Genealogie Cras/Kras

versie 9.8.1998

I. Johann Krass, geb. Alsfeld ca. 1629, brouwer en herbergier, tr. Onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Balthazar Krass, geb. ca. 1652, volgt II.

II. Johann Balthazar Krass (zn. van I), geb. ca. 1652, overl. Florstadt 1.1.1723, tr.(1) Onbekende vrouw.
Johann Balthazar Krass, tr.(2) Onbekende vrouw.
Johann Balthazar Krass, tr.kerk(rooms katholiek)(3) Florstadt 10.10.1676 Anna Maria Muller, geb. ca. 1649, overl. Florstadt 10.8.1710.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Lorentz Krass, ged.(rooms katholiek) Florstadt 30.12.1679, volgt III.

III. Johann Lorentz Krass (zn. van II), ged.(rooms katholiek) Florstadt 30.12.1679, overl. Florstadt 26.4.1744, tr.kerk(rooms katholiek) Florstadt 1.5.1707 Margaretha Elisabeth Kratzin, ged.(rooms katholiek) Florstadt 28.4.1668, overl. Florstadt 15.5.1757, dr. van Johann Wilhelm Kratz en Onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Konrad Crass, ged.(rooms katholiek) Florstadt 19.4.1717, volgt IV.

IV. Johann Konrad Crass (zn. van III), ged.(rooms katholiek) Florstadt 19.4.1717, overl. Florstadt 1.2.1786, tr.(1) Maria Elisabeth Maul.
Johann Konrad Crass, tr.kerk(rooms katholiek)(2) Florstadt 8.2.1748 Anna Margaretha Claus, ged.(rooms katholiek) Florstadt 25.12.1727, overl. Florstadt 2.6.1786, dr. van Hartman Claus en Onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Heinrich Cras, ged.(rooms katholiek) Florstadt 6.1.1754, volgt V.

V. Johann Heinrich Cras (zn. van IV), ged.(rooms katholiek) Florstadt 6.1.1754, soldaat in het 'regiment Hollandsche Gardes onder de compagnie van den Luitenant Collonel Baron Sweerts de Landas', begr. 's-Gravenhage (Noorderkerkhof) 28.3.1792 , wonende aan de Duivelshoek, oud 35 jaar, pro deo, overl. aan verharding in de klieren, tr.kerk(rooms katholiek) 's-Gravenhage 15.8.1790 Maria Eversteijn, ged.(rooms katholiek) 's-Gravenhage (Spaanse Kapel) 19.9.1759, begr. 's-Gravenhage (Eikenduinen) 24.7.1811 , wonende aan de Boekhorststraat wijk T, nr. 217, overl. aan zinkingkoorts, dr. van Cornelis Eversteijn en Maria Vermeulen.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Cras, ged.(rooms katholiek) 's-Gravenhage (Assendelftstraat) 6.2.1787, volgt VIa.
 2. Maria Cras, ged.(rooms katholiek) 's-Gravenhage (Assendelftstraat) 3.2.1791, volgt VIb.

VIa. Hendrik Cras (zn. van V), ged.(rooms katholiek) 's-Gravenhage (Assendelftstraat) 6.2.1787, schoenmaker, overl. Veenhuizen 11.3.1854, tr.(1) Johanna Stant, geb. Delft 9.6.1795, ged.(gereformeerd) Delft (Nieuwe Kerk) 11.6.1795, overl. 's-Gravenhage 25.5.1822 , wonende Hooge Zand wijk V, nr. 269, aan een borstziekte, dr. van Christiaan Stant en Elisabeth Post.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Kras, geb. 's-Gravenhage 10.11.1821, overl. 's-Gravenhage 20.2.1822 , wonende Hooge Zand wijk V, nr. 269, aan een slijmziekte.
Hendrik Cras, tr.(2) Delft 21.12.1822 Bartje Bonart, geb./ged.(evangelisch luthers) Delft 22/29.11.1797, dr. van Robertus Bonart en Elisabeth Post.


VIb. Maria Cras (zn. van V), ged.(rooms katholiek) 's-Gravenhage (Assendelftstraat) 3.2.1791, dienstbode, overl. 's-Gravenhage 10.11.1828 , wonende Hooge Zand wijk V, nr. 300, aan een toeval, tr. onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Cras, geb. 's-Gravenhage 20.7.1812, volgt VIIa.
 2. Carel Kras, geb. 's-Gravenhage 21.11.1815, volgt VIIb.
 3. Johannes Kras, geb. 's-Gravenhage 12.3.1819, volgt VIIc.

VIIa. Hendrik Cras (zn. van VIb), geb. 's-Gravenhage 20.7.1812, rooms katholiek, schoenmaker, overl. 's-Gravenhage 11.3.1860, tr.(burgelijke stand) 's-Gravenhage 12.8.1835 Geertrui Steentjes, geb. Naaldwijk 10.3.1815, dienstbode, overl. 's-Gravenhage 1.10.1854, dr. van Adrianus Steentjes, arbeider, en Aleida Mulder.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Alida Cras, geb. 's-Gravenhage 15.7.1836, overl. 's-Gravenhage 15.4.1837 aan een stuip.
 2. Hendrik Adrianus Cras, geb. 's-Gravenhage 30.4.1838, overl. 's-Gravenhage 20.8.1838 aan een verzwakking.
 3. Karel Hendrik Cras, geb. 's-Gravenhage 25.11.1839, volgt VIIIa.
 4. Simon Adrianus Cras, geb. 's-Gravenhage 11.2.1842, volgt VIIIb.
 5. Alida Maria Geertrui Cras, geb. 's-Gravenhage 15.3.1844, godsdienstonderwijzeres , onder meer werkzaam in het Rooms-Katholieke Weeshuis aan de Warmoezierstraat 1887-1891, overl. Delft 4.1.1894.
 6. Hendrik Cras, geb. 's-Gravenhage 15.1.1848, volgt VIIIc.
 7. Geertruida Alida Johanna Cras, geb. 's-Gravenhage 15.6.1850, overl. 's-Gravenhage 22.1.1855 aan een klierziekte.
 8. Johannes Marinus Cras, geb. 's-Gravenhage 15.5.1853, volgt VIIId.

VIIIa. Karel Hendrik Cras (zn. van VIIa), geb. 's-Gravenhage 25.11.1839, huisschilder, overl. Leiden 29.9.1900, tr. Leiden 17.11.1869 Catharina Ouwerkerk, geb. Leiden 5.2.1844, dr. van Johannes Ouwerkerk en Catharina Bredeveld.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Karel Cras, geb. Leiden 1.3.1870, overl. Leiden 25.12.1871.
 2. Johannes Karel Hendrik Simon Marinus Cras, geb. Leiden 26.1.1872, volgt IXa.
 3. Karel Marinus Hendrikus Cras, geb. Leiden 29.3.1874, overl. Leiden 9.6.1874.
 4. Alida Catharina Geertruida Maria Cras, geb. Leiden 13.6.1875, overl. Leiden 31.10.1952, tr. Leiden 8.9.1897 Jan Heruer, geb. Leiden 23.3.1871, koopman, zn. van Johannes Heruer en Jannetje Prins.

IXa. Johannes Karel Hendrik Simon Marinus Cras (zn. van VIIIa), geb. Leiden 26.1.1872, behanger, tr. Leiden 24.2.1897 Antonia van Leeuwen, geb. Ter Aar 2.3.1871, dr. van Adrianus van Leeuwen en Cornelia Oomene.
Uit dit huwelijk:
 1. Carolus Adrianus Cornelis Cras, geb. Leiden 6.3.1898.
 2. Cornelia Catharina Cras, geb. Leiden 18.5.1899, overl. Leiden 19.12.1899.
 3. Cornelia Catharina Cras, geb. Leiden 27.4.1901.
 4. Adrianus Cornelis Cras, geb. Leiden 21.8.1902, kapelaan, onder meer te 's-Gravenhage (Rooms-Katholieke kerk Heilig Hart aan de Hobbemastraat; 1941-1945); emeritus-pastoor van Oude Tonge, overl. Zwijndrecht 19.2.1975.
 5. Johannes Cras, geb. Leiden 11.2.1905.
 6. Catharina Antonia Cras, geb. Leiden 14.4.1907.
 7. Cornelis Johannes Cras, geb. Leiden 13.1.1909.

VIIIb. Simon Adrianus Cras (zn. van VIIa), geb. 's-Gravenhage 11.2.1842, huisschilder, overl. 's-Gravenhage 23.2.1929, tr. 's-Gravenhage 1.8.1866 Adriana Berendina Hendrica 't Hart, geb. 's-Gravenhage 27.10.1843, overl. 's-Gravenhage 21.10.1923, dr. van Everadus 't Hart en Margje Roetman.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Jeronimus Cras, geb. 's-Gravenhage 27.1.1867, volgt IXb.
 2. Everardus Adrianus Cras, geb. 's-Gravenhage 31.5.1869, bediende Akademie voor Beeldende Kunsten, overl. 's-Gravenhage 18.2.1952.
 3. Simon Adrianus Cornelis Cras, geb. 's-Gravenhage 4.3.1872, volgt IXc.
 4. Margaretha Geertruida Cras, geb. Leiden 15.4.1873, overl. 's-Gravenhage 26.2.1874.
 5. Margaretha Geertruida Cras, geb. 's-Gravenhage 31.12.1874, overl. 's-Gravenhage 2.6.1920, tr. 's-Gravenhage 15.4.1896 Leonardus Jan Frederik Heldoorn, geb. 's-Gravenhage 6.7.1868, meubelmaker, overl. Voorburg 23.3.1939, zn. van Johannes Wilhelmus Franciscus Heldoorn en Jacoba Bruisma.
 6. Johan Lodewijk Cras, geb. 's-Gravenhage 15.4.1876, overl. 's-Gravenhage 1.7.1877.
 7. Johan Lodewijk Cras, geb. 's-Gravenhage 12.8.1877, volgt IXd.
 8. Geertruida Alida Cras, geb. 's-Gravenhage 26.4.1879, kinderjuffrouw, overl. 's-Gravenhage 27.9.1956.
 9. Adrianus Hendricus Cras, geb. 's-Gravenhage 8.8.1880, overl. 's-Gravenhage 14.10.1880.
 10. Adrianus Hendricus Cras, geb. 's-Gravenhage 26.9.1881, overl. 's-Gravenhage 18.11.1882.
 11. Willem Cornelis Cras, geb. 's-Gravenhage 5.5.1883, volgt IXe.
 12. Adriana Berendina Cras, geb. 's-Gravenhage 14.11.1885, overl. 's-Gravenhage 19.2.1887.
 13. Wilhelmina Cornelia Margaretha Cras, geb. 's-Gravenhage 20.2.1889, tr. 's-Gravenhage 5.6.1912 Johannes Martinus Brusse, geb. 's-Gravenhage 21.3.1887, meubelmaker, zn. van Johannes Brusse en Anna Hendrika Adriana van der Meer.

IXb. Hendrik Jeronimus Cras (zn. van VIIIb), geb. 's-Gravenhage 27.1.1867, kurkensnijder, tr. 's-Gravenhage 20.8.1890 Johanna Catharina Eradus, geb. Den Helder 13.9.1865, overl. 's-Gravenhage 24.3.1943, dr. van Johannes Eradus en Johanna Catharina Walon.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Berendina Hendrika Cras, geb. 's-Gravenhage 30.5.1891, overl. 's-Gravenhage 16.6.1893.
 2. Hendrik Jeronimus Cras, geb. 's-Gravenhage 9.7.1893, volgt Xa.
 3. Adriana Berendina Hendrika Cras, geb. 's-Gravenhage 3.1.1895, tr. 's-Gravenhage 5.3.1919 Cornelis Veenendaal, geb. 's-Gravenhage 7.7.1893, stoffeerder, zn. van Reijer Albertus Veenendaal en Antonia Hollander.
 4. Johanna Catharina Cras, geb. 's-Gravenhage 30.10.1896, overl. 's-Gravenhage 30.11.1898.

Xa. Hendrik Jeronimus Cras (zn. van IXb), geb. 's-Gravenhage 9.7.1893, glas-in-loodzetter, tr.(1) 's-Gravenhage 24.2.1915 (ontbonden 's-Gravenhage 15.4.1925) Johanna Maria Landman, geb. Overschie 14.11.1893, overl. Ede 20.8.1973, dr. van Petrus Landman en Cornelia Snijders.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Jeronimus Cras, geb. 's-Gravenhage 22.9.1916.
 2. Petrus Johannes Cras, geb. 's-Gravenhage 7.6.1918.
 3. Johan Marie Cras, geb. 's-Gravenhage 18.3.1922.
Hendrik Jeronimus Cras, tr.(2) 's-Gravenhage 12.8.1925 Agatha Maria Dame, geb. 's-Gravenhage 27.4.1898, dr. van Petrus Frederik Dame en Adriana Catharina Berentse.
Uit dit huwelijk:
 1. Agatha Adriana Cras, geb. 's-Gravenhage 25.1.1926, naaister.
 2. Hendrika Petronella Cras, geb. 's-Gravenhage 12.5.1927.
 3. Adriana Hendrika Cras, geb. 's-Gravenhage 28.8.1928, overl. 's-Gravenhage 27.11.1941.

IXc. Simon Adrianus Cornelis Cras (zn. van VIIIb), geb. 's-Gravenhage 4.3.1872, huisschilder, overl. 's-Gravenhage 31.8.1954, tr. 's-Gravenhage 15.4.1896 Petronella Johanna Markus, geb. 's-Gravenhage 20.7.1876, overl. 's-Gravenhage 5.2.1963, dr. van Jacobus Markus en Wilhelmina Johanna Bitter.
Uit dit huwelijk:
 1. Simon Gerardus Cras, geb. 's-Gravenhage 13.2.1897, volgt Xb.
 2. Wilhelmina Johanna Cras, geb. 's-Gravenhage 20.9.1899, overl. 's-Gravenhage 6.9.1981, tr. 's-Gravenhage 19.11.1919 Petrus Anthonius Hermanus Adrianus Moen, geb. Delft 27.11.1896, broodbakker, overl. 's-Gravenhage 4.3.1954, zn. van Hendrikus Nicolaas Moen en Johanna Josepha van der Kam.
 3. Alida Geertruida Maria Cras, geb. 's-Gravenhage 20.5.1904, overl. 's-Gravenhage 23.3.1992.
 4. Adriana Barendina Hendrika Cras, geb. 's-Gravenhage 31.7.1908, overl. 's-Gravenhage 18.3.1992, tr. 's-Gravenhage 10.6.1931 Johannes Cornelis van de Wetering, geb. 's-Gravenhage 19.6.1906, ambtenaar Dienst Luistervergunningen, overl. 's-Gravenhage 11.3.1975, zn. van Johannes Cornelis van de Wetering en Geertruida Wilhelmina Hartman.

Xb. Simon Gerardus Cras (zn. van IXc), geb. 's-Gravenhage 13.2.1897, huisschilder, overl. 's-Gravenhage 3.3.1971, tr. 's-Gravenhage 11.2.1920 Josephina Catharina Kemna, geb. Rotterdam 28.1.1900, overl. 's-Gravenhage 2.7.1986, dr. van Jan Hendrik Kemna en Josephina Helena Catharina Rapati.
Uit dit huwelijk:
 1. Simon Adrianus Cras, geb. 's-Gravenhage 4.8.1920, volgt XI.
 2. Josephina Helena Maria Cras, geb. 's-Gravenhage 8.1.1928.
 3. Petronella Joanna Maria Cras, geb. 's-Gravenhage 2.6.1930.
 4. Joanna Theresia Maria Cras, geb. 's-Gravenhage 7.10.1934.
 5. Theresia Elisabeth Maria Cras, geb. 's-Gravenhage 6.7.1936.
 6. Joannes Hendrikus Maria Cras, geb. 's-Gravenhage 12.12.1937.
 7. Maria Elisabeth Theresia Cras, geb. 's-Gravenhage 20.9.1939.

XI. Simon Adrianus Cras (zn. van Xb), geb. 's-Gravenhage 4.8.1920, overl. 's-Gravenhage 14.4.1991, tr. G.J. van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
 1. Simone Cras.
 2. Monique Cras.
 3. Robert Cras.

IXd. Johan Lodewijk Cras (zn. van VIIIb), geb. 's-Gravenhage 12.8.1877, chauffeur, tr.(1) 's-Gravenhage 6.8.1902 Elisabetha Alijda Trausel, geb. Wageningen 13.9.1875, overl. 's-Gravenhage 28.9.1903, dr. van Johann Trausel en Alijda Maria Slettering.
Johan Lodewijk Cras, tr.(2) 's-Gravenhage 24.10.1906 Alida Steenken, geb. Haarlem 25.4.1880, dr. van Cornelis Steenken en Jansje van den Berg.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Alijda Cras, geb. 's-Gravenhage 19.7.1907.
 2. Johanna Louise Cras, geb. 's-Gravenhage 3.7.1909.

IXe. Willem Cornelis Cras (zn. van VIIIb), geb. 's-Gravenhage 5.5.1883, tramconducteur/-bestuurder, overl. 's-Gravenhage 27.12.1965, tr. 's-Gravenhage 27.9.1905 Agatha Magdalena Smits, geb. 's-Gravenhage 11.2.1885, overl. 's-Gravenhage 26.6.1962, dr. van Jacobus Marinus Smits en Magdalena Agatha Dulfer.
Uit dit huwelijk:
 1. Simon Adrianus Cras, geb. 's-Gravenhage 25.8.1906, volgt Xc.
 2. Magdalena Agatha Cras, geb. 's-Gravenhage 5.5.1912, tr. 's-Gravenhage 10.8.1938 Jan Wennekes, geb. Tiel 13.2.1915, verkoper, zn. van Nicolaas Wennekes en Maria Margaretha Peterse.
 3. Maria Anna Cras, geb. 's-Gravenhage 31.1.1914.
 4. Agatha Magdalena Cras, geb. 's-Gravenhage 27.10.1918, tr. 's-Gravenhage 9.8.1939 Alphonsus Petrus Steijaart, geb. 's-Gravenhage 13.9.1914, slagersknecht, zn. van Petrus Alphonsus Steijaart en Elisabeth Petronella Jacoba Donnars.

Xc. Simon Adrianus Cras (zn. van IXe), geb. 's-Gravenhage 25.8.1906, overl. 's-Gravenhage 9.2.1991, tr. Allegonda P.C.A. van Rossum.
Uit dit huwelijk:
 1. M.A. Cras, tr. Wennekes.

VIIIc. Hendrik Cras (zn. van VIIa), geb. 's-Gravenhage 15.1.1848, rooms katholiek, schilder, overl. 's-Gravenhage 16.2.1911, tr.(burgelijke stand)(1) 's-Gravenhage 15.2.1871 Sophia Hendrika Orizand, geb. 's-Gravenhage 2.9.1847, overl. 's-Gravenhage 10.5.1886, dr. van onbekende man en Hendrika Orizand, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Karel Cras, geb. 's-Gravenhage 26.11.1871, overl. 's-Gravenhage 24.3.1872.
 2. Hendrik Marinus Cras, geb. 's-Gravenhage 27.12.1872, volgt IXf.
 3. Sophia Hendrika Geertruida Cras, geb. 's-Gravenhage 30.11.1873, overl. 's-Gravenhage 31.1.1874.
 4. Johannes Karel Theodorus Cras, geb. 's-Gravenhage 20.4.1876, overl. 's-Gravenhage 1.9.1876.
 5. Johannes Theodorus Cras, geb. 's-Gravenhage 27.6.1877, overl. 's-Gravenhage 19.7.1877.
 6. Johannes Karel Theodorus Cras, geb. 's-Gravenhage 16.8.1878, volgt IXg.
 7. Alida Geertruida Cras, geb. 's-Gravenhage 17.2.1880, huishoudster.
 8. Karel Cras, geb. 's-Gravenhage 22.1.1882, overl. 's-Gravenhage 6.11.1882.
 9. Anna Catharina Hendrika Cras, geb. 's-Gravenhage 10.1.1885, overl. 's-Gravenhage 19.10.1885.
Hendrik Cras, tr.(2) 's-Gravenhage 18.12.1907 Maria Catharina van der Meer, geb. 's-Gravenhage 9.1.1842, overl. 's-Gravenhage 8.1.1917, dr. van Maria van der Meer.


IXf. Hendrik Marinus Cras (zn. van VIIIc), geb. 's-Gravenhage 27.12.1872, huisschilder, overl. 's-Gravenhage 6.11.1904, tr. 's-Gravenhage 20.12.1893 Anna Maria Nijssen, geb. Rotterdam 11.6.1874, dr. van Johannes Bernardus Nijssen en Anna Geertruida Maria Holtz.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Bernardus Cras, geb. 's-Gravenhage 8.2.1894.

IXg. Johannes Karel Theodorus Cras (zn. van VIIIc), geb. 's-Gravenhage 16.8.1878, rooms katholiek, depôthouder, overl. 's-Gravenhage 7.9.1947, tr.(burgelijke stand)(1) 's-Gravenhage 2.8.1899 Adriana Nodelijk, geb. Dordrecht 1.8.1874, dienstbode, overl. 's-Gravenhage ca. 1939, dr. van Johannes Nodelijk, arbeider, en Catharina Johanna Smits.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Marinus Cras, geb. 's-Gravenhage 9.2.1900, glazenwasser, overl. 's-Gravenhage 30.9.1925, tr. 's-Gravenhage 22.7.1925 Maria Zwennes, geb. 's-Gravenhage 19.12.1901, overl. 's-Gravenhage 29.9.1987, dr. van Arnoldus Johannes Adrianus Zwennes en Maria Simonis.
 2. Leemtje Cras, geb. 's-Gravenhage 30.10.1901, overl. 's-Gravenhage 14.10.1903.
 3. Adriana Cras, geb. 's-Gravenhage 18.1.1903, overl. 's-Gravenhage 15.10.1903.
 4. Leentje Cras, geb. Amsterdam 16.3.1904, rooms katholiek, overl. 's-Gravenhage 17.4.1974, tr.(burgelijke stand) 's-Gravenhage 5.10.1932 Johannes Pieter ('schele Ko') van der Toorn Vrijthoff, geb. 's-Gravenhage 26.9.1902, nederlands hervormd, bakker, overl. 's-Gravenhage 13.4.1971, zn. van Carel Johannes Antonius van der Toorn Vrijthoff, behanger, stoffeerder, en Hendrika Barendina Wilhelmina Smits.
 5. Hendrika Mathilda Cras, geb. 's-Gravenhage 6.5.1905, overl. 's-Gravenhage 17.4.1973, tr. 's-Gravenhage 24.10.1934 Johannes Casparus Bovendeert, geb. 's-Gravenhage 12.11.1888, handelaar in galanterieën, overl. 's-Gravenhage 8.12.1970, zn. van Johannes Casparus Bovendeert en Pieternella Johanna Strik.
 6. Adriana Cras, geb. 's-Gravenhage 11.6.1908, overl. 's-Gravenhage 27.3.1910.
Johannes Karel Theodorus Cras, tr.(2) 's-Gravenhage 15.3.1911 Hendrica Blakenburg, geb. Gouda 21.12.1873, overl. 's-Gravenhage 31.5.1972, dr. van Cornelis Blakenburg en Leena van Vliet.
Uit dit huwelijk:
 1. Helena Johanna Cras, geb. 's-Gravenhage 23.5.1912, tr. 's-Gravenhage 9.9.1931 Berend Hendrik Folkerts, geb. Grootegast 8.2.1883, accountant, overl. Wassenaar 17.6.1952, zn. van Jacob Folkerts en Iwina Barbara Hazenberg.
 2. Theodorus Johannes Hendricus Cras, geb. 's-Gravenhage 9.4.1914.
 3. Philibert Johannes Cras, geb. 's-Gravenhage 14.6.1916.
 4. Johanna Hendrika Cras, geb. 's-Gravenhage 20.9.1918, tr. 's-Gravenhage 26.10.1938 Jacob van Liere, geb. Apeldoorn 15.8.1915, filiaalhouder, zn. van Jacob van Liere en Josina Drost.

VIIId. Johannes Marinus Cras (zn. van VIIa), geb. 's-Gravenhage 15.5.1853, timmerman, overl. 's-Gravenhage 28.11.1933, tr. 's-Gravenhage 28.6.1876 Louisa Zadelaar, geb. 's-Gravenhage 1.7.1857, overl. 's-Gravenhage 19.5.1914, dr. van Petrus Adrianus Zadelaar en Johanna Antoinetta Pijpers.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Petrus Cras, geb. 's-Gravenhage 24.11.1875, volgt IXh.
 2. Johannes Marinus Cras, geb. 's-Gravenhage 14.7.1877, overl. 's-Gravenhage 6.8.1877.
 3. Aloysius Marinus Cras, geb. 's-Gravenhage 20.7.1878, overl. 's-Gravenhage 16.8.1878.
 4. Johannes Marinus Cras, geb. 's-Gravenhage 12.10.1879, volgt IXi.
 5. Petrus Adrianus Cras, geb. 's-Gravenhage 21.1.1882, volgt IXj.
 6. Alouisius Karel Cras, geb. 's-Gravenhage 13.5.1884, overl. 's-Gravenhage 17.3.1885.
 7. Alouisius Cras, geb. 's-Gravenhage 1.12.1885, volgt IXk.
 8. Cornelis Karel Cras, geb. 's-Gravenhage 26.10.1887, volgt IXl.
 9. Adriana Berendina Hendrika Cras, geb. 's-Gravenhage 3.6.1890, overl. 's-Gravenhage 17.2.1917, tr. 's-Gravenhage 11.8.1909 Pieter Jan van Petten, geb. Amsterdam 21.11.1884, steenhouwer, overl. 's-Gravenhage 16.7.1915, zn. van Aldert van Petten en Maria van Tuin.
 10. Alida Geertruida Cras, geb. 's-Gravenhage 28.7.1892, overl. 's-Gravenhage 25.3.1959, tr. 's-Gravenhage 24.5.1911 Jacobus Cornelis Wilhelmus de Graaff, geb. 's-Gravenhage 24.11.1888, stratenmaker, overl. 's-Gravenhage 3.2.1937, zn. van Jan Christiaan de Graaff en Lena Warners.
 11. Marinus Johannes Cras, geb. 's-Gravenhage 21.7.1894, expediteur, tr.(1) 's-Gravenhage 11.9.1918 (ontbonden 's-Gravenhage 27.8.1937) Maria Thijsse, geb. 's-Gravenhage 28.1.1898, dr. van Maria Thijsse, tr.(2) 's-Gravenhage 13.10.1937 Gerarda Veerman, geb. 's-Gravenhage 3.3.1894, dr. van Leendert Veerman en Ike van der Niet.
 12. Simon Adrianus Cras, geb. 's-Gravenhage 2.6.1897, bankwerker HTM, overl. 's-Gravenhage 4.6.1958, tr. 's-Gravenhage 17.7.1935 Maria Hendrika Poot, geb. 's-Gravenhage 24.4.1894, overl. 's-Gravenhage 24.10.1970, dr. van Petrus Johannes Poot en Hendrica Dina van Oeffel.
 13. Wilhelmus Frederik Cras, geb. 's-Gravenhage 14.5.1899, monteur.
 14. Carolus Cras, geb. 's-Gravenhage 14.5.1899, overl. 's-Gravenhage 4.9.1899.

IXh. Hendrik Petrus Cras (zn. van VIIId), geb. 's-Gravenhage 24.11.1875, timmerman, tr. 's-Gravenhage 13.2.1901 Elisabeth Anna Margaretha Blom, geb. 's-Gravenhage 18.1.1878, overl. 's-Gravenhage 28.2.1954, dr. van Theodorus Johannes Simon Blom en Elisabeth Anna Margaretha Verwijk.
Uit dit huwelijk:
 1. Louisa Theodora Johanna Cras, geb. 's-Gravenhage 23.4.1901, overl. 's-Gravenhage 23.6.1966, tr. 's-Gravenhage 20.10.1926 Karel Hoogstad, geb. Rijswijk 30.8.1897, chauffeur, overl. 's-Gravenhage 22.11.1971, zn. van Abraham Hoogstad en Cornelia de Brave.
 2. Elisabeth Anna Margaretha Cras, geb. 's-Gravenhage 1.12.1902, monteuse, overl. 's-Gravenhage 29.3.1963.
 3. Hendrik Petrus Cras, geb. 's-Gravenhage 25.6.1904, volgt Xd.
 4. Cornelis Johannes Cras, geb. 's-Gravenhage 17.3.1909, volgt Xe.
 5. Nella Francina Cras, geb. 's-Gravenhage 9.2.1914.
 6. Theodorus Johannes Simon Cras, geb. 's-Gravenhage 24.11.1915.

Xd. Hendrik Petrus Cras (zn. van IXh), geb. 's-Gravenhage 25.6.1904, wasbaas, overl. 's-Gravenhage 15.5.1979, tr. 's-Gravenhage 4.3.1931 Adriana van de Ven, geb. 's-Gravenhage 13.9.1902, dr. van Christoffel Wilhelmus van de Ven en Willebrordina Elisabeth Hanagraaf.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Petrus Cras, geb. 's-Gravenhage 29.7.1931.

Xe. Cornelis Johannes Cras (zn. van IXh), geb. 's-Gravenhage 17.3.1909, chauffeur, tr. 's-Gravenhage 17.4.1935 Christina Adriana van Zwanenburg, geb. 's-Gravenhage 5.9.1915, dr. van Hermanus Petrus van Zwanenburg en Anna Catharina van Citters.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Johannes Cras, geb. 's-Gravenhage 24.9.1935.
 2. Nella Francina Cras, geb. 's-Gravenhage 21.11.1937.

IXi. Johannes Marinus Cras (zn. van VIIId), geb. 's-Gravenhage 12.10.1879, koopman, overl. 's-Gravenhage 3.12.1936, tr.(1) 's-Gravenhage 1.8.1900 (ontbonden 's-Gravenhage 29.8.1913) Johanna Ploeg, geb. 's-Gravenhage 6.4.1881, dr. van Carel Jacobus Ploeg en Maria van Hilten.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Cras, geb. 's-Gravenhage 1.2.1901, tr. 's-Gravenhage 16.6.1920 Lambertus Johannes Becker, geb. Amsterdam 19.4.1900, ordonnans militaire politie, zn. van Adrianus Johannes Becker en Gerardina Kist.
 2. Johannes Marinus Cras, geb. 's-Gravenhage 30.5.1904, volgt Xf.
Johannes Marinus Cras, tr.(2) 's-Gravenhage 27.5.1914 Johanna Catharina Bach, geb. 's-Gravenhage 13.6.1877, dr. van Johannes Martinus Bach en Catharina Garnier.


Xf. Johannes Marinus Cras (zn. van IXi), geb. 's-Gravenhage 30.5.1904, rijtuigpoetser HTM, tr. 's-Gravenhage 27.7.1927 Trijna de Ruijter, geb. 's-Gravenhage 17.11.1904, dr. van Dirk de Ruijter en Cornelia Catharina van der Splinter.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Marinus Cras, geb. 's-Gravenhage 17.9.1929.
 2. Cornelia Catharina Cras, geb. 's-Gravenhage 31.7.1931.

IXj. Petrus Adrianus Cras (zn. van VIIId), geb. 's-Gravenhage 21.1.1882, timmerman, tr. 's-Gravenhage 8.10.1919 Cornelia Marta Pluim, geb. Rotterdam voor 3.8.1894, dr. van Hendrik Lucas Pluim en Johanna Bosman.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Marta Cras, geb. 's-Gravenhage 16.9.1917, winkeljuffrouw.
 2. Johanna Geertruida Cras, geb. 's-Gravenhage 3.11.1921.
 3. Petrus Adrianus Hendrik Lucas Cras, geb. 's-Gravenhage 17.8.1927.
 4. Wilhelmina Frederica Louisa Cras, geb. 's-Gravenhage 23.9.1934.

IXk. Alouisius Cras (zn. van VIIId), geb. 's-Gravenhage 1.12.1885, bankwerker, overl. 's-Gravenhage 11.11.1961, tr.(1) 's-Gravenhage 7.10.1906 Antonia Cornelia Ligtvoet, geb. 's-Gravenhage 21.11.1887, dr. van Bartholomeus Franciscus Ligtvoet en Grietje Vermeer.
Uit dit huwelijk:
 1. Alouisius Cras, geb. 's-Gravenhage 22.7.1906, volgt Xg.
 2. Bartholomeus Franciscus Cras, geb. 's-Gravenhage 12.2.1908, overl. 's-Gravenhage 24.1.1910.
 3. Margaretha Antonia Cornelia Cras, geb. 's-Gravenhage 6.10.1909, tr. 's-Gravenhage 16.2.1927 Hendrikus Verhoef, geb. Elst 6.5.1894, ambtenaar gemeentereiniging, overl. 's-Gravenhage 25.1.1972, zn. van Antonie Johannes Verhoef en Maria Vos.
 4. Andries Antonius Cras, geb. Amsterdam 16.11.1913, venter.
 5. Laurens Adrianus Cras, geb. 's-Gravenhage 30.11.1914, overl. 's-Gravenhage 17.5.1941.
Alouisius Cras, tr.(2) Amsterdam 24.2.1915 Geertruida Bach, geb. 's-Gravenhage 23.6.1886, dr. van Johannes Martinus Bach en Catharina Garnier.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Marinus Cras, geb. Amsterdam 20.9.1915.
 2. Simon Adrianus Cras, geb. 's-Gravenhage 2.4.1917, overl. 's-Gravenhage 9.2.1991.

Xg. Alouisius Cras (zn. van IXk), geb. 's-Gravenhage 22.7.1906, tr. 's-Gravenhage 11.10.1933 Geertruida Maria Paulina Blokpoel, geb. 's-Gravenhage 9.3.1907, dr. van Josephus Martinus Hendricus Blokpoel en Wieske Reijersbergen.
Uit dit huwelijk:
 1. Louise Maria Cras, geb. 's-Gravenhage 7.11.1932.

IXl. Cornelis Karel Cras (zn. van VIIId), geb. 's-Gravenhage 26.10.1887, los werkman, overl. 's-Gravenhage 4.2.1968, tr. 's-Gravenhage 17.9.1909 Sophia Paulina Hendrika Ris, geb. 's-Gravenhage 25.8.1890, overl. 's-Gravenhage 24.4.1970, dr. van Hendrik Gerdus Ris en Maria Johanna Toeternel.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Karel Cras, geb. 's-Gravenhage 19.10.1909, volgt Xh.
 2. Louisa Cras, geb. 's-Gravenhage 5.1.1911, tr. 's-Gravenhage 7.8.1929 Vittorio Rossi, geb. Spilembergo 27.4.1897, granietwerker, overl. 's-Gravenhage 29.5.1976, zn. van Marco Rossi en Elisa Martina.
 3. Maria Johanna Cras, geb. 's-Gravenhage 31.1.1917.
 4. Sophia Paulina Hendrika Cras, geb. 's-Gravenhage 21.11.1924.

Xh. Cornelis Karel Cras (zn. van IXl), geb. 's-Gravenhage 19.10.1909, chauffeur, tr. 's-Gravenhage 10.12.1930 Carolina van der Bilt, geb. Nijmegen 7.8.1910, dr. van Pieter van der Bilt en Hendrikje van der Beek.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Karel Cras, geb. 's-Gravenhage 25.6.1932.
 2. Sophia Carolina Cras, geb. 's-Gravenhage 30.1.1937.

VIIb. Carel Kras (zn. van VIb), geb. 's-Gravenhage 21.11.1815, broodbakker, overl. 's-Gravenhage 18.4.1903, tr. 's-Gravenhage 26.4.1848 Jannetje van der Valk, geb. 's-Gravenhage 12.10.1812, overl. 's-Gravenhage 21.7.1882, dr. van Reijer van der Valk en Maria Petronella van der Snoek.
Uit dit huwelijk:
 1. Carel Reijer Kras, geb. 's-Gravenhage 30.5.1849, overl. 's-Gravenhage 6.7.1849 ('aan het zuur').
 2. Maria Petronella Kras, geb. 's-Gravenhage 1.7.1850, overl. 's-Gravenhage 16.11.1908, tr. 's-Gravenhage 3.6.1874 Gerardus Cornelis Visser, geb. 's-Gravenhage 1.10.1849, boekverkoper, overl. 's-Gravenhage 16.2.1934, zn. van Gerardus Johannes Visser en Jacoba Elisabeth Visee.
 3. Karel Reijer Kras, geb. 's-Gravenhage 22.5.1851, volgt VIIIe.
 4. Reijer Pieter Kras, geb. 's-Gravenhage 20.12.1852, volgt VIIIf.
 5. Jannetje Antonia Kras, geb. 's-Gravenhage 7.8.1861, overl. 's-Gravenhage 13.12.1916, tr. 's-Gravenhage 12.9.1883 Teunis van Iterson, geb. Leiden 23.4.1847, kunsthandelaar, overl. 's-Gravenhage 22.5.1925, zn. van Aart van Iterson en Francina Adriana Jacobs.

VIIIe. Karel Reijer Kras (zn. van VIIb), geb. 's-Gravenhage 22.5.1851, procuratiehouder en chef van de afdeling Nieuwe Boeken van de firma Martinus Nijhoff, overl. 's-Gravenhage 3.1.1916, tr. 's-Gravenhage 29.7.1885 Hendrika Gisolf, geb. Wadenoijen 2.7.1866, dr. van Jacob Hendrik Gisolf en Hermina Anna van Meteren.
Uit dit huwelijk:
 1. Carel Jan Kras, geb. 's-Gravenhage 18.6.1886, volgt IXm.
 2. Hendrika Anna Kras, geb. 's-Gravenhage 24.1.1888, tr. 's-Gravenhage 7.11.1912 Johannes Mathias Bakhuis, geb. Olst 9.8.1897, koopman in levensmiddelen, overl. Amersfoort 30.6.1973, zn. van Albert Roelof Bakhuis en Gezina Elizabeth de Grient Dreux.
 3. Jan Anton Kras, geb. 's-Gravenhage 30.6.1893, elektrotechnisch tekenaar.

IXm. Carel Jan Kras (zn. van VIIIe), geb. 's-Gravenhage 18.6.1886, arts, overl. Nijmegen 3.3.1963, tr. 's-Gravenhage 28.8.1913 Pauline Henriëtte van der Lek, geb. Delfshaven 20.1.1883, dr. van Abraham Adrianus van der Lek en Jeannette Adriana Margaretha van der Haas.
Uit dit huwelijk:
 1. Carel Reijer Kras, geb. Goedereede 12.6.1914.
 2. Jacob Hendrik Kras, geb. Goedereede 30.7.1915.
 3. Jan Abraham Kras, geb. Goedereede 7.5.1918.

VIIIf. Reijer Pieter Kras (zn. van VIIb), geb. 's-Gravenhage 20.12.1852, thesaurier van de erven van de Groothertogin van Saksen, overl. 's-Gravenhage 17.4.1923, tr. 's-Gravenhage 1.8.1888 Apolonia Elisabeth van Wingen, geb. 's-Gravenhage 11.4.1862, overl. 's-Gravenhage 16.3.1945, dr. van Nicolaas van Wingen en Maria Johanna van der Henst.
Uit dit huwelijk:
 1. René Pieter Kras, geb. 's-Gravenhage 26.7.1889, overl. 's-Gravenhage 22.3.1907.

VIIc. Johannes Kras (zn. van VIb), geb. 's-Gravenhage 12.3.1819, schoenmaker, overl. 's-Gravenhage 21.4.1870, tr. 's-Gravenhage 12.2.1845 Johanna Catrina Jesko, geb. 's-Gravenhage 3.3.1818, overl. 's-Gravenhage 16.8.1889, dr. van Johannes Jesko en Alida Bijleveld.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Kras, geb. 's-Gravenhage 17.4.1838, kleermaker.
 2. Alida Charlotta Christina Kras, geb. 's-Gravenhage 14.7.1845, dienstbode, overl. 's-Gravenhage 16.8.1915.
 3. Willem Frederik Kras, geb. 's-Gravenhage 12.10.1847, volgt VIIIg.
 4. Theodorus Christiaan Kras, geb. 's-Gravenhage 20.11.1849, volgt VIIIh.
 5. Cornelia Kras, geb. 's-Gravenhage 6.1.1852, overl. 's-Gravenhage 1.6.1923, tr. 's-Gravenhage 3.6.1874 Willem Cornelis van Melsen, geb. 's-Gravenhage 20.1.1846, distillateur, overl. 's-Gravenhage 11.3.1938, zn. van Dirk van Melsen en Neeltje Krullaars.
 6. Anna Catharina Kras, geb. 's-Gravenhage 17.5.1854, overl. 's-Gravenhage 10.5.1872.
 7. Maria Louisa Kras, geb. 's-Gravenhage 28.12.1858, volgt VIIIi.

VIIIg. Willem Frederik Kras (zn. van VIIc), geb. 's-Gravenhage 12.10.1847, meubelmaker, overl. 's-Gravenhage 4.4.1934, tr. 's-Gravenhage 25.2.1874 Helena Frederika Kors, geb. 's-Gravenhage 1.5.1852, overl. 's-Gravenhage 21.3.1935, dr. van Cornelis Kors en Elisabeth Lambersheimer.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Catharina Kras, geb. 's-Gravenhage 21.5.1874, tr.(1) 's-Gravenhage 9.5.1900 Jan Albert Scheenstra, geb. Westellingerwerf 14.9.1868, krantenbezorger, overl. 's-Gravenhage 2.6.1914, zn. van Lourens Scheenstra en Janna Leijenaar, tr.(2) 's-Gravenhage 9.5.1900 Jan Albert Scheenstra, geb. Westellingerwerf 14.9.1868, krantenbezorger, overl. 's-Gravenhage 2.6.1914, zn. van Lourens Scheenstra en Janna Leijenaar.
 2. Helena Frederika Kras, geb. 's-Gravenhage 3.10.1875, tr. 's-Gravenhage 16.12.1896 Hendrik Willem Elbers, geb. 's-Gravenhage 20.1.1872, behanger, zn. van Johannes Elbers en Carolina Wilhelmina Compter.
 3. Cornelia Kras, geb. 's-Gravenhage 17.8.1877, overl. 's-Gravenhage 16.8.1878.
 4. Cornelia Kras, geb. 's-Gravenhage 10.12.1878, overl. 's-Gravenhage 22.3.1879.
 5. Elisabeth Cornelia Kras, geb. 's-Gravenhage 28.8.1880, tr. 's-Gravenhage 3.6.1908 Jacobus Adrianus Kies, geb. 's-Gravenhage 13.8.1872, kunstdraaier, zn. van Jacobus Adrianus Kies en Cornelia van Noord.
 6. Willem Frederik Kras, geb. 's-Gravenhage 7.10.1882, overl. 's-Gravenhage 4.1.1889.
 7. Alida Charlotte Christina Kras, geb. 's-Gravenhage 18.1.1885, tr. 's-Gravenhage 13.2.1918 Everhardus Wilhelmus Giljamse, geb. Ouwerkerk 17.7.1889, smid, zn. van Jacob Jan Giljamse en Cornelia van de Linde.
 8. Cornelis Kras, geb. 's-Gravenhage 5.11.1886, volgt IXn.
 9. Wilhelmina Frederika Kras, geb. 's-Gravenhage 14.2.1889, overl. 's-Gravenhage 3.3.1889.
 10. Wilhelmina Frederika Kras, geb. 's-Gravenhage 7.6.1890, overl. 's-Gravenhage 2.8.1890.
 11. Frederika Wilhelmina Kras, geb. 's-Gravenhage 7.6.1890, overl. 's-Gravenhage 8.8.1890.
 12. Wilhelmina Frederika Kras, geb. 's-Gravenhage 7.9.1892, overl. 's-Gravenhage 22.10.1892.
 13. Willem Frederik Kras, geb. 's-Gravenhage 11.7.1896, overl. 's-Gravenhage 18.9.1896.

IXn. Cornelis Kras (zn. van VIIIg), geb. 's-Gravenhage 5.11.1886, meubelmaker, tr. 's-Gravenhage 3.3.1909 Alida Maria Schravemade, geb. 's-Gravenhage 7.9.1890, dr. van Theodorus Hendrik Schravemade en Joanna Christina Jollie.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Frederik Kras, geb. 's-Gravenhage 31.3.1909.
 2. Alexander Cornelis Kras, geb. 's-Gravenhage 22.9.1910, overl. 's-Gravenhage 17.8.1911.
 3. Eugenie Josephine Kras, geb. 's-Gravenhage 21.12.1912, tr. 's-Gravenhage 15.7.1936 (ontbonden 's-Gravenhage 28.12.1943) Jacobus de Jeu, geb. Rijnsaterwoude 17.4.1904, installateur, zn. van Cornelis de Jeu en Aantje Bisschop.

VIIIh. Theodorus Christiaan Kras (zn. van VIIc), geb. 's-Gravenhage 20.11.1849, schoenmaker, overl. 's-Gravenhage 9.9.1928, tr. 's-Gravenhage 5.12.1877 Cornelia Catharina Verboom, geb. 's-Gravenhage 25.7.1847, overl. 's-Gravenhage 14.3.1936, dr. van Kornelis Johannes Verboom en Wilhelmina Johanna Baptista Greef.
Uit dit huwelijk:
 1. Theodora Cornelia Kras, geb. 's-Gravenhage 12.12.1878, overl. 's-Gravenhage 13.11.1920, tr. 's-Gravenhage 27.10.1909 Joseph Engelbert Metz, geb. 's-Gravenhage 20.10.1887, straatveger, zn. van Frederik Nicolaas Metz en Anna Cornelia Wilhelmina de Vos.
 2. Johanna Catharina Kras, geb. 's-Gravenhage 21.3.1880, overl. 's-Gravenhage 9.5.1964, tr. 's-Gravenhage 20.5.1903 Teunis Boon, geb. Watergraafsmeer 16.11.1879, kartonwerker, overl. 's-Gravenhage 11.8.1971, zn. van Jan Boon en Ariaantje de Jong.
 3. Quirina Kras, geb. 's-Gravenhage 4.5.1882, tr. 's-Gravenhage 14.7.1909 Simon Wouter van der Veen, geb. 's-Gravenhage 16.7.1881, schoenmaker, zn. van Wouter van der Veen en Maria Poot.
 4. Cornelis Johannes Kras, geb. 's-Gravenhage 30.12.1883, volgt IXo.
 5. Christiaan Kras, geb. 's-Gravenhage 17.2.1887, volgt IXp.
 6. Willem Johannes Kras, geb. 's-Gravenhage 22.2.1890.

IXo. Cornelis Johannes Kras (zn. van VIIIh), geb. 's-Gravenhage 30.12.1883, chauffeur, tr.(1) 's-Gravenhage 11.2.1903 Maria Anna Jacoba Streur, geb. 's-Gravenhage 4.9.1881, overl. Delft 6.2.1924, dr. van Jacobus Albertus Streur en Johanna Heijstek.
Uit dit huwelijk:
 1. Theodorus Cornelis Kras, geb. 's-Gravenhage 16.2.1903, hotelbediende.
 2. Johanna Jacoba Petronella Kras, geb. 's-Gravenhage 26.6.1904, tr. 's-Gravenhage 29.8.1928 Christoffel Wijbrans, geb. 's-Gravenhage 26.8.1902, glazenwasser, zn. van Arie Wijbrans en Margaretha Agneta Toetenel.
 3. Cornelis Jacobus Kras, geb. 's-Gravenhage 10.8.1906, volgt Xi.
 4. Jacoba Alberta Kras, geb. 's-Gravenhage 23.8.1909.
 5. Martinus Kras, geb. 's-Gravenhage 11.12.1915.
 6. Maria Kras, geb. 's-Gravenhage 16.1.1924.
Cornelis Johannes Kras, tr.(2) 's-Gravenhage 10.4.1929 Cornelia Theodora Verhoef, geb. Amsterdam 26.9.1895, dr. van Bernard Peter Gerard Verhoef en Dirkje Reus.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Johannes Hendrikus Kras, geb. 's-Gravenhage 21.5.1927.
 2. Theodora Cornelia Johanna Kras, geb. 's-Gravenhage 3.9.1929.
 3. Cornelia Johanna Hendrika Kras, geb. 's-Gravenhage 3.8.1933.

Xi. Cornelis Jacobus Kras (zn. van IXo), geb. 's-Gravenhage 10.8.1906, schoenmaker, tr. 's-Gravenhage 1.2.1928 Anna Alberdina Spierenburg, geb. 's-Gravenhage 21.10.1906, dr. van Frederik Hendrik Spierenburg en Alberdina Timmermans.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Alberdina Kras, geb. 's-Gravenhage 21.11.1928.
 2. Johanna Alberdina Kras, geb. 's-Gravenhage 10.5.1930.
 3. Cornelis Jacobus Kras, geb. 's-Gravenhage 10.11.1931.
 4. Adriana Maria Kras, geb. 's-Gravenhage 2.1.1934.
 5. Frederik Hendrik Kras, geb. 's-Gravenhage 22.3.1937.

IXp. Christiaan Kras (zn. van VIIIh), geb. 's-Gravenhage 17.2.1887, chauffeur, tr. 's-Gravenhage 1.9.1884 Neeltje Lydia Dina van der Velde, geb. 's-Gravenhage 1.9.1884, dr. van Martinus van der Velde en Johanna Margaretha Bergwerf.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Catharina Kras, geb. 's-Gravenhage 19.1.1907, tr. 's-Gravenhage 26.9.1928 Franciscus Philippus Johannes van Alderwegen, geb. 's-Gravenhage 30.1.1903, melkhandelaar, zn. van Bernardus van Alderwegen en Klazina Theodora Dat.
 2. Johanna Margaretha Kras, geb. 's-Gravenhage 13.3.1908, tr. 's-Gravenhage 23.9.1931 Hans Scheenstra, geb. 's-Gravenhage 2.6.1907, expediteur, zn. van Jan Albert Scheenstra, krantenbezorger, en Johanna Catharina Kras.
 3. Christiaan Kras, geb. 's-Gravenhage 27.6.1910, volgt Xj.

Xj. Christiaan Kras (zn. van IXp), geb. 's-Gravenhage 27.6.1910, huisbewaarder, tr. 's-Gravenhage 30.4.1930 Elisabeth Rebecca Hendrika Schram, geb. 's-Gravenhage 4.8.1906, dr. van Fredericus Franciscus Schram en Cornelia Jansen.
Uit dit huwelijk:
 1. Christiaan Kras, geb. 's-Gravenhage 14.6.1932.

VIIIi. Maria Louisa Kras (zn. van VIIc), geb. 's-Gravenhage 28.12.1858, overl. 's-Gravenhage 31.1.1899, tr. onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Christiaan Kras, geb. Leiden 15.1.1875, volgt IXq.

IXq. Christiaan Kras (zn. van VIIIi), geb. Leiden 15.1.1875, horlogemaker, tr. 's-Gravenhage 28.7.1897 Anna Hendrika Boer, geb. 's-Gravenhage 11.12.1875, dr. van Berend Boer en Johanna Hameijer.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Hendrika Kras, geb. 's-Gravenhage 16.6.1906.