb. ca. 1605, Jonker van Nassau , Heer van Grimhuizen en Wychen, lid van de Ridderschap van Gelder (Nijmegen 22.8.1648), overl. tussen 1672 en 1676, tr. 1630 Anna Margaretha Barones van Cortembach, overl. 1662, dr. van Willem van Cortembach en Margaretha Hoen van der Lippe, Vrouwe van Vaesthartelt.
Uit dit huwelijk:
 1. Philips van Nassau.
 2. Anna Margaretha van Nassau-Grimhuizen, Vrouwe van Vaesthartelt , Wychen en Grimhuizen, overl. 12.3.1676, tr.(1) 1659 Diederic Baron Schenck van Nyddeggen -Afferden-Grubben, Heer van Blijenbeek, overl. 1661, zn. van Christoffel Schenck van Nyddeggen en Aleid Hoen van der Lippe, tr.(2) 1668 Johan Gerhard van Oostrum, Heer van Maersbergen en Zeist , kolonel in Staatse dienst, overl. 24.11.1696, zn. van Johan van Oostrum, Heer van Gervershof, en Catharina Maria van de Wael, erfdochter van Maersbergen.

XIIIf. Johan VI 'de Oude' van Nassau (zn. van XIId), geb. Dillenburg 22.11.1536, graaf van Nassau , Katzenelnbogen en Diez, stadhouder van Gelre en Zutphen (1578-1581), stichter van de universiteit te Herborn (1584), overl. Dillenburg 8.10.1606, tr.(1) Dillenburg 16.6.1559 Elisabeth landgravin van Leuchtenberg, geb. 3.1537, overl. Dillenburg 6.7.1579, dr. van George III van Leuchtenberg en Barbara van Brandenburg-Ansbach.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Lodewijk van Nassau, geb. Siegen 13.3.1560, graaf van Nassau , Katzenelnbogen en Diez, stadhouder van Friesland (1584), Drenthe (1593) en Groningen (1594), kapitein-generaal (1582) en kolonel van twee regimenten Infanterie (1584, 1595) in Staatse dienst, overl. Leeuwarden 31.5.1620, tr. Franeker 25.11.1587 Anna van Nassau, geb. Breda 5.11.1563, overl. Franeker 13.6.1588, dr. van Willem I 'de Zwijger' van Nassau, prins van Oranje (1544), en Anna van Saksen.
 2. Johan VII 'de Middelste' van Nassau-Siegen, geb. Dillenburg 7.6.1561, volgt XIVh.
 3. George 'de Oude' van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 1.9.1562, overl. Dillenburg 9.8.1623, tr. Neu-Weilnau 22.9.1584 Anna Amalia Gravin van Nassau-Saarbrücken, geb. 12.1565, overl. Dillenburg 7.3.1605, dr. van Philips IV van Nassau-Saarbrücken, Graaf van Nassau-Saarbrücken, en Erica zu Manderscheid-Virneburg.
 4. Elisabeth van Nassau, geb. Dillenburg 24.1.1564, overl. Frankfurt am Main 5.5.1611, tr. Neu-Weilnau 3.10.1583 Philips IV van Nassau-Saarbrücken, geb. 14.10.1452, Graaf van Nassau-Saarbrücken, overl. Saarbrücken 12.3.1602, begr. St. Arnoul, zn. van Philips III van Nassau-Weilburg, Graaf van Nassau-Weilburg, en Anna van Mansfeld.
 5. Juliana Gravin van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 6.10.1565, overl. 4.10.1630, begr. Hungen, tr. 24.4.1588 Adolf Heinrich van Salm, geb. 1557, wild- en rijngraaf in Dhaun, overl. 20.2.1606, zn. van Philip Frans van Salm, Wild- en Rijngraaf in Dhaun, en Maria Egyptica van Ottingen.
 6. Filips van Nassau, geb. 1566, gouverneur van Nijmegen, overl. 1595.
 7. Maria Gravin van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 12.11.1568, overl. 10.5.1625, tr. Idstein 2.12.1588 Johan Lodewijk I van Nassau-Wiesbaden -Idstein, geb. 10.4.1567, Graaf van Nassau-Wiesbaden -Idstein, overl. 20.6.1596, begr. Idstein, zn. van Balthasar van Nassau-Wiesbaden, Graaf van Nassau-Wiesbaden, en Margaretha von Isenburg-Büdingen.
 8. Ernst Casimir van Nassau-Dietz, geb. Dillenburg 22.12.1573, volgt XIVi.
 9. Lodewijk Günther van Nassau, geb. 1575, volgt XIVj.
Johan VI 'de Oude' van Nassau, tr.(2) Dillenburg 13.9.1580 Kunigunde Jacobea paltsgravin van Simmern, geb. Simmern 1.2.1556, overl. Dillenburg 26.1.1586, dr. van Frederik III , keurvorst van de Palts, en Maria van Brandenburg-Kulmbach.
Uit dit huwelijk:
 1. Mathilde Gravin van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 27.12.1570, overl. 10.5.1625.
 2. Amalia Gravin van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 27.7.1582, overl. 31.10.1635.
Johan VI 'de Oude' van Nassau, tr.(3) Berleburg 14.6.1586 Johannetta markgravin van Sayn-Wittgenstein, geb. Berleburg 15.2.1561, overl. Dillenburg 13.4.1622, dr. van Lodewijk I van Sayn-Wittgenstein en Anna van Solms-Braunfels.
Uit dit huwelijk:
 1. Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar, geb. Dillenburg 6.8.1590, overl. Hadamar 10.3.1653.
 2. Magdalena Gravin van Nassau-Siegen, geb. Dillenburg 13.11.1595, overl. 31.7.1633.

XIVh. Johan VII 'de Middelste' van Nassau-Siegen (zn. van XIIIf), geb. Dillenburg 7.6.1561, overl. Siegen 27.9.1623, tr. Dillenburg 9.12.1581 Magdalena zu Waldeck-Wildungen, geb. 9.9.1588, overl. Idstein 9.9.1599.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Gravin van Nassau-Siegen, geb. Dillenburg 8.11.1584, overl. Landau 26.7.1661.
 2. Juliana Gravin van Nassau-Siegen, geb. Dillenburg 3.9.1587, overl./begr. Eschwege/Kassel 5.2/23.3.1643, tr. Dillenburg tussen 22.5.1603 en 1.6.1603 Maurits 'de Geleerde' van Hessen-Kassel, geb. Kassel 25.5.1572, landgraaf van Hessen-Kassel (dankt af in 1627), overl. Eschwege 15.3.1632, zn. van Willem IV 'de Wijze' van Hessen-Kassel, landgraaf van Hessen-Kassel, en Sophia Sabina van Württemberg.
 3. Anna Maria van Nassau-Siegen, geb. Dillenburg 13.3.1589, overl. 22.2.1620.
 4. Willem van Nassau-Siegen, geb. Dillenburg 12.8.1592, Graaf van Nassau-Siegen, overl./begr. Orsoy/Heusden 18/24.7.1642.

XIVi. Ernst Casimir van Nassau-Dietz (zn. van XIIIf), geb. Dillenburg 22.12.1573, graaf van Nassau , Katzenelnbogen en Diez, stadhouder van Friesland (1620), van Groningen en Drenthe (1625), veldmaarschalk (1607) en kolonel van twee regimenten infanterie (1599-1631, 1625) in Staatse dienst, overl. Roermond 2.6.1632 (gesneuveld), begr. Leeuwarden 13.1.1633, tr. Gröningen (Halberstadt) 8.6.1607 Sophia Hedwig hertogin van Brunswijk-Wolfenbutte, geb. Wolfenbüttel 20.2.1592, overl. Arnhem 23.1.1642, dr. van Hendrik Julius van Brunswijk-Wolfenbutte en Elisabeth van Denemarken.
Uit dit huwelijk:
 1. Doodgeboren dochter van Nassau, geb. Arnhem 12.5.1608.
 2. Doodgeboren zoon van Nassau, geb. 22.2.1609.
 3. Zoon van Nassau, geb. 11.8.1610, overl. 12.8.1610.
 4. Hendrik Casimir I van Nassau, geb. Arnhem 31.1.1612, graaf van Nassau , Katzenelnbogen en Diez, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe (1632), kolonel van een regiment Infanterie in Staatse dienst (1631), landcommandeur D.O. (1620), overl. St. Anna 12.7.1640 (aan bij Hulst 04.07.1640 opgelopen verwondingen).
 5. Willem Frederik van Nassau, geb. Arnhem 7.8.1613, volgt XVj.
 6. Elisabeth van Nassau, geb. 25.7.1614, overl. 18.9.1614.
 7. Johan Ernst van Nassau, geb. Arnhem 19.3.1617, overl. 5.1617.
 8. Maurits van Nassau, geb. 21.2.1619, overl. Groningen 18.9.1628.
 9. Elisabeth Friso van Nassau, geb. 25.11.1620, overl. Groningen 20.9.1628.

XVj. Willem Frederik van Nassau (zn. van XIVi), geb. Arnhem 7.8.1613, vorst van Nassau-Diez (23.11.1652), stadhouder van Friesland (1640) en van Groningen en Drenthe (1650), meester-generaal der artillerie (1648) en kolonel van een regiment Waalse Infanterie (1644) in Staatse dienst, landcommandeur D.O. (1641), overl. Leeuwarden 31.10.1664, tr. Kleve 2.5.1652 Albertine Agnes van Nassau, geb. 's-Gravenhage 9.4.1634, overl. Oranjewoud 14.5.1696, dr. van Frederik Hendrik van Nassau, prins van Oranje (1625), en Amalia van Solms-Braunfels.
Uit dit huwelijk:
 1. Amalia van Nassau-Diez, geb. 's-Gravenhage 25.11.1655, overl. Allstedt 16.2.1695, tr. Oranjewoud 28.11.1690 Johan Willem regerend hertog van Saksen-Jena (1690) en Eisenach (1698), geb. Eisenach 17.10.1666, kolonel van een regiment Infanterie (1691-1713) in Staatse dienst, overl. Eisenach 4.1.1729, zn. van Johan George I van Saksen-Eisenach en Johannetta van Sayn-Wittgenstein.
 2. Hendrik Casimir II van Nassau-Diez, geb. 's-Gravenhage 18.1.1657, volgt XVIg.
 3. Sophia Wilhelmina van Nassau-Diez, geb. 30.7.1664, overl. 13.1.1667.

XVIg. Hendrik Casimir II van Nassau-Diez (zn. van XVj), geb. 's-Gravenhage 18.1.1657, vorst van Nassau-Diez , stadhouder (1664) en erfstadhouder (1675) van Friesland, stadhouder van Groningen (1664) en Drenthe (1674),l veldmaarschalk (1689), kolonel van een regiment Cavalerie (1673) en van drie regimenten Infanterie (1666, 1680, 1681) in Staatse dienst, landcommandeur D.O. (1695), overl. Leeuwarden 15.3.1696, tr. Dessau 16.11.1683 Henriette Amalia prinses van Anhalt-Dessau, geb. Kleve 16.8.1666, overl. Oranienstein bij Diez 18.4.1726, dr. van Johan George II van Anhalt-Dessau, generaal-veldmaarschalk, en Henriette Catharina van Nassau.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem George Friso van Nassau-Diez, geb. Leeuwarden 24.6.1685, overl. Leeuwarden 15.6.1686.
 2. Henriette Albertine van Nassau-Diez, geb. Leeuwarden 24.7.1686, overl. Oranienstein bij Diez 22.1.1754.
 3. Johan Willem Friso van Nassau-Diez, geb. Dessau 4.8.1687, volgt XVIIg.
 4. Maria Amalia van Nassau-Diez, geb. 's-Gravenhage 29.1.1689, overl. Oranienstein bij Diez 27.1.1771.
 5. Sophia Hedwig van Nassau-Diez, geb. Leeuwarden 8.3.1690, overl. Oranienstein bij Diez 1.3.1734, tr. Leeuwarden 27.5.1708 Karel Leopold regerend hertog van Mecklenburg-Schwerin, geb. Grabow 26.11.1678, luitenant-generaal in Mecklenburgse dienst, kolonel van het regiment infanterie Mecklenburg-Schwerin in Staatse dienst (1701), overl. Dömitz 28.11.1747, zn. van Frederik I van Mecklenburg-Grabow en Christina Wilhelmina van Hessen-Homburg.
 6. Isabella Charlotte van Nassau-Diez, geb. Leeuwarden 22.1.1692, overl. Dillenburg 18.9.1757, tr. Oranienstein bij Diez 15.4.1725 Christiaan regerend vorst van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 11.8.1688, kolonel van een regiment Infanterie in Staatse dienst (1711-1727), overl. Dillenburg 28.8.1739, zn. van Hendrik van Nassau-Dillenburg en Dorothea Elisabeth van Liegnitz.
 7. Johanna Agnes van Nassau-Diez, geb. Leeuwarden 15.12.1693, overl. Oranienstein bij Diez 19.3.1765.
 8. Louisa Leopoldina van Nassau-Diez, geb. Leeuwarden 12.1.1695, overl. Oranienstein bij Diez 20.1.1758.
 9. Henrietta Casimira van Nassau-Diez, geb. Leeuwarden 29.6.1696, overl. Oranienstein bij Diez 18.12.1738.

XVIIg. Johan Willem Friso van Nassau-Diez (zn. van XVIg), geb. Dessau 4.8.1687, vorst van Nassau-Diez , prins van Oranje (1702), erfstadhouder van Friesland en stadhouder van Groningen (1696), generaal der Infanterie (1704), kolonel van een regiment Cavalerie (1696) en van een regiment Infanterie (1696) in Staatse dienst, overl. Moerdijk (verdronken in het Hollandsch Diep) 14.7.1711, tr. Kassel 26.4.1709 Maria Louise landgravin van Hessen-Kassel, geb. Kassel 7.2.1688, overl. Leeuwarden 9.4.1765, dr. van Karel Lodewijk van Hessen-Kassel en Maria Amalia van Koerland.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Charlotte Amalie Louise van Nassau, geb. Leeuwarden 13.10.1710, overl. Durlach 18.9.1777, tr. Leeuwarden 8.9.1727 Frederik markgraaf van Baden-Durlach, geb. Stuttgart 7.10.1703, overl. Stuttgart 26.3.1732, zn. van Karel III Willem van Baden-Durlach en Magdalena Wilhelmina van Wurtemberg.
 2. Willem IV Karel Hendrik Friso van Nassau, geb. Leeuwarden 1.9.1711, volgt XVIIIi.

XVIIIi. Willem IV Karel Hendrik Friso van Nassau (zn. van XVIIg), geb. Leeuwarden 1.9.1711, prins van Oranje , vorst van Nassau, erfstadhouder van Friesland (1711), stadhouder van Groningen (1718), van Drenthe en Gelderland (1722), van Zeeland, Holland, Utrecht en Overijssel (1747), erfstadhouder der Verenigde Provinciën (1748), verenigde het gehele bezit van de Ottoonse linie van zijn Huis, overl. Wassenaar (Huis ten Bosch) 22.10.1751, tr. London (St. James Palace) 25.3.1734 Anna van Groot-Brittannië, geb. Herrenhausen (Hannover) 2.11.1709, prinses van Groot-Brittannië en Ierland, prinses van Hannover, hertogin van Brunswijk-Lüneburg, overl. 's-Gravenhage 12.1.1759, dr. van George II van Groot-Brittannië, koning van Groot-Brittannië, en Wilhelmina Charlotte Carolina van Brandenburg-Ansbach.
Uit dit huwelijk:
 1. Doodgeboren dochter van Nassau, geb. 's-Gravenhage 19.12.1736.
 2. Doodgeboren dochter van Nassau, geb. Leeuwarden 21.12.1739.
 3. Wilhelmina Carolina van Nassau, geb. Leeuwarden 28.2.1743, overl. Kirchheimbolanden 6.5.1787, tr. 's-Gravenhage 5.3.1760 Karel Christiaan regerend vorst van Nassau-Weilburg, geb. Weilburg 16.1.1735, generaal der Infanterie (1760), kolonel van een regiment Cavalerie (1765-1784) en van een regiment Infanterie (1758-1770) in Staatse dienst, gouverneur van Maastricht (1773-1784), overl. Munster-Dreyssen 28.11.1788, zn. van Karel August van Nassau-Weilburg en Augusta Frederika van Nassau-Idstein.
 4. Anna Marie van Nassau, geb. Leeuwarden 15.11.1746, overl. 29.12.1746.
 5. Willem V Batavus van Nassau, geb. 's-Gravenhage 8.3.1748, volgt XIXf.

XIXf. Willem V Batavus van Nassau (zn. van XVIIIi), geb. 's-Gravenhage 8.3.1748, prins van Oranje , vorst van Nassau, vorst van Fulda en graaf van Corvey (1802), erfstadhouder der Verenigde Provinciën (1751-1795), overl. Brunswijk 9.4.1806, tr. Berlijn 4.10.1767 Frederika Sophia Wilhelmina prinses van Pruisen, geb. Berlijn 7.8.1751, overl. Apeldoorn 9.6.1820, dr. van August Willem van Pruisen en Louise Amalia van Brunswijk-Wolfenbutte.
Uit dit huwelijk:
 1. Zoon van Nassau, geb. 's-Gravenhage 23.3.1769, overl. 's-Gravenhage 24.3.1769.
 2. Frederica Louise Wilhelmina van Nassau, geb. 's-Gravenhage 28.11.1770, overl. 's-Gravenhage 15.10.1819, tr. 's-Gravenhage 14.10.1790 Karel George August hertog van Brunswijk-Wolfenbutte, geb. London 8.2.1766, overl. Antoinettenruh 20.9.1806, zn. van Karel II Willem Ferdinand van Brunswijk-Wolfenbutte en Augusta van Groot-Brittannië.
 3. Doodgeboren kind van Nassau, geb. 6.8.1771.
 4. Willem I Frederik van Nassau, geb. Wassenaar (Huis ten Bosch) 24.8.1772, volgt XXc.
 5. Willem George Frederik van Nassau, geb. 's-Gravenhage 15.2.1774, grootmeester der Artillerie (1792), generaal (1794), kolonel van een regiment Cavalerie (1784-1795), van twee regimenten Infanterie (1775-1784, 1784,1795) en van het regiment Artillerie (1792) in Staatse dienst, generaal-veldtuigmeester in Keizerlijke dienst, overl. Padua 6.1.1799.

XXc. Willem I Frederik van Nassau (zn. van XIXf), geb. Wassenaar (Huis ten Bosch) 24.8.1772, erfelijk soeverein vorst der Verenigde Nederlanden (1813-1815), koning der Nederlanden (1815-1840), prins van Oranje-Nassau, hertog (1815) en groothertog (1815-1840) van Luxemburg, vorst van Fulda en graaf van Corvey, Weingarten en Dortmund (1802-1806), hertog van Limburg (1839-1840), overl. Berlijn (Paleis Unter den Linden nr. 36) 12.12.1843, tr.(1) Berlijn (Koninklijk slot) 1.10.1791 Frederika Louise Wilhelmina prinses van Pruisen, geb. Potsdam (hoekhuis Neue Marktschwerdtfegerstrasse) 18.11.1774, overl. 's-Gravenhage (Paleis Noordeinde) 12.10.1837, dr. van Frederik Willem II van Pruisen en Frederika Louise van Hessen-Darmstadt.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem II Frederik George Lodewijk van Nassau, geb. 's-Gravenhage 6.12.1792, volgt XXIb.
 2. Willem Frederik Karel van Nassau, geb. Berlijn 28.2.1797, volgt XXIc.
 3. Wilhelmina Frederica Louise Pauline Charlotte van Nassau, geb. Berlijn 1.3.1800, overl. Freienwalde 22.12.1806.
 4. Doodgeboren kind van Nassau, geb. Berlijn 30.8.1806.
 5. Wilhelmina Frederika Louisa Charlotte Marianne van Nassau, geb. Berlijn (Paleis van de prins van Oranje Unter den Linden nr. 36) 9.5.1810, overl. Erbach (Rheingau) (kasteel Reinhartshausen) 29.5.1883, tr. 's-Gravenhage (paleis Noordeinde) 14.9.1830 (echtscheiding uitgesproken Geheime Raadkamer bij het Koninklijke Kamergerecht te Berlijn 28 maart, ingeschreven 's-Gravenhage 31 augustus 1849, goedgekeurd door de koning van Pruisen 5 juni 1853) Frederik Hendrik Albert prins van Pruisen, geb. Koningsbergen (Koninklijk slot) 4.10.1809, generaal-kolonel der Cavalerie met de rang van veldmaarschalk in Pruisische dienst (1871), overl. Berlijn (paleis Wilhelmstrasse nr. 102) 14.10.1872, zn. van Frederik Willem III van Pruisen en Louise Augusta Wilhelmina van Mecklenburg-Strelitz.
Willem I Frederik van Nassau, tr.(2) Berlijn (paleis van prins Albert van Pruisen) 17.2.1841 Henrica Adriana Ludovica Flora des H.R. Rijksgravin d'Oultremont, geb. Maastricht 28.2.1792, gravin van Nassau (1841), hofdame van koningin Wilhelmina (1816-1837), overl. Laurensberg (Aken) (kasteel Rahe) 26.10.1864, dr. van Ferdinand Louis François d'Oultremont en Johanna Susanna Hartsinck.


XXIb. Willem II Frederik George Lodewijk van Nassau (zn. van XXc), geb. 's-Gravenhage 6.12.1792, koning der Nederlanden (1840-1849), prins van Oranje-Nassau, groothertog van Luxemburg, hertog van Limburg, overl. Tilburg (Koninklijk paleis) 17.3.1849, tr. St. Petersburg 9.2.1816 Anna Paulowna grootvorstin van Rusland, geb. St. Petersburg 7.1.1795, overl. 's-Gravenhage (huize Buitenrust) 1.3.1865, dr. van Paul I Petrowitsj van Rusland en Sophia Dorothea Louise van Württemberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem III Alexander Paul Frederik Lodewijk van Nassau, geb. Brussel 19.2.1817, volgt XXIIb.
 2. Willem Alexander Frederik van Nassau, geb. Soestdijk (paleis) 2.8.1818, luitenant-generaal en inspecteur der Cavalerie (1840), overl. Madeira 20.2.1848.
 3. Willem Frederik Hendrik van Nassau, geb. Soestdijk (paleis) 13.6.1820, admiraal (1879), stadhouder van Luxemburg (1850), chef van de 2e equipagedivisie van de Russische vloot, overl. kasteel Wolferdingen 13.1.1879, tr.(1) Weimar (groothertogelijk slot) 19.5.1853 Amalia Maria da Gloria Augusta prinses van Saksen-Weimar -Eisenach, geb. Gent 20.5.1830, overl. kasteel Wolferdingen 1.5.1872, dr. van Karel Bernhard van Saksen-Weimar en Ida van Saksen-Meiningen, tr.(2) Potsdam (Nieuwe paleis) 24.8.1878 Maria Elisabeth Louise Frederika prinses van Pruisen, geb. Potsdam (Marmerpaleis) 14.9.1855, overl. Dresden (slot Albrechtsberg) 20.6.1888, dr. van Frederik Karel Nicolaas van Pruisen en Maria Anna van Anhalt.
 4. Willem Alexander Frederik Ernst Casimir van Nassau, geb. Soestdijk (paleis) 21.5.1822, overl. Brussel (paleis van de prins van Oranje op het Koningsplein) 22.10.1822.
 5. Wilhelmine Marie Sophie Louise van Nassau, geb. 's-Gravenhage 8.4.1824, overl. Weimar 23.3.1897, tr. 's-Gravenhage (Koninklijk Paleis) 8.10.1842 Karel Alexander August Johan groothertog van Saksen-Weimar -Eisenach, geb. Weimar 24.6.1818, kolonel-generaal der Cavalerie met de rang van veldmaarschalk-generaal in Pruisische dienst (1889), generaal der Cavalerie in Saksische en Russische dienst, phil. doct. h.c. (1853), rector van de universiteit van Jena (1853), overl. Weimar 5.1.1901, zn. van Karel Frederik van Saksen-Weimar en Maria Paulowna van Rusland.

XXIIb. Willem III Alexander Paul Frederik Lodewijk van Nassau (zn. van XXIb), geb. Brussel 19.2.1817, koning der Nederlanden (1849), prins van Ornaje-Nassau, groothertog van Luxemburg, hertog van Limburg, kolonel-eigenaar van het regiment Oostenrijkse Infanterie nr. 63, chef van het regiment Russische Grenadiers van Kiew nr. 5 en van het Regiment Pruisische Huzaren (2e van Westfalen) nr. 11, overl. Apeldoorn 23.11.1890, tr.(1) Stuttgart (Koninklijk slot) 18.6.1839 Sophia Frederika Mathilde prinses van Württemberg, geb. Stuttgart (Koninklijke Nieuwe slot) 17.6.1818, overl. Wassenaar (Huis ten Bosch) 3.7.1877, dr. van Willem I Frederik Karel van Württemberg en Catharina Paulowna van Rusland.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik van Nassau, geb. 's-Gravenhage (paleis op het Plein) 4.9.1840, luitenant-generaal bij het leger in Nederlands-Indië (1861), luitenant-admiraal, generaal der Infanterie (1863), inspecteur der Cavalerie tevens belast met het algemene toezicht over de Koninklijke Marechaussee (1861-1877), chef van het regiment Russische Infanterie van Wologda nr. 18, overl. Parijs (Rue Auber nr. 19) 11.6.1879.
 2. Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel van Nassau, geb. 's-Gravenhage (paleis op het Plein) 15.9.1843, overl. 's-Gravenhage (paleis Noordeinde) 4.6.1850.
 3. Willem Alexander Karel Hendrik Frederik van Nassau, geb. 's-Gravenhage (paleis Noordeinde 25.8.1851, schout bij nacht à la suite, generaal-majoor bij de grote staf (1877), kolonel bij het Russische regiment nr. 5 Grenadiers van Kiew 'Koning der Nederlanden', grootmeester-generaal der Vrijmetselaren (1881), overl. 's-Gravenhage (paleis Kneuterdijk) 21.6.1884.
Willem III Alexander Paul van Nassau, tr.(2) Arolsen 7.1.1879 Adelheid Emma Wilhelmina Theresia prinses van Waldeck en Pyrmont, geb. Waldeck 2.8.1858, overl. 's-Gravenhage (paleis Lange Voorhout) 20.3.1934, dr. van George Victor van Waldeck en Pyrmont en Helena Wilhelmina Henriette van Nassau.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Helena Pauline Maria van Nassau, geb. 's-Gravenhage (paleis Noordeinde) 31.8.1880, ged. 's-Gravenhage 12.10.1880, koningin der Nederlanden (1890-1948), prinses van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg, chef van het regiment Pruisische Huzaren (van Hannover) nr. 15 'Koningin Wilhelmina der Nederlanden', litt. neerl. doct. h.c. Rijksuniversiteit te Groningen (1914), jur. doct. h.c. Rijksuniversiteit te Leiden (1925), doct. econ. wet. h.c. Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (1938), jur. doct. h.c. Rutgers Universiteit te New Brunswick (N.J.), jur. doct. h.c. Universiteit van Witwatersrand (Z.-Afr.), doct. burg. rewcht h.c. Universiteit van Oxford, doct. h.c. Theologische Unversiteit van Montpellier, jur. doct. h.c. Universiteit te Leuven, jur. doct. h.c. Smith College te Northampton (Mass.), eredame-grootkruis M.O., erleid J.O., overl. Apeldoorn (paleis het Loo) 28.11.1962, tr. 's-Gravenhage 7.2.1901 Hendrik Wladimir Albrecht Ernst hertog van Mecklenburg, geb./ged. Schwerin 19.4/3.6.1876, vorst der Wenden, Schwerin en Ratzeburg, graaf van Schwerin, heer van de landen Rostock en Stargard, prins der Nederlanden (1901), vice-admiraal à la suite, luitenant-generaal à la suite van het Nederlandse en het Koninklijk Nederlands-Indische leger (1904), luitenant-generaal à la suite van het regiment Mecklenburgse fuseliers nr. 90 en van het bataljon Jagers van de Pruisische garde, vice-admiraal à la suite van de Duitse marine, ere-baljuw M.O., commendator J.O., overl. 's-Gravenhage (paleis Noordeinde) 3.7.1934, zn. van Friedrich Franz II von Mecklenburg-Schwerin en Maria Carolina Augusta van Schwarzburg.

XXIc. Willem Frederik Karel van Nassau (zn. van XXc), geb. Berlijn 28.2.1797, veldmaarschalk (1840-1868), admiraal (1829), commissaris-generaal van Oorlog (1826-1830), kolonel-generaal der Pruisische Infanterie à la suite van het 2e regiment van de garde te voet, chef van het 2e regiment Pruisische Infanterie van Westfalen nr. 15 en van het Russische regiment Grenadiers van Rostow nr. 2, grootmeester-nationaal der Vrijmetselaren (1816), overl. Wassenaar (Huize De Paauw) 8.8.1881, tr. Berlijn (Koninklijk Paleis) 21.5.1825 Louise Augusta Wilhelmina Amelia prinses van Pruisen, geb. Koningsbergen (Koninklijk slot) 1.2.1808, overl. Wassenaar (Huize De Paauw) 6.12.1870, dr. van Frederik Willem III van Pruisen en Louise Augusta Wilhelmina van Mecklenburg-Strelitz.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Frederika Alexandrina Anna Louisa van Nassau, geb. 's-Gravenhage (Paleis Korte Voorhout) 5.8.1828, overl. Stockholm (Koninklijk slot) 30.3.1871, tr. Stockholm (aartsbisschoppelijke kerk van St. Nicolaas) 19.6.1850 Karel XV Lodewijk Eugène koning van Zweden en Noorwegen, geb. Stockholm (Koninklijk slot) 3.5.1826, overl. Malmö 18.9.1872, zn. van Joseph Frans Oscar I van Zweden en Noorwegen en Josephine Maximilienne de Beauharnais, prinses van Leuchtenberg.
 2. Willem Frederik Nikolaas Karel van Nassau, geb. 's-Gravenhage (paleis Korte Voorhout) 6.7.1833, overl. 's-Gravenhage (paleis Korte Voorhout) 1.11.1834.
 3. Willem Frederik Nikolaas Albert van Nassau, geb. 's-Gravenhage (paleis Korte Voorhout) 22.8.1836, overl. 's-Gravenhage (paleis Korte Voorhout) 23.1.1846.
 4. Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria van Nassau, geb. Wassenaar (Huize De Paauw) 5.7.1841, overl. Monrepos (ambt Heddesdorf) 22.6.1910, tr. Wassenaar (Huize De Paauw) 18.7.1871 Willem Adolph Maximiliaan Karel vorst von Wied, geb. Neuwied 22.8.1845, graaf van Isenburg , phil. doct. h.c., erfelijk lid van het Pruisische Herenhuis, generaal der Infanterie à la suite in Pruisische dienst, rechtsridder J.O., overl. Monrepos 22.10.1907, zn. van Willem Herman Karel von Wied en Maria Wilhelmina Frederika van Nassau.

XIVj. Lodewijk Günther van Nassau (zn. van XIIIf), geb. 1575, luitenant-generaal in het Staatse leger, overl. Sluis 1604, tr.(1) 1601 Anna Margaretha Gravin van Manderscheid -Blankenheim, overl. 4.3.1606.
Lodewijk Günther van Nassau, tr.(buitenechtelijke relatie(2) onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Philips (bastaard) van Nassau, geb. ca. 1600, overl. na 1617.

XIIIg. Gottfrid (bastaard) van Nassau (zn. van XIId), Bastaard van Nassau , bezitter van een boerderij te Löhnberg (1547), Ambtmann te Kamberg, Altenweilnau, Wehrheim en Kirberg, bevelhebber van Beilstein (1561-1564), hofmeester te Dillenburg (1566-1567), overl. Kirberg 1582, tr.(1) Anna von Wied , waarschijnlijk een natuurlijke dochter uit het Huis Von Wied.
Gottfrid van Nassau, tr.(2) 1577 Irmgard Schlaun.
Uit dit huwelijk:
 1. Dochter von Nassau.
 2. Dochter von Nassau.
 3. Wilhelm von Nassau, bezitter van een boerderij te Löhnberg, overl. na 1615.
Gottfrid van Nassau, tr.(3) ca. 1577 Ursula von Bergen genaamd Kessel, weduwe van Emmerich von Dietz, overl. 1611.
Uit dit huwelijk:
 1. Dochter von Nassau.
 2. Konrad von Nassau, volgt XIVk.

XIVk. Konrad von Nassau (zn. van XIIIg), overl. na 5.1596, tr. onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Konrad Wilhelm von Nassau, overl. voor 1636.
 2. Hans Wilhelm von Nassau, overl. 1636.

XIe. Jan I (bastaard) van Nassau (zn. van Xc), geb. ca. 1435, kastelein van Heusden , rentmeester van het Graafschap Vianden, overl. 29.11.1506, tr.(1) Johanna van Ruyven.
Uit dit huwelijk:
 1. Adam I van Nassau, volgt XIIe.
 2. Katharina van Nassau, non te Breda, overl. 8.1.1524.
Jan I van Nassau, tr.(2) (huw. voorw. 4.11.1470) Adriana van Haestrecht, geb. ca. 1450, testeert 14 november 1505, overl. 8.10.1512, dr. van Pauwel van Arckel van Haestrecht, Heer van Drunen, Loon, en Katharina van Naaldwijck.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan II van Nassau, priester , student te Leuven 30.8.1496, student te Orléans 1500, overl. 3.3.1506.
 2. Pauwel I van Nassau, volgt XIIf.
 3. Hendrik van Nassau, volgt XIIg.
 4. Maria van Nassau, geb. ca. 1481, overl. 2.1.1521, tr. 27.5.1498 Hieronymus van der Noot, geb. 21.9.1463, ridder, kanselier van Brabant (1514-1531), daarna, blind geworden zijnde, raadsheer van Brabant, overl. 10.2.1540, zn. van Wautier V van der Noot, Heer van Risoir, Westwezel, en Dimpne van Grimberghe.
 5. Cymburgis van Nassau, tr. Wouter van Dielbeke, Heer van Attenhoven, schout van Diest, overl. voor 17.9.1539, zn. van Wautier van Dielbeke en Jeanne Davele.
 6. Maria van Nassau, non, overste van het klooster Nazareth, overl. 20.12.1566.
 7. Adriana van Nassau, non in het klooster Nazareth te Naaldwijk, overl. 24.5.1558.
Jan I van Nassau, tr.(3) Yde Peter Elinxdr. .
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth (bastaarde) van Nassau, geprofesside zuster in het Franc. klooster St. Catharina binnen Heusden.
 2. Barbara (bastaarde) van Nassau , geprofessijt in het St. Agneesenklooster, gen. Cabbeeck, binnen de stad Thienen (1530, 1547).
 3. Adriane (bastaarde) van Nassau , geproffesijt in thet St. Agneeenklooster, gen. Cabbeeck, binnen de stad Thienen (1530, 1547).

XIIe. Adam I van Nassau (zn. van XIe), jonker van Nassau, tr. Eva Ludolf van Bitburg, dr. van Nikolaus Ludolf van Bitburg en Lysa von Beifels.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannette van Nassau, overl. na 4.1524.
 2. Lambert van Nassau, volgt XIIIh.
 3. Diderich van Nassau, jonker van Nassau, ridder Duitse Orde in Lotharingen, raad van Vianden (15.6.1490), overl. 1539, tr. Dochter von Krutze, dr. van Huwart von Krutze en Walper von der Nuwerburg.
 4. Johan van Nassau, volgt XIIIi.

XIIIh. Lambert van Nassau (zn. van XIIe), jonker van Nassau, tr. Margaretha von Esch, dr. van Dietrich von Esch, Heer van Detzem, en Geertruida van Siegen.
Uit dit huwelijk:
 1. Adam II van Nassau-Detzem, volgt XIVl.

XIVl. Adam II van Nassau-Detzem (zn. van XIIIh), jonker van Nassau, Heer van Detzem, tr.(1) Onbekende vrouw.
Adam II van Nassau-Detzem, tr.(2) Onbekende vrouw.
Adam II van Nassau-Detzem, tr.(3) Barbara van Ingenheim.
Uit dit huwelijk:
 1. Wolfgang van Nassau-Detzem, volgt XVk.

XVk. Wolfgang van Nassau-Detzem (zn. van XIVl), jonker van Nassau, Heer van Detzem, overl. 1629, tr. 1588 Geertruid Jacqueline van Nudingen, Vrouwe van La Rochette en de Neuerburger-goederen, dr. van Jacobus van Nudingen en Onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Georg I van Nassau-Detzem, geb. 4.9.1590, volgt XVIh.
 2. Maria Elisabeth van Nassau.

XVIh. Jan Georg I van Nassau-Detzem (zn. van XVk), geb. 4.9.1590, jonker van Nassau, Heer van Detzem, La Rochette en Neuerburg, tr. 1624 Christina von Hanxleden, Vrouwe van Belven, dr. van Pieter Leonard von Hanxleden, Heer van Burch en Belven, en Margaretha von Hammerstein.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Reinier van Nassau-Detzem, volgt XVIIh.
 2. Maria Elisabeth van Nassau, Vrouwe van Belven, begr. Saint Mard 1702, tr. 17.1.1645 Philippe Edmond de Laittres, Heer van Saint Mard (Belgisch Luxemburg), Allondrel en La Malmaison, kapitein in dienst van koning Philips IV van Spanje, provoost van Virton en Saint Mard, overl. 1677, zn. van Claude de Laittres, Heer van Saint Mard, en Louise Waha.
 3. Anna Beatrix van Nassau, Vrouwe van Koerich, overl. 1696, tr. Gerard Jacob Fock van Hubingen, Heer van Koerich (door huwelijk).

XVIIh. Jan Reinier van Nassau-Detzem (zn. van XVIh), jonker van Nassau, Heer van Detzem, La Rochette en Neuerburg, tr. Katharina van Rolshausen-Turnich, dr. van Otto Reinhard van Rolshausen-Turnich en Katharina van Esch van Bithburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Georg II van Nassau-Detzem, volgt XVIIIj.
 2. Anna Maria Katharina van Nassau, tr. 1687 Rudolf van Loën, Heer van Frolkendange.

XVIIIj. Jan Georg II van Nassau-Detzem (zn. van XVIIh), jonker van Nassau, Heer en 1e Baron van Detzem en La Rochette, overl. na 1696, tr. Onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Georg III van Nassau-Detzem, volgt XIXg.
 2. Philips Gerard van Nassau, jonker van Nassau.
 3. Philips Boudewijn van Nassau, jonker van Nassau, Heer van Rivenach, kolonel in Württembergse dienst, overl. Trier 17.2.1773.

XIXg. Jan Georg III van Nassau-Detzem (zn. van XVIIIj), jonker van Nassau, 2e Baron van Detzem en La Rochette, overl. voor 17.6.1767, tr. Maria Christina von Hausen, overl. na 17.6.1767.
Uit dit huwelijk:
 1. Zoon van Nassau-Detzem, jonker van Nassau, 3e baron van Detzem en La Rochette, overl. na 1802 (zonder nakomelingen).

XIIIi. Johan van Nassau (zn. van XIIe), tr. Beatrix von Belvaux, dr. van Gottfried von Belvaux en Maria von Arimont.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinrich von Nassau, geb. 1540, volgt XIVm.

XIVm. Heinrich von Nassau (zn. van XIIIi), geb. 1540, Amtmann te Pittingen, overl. 22.11.1589, begr. Vianden, tr. 1562 Hildegard von Lellich, dr. van Claudius von Lellich en Magdalena von Monreal.
Uit dit huwelijk:
 1. Oswald von Nassau, volgt XVl.
 2. Ludwig von Nassau, volgt XVm.

XVl. Oswald von Nassau (zn. van XIVm), tr. Elizabeth de Beauchamps.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Anna von Nassau.
 2. Maria Elisabeth von Nassau.

XVm. Ludwig von Nassau (zn. van XIVm), jonker van Nassau, Heer van Körich, Reckingen, Bereldingen en Niederham bij Warsbergen, overl. 1636 (aan de pest), tr. 26.10.1593 Claudia Fock von Hübingen, overl. 1636 (aan de pest), dr. van Dietrich Georg Fock en Margaretha la Bouteiller.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann-Franz von Nassau, overl. tussen 29.3.1632 en 6.6.1636.
 2. Paul-Hartard von Nassau, overl. tussen 29.3.1632 en 6.6.1636.
 3. Johann-Nikolaus von Nassau, pastoor in Sterpenich, overl. na 6.6.1636.
 4. Anna-Elisabeth von Nassau, overl. tussen 6.6.1636 en 1639.
 5. Anna-Beatrix von Nassau, overl. Körich 15.6.1659, begr. Körich, tr.(1) 1631 Johann-Dietrich von Lontzen-Roben, heer van Hondelingen, overl. 1638, begr. Körich, tr.(2) 1640 Gerard-Jakob Fock von Hübingen, overl. Metz 14.4.1685, zn. van Wolfgang-Georg Fock von Hübingen en Anna de Failly.

XIIf. Pauwel I van Nassau (zn. van XIe), jonker van Nassau, schout te Breda (1513-1520), overl. 28.4.1534, tr. Katharina van Haeften, overl. 5.6.1514, dr. van Jan de Cocq van Haeften, Heer van Herwijnen, en Diederica van Immerseele.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria van Nassau, moeder-overste Klooster te Waalwijk.
 2. Adriana van Nassau, overl. 1558, tr. 1543 Dirk van Assendelft, Heer van Besoyen, Heynevoort en Cralingen, schout te Breda (1545), overl. 1553, zn. van Claes van Assendelft en Aleyd van Arckel van Kijfhoek.
 3. Anna van Nassau, geb. 1512, overl. Dordrecht 28.2.1592, tr. Robert van Aerschot van Schoonhoven, Heer van Wanroy, drossaard van Diest, zn. van Henric van Aerschot, Heer van Nienrode en Wanroy, en Jeanne de Cottevau.
 4. Katharina van Nassau, overl. 26.8.1556, tr. 15.12.1529 Wouter van der Meeren, Heer van Saventhem en Sterrebeke, overl. Dordrecht 1568, zn. van Philips van der Meeren, Heer van Saventhem, en Maximiliane van der Noot, Vrouwe van Westwezel.

XIIg. Hendrik van Nassau (zn. van XIe), jonker van Nassau, keurmeester van de wijn (1514), deken van de vleeshouwers (1513-1517) en schepen van Breda (1515-1517), overl. Breda 25.9.1517, tr. Katharina van Merwen, overl. tussen 1519 en 1526.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan van Nassau, volgt XIIIj.
 2. Hendrik II van Nassau, volgt XIIIk.
 3. Pauwel II van Nassau, geb. ca. 1500, volgt XIIIl.

XIIIj. Jan van Nassau (zn. van XIIg), jonker van Nassau , schout van Baarle en Alfen (1540), erfde de Ossenblok en de Craan onder Rijsbergen, overl. voor 20.11.1543, tr.(1) Katharina van Fenestrou.
Jan van Nassau, tr.(2) Adriana Oirlemans.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina (bastaarde) van Nassau, geb. ca. 10.1536, overl. na 1554.
 2. Elisabeth (bastaarde) van Nassau, geb. ca. 1537, overl. na 1554.

XIIIk. Hendrik II van Nassau (zn. van XIIg), jonker van Nassau, drost van Westwezel (1540-1546), schout van Roosendaal (1553-1557), kolonel van een regiment Ruiterij, overl. Grevelingen (gesneuveld) 15.7.1558, tr. ca. 1534 Jeanne (bastaarde) de Glymes, dr. van Philips de Glymes, Markies van Bergen op Zoom, en onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna van Nassau, geb. Roosendaal, ged. 2.1540 (meter Anna van Buren), begr. 's-Gravenhage (Franse Kerk) 1640 (als honderdjarige!).
 2. Dochter van Nassau, non te Bergen op Zoom.
 3. Anton van Nassau, ged. 5.1546 (meter de markiezin van Bergen op Zoom).
 4. Hendrik van Nassau, jonker van Nassau, edelman in dienst van aartshertog Ernst van Habsburg, kreeg een pas van Keizer Rudolf te Wenen 26.3.1583.
 5. Jacob van Nassau, volgt XIVn.

XIVn. Jacob van Nassau (zn. van XIIIk), jonker van Nassau, pandsheer van Roosendaal (1625), overl. na 24.3.1631, tr. Anna de Ayala, begr. 's-Gravenhage 13.10.1634.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik van Nassau, volgt XVn.

XVn. Hendrik van Nassau (zn. van XIVn), jonker van Nassau , geappointeerde bij de compagnies-kolonel van het Franse regiment Châtillon te 's-Gravenhage (resolutie Staten-Generaal en resolutie Raad van State 16.7.1618), overl. tussen 2.1.1649 en 5.1655, tr. Lucia Tetia Annemans van der Meer, overl. voor 1.1680.
Uit dit huwelijk:
 1. Kind van Nassau, ged. 's-Gravenhage 19.10.1629.
 2. Hendrik Titus van Nassau, geb. ca. 1637, volgt XVIi.
 3. Floris Jacobus van Nassau, geb. ca. 1638, jonker van Nassau , juridisch student te Leiden (10.10.1658), promoveerde 1662, advocaat te 's-Gravenhage (1671-1679), overl. tussen 20.11.1679 en 1.12.1679.
 4. Willem Adrianus van Nassau, jonker van Nassau , ging met zijn broeder Floris Jacobus school te 's-Gravenhage mei 1655, woonde te Hasselt (16.1.1680), overl. na 22.4.1682.
 5. Maurits François van Nassau, jonker van Nassau, overl. 's-Gravenhage 6.6.1724.

XVIi. Hendrik Titus van Nassau (zn. van XVn), geb. ca. 1637, jonker van Nassau, adelborst (1654-1658), juridisch student te Leiden (28.4.1660), luitenant op het schip De Dom van Utrecht (27.10.1670), kapitein van het fregat De Haas, later van het linieschip De Provincie van Utrecht, overl. Schooneveld (gesneuveld) 7.6.1673, tr. onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik van Nassau, ged. 's-Gravenhage 19.3.1664.
 2. Hendrijntje van Nassau, ged. 's-Gravenhage 23.8.1665.

XIIIl. Pauwel II van Nassau (zn. van XIIg), geb. ca. 1500, jonker van Nassau en van Merwen, drost te Halsteren van de Markies van Bergen op Zoom (1536), schout te Lier (1539-1543), rentmeester te Zundert (1545-1547), woonde aldaar in het huis Laer, overl. 1547, tr. Margaretha van Leyre.
Uit dit huwelijk:
 1. Barbara van Nassau, overl. voor 1592, tr. Cornelis Berthout, jonker van Mechelen , schepen te Lier, overl. voor 1592, zn. van Florus Berthout, burgemeester van Turnhout, en Antoinette van Gottignies.
 2. Nicolaas van Nassau, overl. na 8.10.1574.
 3. Adriana van Nassau, geb. 1539, non te Leeuwenhorst, begr. Leiden 18.9.1592.
 4. Johanna van Nassau, non te Leeuwenhorst , tit. abdis ald. sedert 1572, begr. Leiden 3.7.1611.
 5. Cornelia van Nassau, non te Loosduinen (1574) en te Delft (St. Agatha) (1584), begr. Leiden 22.12.1616.
 6. Anna van Nassau, non te Delft (St. Agatha) , woonde in 1572 in Mechelen.
 7. Hendrik III van Nassau, volgt XIVo.
 8. Charlotte van Nassau, kanonikes te Delft (St. Agatha) (1584-1593), begr. Delft 16.9.1593.
 9. Robrecht van Nassau , bezat goederen te Bergen op Zoom en Halsteren, overl. tussen 8.10.1574 en 7.7.1615.
 10. Geertruid van Nassau, overl. na 8.10.1574.

XIVo. Hendrik III van Nassau (zn. van XIIIl), jonker van Nassau en van Merwen, burgemeester van Deventer (1588-1591), overl./begr. Leiden 29.11/5.12.1607, tr.(1) 1570 Judith van Twickell, overl. voor 30.4.1582.
Hendrik III van Nassau, tr.(2) Agnes van Keppel, overl. na 20.7.1622, dr. van Derck van Keppel en onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Margaretha van Nassau (van Merwen), overl. na 10.8.1616.
 2. Judith van Nassau (van Merwen), overl. na 10.8.1616.

XIf. Adriaan (bastaard) van Nassau (zn. van Xc), bastaard van Nassau , Heer van Buetgenbach, tr. 1468 Katharina von Brandscheid, dr. van Johan von Brandscheid en Agnes von Zievel.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik van Nassau, volgt XIIh.

XIIh. Hendrik van Nassau (zn. van XIf), Jonker van Nassau , Heer van Reinhardstein, Fosseux en Morialinez, overl. ca. 1530, tr. Margaretha Morialinez, dr. van Johan Morialinez, Heer van St. Lambertskerk, en Margaretha van Nesselrode.
Uit dit huwelijk:
 1. Johan van Nassau, Jonker van Nassau , Heer van Reinhardstein, overl. 1560, tr. Margaretha von Hatzfeld zu Weiseneiler, dr. van Johan von Hatzfeld, Heer van Wildenberg, en Johanna Harff zu Weiseneiler.
 2. Anna van Nassau, Vrouwe van Reinhardstein , Possuir en Winherburg, tr.(1) Bertram Kolff van Vettelhoven, tr.(2) Willem von Metternich zu Vettelhoven.

Xd. Hendrik II van Nassau (zn. van IXd), geb. 7.1.1414, graaf van Nassau , regeert tezamen met zijn oudere broer (1442), ontvangt de Nassause landen (1447, 1449), overl. 8.1.1450 (op een reis naar Rome), tr.(1) 1435 Genoveva gravin van Virneburg, overl. Breda 18.4.1437, dr. van Ruprecht IV van Virneburg, regerend graaf van Virneburg, en Agnes van Solms-Braunfels.
Uit dit huwelijk:
 1. Odilia van Nassau, geb. 4.1437, overl. 7.1495, tr.(1) ca. 1450 Philips 'de jongere' van Katzenelnbogen, geb. 1427, graaf van Katzenelnbogen, overl. 27.2.1453, zn. van Philips 'de oudere' van Katzenelnbogen, graaf van Katzenelnbogen, en Anna van Württemberg, tr.(2) 3.6.1475 Oswald I van Tierstein, geb. ca. 1423, regerend graaf van Tierstein , landvoogd in de Elzas, Sundgau en Breisgau, Lotharings en Keuls raad, overl. voor 1488, zn. van Johan II van Tierstein-Blumenberg, graaf van Tierstein-Blumenberg, en Gertrud van Wineck.
Hendrik II van Nassau, tr.(2) 1442 Irmgard van Schleiden, overl. na 1450, dr. van Johan III van Schleiden-Junkerath, heer van Schleiden-Junkerath, en Johanna van Blankenheim.


IXe. Jan III de Jongere van Nassau-Dillenburg (zn. van VIIIc), graaf van Nassau, graaf van Half-Dietz (1425), domproost te Münster (1410-1414), overl. 1429, tr. Onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth (bastaarde) van Nassau, non te Keulen (1501).

VIIId. Hendrik van Nassau-Dillenburg (zn. van VIIb), overl. Kassel 5.9.1402, tr. onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Zoon (bastaard) van Nassau, volgt IXf.

IXf. Zoon (bastaard) van Nassau (zn. van VIIId) , ontving in 1429 van zijn neven Jan II de Oude van Nassau, Engelbert I van Nassau en Jan III de Jongere van Nassau slot en heerlijkheid Dedelendorf, overl. 1440, tr. Gutgen von Morsdorf , deed in 1441 tegen een overeengekomen schadeloosstelling afstand van slot en heerlijkheid Dedelendorf, overl. na 1441.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik van Nassau, ambtman van Perwez, overl. 30.11.1480.
 2. Dietrich van Nassau, overl. Vianden 22.4.1554.
 3. Hendrik van Nassau, ambtman te Pittigen, overl. 22.11.1589, begr. Vianden.
 4. Dochter van Nassau, abdis van St. Claren te Echternach, overl. 3.4.1553.
 5. Joanna van Nassau, priores, overl. Echternach 1515.
 6. Catharina van Nassau, priores, overl. Echternach 4.7.1576.

VIc. Heinrich (bastaard) van Nassau , weigerde de 'Pfarrei' Nassau (1263) (zn. van Vb), schout, overl. voor 1314, tr. Onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Arnold van Nassau , vermeld 1314.