Delsman

Münsterland, Nederland, USA

Oorsprong

Het geslacht Delsman is afkomstig uit het plaatsje Ascheberg in Westfalen, gelegen ca. 25 kilometer ten zuiden van Münster en ca. 100 kilometer ten oosten van de Nederlands-Duitse grens.

De boerderij waarvan de familie afkomstig is en waaraan ze haar naam ontleent ligt in de Nordbauerschaft van Ascheberg. De boerderij wordt voor het eerst rond 1450 genoemd, toen een zekere Albert, afkomstig van de boerderij Hülsbusch in het nabijgelegen Ottmarsbocholt, introuwde op de boerderij.

De naam

De naam Delsman is afgeleid van de naam Delsink. Onder deze naam komt de boerderij nog tot in de vorige eeuw voor. Het achtervoegstel -ink (of -ing) is de Saksische patronymikaalvorm, die afstammeling van betekent, de eerste lettergreep 'Dels' is vermoedelijk afgeleid van de meisjesvoornaam Elisabeth.

Verspreiding

Alle thans nog bestaande takken Delsman stammen voor zover bekend af van Bernard Delsmann (1688-1740), boer te Ascheberg. Zijn oudste zoon, Bernard Delsmann (1711-1786), kleermaker te Ascheberg, was de grootvader van Joannes Henricus Delsmann (1776-1835), stichter van de Amsterdamse tak, en van Gerardus Wilhelmus Delsmann (1781-1852), stichter van de Zuid-Hollandse tak. In tegenstelling tot alle andere takken, die Rooms-Katholiek gebleven zijn, is de Amsterdams tak protestants (voornamelijk Evangelisch-Luthers). De tweede zoon van Bernard Delsmann was Joannes Bernardus Delsmann (1716-1773), boer te Ascheberg. Drie van zijn achterkleinzonen, Johann Bernard Delsmann (1806-1859), Johann Theodor Delsmann (1816-1898) en Johann Bernard Delsmann (1822-1894) zijn de stichters van takken die respectievelijk in het Münsterland, in de Amerikaanse staten Wisconsin en Washington en in de Amerikaanse statenWisconsin, Oregon en Californië wonen.

Genealogie

Naast onderstaande tekstversie is er ook een versie waarin u kunt bladeren.

versie: 10 mei 1996

I.   Albert zum Hülsbusch , rond 1450 genoemd als Albert tho Delsing, geboren
    op de boerderij Hülsbusch (Ottmarsbocholt), boer te Ascheberg, zn. van 
    Onbekende zum Hülsbusch, boer te Ottmarsbocholt, en onbekende vrouw, tr.
    N.N. tho Delsing.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hermann Delßmann, volgt II.
    2. Gese zu Delsink, tr. onbekende man.
      
II.  Hermann Delßmann (zn. van I), boer te Ascheberg, tr. onbekende vrouw.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hermann, volgt III.
      
III.  Hermann Delßmann (zn. van II), boer te Ascheberg, overl. Ascheberg ca.
    1558, tr. Elsa , overl. Ascheberg ca. 1548.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johann, overl. Ascheberg ca. 1564.
    2. Hinrich, overl. Ascheberg ca. 1564.
    3. Berndt, volgt IV.
    4. Greta, overl. Ascheberg na 1.8.1548.
    5. Anna, overl. Ascheberg ca. 1579, tr. onbekende man, koster van
      Ottmarsbocholt.
      
IV.  Berndt Delßmann (zn. van III), boer te Ascheberg, overl. Ascheberg ca.
    1568, tr. Ascheberg ca. 1549 Konnewalt, overl. Ascheberg ca. 1594.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johann, geb. Ascheberg ca. 1550, volgt V.
    2. Christoffer, geb. Ascheberg ca. 1552, overl. Ascheberg ca. 1606.
    3. Berndt, geb. Ascheberg ca. 1554, overl. Ascheberg ca. 1616.
    4. Hinrich, geb. Ascheberg ca. 1559, overl. Ascheberg ca. 1603.
    5. Tonies, geb. Ascheberg ca. 1566, overl. Ascheberg ca. 1601.
    6. Hermann, geb. Ascheberg ca. 1566, overl. Ascheberg ca. 1586.
      
V.   Johann Delßmann (zn. van IV), geb. Ascheberg ca. 1550, boer te Ascheberg
    (1593-1613), overl. Ascheberg ca. 1622, tr. Ascheberg ca. 1578 Elsa ,
    overl. Ascheberg ca. 1624.
      Johann Delßmann wordt vermeld in het strafregister van Werne (1582),
      omdat Joßt Blomesaeth hem een dief had genoemd, waarvoor deze
      laatste een halve rijksdaalder boete moest betalen.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gertrud, geb. Ascheberg ca. 1579.
    2. Christoffer, geb. Ascheberg ca. 1580, rechter van Davensberg, overl.
      Ascheberg ca. 1653.
    3. Margaretha, geb. Ascheberg ca. 1583, volgt VI.
      
VI.  Margaretha Delßmann (zn. van V), geb. Ascheberg ca. 1583, overl.
    Ascheberg 2.1.1660, tr. Hermann ... genannt Delßmann, boer te Ascheberg,
    overl. Ascheberg ca. 1629.
    Uit dit huwelijk:
    1. Margaretha.
    2. Hermann, geb. Ascheberg ca. 1602, volgt VIIa.
    3. Johann, geb. Ascheberg ca. 1605, rechter van Davensberg, overl.
      verm. Ottmarsbocholt na 12.8.1663.
    4. Elsa, geb. Ascheberg ca. 1608.
    5. Joßt, geb. Ascheberg ca. 1610, volgt VIIb.
    6. Christophorus, geb. Ascheberg ca. 1613, overl. na 4.4.1655.
    7. Enneke, geb. Ascheberg ca. 1618, overl. verm. Amelsbüren.
      
VIIa. Hermann Delßmann (zn. van VI), geb. Ascheberg ca. 1602, boer te
    Ascheberg, tr. Ascheberg ca. 1630 Catharina .
    Uit dit huwelijk:
    1. Gertrudis, geb. Ascheberg ca. 1630, volgt VIII.
    2. Catharina, tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 29.1.1653 Johann 
      Bonekamp.
    3. Anna, overl. na 29.5.1667, tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg
      26.3.1657 Joßt Möllemann.
    4. Margaretha, geb. Ascheberg ca. 1639.
      
VIII. Gertrudis Delßmann (zn. van VIIa), geb. Ascheberg ca. 1630, rooms
    katholiek, begr. Ascheberg 5.8.1680 (als 'Mutter Delßmans'), tr.(1)
    verm. Ascheberg voor 1649 Johann Daldrup.
    Uit dit huwelijk:
    1. Joannes Daldrup, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 4.6.1651.
    
    Gertrudis Delßmann, (2), tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 23.11.1661
    (getuigen Henricus Gilmann 'et D Pastor in Hiltrup Michael tho Besels') 
    Evert Gilmann genannt Delßmann (von der Niessinghove), geb. Hiltrup ca.
    1630, boer te Ascheberg (Nordbauerschaft), begr. Ascheberg 19.10.1680
    (als 'Vader Delßman').
    Uit dit huwelijk:
    1. Evert, geb. verm. Ascheberg ca. 1662 (doopinschrijving niet te
      Ascheberg gevonden), volgt IX.
    2. Gertrudis, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 29.12.1663 (doopgetuige
      Hermann Delßmann), begr. Ascheberg 10.1.1664.
    3. Catharina, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 13.9.1665 (doopgetuige
      Anna Delßmans), tr.(1) Johan Volbert, tr.(2) Johan Lohmann.
      
IX.  Evert Delßmann (zn. van VIII), geb. verm. Ascheberg ca. 1662
    (doopinschrijving niet te Ascheberg gevonden), boer te Ascheberg
    (Nordbauerschaft), overl. verm. Ascheberg tussen 1707 en 1728, (1), tr.
    (getuigen ?) Catharina Bünningmann, ged. Ascheberg 15.8.1650.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bernardus (doodgeboren) Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg
      18.11.1682 (doopgetuigen Bernard Bünningmann en Clara Hemsmann).
    
    Evert Delßmann, tr.(2) Maria Aldenhövel, overl. Ascheberg ca. 29.7.1695.
    Uit dit huwelijk:
    1. Christophorus Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 5.8.1685
      (doopgetuigen Christoffer Lendermann en Anna Aldenhövel).
    2. Bernardus Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 16.5.1688
      (doopgetuigen Berndt ... en Catharina Jielikmans), volgt X.
    3. Ditrich Delsmann, rooms katholiek, begr. Ascheberg 12.12.1692.
    4. Anna Maria Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 11.5.1692
      (doopgetuigen Dittrich Volbers en Anna Hegemans), begr. Ascheberg
      15.4.1757, tr.(1) Bernardus Wickensack, overl. voor 15.7.1726, zn.
      van Evert Wickensack en Margaretha , tr.kerk(rooms katholiek)(2)
      Ascheberg 15.7.1726 Joannes Wibbertmann, ged. Ascheberg 5.2.1679,
      zn. van Joannes Wibbertmann en Greite Stevens.
    5. Elisabeth Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 10.7.1695
      (doopgetuigen Caspar Dieckmann en Elisabeth Bummann), begr.
      Ascheberg 12.1.1755, tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 20.6.1718 
      Henricus Lammers, ged. Ascheberg 27.4.1682, overl. na 15.11.1746,
      zn. van Joannes Lammers en Anna Wickensack.
    
    Evert Delßmann, tr.(3) Anna Peters, begr. Ascheberg 7.7.1706.
    Uit dit huwelijk:
    1. Joannes Delsmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 8.8.1696.
      
X.   Bernardus Delsmann (zn. van IX), ged.(rooms katholiek) Ascheberg
    16.5.1688 (doopgetuigen Berndt ... en Catharina Jielikmans), boer te
    Ascheberg (Nordbauerschaft), overl. Ascheberg tussen 7.11.1740 en
    12.7.1742, tr.(1) Agnes Börgers.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bernardus, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 7.9.1711 (doopgetuigen
      Bernd Delsmann en Clara Veltmann), volgt XIa.
    
    Bernardus Delsmann, tr.(2) Anna Wickensack, ged. Ascheberg 21.12.1693,
    overl. verm. Ascheberg tussen 25.9.1728 en 1.8.1730, dr. van Ditrich
    Wickensack en Margaretha Storpß.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 26.12.1713 (doopgetuigen
      Henrick Heuckmann en Maria Delsmann), begr. Ascheberg 13.2.1758,
      tr.(rooms katholiek) Ottmarsbocholt ca. 1741 Lohove.
    2. Joannes Bernardus, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 7.11.1716
      (doopgetuigen Bernard Börgers en Margaretha Wickensack), volgt XIb.
    3. Anna, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 24.11.1719 (doopgetuigen Anna
      Delsmann moderna Wickensack en Henrick Lammers), begr. Ascheberg
      17.10.1726.
    4. Gerardus Antonius, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 3.9.1722
      (doopgetuigen Gerard Thyerinck en Maria Wickensack idicta Rolemann),
      overl. verm. Ascheberg voor 20.7.1732.
    5. Joannes Henricus (genannt Brünemann), ged.(rooms katholiek)
      Ascheberg 20.1.1724 (doopgetuigen Walterus Schemmann en Maria
      Dreckmann), volgt XIc.
    
    Bernardus Delsmann, (3), tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 1.8.1730
    (getuigen Arnold Börger en Joan Dircks) Maria Dircks, ged. Ascheberg
    1.1685, overl. verm. Ascheberg na 16.11.1737, dr. van Johan Dircks en 
    Catharina Güldenhovet.
    Uit dit huwelijk:
    1. Anna Angela, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 16.11.1737
      (doopgetuigen Bernard Delsmann en Anna Angela Freisfeld Hemsmann).
      
XIa.  Bernardus Delsmann (zn. van X), ged.(rooms katholiek) Ascheberg 7.9.1711
    (doopgetuigen Bernd Delsmann en Clara Veltmann), kleermaker te Ascheberg
    begr. Ascheberg 12.12.1786 ('senex febri'), (1), tr.kerk(rooms
    katholiek) Ascheberg 12.11.1731 (getuigen Bernd Delsmann en Bernd
    Heckenkamp) Anna Heckenkamp, ged. Ascheberg 24.3.1701, overl. verm.
    Ascheberg voor 25.10.1739, dr. van Joannes Heckenkamp en Elisabeth .
    Uit dit huwelijk:
    1. Joannes Henricus, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 19.11.1732
      (doopgetuigen Henricus Lammers en Catharina Pötters), begr.
      Ascheberg 22.11.1732.
    2. Gerardus Joannes, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 19.11.1732
      (doopgetuigen Gerardus Joannes Krechting en Maria Hölscher), begr.
      Ascheberg 22.11.1732.
    
    Bernardus Delsmann, (2), tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 25.10.1739
    (getuigen Joannes Henricus Hölscher en Bernard Delsmann) Maria Hölscher,
    geb. verm. Ascheberg ca. 1712, rooms katholiek, begr. Ascheberg
    29.5.1793 ('febri 80 annorum'), dr. van Berndt Hölscher, keuterboer te
    Davensberg, en Elisabeth Entrup.
    Uit dit huwelijk:
    1. Joannes Bernardus, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 7.11.1740
      (doopgetuigen Bernardus Delsmann en Magdalena Hölscher), volgt XIIa.
    2. Catharina Elisabeth, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 26.12.1743
      (doopgetuigen Joannes Henricus Hölscher en Catharina Elisabeth
      Delsmann), overl. verm. Ascheberg na 28.7.1791, tr.kerk(rooms
      katholiek)(1) Ascheberg 10.11.1767 Joannes Bernardus Schneider,
      tr.kerk(rooms katholiek)(2) Ascheberg 24.2.1772 Joannes Bernardus 
      Rolemann.
    3. Anna Maria, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 15.11.1746 (doopgetuigen
      Anna Maria Breuckmann-Hölscher en Henricus Lammers), overl./begr.
      Ascheberg 27/29.1.1810, tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 31.1.1769
      Franciscus Ferdinandus Greive.
    4. Anna Elisabeth, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 16.3.1750
      (doopgetuigen Ferdinand Palz en Anna Delsmann-Wickensack), begr.
      Ascheberg 11.6.1799 ('40 Annorum').
    5. Gerardus Henricus, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 13.12.1753
      (doopgetuigen Gerardus Henricus Schulte Frenking en Catharina
      Elisabeth Koch conj. Heuckhues), volgt XIIb.
      
XIIa. Joannes Bernardus Delsmann (zn. van XIa), ged.(rooms katholiek)
    Ascheberg 7.11.1740 (doopgetuigen Bernardus Delsmann en Magdalena
    Hölscher), kleermaker te Ascheberg en Nordkirchen, begr. Nordkirchen
    10.10.1794, (1), tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 19.4.1768 (getuigen
    Gerardus Henricus Delsmann en Joannes Theodor Cappenberg) Anna Maria 
    Casbers, ged.(rooms katholiek) verm. Ascheberg, begr. Ascheberg
    21.2.1778 ('febri'), dr. van Joannes Casbers genannt Falcke en Clara
    Steven.
    Uit dit huwelijk:
    1. Joannes Bernardus Antonius, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 2.9.1774
      (doopgetuigen Bernard Delsmann en Juliana Casbers idicta Schreve),
      begr. Ascheberg 10.9.1774 ('filius sartoris ex pago infans').
    2. Joannes Henricus, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 17.6.1776
      (doopgetuigen Joan Henrich Kasbers en Maria Hölscher), volgt XIIIa.
    
    Joannes Bernardus Delsmann, (2), tr.kerk(rooms katholiek) Nordkirchen
    14.7.1778 (getuigen Gerardus Henricus Delsmann en Joannes Henricus
    Geermann) Anna Maria Uhlenbrock, ged.(rooms katholiek) Nordkirchen
    28.11.1752 (doopgetuigen Joannes Bernardus Geermann en Anna Maria
    Schürmann), begr. Nordkirchen 17.6.1782 ('hydrope extincta'), dr. van 
    Henricus Uhlenbrock en Gertrudis Schürmann.
    Uit dit huwelijk:
    1. Anna Elisabetha, ged.(rooms katholiek) Nordkirchen 26.6.1779
      (doopgetuigen Joannes Bernardus Geermann en Anna Elisabetha
      Delsmann), overl./begr. Nordkirchen na 13.1/16.1.1852, tr. verm.
      Nordkirchen Franciscus Josephus Göcke, geb. Nordkirchen 6.3.1785,
      overl. Nordkirchen 21.1.1839.
    2. Gerardus Wilhelmus, geb. Nordkirchen 13.11.1781, ged.(rooms
      katholiek) Nordkirchen 17.11.1781 (doopgetuigen Gerardus Henricus
      Delsmann en Anna Maria Lipperheide), volgt XIIIb.
    
    Joannes Bernardus Delsmann, (3), tr.kerk(rooms katholiek) Nordkirchen
    6.8.1782 (getuigen Gerardus Henricus Delsmann en Antonius Kampers) Maria
    Elisabeth Kampers, ged.(rooms katholiek) Nordkirchen 23.12.1751
    (doopgetuuigen Ferdinandus Möller en Anna Elisabeth Schlotmann), begr.
    Nordkirchen 22.4.1794 ('febri'), dr. van Ferdinandus Kampers en 
    Gertrudis Lohmann.
    Uit dit huwelijk:
    1. Joannes Albertus, geb. Nordkirchen 20.10.1783, ged.(rooms katholiek)
      Nordkirchen 20.10.1783 (doopgetuigen Joannes Albertus Schreve en
      Anna Margaretha Greve condicta Kampers), volgt XIIIc.
    2. Bernardus Antonius (genannt Peters), geb. Nordkirchen 9.3.1787,
      ged.(rooms katholiek) Nordkirchen 10.3.1787 (doopgetuigen Bernard
      Anton Kampers en Maria Anna Pals), volgt XIIId.
    3. Joannes Theodorus (genannt Peters), geb. Nordkirchen 4.2.1792,
      ged.(rooms katholiek) Nordkirchen 5.2.1792 (doopgetuigen Joannes
      Theodorus Kappenberg en Catharina Elisabeth Kampers), volgt XIIIe.
      
XIIIa. Joannes Henricus Delsmann (zn. van XIIa), ged.(rooms katholiek)
    Ascheberg 17.6.1776 (doopgetuigen Joan Henrich Kasbers en Maria
    Hölscher), kleermaker te Amsterdam , poorter van Amsterdam (inschrijving
    15 januari 1806), overl. Amsterdam 16.2.1835 ('oud 57 jaar, weduwnaar
    van Anna Maria Stork, geboren te Assenberg bij Munster, beroep
    kleermaker'), tr.(nederlands gereformeerd) Amsterdam 29.6.1804 (getuige
    Frans Keuler) Anna Maria Stork, ged.(nederlands gereformeerd) Amsterdam
    7.4.1782, mangelhoudster, overl. Amsterdam 24.10.1835, dr. van Harmanus
    Stork, huistimmerman, en Johanna Derjeu.
    Uit dit huwelijk:
    1. Matthias Delsman, ged.(rooms katholiek) Amsterdam ('t Boompje)
      19.3.1806 (doopgetuigen Matthias en Maria Catharina Castagne).
    2. Henricus Delsman, geb. Amsterdam 8.8.1808, ged.(rooms katholiek)
      Amsterdam (De Pool) 8.8.1808 (doopgetuigen Henrick Delsman en Anna
      Maria van Ardichem (sic)), volgt XIVa.
    3. Christina Delsman, ged.(rooms katholiek) Amsterdam (De Pool)
      23.10.1810 (doopgetuigen Bernard Victor en Christina RabÉ), overl.
      Amsterdam 18.4.1813.
    4. Ludovicus Delsman, geb. Amsterdam 3.5.1815, volgt XIVb.
    5. Johannes Hendricus Delsman, geb. Amsterdam 19.5.1819, volgt XIVc.
      
XIVa. Henricus Delsman (zn. van XIIIa), geb. Amsterdam 8.8.1808, ged.(rooms
    katholiek) Amsterdam (De Pool) 8.8.1808 (doopgetuigen Henrick Delsman en
    Anna Maria van Ardichem (sic)), kleermaker , fuselier bij het Tweede
    Bataljon der Dertiende Afdeling Infanterie te Maastricht (1830), overl.
    Amsterdam 1.6.1895, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 10.2.1836 Wilhelmina
    van den Broek, ged.(evangelisch luthers) Amsterdam 15.10.1810, overl.
    Amsterdam 12.6.1875, dr. van Willem van den Broek, opperman, en Neeltje
    Dirksen, spinster.
      Adressen blijkens het bevolkingsregister: 1851 Bloemstraat 126,
      bovenkamer; 1874 Bloemstraat 12.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hendricus Christoffel, geb. Amsterdam 1.4.1831, volgt XVa.
    2. Christina Louisa, geb. Amsterdam 29.11.1836, evangelisch luthers,
      overl. Amsterdam 27.9.1913, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 3.2.1864
      August Friedrich Wilhelm Schmidt, kleermaker.
    3. Maria Cornelia, geb. Amsterdam 25.8.1839, evangelisch luthers,
      tr.(burgelijke stand) Amsterdam 6.11.1867 Fredericus Wilhelmus 
      Maerten.
    4. Wilhelmina, geb. Amsterdam 5.4.1842, evangelisch luthers, overl.
      Amsterdam 7.12.1921, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 31.7.1867 Johan
      Bart van der Zandt.
    5. Johanna Hendrika, geb. Amsterdam 24.8.1844, evangelisch luthers,
      overl. Amsterdam 6.2.1922, tr.(burgelijke stand) Amsterdam
      17.11.1869 Antonie Daam.
    6. Johannes, geb. Amsterdam 21.5.1847, volgt XVb.
    7. Wilhelmus, geb. Amsterdam 28.5.1850, evangelisch luthers.
        Vertrok volgens het Bevolkingsregister van Amsterdam op 8 april
        1880 naar Rotterdam, is daar echter nooit ingeschreven.
    8. Paulus Victor, geb. Amsterdam 13.6.1853 (getuigen Johannes Henricus
      Delsman, schoenmaker, 34 jaar, en Cornelis Ivens, kastenmaker, 29
      jaar), volgt XVc.
      
XVa.  Hendricus Christoffel Delsman (zn. van XIVa), geb. Amsterdam 1.4.1831,
    evangelisch luthers, kleermaker te Amsterdam, overl. Amsterdam 11.9.1889
    tr.(burgelijke stand) Amsterdam 11.11.1858 (getuige o.a. Johannes
    Hendricus Delsman, schoenmaker, 39) Hendrika Christina Wälstz, geb.
    Amsterdam 15.9.1833, hersteld luthers, dienstbode, dr. van Johan
    Frederik Wälstz, tapper, timmerman, en Antje Schaakerman.
      Zijn signalement luidde: lengte: 1 el 5 pm 8 dm 0 st; aangezigt:
      ovaal; voorhoofd: lang; oogen: blaauw; neus: ordinair; mond: idem;
      kin: rond; haar: blond; wenkbraauwen: idem. Vanwege zijn geringe
      lengte hoefde hij niet onder de wapenen.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hendricus Christoffel, geb. Amsterdam 29.10.1859, volgt XVIa.
    2. Wilhelmina Christina, geb. Amsterdam 5.2.1861, evangelisch luthers,
      overl. Amsterdam ca. 1938, tr.(burgelijke stand)(1) Amsterdam
      9.5.1883 Klaas Suiker, tr.(2) Hakman, tr.(3) Dirk Korver.
    3. Catharina Hendrica, geb. Amsterdam 10.11.1862, evangelisch luthers,
      overl. Amsterdam 25.4.1943, tr.(burgelijke stand) Amsterdam
      12.2.1891 Egbert Frederik Löwensteijn, geb. Amsterdam 15.10.1863,
      overl. Amsterdam 31.5.1919.
    4. August Frederik Wilhelm, geb. Amsterdam 16.6.1864, volgt XVIb.
      
XVIa. Hendricus Christoffel Delsman (zn. van XVa), geb. Amsterdam 29.10.1859,
    evangelisch luthers, boekhandelaar , boekuitgever, bibliothecaris bij de
    Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, firmant van de firma Delsman en
    Nolthenius, regent van het Evangelisch-Luthers diaconie-weeshuis te
    Amsterdam (1911), overl. Arnhem 23.4.1930, tr.(burgelijke stand)(1)
    Amsterdam 6.8.1885 Margaretha Jannetje Fok, geb. Amsterdam 15.10.1857,
    overl. Amsterdam 16.5.1902, dr. van Jan Fok, kuiper, en Dieuwertje Fok.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hendricus Christoffel , prof. dr., geb. Amsterdam 23.5.1886, volgt
      XVIIa.
    2. Jan, geb. Amsterdam 5.3.1889, volgt XVIIb.
    3. Cornelis, geb. Amsterdam 23.8.1890, volgt XVIIc.
    4. Margaretha Jannetje, geb. Amsterdam 7.10.1893, evangelisch luthers,
      boekhoudster van het accountantsbureau J. Delsman te Arnhem, hulp in
      de huishouding, overl. Arnhem 1.1.1971, tr.(burgelijke stand) Arnhem
      26.11.1957 Johannes Albertus van Veluwen, geb. Arnhem 24.12.1888,
      overl. Arnhem 13.8.1962.
    
    Hendricus Christoffel Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Amsterdam
    13.11.1902 Phillipina Hendrika Cornelisse, geb. Amsterdam 23.7.1864,
    overl. na 1932, dr. van Jacobus Jelle Hendrik Cornelisse, leraar MO
    aardrijkskunde, en Elisabeth Frund.
    
XVIIa. Hendricus Christoffel Delsman , prof. dr. (zn. van XVIa), geb. Amsterdam
    23.5.1886, evangelisch luthers, bioloog , assistent van het
    Rijksinstituut voor het Onderzoek der Zee te Den Helder (1908-1914),
    assistent en privÉ-docent zoölogie aan de Rijksuniversiteit Leiden
    (1915-1919), hoofd van het Laboratorium voor het Onderzoek der Zee te
    Batavia, buitengewoon hoogleraar aan de Geneeskundige Hoogeschool te
    Batavia in de dierkunde en algemene parasitologie, lid van de
    Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, overl. Hilversum
    6.10.1969, tr.(burgelijke stand) Batavia (Java) 9.4.1921 Maria Alberta 
    de Kat, geb. Lahat (Sumatra) 3.7.1897, overl. Bergen 5.11.1995, dr. van 
    Maarten de Kat, bestuursambtenaar, en Femmetje Helena Schwartz.
    Uit dit huwelijk:
    1. Albert , ir., geb. Batavia (Java) 3.4.1922, volgt XVIIIa.
    2. Frans, geb. Batavia (Java) 19.2.1925, volgt XVIIIb.
    3. Ellen, geb. 's-Gravenhage 30.1.1929, tr.(burgelijke stand) Hilversum
      26.10.1957 Frits Dekker, ingenieur.
      
XVIIIa.Albert Delsman , ir. (zn. van XVIIa), geb. Batavia (Java) 3.4.1922,
    ingenieur, tr.(burgelijke stand) Utrecht 15.6.1956 Liselotte van
    Lankeren, geb. Utrecht 28.6.1937, dr. van Johan van Lankeren, architect,
    en Frieda Johanna Doets.
    Uit dit huwelijk:
    1. Annetta, geb. 's-Gravenhage 3.8.1958.
    2. Liselotte, geb. 's-Gravenhage 29.5.1961.
      
XVIIIb.Frans Delsman (zn. van XVIIa), geb. Batavia (Java) 19.2.1925,
    marineofficier (gepensioneerd Luitenant ter Zee I), drager van het
    Ereteken voor Orde en Vrede met 2 gespen, drager van het Eretken voor
    langdurige dienst als officier, drager van de Herinneringsmedaille van
    het huwelijk van HKH prinses Beatrix en ZKH prins Claus, tr.(burgelijke
    stand) Medan (Sumatra) 26.7.1949 Anita Agathe Perk, geb. Hilversum
    30.8.1927, dr. van Karel Jan Perk, tuinarchitect, en Anne Marie Verbeek.
    Uit dit huwelijk:
    1. Monique, geb. Hilversum 1.8.1951, directiesecretaresse,
      tr.(burgelijke stand) Huizen 19.8.1978 Chris Bolee.
    2. Robert Jeroen, geb. Hilversum 8.5.1953, volgt XIXa.
    3. Machteld, geb. Hilversum 18.10.1956, directiesecretaresse,
      tr.(burgelijke stand) Doorn 30.8.1985 Frank Bijleveld.
    4. Liesbeth, geb. Hilversum 27.1.1958, directiesecretaresse.
      
XIXa. Robert Jeroen Delsman (zn. van XVIIIb), geb. Hilversum 8.5.1953,
    commercieel medewerker, tr.(burgelijke stand) Huizen 15.5.1982 Cecilia
    Felicitas Maria Jansen, geb. Bussum 3.12.1957, dr. van C.H.A. Jansen en 
    E.A. Niemann.
    Uit dit huwelijk:
    1. Claire Eliette, geb. Naarden 29.5.1987.
    2. ValÉrie Eline, geb. Bussum 21.6.1990.
      
XVIIb. Jan Delsman (zn. van XVIa), geb. Amsterdam 5.3.1889, evangelisch luthers
    accountant , adjunct-accountant der directe belastingen te Arnhem,
    zelfstandig accountant en belastingadviseur (firmant van het Centraal
    Bureau voor Accountancy en Belastingzaken te Arnhem), leraar M.O.
    wiskunde en boekhouden, candidaat-actuaris, reserve Tweede Luitenant van
    het 7e Regiment Infanterie, overl. Arnhem 20.5.1971, tr.(burgelijke
    stand) Nijmegen 27.8.1918 Dina Catharina Wiggelaar, geb. Amsterdam
    7.8.1893, telefoniste, overl. Oosterbeek 9.12.1976, dr. van Hendricus
    Gerardus Wiggelaar en Aaltje Dirksen.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan Hendrik, geb. Winterswijk 9.6.1919, volgt XVIIIc.
    2. Aletta Dina, geb. Arnhem 6.2.1928, overl. Arnhem 10.2.1928.
      
XVIIIc.Jan Hendrik Delsman (zn. van XVIIb), geb. Winterswijk 9.6.1919,
    branchmanager Gestetner, overl. Groningen 24.8.1976, tr.(burgelijke
    stand) Djakarta (Java) 30.3.1948 Maria Clasina Neijenhuis, geb. Lawang
    (Java) 8.6.1918, onderwijzeres, dr. van Arnoldus Neijenhuis, inspecteur,
    en Willemina Johanna Clasina van der Knoop.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan Arnold, geb. Djakarta (Java) 16.9.1949, administratief
      medewerker.
    2. Michiel Nico , drs., geb. Soerabaja (Java) 18.9.1951, volgt XIXb.
    3. Dodijn Melinda , drs., geb. Zeist 27.2.1958, econometriste,
      tr.(burgelijke stand) Delden 11.5.1985 Gerard Jan Jaap Berend de
      Groot.
      
XIXb. Michiel Nico Delsman , drs. (zn. van XVIIIc), geb. Soerabaja (Java)
    18.9.1951, econoom , medewerker Centrale Directie der PTT,
    tr.(burgelijke stand) Workum 28.4.1978 Jacoba Alida Niemantsverdriet ,
    drs., geb. Workum 18.4.1953, arts, dr. van mr. Pieter Niemantsverdriet,
    notaris, en Trijntje Alida Dobbinga.
    Uit dit huwelijk:
    1. Nynke Martine, geb. Waddinxveen 25.12.1986.
    2. Steven Jan, geb. Gouda 3.8.1989.
      
XVIIc. Cornelis Delsman (zn. van XVIa), geb. Amsterdam 23.8.1890, evangelisch
    luthers, kantoorbediende, overl. Arnhem 4.4.1962, tr.(burgelijke stand)
    Nijmegen 5.3.1929 Johanna Gerritsen, geb. Arnhem 21.1.1901, overl.
    Arnhem 31.8.1977, dr. van Hermanus Christiaan Gerritsen, gardenier, en 
    Pietronella Johanna Velders.
    Uit dit huwelijk:
    1. Pietronella Philippina, geb. Rotterdam 20.1.1930, tr.(burgelijke
      stand) 17.11.1955 Rocus Vonk.
    2. Cornelis , mr., geb. Rotterdam 3.1.1933, volgt XVIIId.
      
XVIIId.Cornelis Delsman , mr. (zn. van XVIIc), geb. Rotterdam 3.1.1933, jurist,
    rijksambtenaar (hoofd afdeling Juridische Adviezen Rijksgebouwendienst),
    tr.(burgelijke stand)(1) Leiden 23.11.1962 May Antvelink.
    Uit dit huwelijk:
    1. Madeline, geb. Leiden 1.8.1964, fysio-therapeute.
    2. Johanna, geb. Leiden 20.1.1966, kantoorbediende.
    3. Elisabeth, geb. Arnhem 5.9.1969.
    4. Margaretha Cornelia, geb. Kwintsheul 1.5.1972, scholiere.
    
    Cornelis Delsman, tr.(2) Wateringen 1.6.1993 Joan Lee.
    
XVIb. August Frederik Wilhelm Delsman (zn. van XVa), geb. Amsterdam 16.6.1864,
    evangelisch luthers, timmerman-aannemer, overl. Amsterdam 12.6.1938,
    tr.(burgelijke stand)(1) Amsterdam 1.9.1886 Antje Burry, geb. Menaldum
    23.1.1861, overl. Amsterdam 29.3.1904, dr. van Sjoerd Hotzes Burry en 
    Maaike Ynses de Boer.
    Uit dit huwelijk:
    1. August Frederik Wilhelm, geb. Amsterdam 9.8.1886, volgt XVIId.
    2. Catharina Hendrika, geb. Amsterdam 9.2.1888, evangelisch luthers,
      overl. Haarlem 3.10.1970, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 20.6.1934 
      Frederik Johan Rusch, geb. Amsterdam 24.10.1887, overl. Haarlem
      15.5.1969.
    3. Hendricus Christoffel, geb. Amsterdam 1.1.1890, evangelisch luthers,
      overl. Amsterdam 27.10.1890.
    4. Hendricus Christoffel, geb. Amsterdam 2.8.1894, evangelisch luthers,
      overl. Amsterdam 9.12.1902.
    5. Anna Maria, geb. Amsterdam 27.7.1900, evangelisch luthers, overl.
      Heerenveen 23.7.1985, tr.(burgelijke stand) Wonseradeel 20.3.1920 
      Jan Hoitinga, geb. Wonseradeel 18.1.1897, overl. Heerenveen 1.7.1977
    
    August Frederik Wilhelm Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Amsterdam
    29.11.1905 Hieke Lemstra, geb. Witmarsum 12.4.1878, overl. Amsterdam
    13.9.1949, dr. van Dirk Catrinus Lemstra, timmerman, en Freerkje Burry.
    Uit dit huwelijk:
    1. Dirk Frederik, geb. Amsterdam 18.8.1907, evangelisch luthers, overl.
      Amsterdam 21.8.1907.
    2. Dirk Frederik, geb. Amsterdam 5.11.1908, volgt XVIIe.
    3. Frederik, geb. Amsterdam 16.4.1910, evangelisch luthers, overl.
      Amsterdam 5.7.1910.
    4. Frederik Wilhelm, geb. Amsterdam 30.8.1912, volgt XVIIf.
    5. Geertje, geb. Amsterdam 29.10.1916, evangelisch luthers, tr.(1) 
      onbekende man, tr.(2) Harry van Veluwen.
    6. August, geb. Amsterdam 16.3.1919, volgt XVIIg.
    7. Wilhelmina, geb. Amsterdam 29.1.1921, evangelisch luthers, tr.
      Amsterdam 5.8.1961 Johannes Tankink.
      
XVIId. August Frederik Wilhelm Delsman (zn. van XVIb), geb. Amsterdam 9.8.1886,
    evangelisch luthers, tabaksplanter , Tweede Luitenant van het 17e
    Regiment Jagers (1907-1913) en het 18e Regiment Jagers (1913-1914),
    hoofdadministrateur van de Deli-tabaksmaatschappij, tabaksplanter te
    Sumatra, overl. Heemstede 4.7.1944, tr.(burgelijke stand) Amsterdam
    16.11.1937 Leonie Frederika Francisca Berkhuysen, geb. Ngandjoek (Java)
    4.1.1919, dr. van Arnold Pieter Hendrik Berkhuijsen, onderwijzer, en 
    Petronella Deina Eggink.
    Uit dit huwelijk:
    1. Leonie Frederika Wilhelmina, geb. Loeboek Pakam (Sumatra) 21.8.1938,
      verpleegkundig docente.
    2. August Frederik Wilhelm, geb. Amsterdam 8.9.1939, volgt XVIIIe.
    3. Arnold Hendrik, geb. Heemstede 1.2.1941, volgt XVIIIf.
      
XVIIIe.August Frederik Wilhelm Delsman (zn. van XVIId), geb. Amsterdam 8.9.1939
    tr.(burgelijke stand) Rotterdam 3.11.1965 Elise M. ten Hope.
    Uit dit huwelijk:
    1. Peter-Paul, geb. Rotterdam 31.1.1967.
    2. Willem Constantijn, geb. Rotterdam 6.8.1969.
      
XVIIIf.Arnold Hendrik Delsman (zn. van XVIId), geb. Heemstede 1.2.1941,
    scheepswerktuigbouwkundige, tr.(burgelijke stand) Heemstede 1965 Maria
    Anna Leonarda Peeperkorn, geb. Heemstede 29.4.1941, doktersassistente,
    dr. van Jacobus Hubertus Maria Peeperkorn, industrieel, en Maria Johanna
    Cornelia Preijde.
    Uit dit huwelijk:
    1. Pieter-Bas, geb. Heemskerk 24.4.1967, makelaar.
    2. Annalies, geb. Castricum 29.12.1968, marketing assistente.
      
XVIIe. Dirk Frederik Delsman (zn. van XVIb), geb. Amsterdam 5.11.1908,
    evangelisch luthers, timmerman-uitvoerder, overl. Amsterdam 6.4.1979,
    tr.(burgelijke stand) Amsterdam 20.4.1933 Johanna Hendrika Dank, geb.
    Amsterdam 15.12.1908, dr. van onbekende man en Maria Alida Gerritse.
    Uit dit huwelijk:
    1. August Frederik Wilhelm (roepnaam Ramon), geb. Amsterdam 30.5.1936, 
      volgt XVIIIg.
    2. Dirk Frederik, geb. Amsterdam 23.4.1938, volgt XVIIIh.
    3. Maria Alida Johanna, geb. Amsterdam 10.1.1940, tr.(burgelijke stand)
      Amsterdam 9.9.1966 Hendrik Jacobus Brouwer.
    4. Elisabeth Marianne, geb. Amsterdam 14.9.1944, tr.(burgelijke stand)
      Aalten 22.9.1978 Theo Nijman.
      
XVIIIg.August Frederik Wilhelm (roepnaam Ramon) Delsman (zn. van XVIIe), geb.
    Amsterdam 30.5.1936, organist, tr.(burgelijke stand)(1) Amsterdam
    6.12.1958 B. van Rooijen.
    Uit dit huwelijk:
    1. Ivo, tr.(1) onbekende vrouw, tr.(2) Lieneke Straatman.
    
    August Frederik Wilhelm Delsman, tr.(2) Hilversum 31.5.1968 Margaretha
    Maria Mijnhout.
    Uit dit huwelijk:
    1. Rembrandt.
    2. Pascal.
      
XVIIIh.Dirk Frederik Delsman (zn. van XVIIe), geb. Amsterdam 23.4.1938,
    commercieel medewerker, tr.(burgelijke stand) Naarden 16.5.1962 Martha
    Maria Magdalena Kresmer, geb. Tjimahi (Java) 11.12.1938, dr. van Andreas
    Bernhard Kresmer, adjudant, en Maria Gesina Pot.
    Uit dit huwelijk:
    1. Irma Johanna Maria, geb. Naarden 19.3.1963, studente PABO.
    2. Karin Caroline, geb. Naarden 14.6.1965, studente HLO.
    3. Dick, geb. Noordeloos 26.4.1967, student HTS.
      
XVIIf. Frederik Wilhelm Delsman (zn. van XVIb), geb. Amsterdam 30.8.1912,
    evangelisch luthers, kantoorbediende , expeditie-chef,
    sigaren-winkelier, chauffeur, overl. Leiden 23.11.1986, tr.(burgelijke
    stand)(1) Amsterdam 29.1.1936 Maria Diederika Barendse, geb. Amsterdam
    7.7.1917, pedicure, overl. Amsterdam 30.6.1983, dr. van Jan Cornelis
    Barendse en Dirkje Pol.
    Uit dit huwelijk:
    1. Roberta, geb. Amsterdam 2.6.1942, ambtenaar, tr.(burgelijke stand)
      Amsterdam 22.10.1963 Hendrikus Karel Adriaan van Drongelen, geb.
      Amsterdam 3.8.1940, monteur, zn. van Leendert Adriaan van Drongelen,
      voorman suikerfabriek, en Hendrika van Roosendaal.
    
    Frederik Wilhelm Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Amsterdam 27.4.1949 
    Cornelia Schilstra, geb. Hemelumer Oldeferd 16.8.1908, naaister.
    
XVIIg. August Delsman (zn. van XVIb), geb. Amsterdam 16.3.1919, evangelisch
    luthers, statistisch medewerker , formulierentekenaar, tr.(burgelijke
    stand)(1) Amsterdam 6.8.1942 Itske Katstra, geb. Witmarsum 23.6.1920,
    dr. van Siebren Katstra, schilder, en Marie Louwsma.
    Uit dit huwelijk:
    1. Rudolf August, geb. Witmarsum 2.9.1944, volgt XVIIIi.
    
    August Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Amsterdam 9.2.1950 Antje Lucina
    Hendrika Yntema, geb. Witmarsum 8.8.1927, dr. van Johannes Yntema,
    timmerman-aannemer, en Lieuwkje van der Sloot.
    Uit dit huwelijk:
    1. Richard Raymond , drs., geb. Amsterdam 12.7.1958, volgt XVIIIj.
      
XVIIIi.Rudolf August Delsman (zn. van XVIIg), geb. Witmarsum 2.9.1944,
    rijksambtenaar, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 17.4.1968 Wouterina Elsa
    Graafhuis, geb. Middelburg 12.8.1947, filiaalhoudster, dr. van Wubbo
    Graafhuis, gemeenteambtenaar, en Gertraud Elsa Blach.
    Uit dit huwelijk:
    1. Deborah, geb. Amsterdam 3.8.1969.
    2. Erwin, geb. Purmerend 18.5.1972.
      
XVIIIj.Richard Raymond Delsman , drs. (zn. van XVIIg), geb. Amsterdam 12.7.1958
    econometrist , wetenschappelijk medewerker Landbouw Universiteit
    Wageningen (1984-1987), medewerker Centrale Directie der PTT
    (1987-1988), medewerker BSO, overl. Wageningen 26.8.1992, tr. Wageningen
    20.12.1986 Erica Hiddes.
    Uit dit huwelijk:
    1. Celestine Vera ThÉrèse, geb. Wageningen 18.7.1987.
      
XVb.  Johannes Delsman (zn. van XIVa), geb. Amsterdam 21.5.1847, evangelisch
    luthers, smid, overl. Amsterdam 26.9.1916, tr.(burgelijke stand)
    Amsterdam 27.1.1869 Catharina Alberdina Grootveld, geb. Haarlem
    19.2.1847, overl. Amsterdam 28.4.1925, dr. van Jan Hendrik Grootveld en 
    Antje Martin.
    Uit dit huwelijk:
    1. Levenloos kind, geb. Amsterdam 1.2.1869, evangelisch luthers.
    2. Johannes Hendricus, geb. Amsterdam 15.1.1870, volgt XVIc.
    3. Levenloos kind, geb. Amsterdam 25.10.1873, evangelisch luthers.
    4. Catharina Alberdina, geb. Amsterdam 1874, evangelisch luthers.
      
XVIc. Johannes Hendricus Delsman (zn. van XVb), geb. Amsterdam 15.1.1870,
    evangelisch luthers, bankwerker, overl. Amsterdam 23.2.1949,
    tr.(burgelijke stand)(1) Amsterdam 3.3.1892 Catharina Hendrika Francina 
    Visser, geb. Leeuwarden 28.5.1870, overl. Bloemendaal 29.5.1939, dr. van
    Jacobus Cornelis Visser en Tieke de Haan.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johannes, geb. Amsterdam 21.12.1892, overl. Amsterdam 28.2.1893.
    2. Catharina Alberdina, geb. Amsterdam 29.9.1894, overl. Amsterdam
      8.5.1956, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 29.8.1917 Hendrik Adolph 
      Solleveld, geb. Amsterdam 7.10.1894.
    3. Johannes, geb. Amsterdam 24.4.1897, overl. Amsterdam 7.1.1898.
    4. Leentje, geb. Amsterdam 23.10.1899, overl. Amsterdam 14.1.1974,
      tr.(burgelijke stand) Amsterdam 26.9.1929 Gijsbertus Cassteele, geb.
      Amsterdam 4.9.1906.
    5. Johanna Hendrica, geb. Amsterdam 18.7.1901, overl. Amsterdam
      30.8.1901.
    6. Johanna Hendrica, geb. Amsterdam 4.10.1903, tr. Amsterdam 29.7.1929 
      Cornelis van Wijk.
    7. Johannes, geb. Amsterdam 5.1.1907, volgt XVIIh.
    
    Johannes Hendricus Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Amsterdam 19.6.1940
    Flora Antonetta Maria Vink, geb. Amsterdam 3.12.1876, overl. Amsterdam
    25.1.1959, dr. van Frederik Hendrik Vink, korendrager, en Flora
    Christina van der Burch.
    
XVIIh. Johannes Delsman (zn. van XVIc), geb. Amsterdam 5.1.1907, huisschilder,
    verkoper , ambtenaar, overl. Nijmegen 8.4.1966, tr.(burgelijke stand)
    Amsterdam 12.8.1936 Margaretha Hendrina Krämer, geb. Nijmegen 10.6.1912,
    dr. van Krämer, muziekonderwijzer, en Beneke.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johannes, geb. Amsterdam 12.9.1936, huisschilder, tr.(burgelijke
      stand) Amsterdam 24.12.1956 C.F. van Aken.
    2. Hendricus Johannes, geb. Amsterdam 26.1.1938, volgt XVIIIk.
    3. Margaretha Johanna, geb. Woerden 27.1.1943, tr.(burgelijke stand)
      Amsterdam 27.1.1960 Siefke Jan Gerrard Lange, geb. Amsterdam
      28.3.1939, zn. van Siefke Jan Gerrard Lange, technisch opzichter, en
      Everdina Catharina Spaan.
      
XVIIIk.Hendricus Johannes Delsman (zn. van XVIIh), geb. Amsterdam 26.1.1938,
    zelfstandig glazenwasser, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 29.3.1958 Anna
    Catharina Maria Lutter, geb. Amsterdam 5.11.1941, dr. van Petrus
    Leonardus Carolus Lutter, taxichauffeur, en Jacoba Alida Maria
    Stroomberg.
    Uit dit huwelijk:
    1. Astrid Alexandra, geb. Amsterdam 8.10.1958, tr.(burgelijke stand)
      Diemen 19.6.1981 Rudi Boy van Baalen.
    2. Robert RenÉ, geb. Amsterdam 13.3.1960, automonteur.
      
XVc.  Paulus Victor Delsman (zn. van XIVa), geb. Amsterdam 13.6.1853 (getuigen
    Johannes Henricus Delsman, schoenmaker, 34 jaar, en Cornelis Ivens,
    kastenmaker, 29 jaar), evangelisch luthers, kruier, opperman,
    politieagent , diende als milicien bij het 5e Regiment der Infanterie te
    's-Hertogenbosch (1873-1876), overl. Amsterdam 9.5.1904
    (loodwitvergiftiging), ondertr. Amsterdam 26.7.1876, tr.(burgelijke
    stand) Amsterdam 9.8.1876 (3e klasse) Gesina Catharina Janssen, geb.
    Amsterdam 11.6.1854, evangelisch luthers, overl. Amsterdam 28.9.1935,
    dr. van Johan Fonjes Janssen, kuiper, en Dirkje Oosterkamp.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gesina Wilhelmina, geb. Amsterdam 28.9.1876, evangelisch luthers,
      overl. Amsterdam 17.4.1953, tr.(burgelijke stand) Amsterdam
      13.2.1902 Egbertus Hendricus Johannes Tammerijn, geb. Amsterdam
      18.11.1875.
    2. Johannes Hendricus, geb. Amsterdam 12.1.1878, volgt XVId.
    3. Paulus Victor, geb. Amsterdam 5.6.1879, volgt XVIe.
    4. Levenloze zoon, geb. Amsterdam 22.2.1881, evangelisch luthers.
    5. Maria Catharina, geb. Amsterdam 20.5.1882, evangelisch luthers,
      overl. Amsterdam 5.4.1960, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 1.7.1908 
      Bernardus Singelenberg, geb. Amsterdam 9.9.1885, overl. Amsterdam
      1.7.1908.
    6. Hendricus, geb. Amsterdam 9.9.1883, volgt XVIf.
    7. Maria Christina, geb. Amsterdam 30.10.1884, evangelisch luthers,
      overl. Hilversum 27.8.1969, tr.(burgelijke stand) Amsterdam
      28.10.1908 Willem Gerardus Ras, geb. Amsterdam 28.2.1884, overl.
      Amsterdam 17.6.1954.
    8. Theodora, geb. Amsterdam 6.2.1887, evangelisch luthers, overl.
      Amsterdam 3.1.1973, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 3.12.1914 Piet
      Bernardus Laffertu, geb. Amsterdam 13.9.1889, overl. Amsterdam
      5.5.1951.
    9. Wilhelmina, geb. Amsterdam 2.1.1890, evangelisch luthers, overl.
      Amsterdam 3.4.1890.
    10. Willem, geb. Amsterdam 27.9.1891, volgt XVIg.
      
XVId. Johannes Hendricus Delsman (zn. van XVc), geb. Amsterdam 12.1.1878,
    evangelisch luthers, classificeerder, overl. Amsterdam 23.3.1967,
    tr.(burgelijke stand)(1) Amsterdam (ontbonden 6 april 1928 te Amsterdam)
    4.8.1897 Anna Catharina Theresia Titzing, geb. Amsterdam 15.3.1878,
    overl. Amsterdam 22.9.1957, dr. van Bernardus Antonius Titzing,
    schrijnwerker, witwerker, en Johanna Martina Reijke.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johanna Martina, geb. Amsterdam 4.12.1897, werkster, overl.
      Amsterdam 27.9.1954, tr.(burgelijke stand)(1) Amsterdam (ontbonden 8
      oktober 1923 te Amsterdam) 3.3.1920 Hein Hendrik Gnade, geb.
      Amsterdam 26.5.1893, tr.(burgelijke stand)(2) Rotterdam (ontbonden
      17 juni 1930 te Rotterdam) 23.11.1927 Albert Koops, geb. Rotterdam
      11.1.1896, tr.(burgelijke stand)(3) Rotterdam (ontbonden 24 juni
      1933 te Rotterdam) 14.12.1932 Andries Schouwenaar, geb. Oude Tonge
      3.8.1899, tr.(burgelijke stand)(4) Rotterdam (ontbonden 30 september
      1936 te Rotterdam) 19.6.1935 Carel Andriessen, geb. Rotterdam
      28.2.1895, tr.(burgelijke stand)(5) Rotterdam (ontbonden 5 juni 1944
      te Rotterdam) 11.2.1942 Cornelis Leendert van de Bruinhorst, geb.
      Capelle aan de IJssel 19.2.1904.
    2. Gesina Catharina, geb. Amsterdam 1.6.1899, overl./begr. Amsterdam
      19/22.4.1927, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 17.7.1918 Pieter van
      Roemburg.
    3. Hendrika Louisa, geb. Amsterdam 29.5.1901, tr.(burgelijke stand)(1)
      Amsterdam 3.7.1918 Martin Philip Johan Maag, tr.(burgelijke
      stand)(2) Amsterdam 25.8.1937 Marinus de Krijger.
    4. Margaretha, geb. Amsterdam 3.5.1903, overl. Purmerend 10.10.1983,
      tr.(burgelijke stand) Amsterdam 26.7.1922 Johannes Hendricus 
      Kuijpers, geb. Amsterdam 23.1.1901, overl. Amsterdam 16.9.1979.
    5. Maria Catharina, geb. Amsterdam 26.7.1904, werkster, overl.
      Rotterdam 14.3.1976, tr.(1) onbekende man, tr.(burgelijke stand)(2)
      Rotterdam (ontbonden 2 november 1945 te Rotterdam) 22.8.1934 Marinus
      Franciscus Meijer, geb. Terneuzen 6.4.1898, tr.(burgelijke stand)(3)
      Rotterdam 13.11.1946 Leendert Jacob Vlielander, geb. Brielle
      1.11.1908.
    6. Bertha Klazina Alexandrina, geb. Amsterdam 9.3.1908, overl./begr.
      Noordwijk 21/24.9.1986, tr.(1) onbekende man, tr.(burgelijke
      stand)(2) Rotterdam 8.6.1932 Pieter de Ruijter, geb. Noordwijk
      17.9.1907, overl. Noordwijk 26.5.1976.
    7. Johan Hendrik Laurens, geb. Buiksloot 1.11.1909, volgt XVIIi.
    8. Jansje Johanna, geb. Amsterdam 4.2.1911, dienstbode, overl. Leiden
      10.7.1976, tr.(burgelijke stand) Haarlemmermeer 25.3.1936 Gerard 
      Branderhorst, geb. Haarlemmermeer 12.6.1912, overl./begr. Hoofddorp
      29.8/3.9.1985.
    9. Paulus Victor, geb. Amsterdam 7.3.1913, volgt XVIIj.
    10. Wilhelmina, geb. Amsterdam 15.4.1916, overl. Hilversum 10.9.1981,
      tr.(burgelijke stand) Valburg 18.8.1936 Jan Smit, geb. Hilversum
      1.6.1905.
    11. Martina Johanna, geb. Amsterdam 13.12.1917, overl. Amsterdam
      18.6.1919.
    12. Helena Margaretha, geb. Amsterdam 9.3.1919, overl. Amsterdam
      5.8.1920.
    13. Bernardus Antonius, geb. Amsterdam 20.3.1922, volgt XVIIk.
    
    Johannes Hendricus Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Amsterdam 10.7.1930
    Pieternella Gijsberdina Lankhaar, geb. Meeuwen 1.1.1887, overl.
    Amsterdam 14.4.1982, dr. van Antonie Lankhaar en Gijsbertje Branderhorst
    
XVIIi. Johan Hendrik Laurens Delsman (zn. van XVId), geb. Buiksloot 1.11.1909,
    klinker, metaalboorder, overl. Rotterdam 4.6.1962, tr.(burgelijke stand)
    Rotterdam 18.1.1933 Maria Hendrica Prins, geb. Overschie 7.9.1912,
    overl. Vught 23.8.1976, dr. van Arie Prins, bakker, en Maria Hendrica
    Beugelink.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Hendrica, geb. Rotterdam 12.12.1934, tr.(burgelijke stand)
      Rotterdam 13.7.1955 Harko Vossenberg.
    2. Anna Catharina Thersia, geb. Rotterdam 24.11.1935, tr.(burgelijke
      stand) Rotterdam 28.8.1958 J.M. Klavers.
    3. Johan Hendrik Laurens, geb. Rotterdam 8.3.1945, volgt XVIIIl.
      
XVIIIl.Johan Hendrik Laurens Delsman (zn. van XVIIi), geb. Rotterdam 8.3.1945,
    monteur, tr.(burgelijke stand) Rotterdam 18.10.1967 Maria Geertruida 
    Lieverst, geb. Rotterdam 23.2.1946, dr. van Cornelis Lieverst,
    transporteur, en Hendrika Kinnegin.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johan, geb. Rotterdam 16.1.1969.
      
XVIIj. Paulus Victor Delsman (zn. van XVId), geb. Amsterdam 7.3.1913,
    schoenmaker, tr.(burgelijke stand)(1) Amsterdam 23.11.1938 Geertruida
    Maria Cecilia van Golen, geb. Amsterdam 30.7.1910, dr. van Barend van
    Golen, onderbaas, en Gerritdina van Egeren.
    Uit dit huwelijk:
    1. Paulina, geb. Amsterdam 25.2.1939, tr.(burgelijke stand) Amsterdam
      10.3.1959 Johannes Gerardus van Hensbergen, geb. Zwanenburg
      24.11.1931.
    2. Margaretha, geb. Amsterdam 24.5.1940, tr.(burgelijke stand)
      Amsterdam 28.1.1962 Albert Henri Louis Hoff, geb. Amsterdam
      18.10.1937.
    3. Barend, geb. Amsterdam 6.7.1941, volgt XVIIIm.
    
    Paulus Victor Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Haarlem 18.4.1968 
    Hendrika Fickinger, geb. Haarlem 20.2.1920.
    
XVIIIm.Barend Delsman (zn. van XVIIj), geb. Amsterdam 6.7.1941, huisschilder,
    overl. Amsterdam 19.9.1969, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 29.1.1963 
    Elsje Gaemers, geb. Amsterdam 4.4.1944.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bernardus, geb. Amsterdam 11.12.1964.
    2. Johannes Antoon, geb. Amsterdam 16.10.1968.
      
XVIIk. Bernardus Antonius Delsman (zn. van XVId), geb. Amsterdam 20.3.1922,
    chauffeur, autoverkoper, tr.(1) Amsterdam 25.2.1944 Wilhelmina Geilvoet
    (naam gewijzigd in Helvoet), geb. Zwartewaal 31.10.1920, koffiejuffrouw.
    Uit dit huwelijk:
    1. Heinrich, geb. Amsterdam 24.9.1942, volgt XVIIIn.
    2. Wilhelmina Anna Catharina Theresia, geb. Amsterdam 1945, tr. Bertus 
      Schoute.
    3. Nyoka Maria, geb. Amsterdam 13.11.1948, administratief medewerkster,
      tr.(1) Amsterdam 7.7.1967 (ontbonden Amsterdam 1.8.1985) Johannes 
      Pruimers, geb. Amsterdam 15.1.1946, glazenwasser, zn. van Elizabeth
      Susanna Pruimers, tr.(2) Cor Lukkes, geb. Wolvega 13.11.1961,
      elektriciën.
    4. Johanna Neeltje, geb. Amsterdam 7.12.1949, tr. Amsterdam Peter Prins
    5. Johanna Maria, geb. Amsterdam 27.5.1950, tr. Amsterdam Piet Zaal.
    6. Ronald Louis, geb. Amsterdam 17.1.1953, volgt XVIIIo.
    
    Bernardus Antonius Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Amsterdam 12.9.1972
    Johanna Geertruida Suurbier, geb. Amsterdam 1.7.1943, dr. van Abraham
    Suurbier, voorman-vrijmaker, en Saakje Oosterveld.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bernardus Antonius, geb. Amsterdam 18.7.1973.
      
XVIIIn.Heinrich Delsman (zn. van XVIIk), geb. Amsterdam 24.9.1942, verhuizer,
    chauffeur, monteur, overl. Amsterdam 9.12.1990, tr.(1) Amsterdam
    8.6.1965 (ontbonden Amsterdam 1.3.1973) Alida Esser, geb. Amsterdam
    2.11.1944, stenotypiste, dr. van Johannes Gerardus Esser, automonteur,
    en Hendrika Velker, sorteerster bij de PTT.
    Uit dit huwelijk:
    1. Ronald Marinus, geb. Amsterdam 10.11.1968, magazijnchef.
    
    Heinrich Delsman, tr.(2) Elisabeth Aldegonda Petronella Vranken.
    Uit dit huwelijk:
    1. Mischa Theodorus Evert, geb. 25.12.1976.
      
XVIIIo.Ronald Louis Delsman (zn. van XVIIk), geb. Amsterdam 17.1.1953,
    chauffeur, tr. Amsterdam Jannie van Hilte.
    Uit dit huwelijk:
    1. 
      
XVIe. Paulus Victor Delsman (zn. van XVc), geb. Amsterdam 5.6.1879,
    evangelisch luthers, pakhuisknecht , portier bij het Tropenmuseum,
    overl. Amsterdam 29.12.1963, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 9.2.1902 
    Wouterlina Huibarta Cornelia de Wit, geb. Zoelen 10.6.1880, overl.
    Amsterdam 29.3.1964, dr. van Wouter de Wit, landbouwer, en Huibertje
    Ridt, dagloonster.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gesina Catharina, geb. Amsterdam 6.6.1902, evangelisch luthers,
      hoofdklerk Gemeente Amsterdam, overl./begr. Amsterdam 24/29.12.1995.
    2. Huibarta Adriana, geb. Amsterdam 27.9.1903, evangelisch luthers,
      overl. Amsterdam 10.1986.
    3. Wouterlina Huibarta Cornelia, geb. Amsterdam 22.6.1905, overl./begr.
      Amsterdam/Huizen 26/29.3.1991, tr. Amsterdam 8.7.1932 Cornelis
      Franciscus Scholten.
    4. Paulus Victor, geb. Amsterdam 8.8.1906, volgt XVIIl.
    5. Adriana Huiberta, geb. Amsterdam 6.4.1909, evangelisch luthers,
      overl. Amsterdam 7.2.1910.
      
XVIIl. Paulus Victor Delsman (zn. van XVIe), geb. Amsterdam 8.8.1906,
    meubelmaker, overl./begr. 's-Gravenhage 2/7.10.1992,
    ondertr./tr.(burgelijke stand) Amsterdam 17.5/27.6.1929 Elizabeth Bertha
    de Ball, geb. Amsterdam 9.9.1908, overl./begr. 's-Gravenhage
    21/28.8.1995, dr. van Johannes Jacobus de Ball, schilder, en Elizabeth
    Bertha van Koutrik.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hans, geb. Amsterdam 1.8.1931, volgt XVIIIp.
    2. Rob, geb. Amsterdam 23.4.1933, volgt XVIIIq.
      
XVIIIp.Hans Delsman (zn. van XVIIl), geb. Amsterdam 1.8.1931, rijksambtenaar ,
    ambtenaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (1948-1956),
    ambtenaar bij de Algemene Rekenkamer van Nederland (1956-1989) en van de
    Nederlandse Antillen (1990-1996), ondertr. 's-Gravenhage 29.4.1958,
    tr.(burgelijke stand) 's-Gravenhage 18.8.1958 (ontbonden 's-Gravenhage
    28.11.1989) Lena van der Toorn Vrijthoff, geb. 's-Gravenhage 25.3.1939,
    nederlands hervormd, dr. van Johannes Pieter van der Toorn Vrijthoff,
    bakker, en Leentje Cras.
    Uit dit huwelijk:
    1. Otto, geb. Leidschendam 14.9.1960, doctorandus politicologie ,
      onderzoeksmedewerker Algemene Rekenkamer (1986-1991), coördinator
      Informatievoorziening en Automatisering Algemene Rekenkamer
      (1991-1995), hoofd Informatievoorziening & Automatisering Algemene
      Rekenkamer (1995-).
    2. Yvonne, geb. 's-Gravenhage 18.3.1964, administratief medewerkster ,
      ambtenaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, ondertr./tr.
      's-Gravenhage 27.11.1990/28.3.1991 Marcellus Jan van der Erf, geb.
      's-Gravenhage 4.8.1961, technisch tekenaar HTM, zn. van Jan van der
      Erf en Anna Catharina Isabella Cost.
      
XVIIIq.Rob Delsman (zn. van XVIIl), geb. Amsterdam 23.4.1933, varensgezel,
    filiaalchef, tr.(burgelijke stand) 's-Gravenhage 7.10.1965 Margaretha
    Wilhelmina van der Toorn, geb. 's-Gravenhage 31.12.1944, dr. van Dirk
    van der Toorn, varensgezel, en Maaike Cornelia van der Toorn.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gwendolyn, geb. 's-Gravenhage 1.11.1966.
    2. Bernd, geb. 's-Gravenhage 14.3.1968.
    3. Amber, geb. 's-Gravenhage 5.3.1970, scholiere.
      
XVIf. Hendricus Delsman (zn. van XVc), geb. Amsterdam 9.9.1883, evangelisch
    luthers, werkman melkfabriek, overl. Amsterdam 4.4.1971, tr.(burgelijke
    stand) Amsterdam 5.2.1913 Christina Kaasbergen, geb. Haarlemmermeer
    11.8.1882, overl. Amsterdam 26.10.1939, dr. van Pieter Kaasbergen en 
    Hendrika Wezenbeek.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hendricus, geb. Amsterdam 18.7.1915, volgt XVIIm.
    2. Pieter, geb. Amsterdam 1.6.1917, apothekershulp, lasser, overl.
      Amsterdam 4.4.1941.
    3. Maria, geb. Amsterdam 3.2.1919, overl. Amsterdam 16.5.1919.
    4. Maria Christina, geb. Amsterdam 7.7.1920, overl. Amsterdam 22.3.1942
      tr.(burgelijke stand) Amsterdam 16.3.1938 Nicolaas Charles van
      Vulpen.
    5. Bernardina, geb. Amsterdam 3.11.1923, tr. Ten Ham.
    6. Hendrika, geb. Amsterdam 7.10.1925, naaister, dienstbode, overl.
      Rheden 24.2.1975, tr.(burgelijke stand)(1) Amsterdam (ontbonden 28
      juni 1955 te Amsterdam) 25.7.1950 Simon Pieter Mallee, geb.
      's-Gravenhage 2.7.1916, tr.(burgelijke stand)(2) Amsterdam
      (ontbonden Amsterdam 13.11.1961) 29.7.1958 Nicolaas Isaäc Harders,
      geb. Amsterdam 4.2.1904, tr.(burgelijke stand)(3) Amsterdam
      (ontbonden Amsterdam 9.5.1963) 13.9.1962 Willem Mulder, geb.
      Amsterdam 13.11.1918, tr.(burgelijke stand)(4) Amsterdam 29.12.1966 
      Johan Christiaan van Wessel, geb. Doetinchem 18.7.1929.
      
XVIIm. Hendricus Delsman (zn. van XVIf), geb. Amsterdam 18.7.1915, meubelmaker,
    glasbewerker, tr.(burgelijke stand)(1) Amsterdam (ontbonden Amsterdam
    1.8.1947) 12.7.1939 Johanna Wilhelmina Antenbrink, geb. Amsterdam
    16.1.1921, overl. Amsterdam 17.11.1985, dr. van Johannes Fredericus
    Antenbrink, machinebankwerker, en Wilhelmina Johanna Maria Denneman.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hendricus Johannes, geb. Amsterdam 4.10.1940, schoenmaker,
      koffermaker, overl. Amsterdam 21.9.1977.
    2. Johannes Fredericus, geb. Amsterdam 23.10.1943, volgt XVIIIr.
    
    Hendricus Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Amsterdam ca. 1950 Alberdina
    Hoenderdos, geb. Amsterdam 29.1.1920, dr. van Johannes Wilhelmus
    Hoenderdos, timmerman, en Trijntje Keune.
    Uit dit huwelijk:
    1. Saskia, geb. Amsterdam 30.12.1949, tr.(burgelijke stand) Amsterdam
      5.1.1967 Frits Lavell.
    2. Edith, geb. Amsterdam 23.4.1954, gemeenteambtenaar, tr.(burgelijke
      stand) Rotterdam 21.6.1973 William Hermanus Barkmeijer, fotograaf.
    3. Lucia, geb. Amsterdam 24.9.1959, administratrice, tr.(burgelijke
      stand) Almere-Haven 21.6.1981 Clemens Pepping.
      
XVIIIr.Johannes Fredericus Delsman (zn. van XVIIm), geb. Amsterdam 23.10.1943,
    typograaf, tr. Amsterdam 16.10.1967 Marja Schuddeboom, geb. Amsterdam
    13.3.1950, dr. van Willem Frederik Schuddeboom, politieagent, en 
    Trijntje Kop.
    Uit dit huwelijk:
    1. Remko Mark, geb. Amsterdam 2.7.1970.
    2. Erik Martin, geb. Amsterdam 27.12.1972.
      
XVIg. Willem Delsman (zn. van XVc), geb. Amsterdam 27.9.1891, evangelisch
    luthers, spoorwegarbeider, overl. Amsterdam 22.2.1970, tr.(burgelijke
    stand)(1) Amsterdam 29.3.1916 Hendrika Geertruida Willemsz, geb.
    Amsterdam 28.6.1891, overl. Amsterdam 10.3.1940, dr. van Hendrik
    Willemsz en Geertruida Hansen.
    Uit dit huwelijk:
    1. Willem, geb. Amsterdam 6.2.1917, overl. Amsterdam 12.1.1929.
    
    Willem Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Amsterdam 30.10.1940 Johanna
    Hendrika Bennik, geb. Vreeswijk 23.6.1895, werkster, overl. Amsterdam
    3.5.1975, dr. van Wilhelm Lodewijk Bennik en Johanna Hendrika van Eck.
    
XIVb. Ludovicus Delsman (zn. van XIIIa), geb. Amsterdam 3.5.1815,
    'heerenoppasser', blikslager , lampenmaker, diende als milicien bij de
    5e Afdeling Infanterie, overl. Amsterdam 26.5.1877, ondertr.(1)
    Amsterdam 26.5.1843, tr. Amsterdam 4.6.1843 (getuigen o.a. Hendricus
    Delsman, 34, kleermaker, en Johannes Hendricus Delsman, 25, timmerman,
    'beide broeders') Anna Bernardina Outman, geb. Amsterdam 10.3.1816,
    overl. Amsterdam 28.9.1859, dr. van Albert Outman, scheepstimmerman, en 
    Berendina Braams.
      Zijn signalement luidde: lengte: 1 el 6 pm 3 dm 0 st; aangezigt:
      ovaal; voorhoofd: rond; oogen: blaauw; neus: spits; mond: ordinair;
      kin: rond; haar: blond; wenkbraauwen: idem.
    Uit dit huwelijk:
    1. Ludovicus, geb. Amsterdam 19.5.1846, overl. Amsterdam 28.9.1859.
    2. Albert, geb. Amsterdam 20.1.1848, overl. Amsterdam 29.9.1859.
    3. Martinus Johannes, geb. Amsterdam 26.2.1851, overl. Amsterdam
      7.5.1851.
    
    Ludovicus Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Amsterdam 26.4.1865 Gesina 
    Röpcke, geb. Amsterdam 26.4.1815, koopvrouw, dr. van Frederik Philippus
    Röpcke, leraar, schoolhouder, en Hendrietta Meijer.
    
XIVc. Johannes Hendricus Delsman (zn. van XIIIa), geb. Amsterdam 19.5.1819,
    timmerman, lampenmaker , schoenmaker, diende als milicien bij het 4e
    Regiment der Infanterie te Groningen, overl. Amsterdam 13.1.1890,
    ondertr. Amsterdam 1.4.1845, tr. Amsterdam 10.12.1845 (getuige o.a.
    Ludovicus Delsman, blikslager, 31) Maria Catharina Mak, geb. Amsterdam
    28.12.1818, overl. Amsterdam 3.9.1873, dr. van Abraham Mak,
    lantaarnvulder, en Maria Josina Schuling.
      Zijn signalement luidde: lengte: 1 el 6 pm - dm - st; aangezigt:
      ovaal; voorhoofd: rond; oogen: blaauw; neus: ordinair; mond:
      ordinair; kin: ordinair; haar: bruin; wenkbraauwen: idem.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Catharina, geb. Amsterdam 31.5.1844, tr.(burgelijke stand)
      Amsterdam 6.9.1876 Pieter van Broekhuisen.
    2. Abraham Christiaan, geb. Amsterdam 15.1.1846, overl. Amsterdam
      19.6.1846.
    3. Johannes Hendricus, geb. Amsterdam 10.11.1848, stukadoor, overl.
      Amsterdam 11.6.1881.
    4. Hendrik Petrus, geb. Amsterdam 26.10.1850, overl. Amsterdam
      27.10.1850 ('14 uren oud').
    5. Willem Abraham, geb. Amsterdam 21.4.1854, volgt XVd.
    6. Ludovicus, geb. Amsterdam 1.8.1857, overl. Amsterdam 10.2.1858.
    7. Hendricus Ludovicus, geb. Amsterdam 22.3.1862, volgt XVe.
    8. Elisabeth Wilhelmina, geb. Amsterdam 8.6.1865, tr.(burgelijke stand)
      Amsterdam 24.7.1901 Sytze van de Veen.
      
XVd.  Willem Abraham Delsman (zn. van XIVc), geb. Amsterdam 21.4.1854,
    stukadoor, schoenmaker, overl. Amsterdam 28.4.1918, tr.(burgelijke
    stand) Amsterdam 17.8.1898 Anna Helena Beekman, geb. Terschelling
    17.2.1866, overl. Amsterdam 12.12.1949, dr. van Johannes Jacobus Beekman
    en Anna Helena Klopmeijer.
    Uit dit huwelijk:
    1. Dirk Willem, geb. Amsterdam 29.9.1898, volgt XVIh.
    2. Anna Helena, geb. Amsterdam 7.9.1900, overl. Amsterdam 18.10.1900.
    3. Elisabeth Johanna, geb. Amsterdam 3.10.1902, overl. Amsterdam
      27.3.1951, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 28.2.1923 Johannes Smid,
      geb. Amsterdam 26.7.1898.
    4. Maria Catharina, geb. Amsterdam 16.12.1903, overl. Amsterdam
      26.7.1982, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 5.12.1923 Marinus Hendrik
      Sinke, geb. Terneuzen 28.12.1901.
    5. Hendricus Ludovicus, geb. Amsterdam 3.8.1905, overl. Amsterdam
      15.1.1906.
    6. Johannes Jacobus, geb. Amsterdam 3.8.1905, overl. Amsterdam
      16.1.1906.
      
XVIh. Dirk Willem Delsman (zn. van XVd), geb. Amsterdam 29.9.1898, brandwacht,
    overl. Amsterdam 7.2.1968, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 2.6.1920 
    Helena Johanna Smid, geb. Amsterdam 14.1.1896, overl. Amsterdam
    29.10.1975, dr. van Hendrik Smid en Helena Nellen.
    Uit dit huwelijk:
    1. Anna Helena, geb. Amsterdam 19.4.1920, tr.(burgelijke stand)
      Amsterdam 30.5.1940 P.H. Homan.
    2. Helena, geb. Amsterdam 28.11.1921, tr.(burgelijke stand) Amsterdam
      30.9.1943 Leendert Pieter Stroeve, geb. Amsterdam 27.10.1921,
      lasser, brander, zn. van Willem Karel Coenraad Stroeve, bootwerker,
      en Eva Sophia Kramer.
    3. Elisabeth Catharina, geb. Amsterdam 24.7.1923, tr.(burgelijke stand)
      Amsterdam 26.8.1943 W. van Laarhoven.
    4. Dirk Willem, geb. Amsterdam 5.7.1931, tr.(burgelijke stand)
      Amsterdam 28.5.1957 H. de Ruijter.
      
XVe.  Hendricus Ludovicus Delsman (zn. van XIVc), geb. Amsterdam 22.3.1862,
    schilder, brandwacht, overl. Amsterdam 3.9.1939, tr.(burgelijke stand)
    Amsterdam 22.12.1887 Elisabeth Frederika Theresia Vink, geb. Amsterdam
    15.1.1865, overl. Amsterdam 4.1.1950, dr. van Ferdinand Vink, smid, en 
    Maria Theresia Elisabeth Klene.
      Hendricus Ludovicus nam op 29 augustus 1876 dienst bij de Marine,
      ingaande 22 maart 1878, voor een periode van 10 jaar. Hij ontving
      hiervoor een bedrag van f 30,-. Hij werd ingeschreven onder
      stamboeknummer 18443 met de volgende persoonsbeschrijving: 'Lang 1
      el 4 palm 9 duim, aangezigt lang, voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus
      en mond ordinair, kin rond, haar en wenkbrauwen blond.' Hij kwam in
      dienst als scheepsjongen, werd op 1 september 1878 lichtmatroos, op
      11 januari 1879 bootsmanleerling 2e klas, op 9 september 1881
      bootsmanleerling 1e klas en op 1 augustus 1883 kwartiermeester. Op
      26 februari 1887 ontving hij de bronzwn medaille, en op 16 april
      1888 het ereteken van Atjeh.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johannes Hendricus Ferdinand, geb. Amsterdam 5.3.1888, overl.
      Amsterdam 1.4.1889.
    2. Ferdinand Willem Jan, geb. Amsterdam 10.9.1889, chocoladebewerker ,
      brouwersknecht, overl. Amsterdam 15.4.1949.
    3. Willem Hendrik, geb. Amsterdam 16.4.1891, overl. Amsterdam 4.5.1892.
    4. Elisabeth Frederika Theresia, geb. Amsterdam 1.3.1893, overl.
      Amsterdam 21.12.1982, tr.(burgelijke stand) Amsterdam 30.12.1920 
      Jakob Crusius, geb. Wolznach 15.11.1888, overl. Amsterdam 6.4.1937.
        Elisabeth Frederika Theresia Delsman werd na het overlijden van
        haar echtgenoot opnieuw tot Nederlandse verklaard op 9 maart
        1938 en genaturaliseerd via wet 218/39.
    5. Maria Theresia Elisabeth, geb. Amsterdam 5.10.1894, overl. Amsterdam
      4.1.1895.
    6. Maria Catharina, geb. Amsterdam 18.11.1896, overl. Amsterdam
      29.11.1896.
    7. Elisabeth Theresia Maria, geb. Amsterdam 9.9.1902, overl. Amsterdam
      6.4.1904.
      
XIIIb. Gerardus Wilhelmus Delsmann (zn. van XIIa), geb. Nordkirchen 13.11.1781,
    ged.(rooms katholiek) Nordkirchen 17.11.1781 (doopgetuigen Gerardus
    Henricus Delsmann en Anna Maria Lipperheide), kleermaker te Zegwaard en
    Stompwijk, overl. Alkmaar 13.12.1852, tr.kerk(rooms katholiek)(1)
    Zoetermeer 8.5.1808 Anna Maria van Adrichem, ged.(rooms katholiek)
    Zoetermeer 18.2.1780, overl. Zegwaard 4.7.1825, dr. van Albertus van
    Adrichem, arbeider, en Neeltje van Rijn.
      (Gerardus Wilhelmus huwde als Hendrik Delsman)
    Uit dit huwelijk:
    1. Joannes Delsman, ged.(rooms katholiek) Zoetermeer 30.6.1809, overl.
      Zegwaard 4.10.1819.
    2. Adrianus Delsman, ged.(rooms katholiek) Zoetermeer 5.6.1810, overl.
      Zegwaard 26.6.1810.
    3. Albertus Delsman, geb. Zoetermeer, ged.(rooms katholiek) Zoetermeer
      4.11.1811, overl. Zegwaard 3.12.1811.
    4. Cornelia Delsman, geb. Zegwaard 20.3.1813, rooms katholiek, overl.
      's-Gravenhage 15.7.1878, tr. Josephus de Visscher, geb. Brussel.
    5. Maria Delsman, geb. Zegwaard 27.9.1814, rooms katholiek, overl.
      Alkmaar 2.1.1879, tr. Alkmaar 29.12.1842 Johannes de Groot, geb.
      Berkhout ca. 1805, stalhouder, zn. van Albert Cornelisz de Groot,
      landbouwer, en Trijntje Berkhout.
    6. Petrus Delsman, geb. Zegwaard 25.7.1816, rooms katholiek, overl.
      Zegwaard 25.11.1816.
    7. Jan Delsman, geb. Zegwaard 13.4.1818, rooms katholiek, overl.
      Zegwaard 13.4.1818.
    8. Albertus Delsman, geb. Zegwaard 4.10.1819, volgt XIVd.
    
    Gerardus Wilhelmus Delsmann, tr.(burgelijke stand)(2) Zegwaard 24.1.1826
    Agneta Daalhuysen, geb. 's-Gravenhage 27.12.1798, rooms katholiek,
    overl. Zegwaard 7.5.1840, dr. van Antonius Daalhuysen, arbeider, en 
    Jacoba van Kleeff.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gerardus Anthonius Delsman, geb. Zegwaard 23.6.1826, volgt XIVe.
    2. Jacobus Delsman, geb. Zegwaard 10.4.1828, rooms katholiek, overl.
      Zegwaard 29.4.1828.
    3. Jacobus Delsman, geb. Zegwaard 15.10.1829, volgt XIVf.
    4. Gerardus Wilhelmus Delsman, geb. Zegwaard 25.5.1832, rooms katholiek
      arbeider, overl. Zegwaard 2.1.1852.
    5. Hendricus Delsman, geb. Zegwaard 28.10.1834, volgt XIVg.
    6. Jacoba Delsman, geb. Zegwaard 10.11.1836, rooms katholiek, overl.
      Zegwaard 17.9.1837.
      
XIVd. Albertus Delsman (zn. van XIIIb), geb. Zegwaard 4.10.1819, rooms
    katholiek, metselaar, overl. Veur 10.1.1901, tr.(burgelijke stand)
    Stompwijk 12.5.1843 Helena Persoon, geb. Stompwijk 25.12.1819, rooms
    katholiek, overl. Veur 18.4.1894, dr. van Cornelis Persoon, arbeider, en
    Maria de Wit.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gerardus Wilhelmus, geb. Stompwijk 13.2.1844, volgt XVf.
    2. Cornelis Johannes, geb. Stompwijk 9.11.1845, volgt XVg.
    3. Johannes Josephus, geb. Stompwijk 14.6.1847, rooms katholiek, overl.
      Stompwijk 2.5.1848.
    4. Maria Cornelia, geb. Stompwijk 2.3.1849, rooms katholiek, tr. 
      Cornelis Tetteroo.
    5. Helena Cornelia, geb. Stompwijk 29.3.1851, rooms katholiek, overl.
      na 12.1881.
    6. Theodorus, geb. Stompwijk 11.2.1854, volgt XVh.
    7. Cornelia, geb. Stompwijk 16.4.1856, rooms katholiek, overl.
      Wassenaar, tr.(burgelijke stand) Veur 22.4.1887 Johannes Oudshoorn.
    8. Johanna, geb. Stompwijk 18.8.1858, rooms katholiek, overl.
      's-Gravenhage 9.12.1951, tr.(burgelijke stand) Veur 6.2.1888 
      Everhardus Antonius Reimerink, geb. Hoogezand 4.4.1860, overl.
      's-Gravenhage 25.3.1950.
    9. Jacobus, geb. Stompwijk 31.12.1860, volgt XVi.
    10. Maria, geb. Stompwijk 3.5.1864, rooms katholiek, overl. Stompwijk
      3.5.1864.
      
XVf.  Gerardus Wilhelmus Delsman (zn. van XIVd), geb. Stompwijk 13.2.1844,
    rooms katholiek, zaagmolenaarsknecht, arbeider, overl. Wassenaar
    11.12.1921, tr.(burgelijke stand) Veur 19.5.1872 Johanna Maria 
    Groenewegen, geb. Veur 2.7.1846, rooms katholiek, overl. Veur voor 1913,
    dr. van Arnoldus Groenewegen, koopman, en Maria van Vliet.
    Uit dit huwelijk:
    1. Albertus, geb. Veur 21.2.1873, rooms katholiek, overl. Veur 3.9.1873
    2. Maria Johanna, geb. Veur 22.11.1875, rooms katholiek, overl. Veur
      1.3.1878.
    3. Gerardus Wilhelmus, geb. Veur 19.1.1879, volgt XVIi.
    4. Maria Jacoba Johanna, geb. Veur 30.8.1880, rooms katholiek, overl.
      's-Gravenhage 14.9.1950, tr.(burgelijke stand) 's-Gravenhage
      11.5.1904 Casparus Sneek, geb. Beemster 7.8.1880.
    5. Helena Cornelia, geb. Veur 11.2.1884, rooms katholiek, overl. Veur
      25.8.1885.
    6. Helena Johanna, geb. Veur 6.6.1887, rooms katholiek, overl.
      Wassenaar 17.3.1966, tr.(1) onbekende man, tr.(burgelijke stand)(2)
      Wassenaar 4.10.1910 Theodorus Remmerswaal, geb. Wassenaar 14.3.1885,
      overl. Wassenaar 9.10.1962.
      
XVIi. Gerardus Wilhelmus Delsman (zn. van XVf), geb. Veur 19.1.1879, rooms
    katholiek, smid, voorman, bankwerker, overl. Rijswijk 5.9.1971,
    tr.(burgelijke stand) Voorburg 17.8.1906 Maria Hendrica van Berkel, geb.
    Voorburg 13.7.1881, rooms katholiek, overl. 's-Gravenhage 21.3.1960, dr.
    van Wilhelmus van Berkel, arbeider, en Maria Anthonia van Bohemen.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gerardus Wilhelmus Casparus, geb. 's-Gravenhage 11.10.1906, volgt
      XVIIn.
    2. Maria Wilhelmina, geb. Voorburg 28.2.1910, rooms katholiek,
      tr.(burgelijke stand) 's-Gravenhage 5.5.1943 Hendrik Welner.
    3. Johannes Leonardus, geb. Voorburg 29.2.1912, volgt XVIIo.
    4. Wilhelmus Cornelis, geb. 's-Gravenhage 11.7.1915, volgt XVIIp.
    5. Maria Johanna Jacoba, geb. 's-Gravenhage 9.12.1917, rooms katholiek,
      tr.(burgelijke stand) 's-Gravenhage 10.10.1951 Gerard Kroezen.
    6. Simon Adrianus, geb. 's-Gravenhage 21.6.1921, rooms katholiek,
      overl. 's-Gravenhage 10.1.1922.
    7. Geertruida Bondina, geb. 's-Gravenhage 21.6.1921, rooms katholiek,
      overl. 's-Gravenhage 8.2.1922.
    8. Geertruida Bondina, geb. 's-Gravenhage 30.1.1923, rooms katholiek,
      tr.(burgelijke stand) 's-Gravenhage 17.12.1947 Herman W. Poelsma.
      
XVIIn. Gerardus Wilhelmus Casparus Delsman (zn. van XVIi), geb. 's-Gravenhage
    11.10.1906, rooms katholiek, chauffeur, overl. 's-Gravenhage 16.4.1985,
    tr.(burgelijke stand) 's-Gravenhage 4.9.1935 Apolonia Philippina van
    Ombergen, geb. 's-Gravenhage 26.7.1909, overl. 's-Gravenhage 8.5.1989,
    dr. van Johannes van Ombergen, agrariër, en Apolonia van Assel.
    Uit dit huwelijk:
    1. Apolonia Philippina Gerarda, geb. 's-Gravenhage 18.4.1938,
      tr.(burgelijke stand) Voorburg 31.5.1958 Petrus Hilgersom.
    2. Gerardus Wilhelmus Johannes , mr., geb. 's-Gravenhage 5.4.1944, 
      volgt XVIIIs.
      
XVIIIs.Gerardus Wilhelmus Johannes Delsman , mr. (zn. van XVIIn), geb.
    's-Gravenhage 5.4.1944, jurist, rijksambtenaar (hoofd afdeling
    Afvalstoffen Rijksplanologische Dienst), tr.(burgelijke stand)
    's-Gravenhage 29.4.1970 Hendrina Johanna Harteveld , mr., geb.
    's-Gravenhage 25.10.1946, juriste, dr. van Maarten Harteveld en Neeltje
    Jenezon.
    Uit dit huwelijk:
    1. Arvid Alexander Christian, geb. 's-Gravenhage 8.8.1978.
      
XVIIo. Johannes Leonardus Delsman (zn. van XVIi), geb. Voorburg 29.2.1912,
    rooms katholiek, ambtenaar der PTT, tr.(burgelijke stand) 's-Gravenhage
    3.5.1939 Adriana Cornelia Roels, geb. 's-Gravenhage 16.3.1913, dr. van 
    Bernardus Franciscus Antonius Roels, schoenmaker, en Antonia Martina
    Visser.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johannes Gerardus Wilhelmus, geb. 's-Gravenhage 6.4.1940,
      rijksambtenaar (hoofd afdeling Organisatie Examens Ministerie van
      Onderwijs en Wetenschappen).
    2. Maria Antonia, geb. 's-Gravenhage 27.7.1943, overl. 's-Gravenhage
      6.11.1944.
    3. Bernardus Franciscus Antonius, geb. 's-Gravenhage 25.8.1946,
      gemeenteambtenaar, tr.(burgelijke stand) 's-Gravenhage 29.4.1969 
      Anna Appolonia van Os.
    4. Jozef Maria , drs., geb. 's-Gravenhage 22.10.1948, volgt XVIIIt.
      
XVIIIt.Jozef Maria Delsman , drs. (zn. van XVIIo), geb. 's-Gravenhage
    22.10.1948, pastoraal theoloog en opbouwwerker, tr.(burgelijke stand)
    Amsterdam 30.9.1972 Marie-Theresia Alfonsa Juliana Groenendaal, geb.
    Amsterdam 2.9.1948, orthopedagoge, dr. van Laurentius J.M. Groenendaal,
    chef verkoop detailhandel, en Geertruida H.A.M. Backhuijs.
    Uit dit huwelijk:
    1. Erik RenÉ, geb. Amsterdam 12.6.1976.
    2. Joost Reinbert, geb. Waalwijk 18.2.1979.
    3. Martin Oscar, geb. Waalwijk 29.5.1982.
      
XVIIp. Wilhelmus Cornelis Delsman (zn. van XVIi), geb. 's-Gravenhage 11.7.1915,
    rooms katholiek, elektromonteur telefoondienst, overl. 's-Gravenhage
    27.12.1989, tr.(burgelijke stand) 's-Gravenhage 30.12.1942 Geertruida
    Maria Jacoba Roels, geb. 's-Gravenhage 26.10.1914, dr. van Bernardus
    Franciscus Antonius Roels, schoenmaker, en Antonia Martina Visser.
    Uit dit huwelijk:
    1. Wilhelmus Cornelis , drs., geb. 's-Gravenhage 12.11.1944, theoloog
      en semitisch taalkundige, wetenschappelijk hoofdmedewerker Oost- en
      Noordwestsemitsche talen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen,
      beëdigd vertaler Hebreeuws, tr.(SA) Basel 22.2.1974 Gertrud Hedwig 
      Nussberger, geb. Frankfurt am Main 10.8.1938, kleuterleidster, dr.
      van Friedrich Josef Nussberger, veiligheidscontroleur, en Maria
      Josefine Seikel.
    2. Yvonne Maria, geb. 's-Gravenhage 10.5.1946, eindredactrice
      communicatieblad Pax Christi, tr.(burgelijke stand) 's-Gravenhage
      24.4.1968 Adrianus Wilhelmus Middendorp.
    3. RenÉ Josef Maria, geb. 's-Gravenhage 15.3.1950, volgt XVIIIu.
      
XVIIIu.RenÉ Josef Maria Delsman (zn. van XVIIp), geb. 's-Gravenhage 15.3.1950,
    systeemanalyst, tr.(burgelijke stand) 's-Gravenhage 28.2.1973 Margaretha
    Maria Lommers, geb. 's-Gravenhage 16.5.1952, dr. van Antonius Hendricus
    Lommers, hoofdboekhouder, en Maria Petronella Dorlas.
    Uit dit huwelijk:
    1. Ellen Paulien, geb. 's-Gravenhage 11.6.1975.
    2. Karin, geb. 's-Gravenhage 20.6.1977.
      
XVg.  Cornelis Johannes Delsman (zn. van XIVd), geb. Stompwijk 9.11.1845,
    rooms katholiek, arbeider, metselaar, koetsier, overl. 's-Gravenhage
    2.6.1920, tr.(burgelijke stand) Veur 2.10.1874 Cornelia van Oosten, geb.
    Noordwijk 14.5.1837, overl. 's-Gravenhage 6.3.1907, dr. van Jan van
    Oosten, landbouwer, en Engeltje van Duijn.
    Uit dit huwelijk:
    1. Helena, geb. Veur 21.1.1876, rooms katholiek, overl. Veur 1.9.1876.
    2. Albertus, geb. Veur 2.7.1877, rooms katholiek, overl. 's-Gravenhage
      10.8.1885.
    3. Engelina Christina, geb. Veur 22.1.1879, rooms katholiek, overl.
      Veur 6.4.1879.
    4. Helena Maria, geb. Veur 20.5.1880, rooms katholiek, overl.
      's-Gravenhage 22.2.1882.
    5. Cornelia Maria, geb. 's-Gravenhage 17.9.1882, rooms katholiek,
      overl. 's-Gravenhage 18.8.1885.
      
XVh.  Theodorus Delsman (zn. van XIVd), geb. Stompwijk 11.2.1854, rooms
    katholiek, loodgieter, overl. 's-Gravenhage 22.2.1903, tr. Helena Agnes 
    van Maanen, geb. Zierikzee 30.1.1859, overl. 's-Gravenhage 8.5.1941.
    Uit dit huwelijk:
    1. Helena Jacoba, geb. 's-Gravenhage 24.5.1884, rooms katholiek, overl.
      's-Gravenhage 25.2.1941, tr.(burgelijke stand) 's-Gravenhage
      22.5.1907 Joseph Cornelis van Dort, geb. 's-Gravenhage 2.12.1882,
      voorman, overl. 's-Gravenhage 6.3.1960, zn. van Joseph Cornelis van
      Dort en Elisabeth Theresia van Heusden.
      
XVi.  Jacobus Delsman (zn. van XIVd), geb. Stompwijk 31.12.1860, rooms
    katholiek, metselaar, overl./begr. Delft 25/29.11.1928, tr.(burgelijke
    stand) Zoetermeer 12.11.1887 Maria Johanna van Velzen, geb. Zoetermeer
    30.3.1861, rooms katholiek, overl./begr. Delft 20/23.4.1935, dr. van 
    Petrus van Velzen, arbeider, en Catharina Teeken.
    Uit dit huwelijk:
    1. Albertus Cornelis, geb. Veur 7.2.1888, volgt XVIj.
    2. Petrus Hendricus, geb. Veur 13.4.1889, rooms katholiek, overl. Veur
      19.5.1890.
    3. Helena Maria, geb. Veur 29.5.1890, rooms katholiek, dienstbode,
      overl. Delft 2.12.1954.
    4. Cornelia Catharina, geb. Delft 14.8.1892, rooms katholiek, overl.
      Delft 26.10.1951.
    5. Catharina Maria, geb. Delft 9.2.1894, rooms katholiek, huishoudster.
    6. Jacobus Gerardus, geb. Delft 19.3.1896, volgt XVIk.
    7. Maria Petronella, geb. Delft 22.1.1901, rooms katholiek, dienstbode,
      overl. Dordrecht 30.7.1979, tr.(burgelijke stand) Delft 16.11.1928 
      Cornelis Gerardus de Groot, geb. Schiedam 22.9.1904, overl.
      Dordrecht 29.2.1960.
    8. Cornelis, geb. Delft 12.5.1903, volgt XVIl.
      
XVIj. Albertus Cornelis Delsman (zn. van XVi), geb. Veur 7.2.1888, rooms
    katholiek, huisschilder, overl. 's-Gravenhage 8.8.1967, tr.(burgelijke
    stand)(1) Delft 23.6.1911 Elsa Lente, geb. Haarlem 21.2.1885, overl.
    Delft 2.8.1918.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Johanna Hendrica, geb. Delft 29.2.1912, winkeljuffrouw, overl.
      's-Gravenhage 15.3.1961, tr.(burgelijke stand) 's-Gravenhage
      16.1.1946 Adrianus van der Water, geb. 's-Gravenhage 30.12.1906.
    2. Albert, geb. Delft 4.11.1914, overl. 's-Gravenhage 13.11.1934.
    
    Albertus Cornelis Delsman, tr.(burgelijke stand)(2) Delft 16.1.1921 
    Johanna Cornelia van der Sman, geb. Delft 3.4.1889, overl. 's-Gravenhage
    21.12.1954, dr. van Cornelis van der Sman en Helena Zimmerman.
    Albertus Cornelis Delsman, tr.(burgelijke stand)(3) 's-Gravenhage
    8.1.1960 Alida Maria Sandifort, geb. 's-Gravenhage 28.8.1889, overl.
    's-Gravenhage 21.9.1964, dr. van Johannes Jacobus Franciscus Sandifort,
    smid, en Alida Maria Klaverkamp, dienstbode.
    
XVIk. Jacobus Gerardus Delsman (zn. van XVi), geb. Delft 19.3.1896, rooms
    katholiek, magnetiseur, machinebankwerker, overl. Apeldoorn 11.7.1969,
    tr.(burgelijke stand) Delft 4.11.1925 Maria Catharina Verburg, geb.
    Delft 23.10.1902, dr. van Johannes Anthonius Arie Verburg, stoker, en 
    Maria Elizabeth van der Reijken.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jacobus, geb. Delft 5.4.1926, medewerker TU Delft.
    2. Johannes Anthonius Arie, geb. Delft 26.11.1933, volgt XVIIq.
      
XVIIq. Johannes Anthonius Arie Delsman (zn. van XVIk), geb. Delft 26.11.1933,
    reactor bedrijfstechnicus, tr.(burgelijke stand) Delft 9.12.1960 Jacoba
    Jozina Gerarda van 't Woudt, geb. Delft 3.3.1940, dr. van Gijsbert van
    't Woudt, opperman, en Jacoba Jozina Gerarda Schaap.
    Uit dit huwelijk:
    1. Judith, geb. Delft 2.10.1964, verpleegkundige.
      
XVIl. Cornelis Delsman (zn. van XVi), geb. Delft 12.5.1903, rooms katholiek,
    koffiehuishouder, kok, overl. Delft 21.8.1974, tr.(burgelijke stand)
    Delft 26.4.1926 Alida Johanna Maria Smits, geb. Delft 20.9.1905, dr. van
    Fredericus Smits, mandenmaker, en Johanna Maria Josephina van der Ven.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Johanna, geb. Delft 29.3.1927, overl. Delft 18.3.1974,
      tr.(burgelijke stand) Delft 3.11.1966 Johannes Smit.
    2. Fredericus Cornelis, geb. Delft 16.12.1928, volgt XVIIr.
    3. Cornelis Jacobus, geb. Delft 3.12.1937, volgt XVIIs.
    4. Johanna Josefina Maria, geb. Delft 15.12.1942.
    5. Anthonius Johannes Maria, geb. Delft 24.2.1945, programmeur.
    6. Joanna, geb. Delft 17.1.1947, tr.(burgelijke stand) Delft 2.2.1967 
      Evert Ekker.
      
XVIIr. Fredericus Cornelis Delsman (zn. van XVIl), geb. Delft 16.12.1928,
    administrateur, tr.(burgelijke stand) Delft 27.6.1956 Berdina Maria 
    Haring, geb. Delft 13.5.1932, dr. van Adrianus Thomas Haring,
    wagenmaker, en Berdina Catharina Buzing.
    Uit dit huwelijk:
    1. Joanna Maria, geb. Rotterdam 30.4.1958, onderwijzeres,
      tr.(burgelijke stand) Rotterdam 2.5.1985 Anthonius Reijnders.
    2. Petrus Cornelis Adrianus, geb. Rotterdam 8.7.1960, bibliothecaris.
      
XVIIs. Cornelis Jacobus Delsman (zn. van XVIl), geb. Delft 3.12.1937, meet- en
    regeltechnicus, tr.(burgelijke stand) Delft 22.8.1962 Catharina Joanna
    Cornelia Nadorp, dr. van Nadorp en onbekende vrouw.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Johanna Petronella, geb. Delft 26.10.1963.
    2. Eduard Cornelis Johannes, geb. Delft 5.9.1967.
      
XIVe. Gerardus Anthonius Delsman (zn. van XIIIb), geb. Zegwaard 23.6.1826,
    rooms katholiek, arbeider, overl. Zegwaard 30.5.1857, tr.(burgelijke
    stand) Zegwaard 14.9.1855 Petronella de Bruin, geb. Zoetermeer 29.1.1831
    rooms katholiek, dr. van Jan de Bruin, arbeider, en Catharina van der
    Arend.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hendricus Gerardus, geb. Zegwaard 28.3.1856, rooms katholiek, overl.
      Zegwaard 5.6.1857.
      
XIVf. Jacobus Delsman (zn. van XIIIb), geb. Zegwaard 15.10.1829, rooms
    katholiek, schilder, overl. Rotterdam 8.9.1879, tr.(burgelijke stand)
    Rotterdam 16.5.1860 Catharina Elisabeth Kenselaar, geb. Schiedam
    8.10.1828, dr. van Gerardus Kenselaar en Maria Beukers.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hendrik Gerardus Johannes, geb. Rotterdam 22.9.1861, overl.
      Rotterdam 14.10.1861.
    2. Levenloos kind, geb. Rotterdam 17.4.1863.
    3. Anna Maria Johanna, geb. Rotterdam 19.9.1864, overl. Vreeswijk
      4.1.1956, tr.(burgelijke stand) Rotterdam 12.9.1888 Cornelis 
      Tetenburg, geb. Delft 6.2.1860, overl. Leiden 10.8.1926.
    4. Maria Johanna, geb. Rotterdam 7.5.1867, overl. Maassluis 23.8.1952,
      tr.(burgelijke stand) Rotterdam 7.2.1894 Bastiaan Cornelis van
      Donselaar.
    5. Johanna Maria, geb. Rotterdam 22.1.1870, overl. Rotterdam 13.6.1943,
      tr.(burgelijke stand) Rotterdam 24.11.1897 Jacobus de With, geb.
      Rossum 14.10.1868, overl. Rotterdam 13.12.1938.
    6. Adriana Maria, geb. Rotterdam 21.10.1872, overl. Rotterdam 14.1.1873
    7. Jacoba Helena Hendrika, geb. Rotterdam 21.10.1872, overl. Rotterdam
      4.1.1873.
      
XIVg. Hendricus Delsman (zn. van XIIIb), geb. Zegwaard 28.10.1834, rooms
    katholiek, metselaar, overl. Gouda 29.3.1869, tr.(burgelijke stand)
    Gouda 10.3.1863 Katharina Snaterse, geb. Sluipwijk 20.6.1831, dr. van 
    Johannes Snaterse, arbeider, en Pietertje Matze.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johannes, geb. Gouda 7.7.1863, overl. Gouda 25.3.1865.
    2. Angenita, geb. Gouda 24.9.1864, overl. Gouda 27.12.1864.
    3. Johannes, geb. Gouda 29.10.1865, volgt XVj.
    4. Gerardus, geb. Gouda 5.7.1868, overl. Gouda 21.11.1868.
      
XVj.  Johannes Delsman (zn. van XIVg), geb. Gouda 29.10.1865, spoorwegbeambte
    , schippersknecht, overl. Arnhem 1928, tr.(burgelijke stand) Moordrecht
    16.2.1887 Johanna Magdalena van der Kuy, geb. Moordrecht 14.9.1862, dr.
    van Jacob van der Kuy, arbeider, en Jannetje Kerver.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hendrikus Jacobus, geb. Gouda 10.10.1887, overl. Gouda 14.7.1888.
    2. Catharina, geb. Gouda 16.5.1889, overl. Arnhem 19.10.1978,
      tr.(burgelijke stand) Arnhem 19.11.1913 Jean Baptiste Julien Henzen,
      geb. St.-Truiden 25.4.1890, overl. Arnhem 7.6.1973.
    3. Hendrikus Jacobus, geb. Gouda 8.5.1891, volgt XVIm.
      
XVIm. Hendrikus Jacobus Delsman (zn. van XVj), geb. Gouda 8.5.1891,
    hoofdbesteller der PTT, overl. Velp 23.9.1967, tr.(burgelijke stand)
    Arnhem 15.9.1916 Everdina Hendrika Ribbers, geb. Arnhem 10.9.1892,
    overl. Rheden 5.1.1975, dr. van Geerlig Ribbers, timmerman, en 
    Petronella Everdina Onstein.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johannes Hendricus, geb. Arnhem 24.5.1917, rijksambtenaar.
    2. Petronella Everdina, geb. Arnhem 5.2.1922, ambtenaar der PTT.
      
XIIIc. Joannes Albertus Delsmann (zn. van XIIa), geb. Nordkirchen 20.10.1783,
    ged.(rooms katholiek) Nordkirchen 20.10.1783 (doopgetuigen Joannes
    Albertus Schreve en Anna Margaretha Greve condicta Kampers), kleermaker,
    kapper, overl./begr. Hamm 8/11.11.1859, tr.kerk(rooms katholiek)(1) Hamm
    22.4.1806 Elisabeth Catharina Kelling, geb. Hamm ca. 1778, overl. Hamm
    18.9.1816.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Catharina Elisabeth, geb./ged.(rooms katholiek) Hamm
      18/20.3.1807, overl. Hamm ca. 1809.
    2. Johann Heinrich Wilhelm, geb./ged.(rooms katholiek) Hamm
      29.10/1.11.1809, overl. Hamm ca. 12.1809.
    3. Catharina Elisabeth Charlotte, geb./ged.(rooms katholiek) Hamm
      24/28.2.1811, overl. verm. Hamm na 11.11.1859, tr. Hamm 16.5.1840 
      Christian Wilhelm Heiming, geb. verm. Hamm ca. 1810, rooms katholiek
      meubelmaker.
    4. Johann Caspar Heinrich, geb./ged.(rooms katholiek) Hamm
      27.1/2.2.1814, overl. Hamm 4.3.1814.
    5. Maria Sybilla Sophia, geb./ged.(rooms katholiek) Hamm 15/18.10.1815,
      overl. Hamm 21.12.1816.
    
    Joannes Albertus Delsmann, tr.(2) Anna Catharina Bock, geb. ca. 1790,
    rooms katholiek, overl./begr. Hamm 30.1/2.2.1835.
    Uit dit huwelijk:
    1. Franz Wilhelm Christian, geb./ged.(rooms katholiek) Hamm
      10/13.5.1821, overl./begr. Hamm 23/25.9.1829.
    2. Johann Gerhard Friedrich, geb./ged.(rooms katholiek) Hamm
      12/17.8.1823, overl./begr. Hamm 18/20.8.1823.
    
    Joannes Albertus Delsmann, tr.(3) Hamm 5.5.1835 Antonetta Susanna Mathis
    geb. ca. 1784, rooms katholiek, overl./begr. Hamm 17/20.12.1857.
    
XIIId. Bernardus Antonius Delsmann (genannt Peters) (zn. van XIIa), geb.
    Nordkirchen 9.3.1787, ged.(rooms katholiek) Nordkirchen 10.3.1787
    (doopgetuigen Bernard Anton Kampers en Maria Anna Pals), keuterboer te
    Senden op de boerderij Peters in de Bauerschaft Schölling, overl. Dülmen
    24.4.1862 , woonde bij zijn overlijden in de Dernekamp (?) (KB 7, 35),
    begr. Dülmen 28.4.1862, , tr.kerk(rooms katholiek) Senden 31.1.1815
    (getuigen Johann Heinrich Potthof en Bernard Heinrich Kruse) Maria
    Gertrudis Busmann genannt Kruse, geb. ca. 1784, overl./begr. Senden
    19/23.3.1860.
    Uit dit huwelijk:
    1. Anna Maria Elisabeth, geb. Senden 15.7.1816, ged.(rooms katholiek)
      Senden 16.7.1816 (doopgetuigen Adolph Beermann en Anna Maria
      Elisabeth Kruse), overl./begr. Senden 13/15.6.1817.
    2. Anna Maria Elisabeth, geb. Senden 19.4.1818, ged.(rooms katholiek)
      Senden 20.4.1818 (doopgetuigen Elisabeth Kruse Nüsmann en Johann
      Bernard Peters senior), overl. na 18.3.1860.
    3. Maria Anna, geb. Senden 5.4.1820, ged.(rooms katholiek) Senden
      6.4.1820 (doopgetuigen Bernard Henricus Kruse en Anna Maria
      Delsmann), overl./begr. Senden 5/9.12.1835.
    4. Franz Joseph, geb. Senden 24.10.1821, ged.(rooms katholiek) Senden
      25.10.1821 (doopgetuigen Franz Joseph Göcke en Anna Maria Brockmann)
      volgt XIVh.
    5. Marie Clara, geb. Senden 2.10.1823, ged.(rooms katholiek) Senden
      3.10.1823 (doopgetuigen Marie Clara Rolmann en Christian Wortmann),
      overl./begr. Senden 6/9.12.1823.
    6. Blasius Antonius, geb. Senden 1.2.1825, ged.(rooms katholiek) Senden
      3.2.1825 (doopgetuigen Anton Knoll en Anna Margaretha Wilhelmer
      Witwe Prein), overl./begr. Senden 23/26.5.1825.
    7. Franz Anton, geb. Senden 6.7.1826, ged.(rooms katholiek) Senden
      7.7.1826 (doopgetuigen Franz Northoff en Maria Elisabeth Dermann), 
      volgt XIVi.
    8. Johann Bernard, geb. Senden 31.1.1829, ged.(rooms katholiek) Senden
      2.2.1829 (doopgetuigen Johann Bernard Schocke en Maria Christina
      Deermann), overl./begr. Senden 22/25.3.1829.
      
XIVh. Franz Joseph Delsmann (zn. van XIIId), geb. Senden 24.10.1821,
    ged.(rooms katholiek) Senden 25.10.1821 (doopgetuigen Franz Joseph Göcke
    en Anna Maria Brockmann), overl. na 19.3.1860, ondertr. Buldern
    30.9.1850, tr.kerk(rooms katholiek) Nottuln 5.10.1850 Johanna Helena 
    Tembrock, geb. verm. Stadtlohn ca. 1814, dr. van Joseph Tembrock, wever
    in Stadtlohn, en onbekende vrouw.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Anna, ged.(rooms katholiek) Buldern 18.3.1851.
      
XIVi. Franz Anton Delsmann (zn. van XIIId), geb. Senden 6.7.1826, ged.(rooms
    katholiek) Senden 7.7.1826 (doopgetuigen Franz Northoff en Maria
    Elisabeth Dermann), overl. na 18.3.1860, tr.kerk(rooms katholiek)
    Bösensell 17.2.1852 Anna Maria Flechter genannt Strotkötter, geb.
    Bösensell 3.1.1821, overl./begr. Senden 16/19.8.1869, dr. van Bernd
    Heinrich Flechter en Anna Maria Austrup.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johann Theodor, geb. Senden 1.1854, overl./begr. Senden 5/6.2.1854.
    2. Kind 2.
    3. Kind 3.
      
XIIIe. Joannes Theodorus Delsmann (genannt Peters) (zn. van XIIa), geb.
    Nordkirchen 4.2.1792, ged.(rooms katholiek) Nordkirchen 5.2.1792
    (doopgetuigen Joannes Theodorus Kappenberg en Catharina Elisabeth
    Kampers), tr. Gertrudis Hrese.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bernard, geb. Senden 5.8.1832, ged.(rooms katholiek) Senden 7.8.1832
      (doogetuigen Bernard Frommelt en Elisabeth Dütsch).
      
XIIb. Gerardus Henricus Delsmann (zn. van XIa), ged.(rooms katholiek)
    Ascheberg 13.12.1753 (doopgetuigen Gerardus Henricus Schulte Frenking en
    Catharina Elisabeth Koch conj. Heuckhues), kleermaker te Ascheberg, (1),
    tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 28.1.1777 (getuigen Joannes Bernardus
    Delsmann en Joannes Henricus Schnobbel) Anna Catharina Schnobbel, overl.
    Ascheberg (Dorf) 14.4.1803, begr. Ascheberg 16.4.1803.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bernardus Henricus (genannt Spahn), geb. Ascheberg (Dorf) 5.3.1778,
      ged.(rooms katholiek) Ascheberg 6.3.1778 (doopgetuigen Joannes
      Bernardus Delsmann en Elisabeth Schnobbel) , schutterskoning van
      Ascheberg (1804), tr.kerk(rooms katholiek) Herbern 7.5.1797 
      Elisabeth Spahn, geb. verm. Herbern.
    2. Anna Maria, geb. Ascheberg (Dorf) 22.2.1781, ged.(rooms katholiek)
      Ascheberg 23.2.1781 (doopgetuigen Bernardus Schnobbel en Maria
      Hölscher idicta Delsmann), overl./begr. Ascheberg 14/17.5.1864,
      tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 31.1.1809 Anton Höhne, geb. ca.
      1780.
    3. Anna Elisabetha, geb. Ascheberg (Dorf) 15.11.1783, ged.(rooms
      katholiek) Ascheberg 17.11.1783 (doopgetuigen Joannes Henricus
      Schnobbel en Anna Elisabeth Delsmann), overl./begr. Ascheberg
      7/9.4.1807.
    4. Anna Gertrudis, geb. Ascheberg (Dorf) 12.12.1786, ged.(rooms
      katholiek) Ascheberg 13.12.1786 (doopgetuigen Johan Frans Reher en
      Anna Gertrudis Schnobbel), begr. Ascheberg 20.12.1786.
    5. Joannes Gerardus, geb. Ascheberg (Dorf) 25.1.1788, ged.(rooms
      katholiek) Ascheberg 26.1.1788 (doopgetuigen Joannes Bernardus
      Delsmann en Catharina Elisabeth Schnobbel idicta Walters), overl.
      Ascheberg (Dorf) 13.8.1818, begr. Ascheberg 15.8.1818.
    6. Gerardus Henricus, geb. Ascheberg (Dorf) 28.7.1791, ged.(rooms
      katholiek) Ascheberg 29.7.1791 (doopgetuigen Gerard Henrick
      Schnobbel idictus Winckelmann en Catharina Elisabeth Delsmann idicta
      Schneider), begr. Ascheberg 20.10.1800 ('infans').
    
    Gerardus Henricus Delsmann, tr.kerk(rooms katholiek)(2) Ascheberg
    15.8.1803 Anna Catharina Elisabeth Lohoff vidua Reipken, ged.(rooms
    katholiek) Ascheberg 25.12.1746 (doopgetuigen Anna Catharina Suntrop en
    Joßt Henrich Hermann Möllers), overl./begr. Ascheberg 27/30.11.1815, dr.
    van Frans Henrich Lohoff en Anna Elisabeth Terlinnen.
    Gerardus Henricus Delsmann, tr.kerk(rooms katholiek)(3) Ascheberg
    16.1.1816 Margaretha Unrast, geb. ca. 1770, overl. Ascheberg (Dorf)
    27.5.1835, begr. Ascheberg 30.5.1835.
    
XIb.  Joannes Bernardus Delsmann (zn. van X), ged.(rooms katholiek) Ascheberg
    7.11.1716 (doopgetuigen Bernard Börgers en Margaretha Wickensack), boer
    te Ascheberg (Nordbauerschaft), begr. Ascheberg 13.10.1773 ('colonus,
    febri pectorali'), (1), tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 9.7.1742
    (getuigen Joannes Henricus Delsmann en Joßt Henricus Heuckmann) Maria
    Catharina Heuckmann, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 19.8.1719
    (doopgetuigen Maria vidua Brinink en Joannes Ballermann) (doopgetuigen
    Maria vidua Brinink en Joannes Ballermann), begr. Ascheberg 30.4.1757,
    dr. van Joannes Bernardus Heuckmann en Maria Catharina Withoff.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Catharina, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 24.4.1743
      (doopgetuigen Joannes Arnold Jelkmann en Maria Catharina Withoff
      Heuckmann), , tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 4.9.1764 (getuigen
      Bernardus Theodorus Freisfeld en Joan Henrich Delsmann) Bernardus
      Antonius Freisfeld.
    2. Joannes Bernardus, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 1.12.1744
      (doopgetuigen Joannes Bernd Lippers Heuckmann en Anna Delsmann),
      begr. Ascheberg 21.4.1756.
    3. Bernardus Henricus, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 4.9.1746
      (doopgetuigen Joan Henrick Delsmann en Margaretha Heuckmann), overl.
      Ascheberg voor 23.7.1747 (Liesborn, akte 194k, 60).
    4. Joßt Henricus, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 2.11.1748
      (doopgetuigen Joßt Henrick Heuckmann en Maria Delsmann Jelkmann), 
      volgt XIIc.
    5. Maria Elisabeth, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 7.1.1751
      (doopgetuigen Gerd Henrich Frenking en Maria Lendermann), begr.
      Ascheberg 3.7.1769.
    6. Anna Elisabetha, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 9.6.1753
      (doopgetuigen Anna Elisabeth Brünemann en Bernardus Henricus
      Heuckmann), begr. Ascheberg 18.10.1753 ('infans').
    7. Maria Gertrudis, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 3.10.1754
      (doopgetuigen Joan Bernard Heuckmann en Maria Wickensack Heuckmann),
      overl. Ascheberg (Nordbauerschaft) 24.5.1814, begr. Ascheberg
      26.5.1814, tr.kerk(rooms katholiek) Ottmarsbocholt 15.6.1778 
      Bernardus Henricus Bonenkamp idictus Brüggen.
    
    Joannes Bernardus Delsmann, tr.(rooms katholiek)(2) Ottmarsbocholt ca.
    1758 Catharina Elisabeth Schulte im Busch, ged. verm. Ottmarsbocholt,
    begr. Ascheberg 19.8.1762.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bernardus Henricus Delsmann genannt Spahn (ook genannt Sträter),
      ged.(rooms katholiek) Ascheberg 19.10.1758 , maakte van 1780 tot
      1782/1783 als soldaat deel uit van het regiment Infanterie
      Schultz/von Wenge, compagnie Grenadiers, van het vorstbisschoppelijk
      leger, overl. na 12.2.1818, tr.(1) Herbern 2.5.1797 Anna Elisabeth 
      Spahn, tr.(2) ... Sträter, tr.(3) Herbern 5.10.1813 Catharina
      Elisabeth Westhues Witwe Möllmann, geb. ca. 1769.
    2. Catharina Elisabeth, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 11.9.1760,
      begr. Ottmarsbocholt 4.1.1786.
    
    Joannes Bernardus Delsmann, (3), tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg
    30.7.1763 (getuigen Joan Henrick Delsmann en Bernard Delsmann) Anna 
    Entrup.
    
XIIc. Joßt Henricus Delsmann (zn. van XIb), ged.(rooms katholiek) Ascheberg
    2.11.1748 (doopgetuigen Joßt Henrick Heuckmann en Maria Delsmann
    Jelkmann), boer te Ascheberg (Norbauerschaft), begr. Ascheberg 16.1.1795
    ('febri 53 annorum'), , tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 27.8.1770
    (getuigen Antonius Kock en Gerhardus Geistbroucker) Anna Maria Horstmann
    ged.(rooms katholiek) Ascheberg 1.2.1740 (doopgetuigen Joan Herman
    Möller en Anna Maria Kock), overl. Ascheberg (Nordbauerschaft) 26.8.1810
    begr. Ascheberg 28.8.1810, dr. van Ludgerus Horstmann en Anna Kock.
    Uit dit huwelijk:
    1. Anna Maria Sophia, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 25.3.1772
      (doopgetuige Joannes Bernardus Delsmann), overl./begr.
      Davensberg/Ascheberg 9/12.5.1833, tr.kerk Davensberg Theodor
      Heinrich Bultmann gen. Horstmann.
    2. Anna Maria Elisabeth, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 24.8.1774
      (doopgetuigen Ludgerus Horstmann en Maria Catharina Honerpeick),
      overl. verm. Ascheberg voor 18.7.1779.
    3. Jodocus Henricus, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 4.8.1776
      (doopgetuigen Joßt Henrich Heuckmann en Catharina Kock), begr.
      Ascheberg 6.6.1784.
    4. Joannes Bernardus, geb. Ascheberg (Nordbauerschaft) 13.4.1778,
      ged.(rooms katholiek) Ascheberg 14.4.1778 (doopgetuigen Joannes
      Bernardus Bennenkamp en Anna Maria Delsmann idicta Gülickmann), 
      volgt XIIIf.
    5. Maria Catharina, geb. Ascheberg (Nordbauerschaft) 12.12.1779,
      ged.(rooms katholiek) Ascheberg 14.12.1779 (doopgetuigen Arnold
      Henricus Dieninghoff en Maria Catharina Delsmann idicta Freisfeld),
      overl./begr. Ottmarsbocholt 1/5.3.1859, tr.kerk(rooms katholiek)
      Ottmarsbocholt 7.10.1804 Joannes Theodorus Brüninghoff gnt. Deiters.
    6. Bernardus Henricus, geb. Ascheberg (Nordbauerschaft) 14.4.1784,
      ged.(rooms katholiek) Ascheberg 15.4.1784 (doopgetuigen Bernardus
      Henrick Brüggen en Anna Gertrudis Straethuss idicta Dieninghoff), 
      volgt XIIIg.
      
XIIIf. Joannes Bernardus Delsmann (zn. van XIIc), geb. Ascheberg
    (Nordbauerschaft) 13.4.1778, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 14.4.1778
    (doopgetuigen Joannes Bernardus Bennenkamp en Anna Maria Delsmann idicta
    Gülickmann), boer te Ascheberg, overl. Ascheberg (Nordbauerschaft)
    20.4.1856, begr. Ascheberg 24.4.1856 ('hinterläßt Gattin und 4 große
    Kinder'), (1), tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 6.8.1805 (getuigen
    Johann Gerhard Willermann en Bernard Heinrich Delsmann) Catharina
    Elisabeth Willermann, geb. Ascheberg 25.4.1780, ged.(rooms katholiek)
    Ascheberg 25.4.1780 (doopgetuigen Anna Elisabeth Wesselmann idicta
    Willman en Bernard Henricus Teermann), overl./begr. Ascheberg
    22/24.1.1809, dr. van Joannes Bernardus Willermann, boer te Ascheberg,
    en Bernardina Gertrudis Teermann.
    Uit dit huwelijk:
    1. Joannes Bernardus, geb./ged.(rooms katholiek) Ascheberg 1/2.12.1806,
      volgt XIVj.
    2. Levenloze dochter, geb. Ascheberg 22.1.1808, rooms katholiek.
    3. Levenloze dochter, geb. Ascheberg 22.1.1809, rooms katholiek.
    
    Joannes Bernardus Delsmann, (2), tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg
    21.11.1809 Maria Gertrudis Speckmann, geb. Ascheberg ca. 1787, rooms
    katholiek, overl./begr. Ascheberg 30.11/3.12.1859.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johann Melchior, geb./ged.(rooms katholiek) Ascheberg 24/25.10.1811,
      overl./begr. Ascheberg 28/30.8.1813.
    2. Anna Maria, geb./ged.(rooms katholiek) Ascheberg 31.7/1.8.1813,
      overl. Ascheberg 24.3.1814.
    3. Johann Melchior, geb./ged.(rooms katholiek) Ascheberg 20/21.4.1815,
      overl. Ascheberg 18.7.1815.
    4. Johann Theodor, geb./ged.(rooms katholiek) Ascheberg 27/28.11.1816, 
      volgt XIVk.
    5. Friedrich Heinrich, geb./ged.(rooms katholiek) Ascheberg
      27/28.11.1816, overl./begr. Ascheberg 3/5.9.1820.
    6. Johann Heinrich, geb./ged.(rooms katholiek) Ascheberg 28/30.3.1819, 
      volgt XIVl.
    7. Franz Heinrich, geb./ged.(rooms katholiek) Ascheberg 29/30.10.1821,
      overl./begr. Ascheberg 25/27.11.1821.
    8. Johann Bernard, geb./ged.(rooms katholiek) Ascheberg 26/27.11.1822, 
      volgt XIVm.
      
XIVj. Joannes Bernardus Delsmann (zn. van XIIIf), geb./ged.(rooms katholiek)
    Ascheberg 1/2.12.1806, boer te Bockum, overl. Bockum 4.1.1859, (1),
    tr.kerk(rooms katholiek) Bockum 3.7.1832 (getuigen Theodor Delsmann en
    Everhard Hardenberg) Maria Catharina Wittkamp genannt Frey, geb. Bockum,
    ged.(rooms katholiek) Bockum, overl. Bockum 10.3.1841, dr. van Gerhard
    Heinrich Wittkamp genannt Frey, boer te Bockum, en Gertrud Kokamp.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Gertrud, geb. Bockum 24.7.1833, (doopgetuigen Bernard
      Delsmann en Gertrud Kokamp witwe Frey), rooms katholiek,
      tr.kerk(rooms katholiek) Herbern 1853 Brückmann.
    2. Johann Heinrich, geb. Bockum 7.5.1835, (doopgetuigen Johann
      Heinrich Frey genannt Hardenberg en Maria Gertrud Speckmann genannt
      Delsmann), volgt XVk.
    3. Johann Gerhard, geb. Bockum 16.4.1838, rooms katholiek, overl.
      Bockum 6.1838.
    4. Elisabeth, geb. Bockum 16.4.1838, (doopgetuigen Elisabeth Frey
      genannt Pentrup en Johann Heinrich Brünemann), rooms katholiek,
      overl. Bockum ca. 1894 ('ledig als Tante auf dem Hof an Schlagfluß')
    5. Levenloze dochter, geb. Bockum 16.4.1838, rooms katholiek.
    6. Gerhard, geb. Bockum 24.12.1840, ged.(rooms katholiek) Bockum
      25.12.1840 (doopgetuigen Johann Gerhard Pentrup en Margaretha
      Willmann genannt Brünemann), overl. Bockum 20.2.1841.
    
    Joannes Bernardus Delsmann, (2), tr.kerk(rooms katholiek) Bockum
    8.6.1841 (getuigen Johann Gerhard Pentrup en Johann Bernard Dahlhoff) 
    Sophia Dahlhoff, geb. Bockum 11.1816, rooms katholiek, overl. Bockum
    10.10.1879.
    Uit dit huwelijk:
    1. Franz Adolf, geb. Bockum 20.3.1842, ged.(rooms katholiek) Bockum
      22.3.1842 (doopgetuigen Franz Adolf Dahlhoff en Gertrud Willermann
      genannt Brünemann), volgt XVl.
    2. Christina, geb. Bockum 16.4.1843, ged.(rooms katholiek) Bockum
      17.4.1843 (doopgetuigen Maria Christina Dahlhoff en Johann Heinrich
      Willermann), overl./begr. Bockum ca. 5.4/10.4.1847.
    3. Anna, geb. Bockum 3.11.1844, ged.(rooms katholiek) Bockum 6.11.1844
      (doopgetuigen Anna Gertrudis Dahlhoff en Theodor Delsmann), overl.
      Bockum 25.11.1925, tr.kerk(rooms katholiek) Bockum 1869 Ferdinand 
      Schulte Krütmann, geb. 6.1836.
    4. Bernard, geb. Bockum 10.10.1846, ged.(rooms katholiek) Bockum
      12.10.1846 (doopgetuigen Bernard Delsmann en Angela Dahlhoff), volgt
      XVm.
    5. Theodor Heinrich genannt Frey, later genannt Schütte, geb. Bockum
      17.1.1849, ged.(rooms katholiek) Bockum 18.12.1849 (doopgetuigen
      Johann Heinrich Delsmann en Elisabeth Dahlhoff), volgt XVn.
    6. Maria Sophia, geb. Bockum 9.12.1850, ged.(rooms katholiek) Bockum
      11.12.1850 (doopgetuigen Anna Gertrudis Speckmann genannt Delsmann
      en Wilhelm Dahlhoff), tr.kerk(rooms katholiek) Walstedde 18.11.1883 
      Theodor Dieckmann.
    7. Johann Anton, geb. Bockum 6.4.1853, ged.(rooms katholiek) Bockum
      7.4.1853 (doopgetuigen Bernard Dahlhoff en Elisabeth Hardenberg
      genannt Suermann), overl. Bockum ca. 1912.
    8. Levenloze zoon, geb. Bockum 19.9.1855, rooms katholiek.
      
XVk.  Johann Heinrich Delsmann (zn. van XIVj), geb. Bockum 7.5.1835, 
    (doopgetuigen Johann Heinrich Frey genannt Hardenberg en Maria Gertrud
    Speckmann genannt Delsmann), rooms katholiek, boer te Bockum, overl.
    Bockum 21.12.1893, tr.kerk(rooms katholiek) Bockum 15.11.1870 Anna
    Bernardina Hagelschuer, geb. Havixbeck 3.1845, rooms katholiek, overl.
    Bockum 1929.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johann Heinrich Delsmann genannt Frey, geb. Bockum 22.1.1872,
      ged.(rooms katholiek) Bockum 24.1.1872 (doopgetuigen Johann Heinrich
      Hagelschuer en Gertrud Frey genannt Brinkmann), overl. Bockum
      29.2.1892.
    2. Bernard Joseph Delsmann genannt Frey, geb. Bockum 21.7.1873,
      ged.(rooms katholiek) Bockum 23.7.1873 (doopgetuigen Heinrich
      Lammert en Sophia Dahlhoff genannt Frey), horlogemaker, overl. San
      Francisco 1906.
    3. Anna Maria Gertrud Delsmann genannt Frey, geb. Bockum 24.9.1874,
      ged.(rooms katholiek) Bockum 26.9.1874 (doopgetuigen Anna Gertrud
      Artz genannt Hagelschuer en Adolf Frey), tr.kerk(rooms katholiek)
      Mersch-Drensteinfurt Strattmann.
    4. Bernard Heinrich Delsmann genannt Frey, geb. Bockum 17.10.1876,
      ged.(rooms katholiek) Bockum 21.10.1876 (doopgetuigen Bernard
      Heinrich Hautmann en Anna Frey genannt Krutmann), tuinman, overl.
      Neuss 1956.
    5. August Bernard Delsmann genannt Frey, geb. Bockum 10.3.1878,
      ged.(rooms katholiek) Bockum 13.3.1878 (doopgetuigen Bernard Frey en
      Gertrud Hagelschuer genannt Lammert).
    6. Anton Theodor Delsmann genannt Frey, geb. Bockum 24.10.1879,
      ged.(rooms katholiek) Bockum 28.10.1879 (doopgetuigen Anton Frey en
      Elisabeth Hagelschuer genannt Hautmann), kok, grootgrondbezitter,
      overl. Vista 21.12.1956.
    7. Johann Adolf Delsmann genannt Frey, geb. Bockum 23.10.1881,
      ged.(rooms katholiek) Bockum 26.10.1881 (doopgetuigen Johann
      Hagelschuer en Maria Theresia Hagelschuer), volgt XVIn.
    8. Maria Sophia Delsmann genannt Frey, geb. Bockum 23.10.1881,
      ged.(rooms katholiek) Bockum 26.10.1881 (doopgetuigen Maria Sophia
      Frey en Heinrich Brinkmann), overl. Münster 1907.
      
XVIn. Johann Adolf Delsmann genannt Frey (zn. van XVk), geb. Bockum 23.10.1881
    ged.(rooms katholiek) Bockum 26.10.1881 (doopgetuigen Johann Hagelschuer
    en Maria Theresia Hagelschuer), boer te Bockum, overl. Bockum 27.12.1952
    tr.(SA) Bockum 21.5.1919 Maria Barkhaus, geb. Bockum 11.4.1889, rooms
    katholiek, overl. Bockum-Hövell 3.1.1979, dr. van Bernard Barkhaus, boer
    te Bockum, en Anna Eickhoff.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bernhard Delsmann, geb. Bockum 27.4.1920, (doopgetuigen Bernhard
      Barkhaus en Bernhardine Frey), rooms katholiek, overl. Kisjinev
      (Moldavië) 20.8.1944.
    2. Adolf Delsmann, geb. Bockum 26.2.1922, (doopgetuigen Adolf Frey en
      Anna Barkhaus), volgt XVIIt.
    3. Anna Delsmann, geb. Bockum 11.6.1923, (doopgetuigen Frau Stratmann
      en Engelbert Barkhaus), rooms katholiek, tr.(SA) 1955 Hubert Schöler
    4. Wilhelm Delsmann, geb. Bockum 25.4.1925, (doopgetuigen Wilhelm
      Barkhaus en Frau Schulze Krutmann), rooms katholiek, overl. Breslau
      18.2.1945.
    5. Heinrich Delsmann, geb. Bockum 22.7.1926, (doopgetuigen Bernhard
      Stratmann en Frau Anna Barkhaus), rooms katholiek, overl. Kisjinev
      (Moldavië) 20.8.1944.
    6. Antonius Delsmann, geb. Bockum 16.4.1928, (doopgetuigen Bernard
      Frey en Frau Anna Tabke), volgt XVIIu.
    7. Maria Delsmann, geb. Bockum 20.3.1930, (doopgetuigen Maria Köhues
      en Bernhard Barkhaus), rooms katholiek, tr.(SA) Borghorst 1959 Max 
      Schapmann.
      
XVIIt. Adolf Delsmann (zn. van XVIn), geb. Bockum 26.2.1922, (doopgetuigen
    Adolf Frey en Anna Barkhaus), rooms katholiek, boer te Bockum en
    Südkirchen, tr.(SA)/tr.kerk(rooms katholiek) Lembeck 9/22.10.1958 Anna
    Elisabeth Große Boes, geb. Lembeck 17.11.1931, dr. van Heinrich Große
    Boes, landbouwer te Lembeck, en Maria Brand.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gabriele Maria, geb. Bockum-Hövell 20.8.1959, (doopgetuigen Maria
      Delsmann genannt Frey en Heinrich Große Boes), tr.(SA) Darup
      2.9.1983 Hubert Ahlers.
    2. Christoph Maria, geb. Bockum-Hövell 5.11.1960, (doopgetuigen
      Antonius Delsmann en Maria Große Boes), volgt XVIIIv.
    3. Burkhard Maria , dr.,, geb. Bockum-Hövell 1.4.1962, (doopgetuigen
      Alois Große Boes en Anna Schöler geboren Delsmann), arts te Dortmund
      tr. Hoetmar 24.2.1989 Ute Stummer, geb. Enniger 30.8.1959,
      hoofdverpleegster.
    4. Gudula Maria, geb. Bockum-Hövell 10.11.1964, (doopgetuigen Maria
      Schapmann geboren Delsmann genannt Frey en Heinrich Große Boes),
      tr.(SA) Südkirchen 18.12.1987 Christoph Schlütermann.
      
XVIIIv.Christoph Maria Delsmann (zn. van XVIIt), geb. Bockum-Hövell 5.11.1960, 
    (doopgetuigen Antonius Delsmann en Maria Große Boes), boer te Südkirchen
    tr. en tr.kerk(rooms katholiek) Südkirchen 11.5.1990 onbekende vrouw,
    geb. Herbern, rooms katholiek.
    Uit dit huwelijk:
    1. Dirk, geb. Südkirchen.
    2. Jacqueline, geb. Südkirchen.
      
XVIIu. Antonius Delsmann (zn. van XVIn), geb. Bockum 16.4.1928, (doopgetuigen
    Bernard Frey en Frau Anna Tabke), rooms katholiek, boer te Ahlen,
    tr.(SA) Dolberg 15.5.1963 Ida Haase, geb. Ahlen 3.4.1934, dr. van 
    Bernhard Haase, boer te Ahlen, en Maria Hesselmann.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bernhard, geb. Ahlen 12.4.1964, student architectuur.
    2. Rudolf, geb. Ahlen 11.2.1966, boer te Ahlen.
    3. Ingeborg, geb. Ahlen 11.2.1969, studente detailhandel.
      
XVl.  Franz Adolf Delsmann (zn. van XIVj), geb. Bockum 20.3.1842, ged.(rooms
    katholiek) Bockum 22.3.1842 (doopgetuigen Franz Adolf Dahlhoff en
    Gertrud Willermann genannt Brünemann), spoorwegsecretaris, overl.
    Münster 14.3.1924, tr.kerk(rooms katholiek) St. Mauritz 24.6.1873 
    Pauline Schaffstein, geb. Münster 30.10.1847, rooms katholiek, overl.
    Münster 4.9.1913, dr. van Carl Schaffstein, detailhandelaar, en 
    onbekende vrouw.
    Uit dit huwelijk:
    1. Carl Johannes Frey, geb. St. Mauritz 29.9.1873, rooms katholiek,
      overl. Münster-Gremmendorf na 1953.
    2. Maria Theodora Adolphine Frey, geb. St. Mauritz 17.9.1874, rooms
      katholiek.
    3. Paul Heinrich Frey, geb. St. Mauritz 27.10.1876, volgt XVIo.
      
XVIo. Paul Heinrich Frey (zn. van XVl), geb. St. Mauritz 27.10.1876, rooms
    katholiek, 'Justizobersekretär', overl. Nordkirchen 15.10.1944,
    tr.(SA)/tr.kerk(rooms katholiek) Buer (Niedersachsen)/Westerholt
    7.12.1921/26.7.1922 Anna Henriette Steiling, geb. Buer (Niedersachsen)
    31.5.1903.
    Uit dit huwelijk:
    1. Elisabeth Adolphine, geb. Haltern 13.9.1923, tr. Hans Günther Wieja.
    2. Karl Josef, geb. Haltern 5.3.1925, overl. ca. 1943.
    3. Maria Henriette, geb. Münster 14.7.1927, rooms katholiek,
      tr.(SA)/tr.kerk(rooms katholiek) Nordkirchen/Gemen 1/2.7.1947 
      Johannes Martin Hermann Leenen.
    4. Johanna, geb. Rinkerode 1.11.1934, tr. Toni Augustin.
      
XVm.  Bernard Delsmann (zn. van XIVj), geb. Bockum 10.10.1846, ged.(rooms
    katholiek) Bockum 12.10.1846 (doopgetuigen Bernard Delsmann en Angela
    Dahlhoff), pachter te Hövell, overl. Bockum ca. 1930, tr.kerk(rooms
    katholiek) Hövell onbekende vrouw.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bernhardina Delsmann genannt Frey, tr.(SA) Bockum ca. 1923 Wilhelm 
      Mühlenhoff, smid.
      
XVn.  Theodor Heinrich Delsmann genannt Frey, later genannt Schütte (zn. van
    XIVj), geb. Bockum 17.1.1849, ged.(rooms katholiek) Bockum 18.12.1849
    (doopgetuigen Johann Heinrich Delsmann en Elisabeth Dahlhoff),
    bierbrouwer in Dortmund, overl./begr. Bockum ca. 8.6/11.6.1879,
    tr.kerk(rooms katholiek) Bockum 27.2.1878 Anna Mühlenhoff Witwe Schütte,
    ged. Cappenberg 1847.
    Uit dit huwelijk:
    1. Anna Sophia Frey, geb. Bockum 18.1.1879, ged.(rooms katholiek)
      Bockum 21.1.1879 (doopgetuigen Sophia Dahlhoff genannt Frey en
      Heinrich Schütte), overl./begr. Bockum 4/7.5.1879.
      
XIVk. Johann Theodor Delsmann (zn. van XIIIf), geb./ged.(rooms katholiek)
    Ascheberg 27/28.11.1816, boer, winkelier, overl. Manitowoc (Wisconsin)
    7.5.1898, tr. 1847, tr.kerk 1851 Clara Braun, geb. 4.1.1813, overl.
    Francis Creek (Wisconsin) 22.11.1884.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bernard Delsman, geb. Francis Creek (Wisconsin) 16.5.1851, volgt
      XVo.
    2. Caroline Delsman, geb. Kossouth (Wisconsin) ca. 1853, tr. Kortens.
    3. Christina Delsman, geb. Kossouth (Wisconsin) ca. 1855, overl.
      Seattle (Washington) 10.1903.
    4. Joseph Delsman, geb. Kossouth (Wisconsin) ca. 1859, volgt XVp.
      
XVo.  Bernard Delsman (zn. van XIVk), geb. Francis Creek (Wisconsin) 16.5.1851
    overl. Hartland (Wisconsin) 7.10.1934, tr. Francis Creek (Wisconsin)
    16.11.1880 Mary Kries, geb. Kossouth (Wisconsin) 14.11.1856, overl.
    Hartland (Wisconsin) 29.12.1939.
    Uit dit huwelijk:
    1. Clara, geb. Kossouth (Wisconsin) 6.3.1882, rk, verpleegster, overl.
      San Mateo (Calif.) 30.7.1969, tr. 6.1927 Charles Spengemann.
    2. Theodore, geb. Kossouth (Wisconsin) 10.11.1886, boer, makelaar,
      overl. Francis Creek (Wisconsin) 12.2.1960, tr.(1) 24.11.1913 Rose 
      Hessel, tr.(2) Mary Davis.
    3. Rose, geb. Kossouth (Wisconsin) 2.11.1888, overl. Manitowoc
      (Wisconsin) 12.12.1952, tr. 5.11.1907 Ludwig Seidel.
    4. Leo, geb. Kossouth (Wisconsin) 25.6.1890, overl. Francis Creek
      (Wisconsin) 24.2.1910.
    5. Bruno John, geb. Kossouth (Wisconsin) 9.1.1892, volgt XVIp.
    6. Amanda, geb. Kossouth (Wisconsin) 3.11.1895, rk, tr. George Wilfert.
    7. Caroline, geb. Kossouth (Wisconsin) 1.8.1897, rk, overl. Los Angeles
      (Calif.) 20.2.1977, tr. 2.10.1919 John Prsha.
    8. Ida, geb. Kossouth (Wisconsin) 29.10.1900, rk, overl. Los Angeles
      (Calif.) 10.9.1977, tr. 16.8.1923 Fred Phair.
      
XVIp. Bruno John Delsman (zn. van XVo), geb. Kossouth (Wisconsin) 9.1.1892, rk
    bontkweker, overl. Santa Anna (Calif.) 10.2.1964, tr. Manitowoc
    (Wisconsin) 25.11.1913 Elizabeth Streich, geb. Manitowoc (Wisconsin)
    1894, overl. Oconomowoc (Wisconsin) 6.6.1969, dr. van Charles Streich,
    oliehandelaar, burgemeester, en onbekende vrouw.
    Uit dit huwelijk:
    1. Iris, overl. 3.10.1988.
    2. Earl, geb. 18.9.1917, volgt XVIIv.
    3. John Theodore, geb. St. Nazianz (Wisconsin) 23.7.1920, volgt XVIIw.
    4. Jerome, volgt XVIIx.
    5. Charles, geb. 18.3.1928, volgt XVIIy.
      
XVIIv. Earl Delsman (zn. van XVIp), geb. 18.9.1917, overl. Hartland (Wisconsin)
    18.2.1988, tr.(1) Elva .
    Uit dit huwelijk:
    1. Chuck, volgt XVIIIw.
    2. Richard E, volgt XVIIIx.
    
    Earl Delsman, tr.(2) Onbekende vrouw.
    Earl Delsman, tr.(3) Onbekende vrouw.
    
XVIIIw.Chuck Delsman (zn. van XVIIv), journalist, tr. Onbekende vrouw.
    Uit dit huwelijk:
    1. Zoon.
    2. Dochter.
      
XVIIIx.Richard E Delsman (zn. van XVIIv), tr. Onbekende vrouw.
    Uit dit huwelijk:
    1. Dochter 1.
    2. Dochter 2.
      
XVIIw. John Theodore Delsman (zn. van XVIp), geb. St. Nazianz (Wisconsin)
    23.7.1920, zuiveldistributeur, tr. Hartland (Wisconsin) 1.6.1946 Myrna
    Leona Elizabeth Lapp, geb. Pershing (Iowa) 4.8.1926, typiste, dr. van 
    Clarence Lapp, opzichter, en Effie Agnes Ferree.
    Uit dit huwelijk:
    1. Cheri Lynn Marie, geb. Waukesha (Wisconsin) 24.1.1947, accountant,
      tr. Waukesha (Wisconsin) 6.1.1970 Philip Mihlbauer.
    2. John Theodore, geb. Waukesha (Wisconsin) 4.5.1948, overl. Rochester
      (Minnesota) 19.8.1948.
    3. David John, geb. Waukesha (Wisconsin) 3.9.1953, vertegenwoordiger.
    4. Mark James, geb. Waukesha (Wisconsin) 26.2.1955, optometrist.
    5. John Kevin, geb. Waukesha (Wisconsin) 20.9.1957, marketingdeskundige
    6. Philip Matthew, geb. Waukesha (Wisconsin) 2.6.1967, plaatwerker.
      
XVIIx. Jerome Delsman (zn. van XVIp), tr.(1) Onbekende vrouw.
    Uit dit huwelijk:
    1. Zoon.
    2. Dochter.
    
    Jerome Delsman, tr.(2) Onbekende vrouw.
    Jerome Delsman, tr.(3) Onbekende vrouw.
    
XVIIy. Charles Delsman (zn. van XVIp), geb. 18.3.1928, zuiveldistributeur, tr. 
    Patricia , geb. 13.2.1932.
    Uit dit huwelijk:
    1. Clay Charles, geb. 26.9.1953, volgt XVIIIy.
    2. Dale Andrew, geb. 8.1.1958, zuiveldistributeur.
    3. Heidi Ann, geb. 29.9.1964.
    4. Scott Michael, geb. 24.10.1969.
      
XVIIIy.Clay Charles Delsman (zn. van XVIIy), geb. 26.9.1953, zuiveldistributeur
    tr. Charleen .
    Uit dit huwelijk:
    1. Clay.
    2. Stacy.
    3. Tracy.
      
XVp.  Joseph Delsman (zn. van XIVk), geb. Kossouth (Wisconsin) ca. 1859,
    kruideniersbediende (1885), overl. Seattle (Washington) 10.12.1923, tr. 
    Jessie Maybelle Pollock, geb. ca. 1869, overl. Seattle (Washington)
    13.4.1938.
    Uit dit huwelijk:
    1. Joseph.
    2. Theodore Pollock, geb. Portland (Oregon) 16.10.1890, volgt XVIq.
    3. Arthur Clarence, geb. Seattle (Washington) 1892, volgt XVIr.
    4. Margaret Lucille, geb. Portland (Oregon) 29.6.1893, overl. Seattle
      (Washington) 7.11.1977.
    5. Robert Clyde, geb. Portland (Oregon) 4.7.1895, volgt XVIs.
    6. Katherine Estelle, geb. Seattle (Washington), overl. ca. 1980, tr. 
      Steven Paul.
    7. Adrian, geb. Seattle (Washington) 5.10.1901, volgt XVIt.
    8. Bernard Julian, geb. Seattle (Washington), credit manager GPC,
      overl. Los Angeles (Calif.) ca. 1970, tr. Mabel R. , geb. 23.4.1907,
      overl. 1.1986.
    9. Dorothy Gertrude, geb. Seattle (Washington), kantoorbediende, overl.
      ca. 1982, tr. Theodore Baer.
    10. Mark Quentin, geb. Seattle (Washington), volgt XVIu.
      
XVIq. Theodore Pollock Delsman (zn. van XVp), geb. Portland (Oregon)
    16.10.1890, bloemist, overl. Ellensburg (Washington) 7.9.1965, tr. 
    Vivian A .
    Uit dit huwelijk:
    1. Kay, tr. Arnold Benson.
      
XVIr. Arthur Clarence Delsman (zn. van XVp), geb. Seattle (Washington) 1892,
    radiotechnicus, overl. Ketchikan (Alaska) 28.3.1938, tr. onbekende vrouw
    Uit dit huwelijk:
    1. Arthur Clarence, tr. Gloria Noch.
      
XVIs. Robert Clyde Delsman (zn. van XVp), geb. Portland (Oregon) 4.7.1895,
    verkoopmedewerker Standard Oil, overl. Seattle (Washington) 2.6.1954,
    tr. Seattle (Washington) 4.8.1922 Claire Pearl Lowe, geb. 27.3.1895,
    boekhoudster, overl. Seattle (Washington) 8.10.1989.
    Uit dit huwelijk:
    1. Carole Lowe, geb. Bellingham (Washington) 17.2.1929, tr. Seattle
      (Washington) 25.9.1948 Joseph S. Spinola, tandarts.
      
XVIt. Adrian Delsman (zn. van XVp), geb. Seattle (Washington) 5.10.1901,
    display manager, overl. Weslaco (Texas) 7.1.1987, tr.(1) Seattle
    (Washington) 24.7.1925 Nadyne Cunningham, geb. Pueblo (Colorado)
    23.1.1904, overl. St. Louis (Missouri) 6.1952, dr. van Patrick
    Cunningham, aannemer, en Cora Taylor.
    Uit dit huwelijk:
    1. Patricia Nadyne, geb. Seattle (Washington) 18.4.1926, tr. St. Louis
      (Missouri) 23.7.1949 Charles Henry Perkes.
    
    Adrian Delsman, tr.(2) St. Louis (Missouri) Mary McCarthy, geb. East St.
    Louis (Illinois) 15.8.1910, overl. Weslaco (Texas) 16.1.1982.
    
XVIu. Mark Quentin Delsman (zn. van XVp), geb. Seattle (Washington), tr. 
    Marjorie Wylde.
    Uit dit huwelijk:
    1. Judith Mary, geb. Seattle (Washington) 1941, tr. Walter J. Robinson,
      procureur.
    2. Alan Mark, geb. Seattle (Washington) 5.11.1945, volgt XVIIz.
      
XVIIz. Alan Mark Delsman (zn. van XVIu), geb. Seattle (Washington) 5.11.1945,
    vice-president Chase Manhattan, tr. Barbara Edwards.
    Uit dit huwelijk:
    1. Elizabeth.
    2. Christopher.
      
XIVl. Johann Heinrich Delsmann (zn. van XIIIf), geb./ged.(rooms katholiek)
    Ascheberg 28/30.3.1819, boer te Ascheberg, overl./begr. Ascheberg
    8/11.5.1878, tr./tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg/Darfeld
    20/28.11.1848 Maria Anna Louise Holsen, geb. verm. Hiltrup ca. 7.1815,
    rooms katholiek, overl./begr. Ascheberg 18/21.6.1888.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gertrud Maria Francisca, geb./ged.(rooms katholiek) Ascheberg
      26/28.9.1849, tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 19.11.1872 Franz
      Anton Janssing, geb. Haltern 29.1.1845.
    2. Maria Bernardina Louise, geb./ged.(rooms katholiek) Ascheberg
      23/24.1.1852, (1), tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 30.5.1876
      (getuigen Theodor Frey en Bernhard Wissmann) Theodor Wesselmann,
      geb. 17.11.1837, (2), tr.kerk(rooms katholiek) Ascheberg 11.9.1889
      (getuigen Franz Jelkmann en Carl Schulze Holsen genannt Delsmann) 
      Wilhelm Jelkmann.
    3. Catharina Sophia, geb./ged.(rooms katholiek) Ascheberg 25/28.11.1854
      overl./begr. Nordkirchen/Ascheberg 17/19.4.1912, , tr.kerk(rooms
      katholiek) Ascheberg 26.10.1880 Carl Joseph Adolph Schulze Holsen,
      geb. Hiltrup 25.2.1847, boer te Ascheberg, overl. Ascheberg
      22.9.1908, zn. van Franz Schulze Holsen, boer te Hiltrup, en Anna
      Maria Popphoff.
    4. Johanna Bernardina Anna, geb./ged.(rooms katholiek) Ascheberg
      2/4.8.1860, overl./begr. Ascheberg 21/24.2.1883, , tr.kerk(rooms
      katholiek) Ascheberg 5.5.1881 (getuigen Carl Holsen en Hubert Koch) 
      Bernhard Heinrich Franz Koch.
      
XIVm. Johann Bernard Delsmann (zn. van XIIIf), geb./ged.(rooms katholiek)
    Ascheberg 26/27.11.1822, kuiper, overl. Manitowoc (Wisconsin) 24.4.1894
    ('Halmatonia of Desentery'), begr. Manitowoc (Wisconsin), tr. en
    tr.kerk(rooms katholiek) Milwaukee (Wisconsin) 24.6.1851 Bernardine 
    Eimers, geb. Bocholt 8.3.1830, overl. Two Rivers (Wisconsin) 7.10.1915,
    begr. Manitowoc (Wisconsin), dr. van Wilhelm Eimers en Eva .
    Uit dit huwelijk:
    1. John Bernard Delsman, geb. Francis Creek (Wisconsin) 4.7.1852, volgt
      XVq.
    2. Gertrude Delsman, geb. Francis Creek (Wisconsin) 2.11.1854, rooms
      katholiek, overl. St. Cloud (Minnesota) 20.2.1940, tr. verm.
      Humphrey (Nebraska) 9.1.1877 William Scheidemantel, geb. Festina
      (Iowa) 7.1.1855, overl. St. Cloud (Minnesota) 24.4.1943.
    3. Anna Maria Delsman, geb. Francis Creek (Wisconsin) 6.1.1856, rooms
      katholiek, overl. Humphrey (Nebraska) 29.12.1892, tr. 30.9.1879 
      Hubert Braun, geb. Francis Creek (Wisconsin) 10.9.1859, overl.
      Humphrey (Nebraska) 5.5.1948.
    4. Frederick William Delsman, geb. Francis Creek (Wisconsin) 3.1.1858, 
      volgt XVr.
    5. Elisabeth Delsman, geb. Francis Creek (Wisconsin) 3.3.1860, rooms
      katholiek, overl. Francis Creek (Wisconsin) 5.1.1873.
    6. Louis William Delsman, geb. Francis Creek (Wisconsin) 28.4.1863, 
      volgt XVs.
    7. Rose Delsman, geb. Francis Creek (Wisconsin) 28.2.1867, overl.
      Francis Creek (Wisconsin) 28.2.1867.
    8. Heinrich Delsman, geb. Francis Creek (Wisconsin) 12.4.1868, overl.
      Francis Creek (Wisconsin) 12.4.1868.
    9. Albert Delsman, geb. Francis Creek (Wisconsin) 5.5.1869, overl.
      Francis Creek (Wisconsin) 19.12.1869.
    10. Frank Xavier Delsman, geb. Francis Creek (Wisconsin) 17.9.1871, 
      volgt XVt.
    11. Anna Delsman, geb. Francis Creek (Wisconsin) 18.5.1874, rooms
      katholiek, overl. Two Rivers (Wisconsin) 2.2.1973, tr. Two Rivers
      (Wisconsin) 18.6.1895 Anton Stadler, geb. Two Rivers (Wisconsin)
      31.5.1863, overl. Two Rivers (Wisconsin) 25.9.1937.
      
XVq.  John Bernard Delsman (zn. van XIVm), geb. Francis Creek (Wisconsin)
    4.7.1852, rooms katholiek, kruidenier, boer , chef van financiën van
    Columbus (Nebraska), overl. Tillamook (Oregon) 27.1.1904, tr. Columbus
    (Nebraska) 25.11.1875 Clara Heitkemper, geb. Legden 16.12.1855, overl.
    Ashland (Oregon) 4.10.1925, dr. van Johann Gerhard Heitkemper en Anna
    Catharina .
    Uit dit huwelijk:
    1. John Bernard, geb. Columbus (Nebraska) 1877, overl. Columbus
      (Nebraska) 1889.
    2. Clara, geb. Columbus (Nebraska) 11.8.1878, overl. Shasta (Calif.),
      tr. 8.1905 Joseph Herman Sander, geb. Moberly (Missouri) 20.8.1878,
      overl. Shasta (Calif.) 11.2.1973, zn. van Joseph Clement Sander,
      boer, en Anna Clara Pferdekamp.
    3. Frederick, geb. Columbus (Nebraska) 1879, overl. Columbus (Nebraska)
      1889.
    4. Gerhard Henry, geb. Columbus (Nebraska) 11.6.1880, volgt XVIv.
    5. Clarence, geb. Columbus (Nebraska) 1881, overl. Columbus (Nebraska)
      1889.
    6. Anna, geb. Columbus (Nebraska) 1883, overl. Columbus (Nebraska) 1889
    7. Agnes May, geb. Columbus (Nebraska) 29.6.1885, rooms katholiek,
      overl. Ashland (Oregon) 10.10.1984, tr. Ashland (Oregon) 29.6.1904 
      William Gerhard Sander, geb. Moberly (Missouri) 25.5.1880, overl.
      Ashland (Oregon) 31.10.1973, zn. van Joseph Clement Sander, boer, en
      Anna Clara Pferdekamp.
    8. Joseph Bernard, geb. Columbus (Nebraska) 14.5.1887, volgt XVIw.
    9. Frances, geb. Columbus (Nebraska) 2.4.1889, rooms katholiek, overl.
      Portland (Oregon) 9.3.1982, tr. 20.11.1906 Philip Schneider.
    10. Bernard Ludwig, geb. Columbus (Nebraska) 6.2.1891, volgt XVIx.
    11. Mary Rose (Mamie), geb. Columbus (Nebraska) 13.3.1893, rooms
      katholiek, overl. North Bend (Oregon) 26.2.1972, tr. 5.1914 Henry
      Bernard Sander, geb. Moberly (Missouri) 21.6.1884, overl. Coos Bay
      (Oregon) 19.11.1974, zn. van Joseph Clement Sander, boer, en Anna
      Clara Pferdekamp.
    12. Charles Herman, geb. Tillamook (Oregon) 24.9.1896, volgt XVIy.
      
XVIv. Gerhard Henry Delsman (zn. van XVq), geb. Columbus (Nebraska) 11.6.1880,
    rooms katholiek, schilder, stuwadoor, overl. Portland (Oregon) 18.1.1972
    begr. Portland (Oregon), tr. Hillsboro (Oregon) 2.10.1907 Elizabeth
    Martha Overroeder, geb. Cedar Mills (Oregon) 9.11.1888, overl. Portland
    (Oregon) 11.11.1971, dr. van John Overroeder, boer, en Elizabeth Young.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gertrude Clara, geb. Farmington (Oregon) 10.7.1908, rk, tr. Portland
      (Oregon) 14.10.1934 Walter S. Holdorf, geb. Portland (Oregon)
      4.4.1903, rk, overl. Portland (Oregon) 2.1.1977.
    2. Mildred Elizabeth, geb. Hillsboro (Oregon) 23.8.1910, rk, tr. 
      Corporan.
    3. Ethel Mary, geb. Hillsboro (Oregon) 13.8.1912, rk, tr. Robert
      Charles Kehoe, geb. Mt. Angel (Oregon) 19.11.1914, rk, lay-out
      ontwerper, zn. van Nicholas James Kehoe, cementlegger, en Sophie
      Bielemeier.
    4. Florence Frances (zuster Marie Jerome, O.P.), geb. Hillsboro
      (Oregon) 19.8.1916, rk.
      
XVIw. Joseph Bernard Delsman (zn. van XVq), geb. Columbus (Nebraska) 14.5.1887
    rooms katholiek, zuivelboer te Catching Inlet, vice-president van de
    Coos Bay Mutual Creamery Company,, overl. Coos Bay (Oregon) 23.10.1940,
    tr. Hillsboro (Oregon) 24.11.1910 Wilda Ruth Wiley, geb. Hillsboro
    (Oregon) 26.9.1891, rk, overl. Portland (Oregon) 7.3.1960, dr. van 
    William Richard Wiley en Rena Landess.
    Uit dit huwelijk:
    1. Louise Wilda, geb. Tillamook (Oregon) 3.12.1913, rk, overl. Coos Bay
      (Oregon) 24.11.1927.
    2. Geraldine Clara, geb. Tillamook (Oregon) 27.1.1916, rk, tr. Coos Bay
      (Oregon) 4.6.1935 John Emmel Guenther, geb. La Porte City (Iowa)
      15.4.1912, voorman, zn. van Samuel Emmel Guenther, boer, en Alice
      Stead.
    3. Richard Joseph, geb. Tillamook (Oregon) 7.3.1917, rk, luitenant US
      Airforce, overl. 24.11.1943 (B-17 bommenwerper neergeschoten ten
      zuiden van Frankrijk), tr. Edythe Spooner.
      
XVIx. Bernard Ludwig Delsman (zn. van XVq), geb. Columbus (Nebraska) 6.2.1891,
    rooms katholiek, kruidenier, groentenhandelaar, overl. Vallejo (Calif.)
    4.1.1973, tr. Anna Elizabeth Bailey, geb. Clark (South Dakota) 9.12.1894
    overl. Vallejo (Calif.) 10.5.1974, dr. van John Wright Bailey en Mary
    Anne Craney.
    Uit dit huwelijk:
    1. Mary Claire, geb./ged.(rk) Bend (Oregon) 29.7/5.8.1917, tr. Reno
      (Nevada) 20.4.1940 Larry Young Ross, geb./ged. Orland (Calif.)
      20.9/20.10.1915, zn. van Thomas Tuglas Ross en Kate Hall.
    2. Margaret Elizabeth ('Big sis'), geb. Vancouver (Washington)
      2.12.1918, rk, tr. Orland (Calif.) 12.11.1937 Theodore Joseph 
      Mitchell, geb. Orland (Calif.) 30.9.1916, overl./begr. Quincy
      (Calif.) 26/29.9.1980, zn. van Herbert Mitchell en Sarah Jane
      Harrington.
    3. Bernard Louis ('Bud'), geb. Ashland (Oregon) 5.3.1920, volgt XVIIaa.
    4. Anne Kathleen ('Little sis'), geb. Ashland (Oregon) 14.2.1923, rk,
      tr. Vallejo (Calif.) 26.7.1947 Albert Prescott Ribisi , M.D., geb.
      San Jose (Calif.) 17.7.1923, arts, zn. van Salvatore Ribisi en Mary
      DiSalvo.
    5. Robert Anthony, geb. Ashland (Oregon) 29.10.1926, volgt XVIIab.
    6. Caroline Louise ('Carey'), geb. Ashland (Oregon) 29.8.1928, rk, tr. 
      Ben Bernard Elizalde, geb. Fresno (Calif.) 1.4.1924, zn. van John
      Elizalde en Jerome Curetchut.
    7. John William, geb. Ashland (Oregon) 25.9.1932, volgt XVIIac.
    8. Patricia Joanne ('Patty'), geb. en ged.(rk) Orland (Calif.) 1.6.1938
      tr. Fred Rojo, geb. Suisun (Calif.) 11.6.1938, zn. van Chris Rojo en
      Carmen .
      
XVIIaa.Bernard Louis ('Bud') Delsman (zn. van XVIx), geb. Ashland (Oregon)
    5.3.1920, rk, tr. Mary .
    Uit dit huwelijk:
    1. Laura.
    2. Diane.
    3. Katie, tr. Dallas Stevens.
      
XVIIab.Robert Anthony Delsman (zn. van XVIx), geb. Ashland (Oregon) 29.10.1926,
    rk, tr. Goldie Gwynn Hayes, geb. Vallejo (Calif.) 24.2.1937.
    Uit dit huwelijk:
    1. Robert Anthony, geb. Reno (Nevada) 23.7.1958, tr. Patricia .
    2. Lisa Anne, geb. Placerville (Calif.) 9.10.1959, overl. Placerville
      (Calif.) 6.10.1967.
    3. Lezlie Hayes, geb. Placerville (Calif.) 20.7.1963.
      
XVIIac.John William Delsman (zn. van XVIx), geb. Ashland (Oregon) 25.9.1932, rk
    tr. Raleen Shipley.
    Uit dit huwelijk:
    1. John.
    2. Stacy.
      
XVIy. Charles Herman Delsman (zn. van XVq), geb. Tillamook (Oregon) 24.9.1896,
    rooms katholiek, warmoezenier (1919-1965) , lid van de Ashland Battery
    van de Oregon National Guard, diende in 1918 in Frankrijk, lid van de
    Ashland City Council (1940-1946), luitenant-kolonel US Army (1946-1956),
    overl./begr. Ashland (Oregon) 21/24.4.1966, tr. Oregon City (Oregon)
    24.9.1919 Anna Genevieve Kelly, geb. Portland (Oregon) 19.1.1900,
    overl./begr. Ashland (Oregon) 27.2/1.3.1969, dr. van Thomas Patrick
    Kelly en Catharina Hommes.
    Uit dit huwelijk:
    1. Genevieve Anna ('Gen'), geb. Ashland (Oregon) 21.9.1920,
      overl./begr. Burlington (Washington)/Ashland (Oregon)
      28.11/1.12.1987, tr. Ashland (Oregon) 5.8.1940 Richard Herman Hunger
      geb. Vancouver (Washington) 11.5.1919.
    2. Charles Herman ('Sonny'), geb./ged. Ashland (Oregon) 20/22.7.1922, 
      volgt XVIIad.
    3. Mary Ann, geb. Ashland (Oregon) 27.3.1924, luitenant-kolonel US Air
      Force (1952-1973), juriste (Citrus Belt Law School, University of
      Riverside, California (1975-1976), Western State University College
      of Law, Orange County, Fullerton, California (1979)), journaliste
      (University of Oregon, Eugene (1950-1963)), publiciste,.
    4. John Thomas, geb. Ashland (Oregon) 17.7.1926, volgt XVIIae.
    5. James Bernard ('Ain't that somethin'), geb. Ashland (Oregon)
      28.6.1928, visser, meubelmaker, tr. Tacoma (Washington) 2.10.1965
      (huwelijk geannuleerd) Patricia Jean Penney, luitenant-kolonel US
      Army, overl. Spokane (Washington) 7.6.1974, dr. van Penney en Bonta
      Gentry.
    6. Robert Louis ('Bob'), geb. Ashland (Oregon) 8.8.1935, volgt XVIIaf.
    7. Thomas Patrick ('Tom'), geb. Ashland (Oregon) 13.1.1939, volgt
      XVIIag.
    8. Joseph William ('Joe'), geb. Ashland (Oregon) 9.7.1942, volgt
      XVIIah.
      
XVIIad.Charles Herman ('Sonny') Delsman (zn. van XVIy), geb./ged. Ashland
    (Oregon) 20/22.7.1922, meubelmaker, tr. Ashland (Oregon) 24.2.1950 
    Margaret Ann Dallaire, geb./ged. Medford (Oregon) 15/25.10.1925, dr. van
    Victor Dallaire en Dilia Clements.
    Uit dit huwelijk:
    1. Mary Margaret, geb. Ashland (Oregon) 25.5.1952, tr. Robert Christian
      McCauley, geb. Ironwood (Michigan) 8.9.1952, zn. van Robert McCauley
      en Golda .
    2. Ann Marie, geb. Ashland (Oregon) 16.5.1953, tr. Ashland (Oregon)
      29.4.1972 Gail Schweizer, geb. Seattle (Washington) 22.6.1953, zn.
      van Neal Schweizer en Heddi .
    3. Michael Joseph, geb. Ashland (Oregon) 14.9.1954.
    4. Shirley Jean, geb. Ashland (Oregon) 14.11.1955, tr.(1) Steven 
      Caulfield, tr.(2) Ken Moser, geb. Osaka 13.4.1953.
    5. Frances Joan, geb. Ashland (Oregon) 17.7.1959, tr. Reno (Nevada)
      18.7.1977 David Allen Ford, geb. 10.3.1959, zn. van Robert Ford en 
      Mildred Planelp.
      
XVIIae.John Thomas Delsman (zn. van XVIy), geb. Ashland (Oregon) 17.7.1926,
    krachtcentrale-operator, overl./begr. Hornbrook (Calif.)/Ashland
    (Oregon) 17/23.3.1977, tr. Ashland (Oregon) 9.12.1949 Bonnie Lou Edwards
    geb. Crescent City (Calif.) 23.7.1929, dr. van Roscoe Larkin Edwards en 
    Golda Elvina Barklow.
    Uit dit huwelijk:
    1. Patricia Anne, geb. Ashland (Oregon) 12.3.1952, tr. Ashland (Oregon)
      29.7.1972 Clifford Lee Kelley, geb. Porterville (Calif.) 28.11.1950,
      zn. van William Kelley en Mabel Wilson.
    2. John Thomas, geb. Ashland (Oregon) 3.3.1953, tr. Deborah Osborn.
    3. Katherine Louise, geb. Ashland (Oregon) 6.1.1955, tr. Jacksonville
      (Oregon) 1.7.1978 Gary Dean Wilkerson, geb. Pensacola (Florida)
      16.7.1953, zn. van Roland Ansel Wilkerson en Dorothy Vayle Specht.
    4. William James, geb./ged. Ashland (Oregon) 20/27.2.1956, tr. Mary
      Elizabeth Clouthier, geb. 1949.
    5. Barbara JoAnne, geb. Ashland (Oregon) 2.12.1957, tr. Yreka (Calif.)
      22.2.1975 Steven Allen Hornyak, geb. Lynwood (Calif.) 14.5.1951, zn.
      van Steve Hornyak en Victoria LaSalle.
      
XVIIaf.Robert Louis ('Bob') Delsman (zn. van XVIy), geb. Ashland (Oregon)
    8.8.1935, onderhoudstechnicus , boomkweker, tr.(1) Ashland (Oregon)
    14.2.1953 Ruth Ann Harrison, geb. Toledo (Ohio) 1.12.1936, overl./begr.
    Dallas (Texas)/Corning (Calif.) 23/26.3.1984, dr. van Robert Harrison,
    gargagehouder, en Virginia Ruth Harris.
    Uit dit huwelijk:
    1. Robert Louis, geb./ged.(rk) Ashland (Oregon) 3/5.1.1954, leraar
      klassieke talen, jurist, tr. St. Vartan's (Calif.) 26.6.1987 Janet
      Claire Volkmann, geb. San Mateo (Calif.) 12.9.1945, lerares Frans en
      Engels, dr. van Harry Milo Volkmann en Mary Helen Meriwether.
    2. Charles Richard, geb. Ashland (Oregon) 11.1.1955, volgt XVIIIz.
    3. Joan Marie, geb. Ashland (Oregon) 6.9.1956, tr.(1) John Thompson,
      overl. Dallas (Oregon) 9.1981, tr.(2) Mickey New.
    
    Robert Louis Delsman, tr.(2) Grants Pass (Oregon) 14.3.1960 Carol Jean 
    Pool, geb. Kennett (Missouri) 29.12.1935, verpleegster, dr. van Carroll
    Jerome Pool, electricien, en Margaret Jean Anderson, bankemployÉ.
    Uit dit huwelijk:
    1. David Eric, geb. Grants Pass (Oregon) 22.12.1959, student.
    2. Paul Arlo, geb./ged. Salem (Oregon)/Dallas (Oregon) 30.9/1.12.1970,
      student.
      
XVIIIz.Charles Richard Delsman (zn. van XVIIaf), geb. Ashland (Oregon)
    11.1.1955, eigenaar autoherstelwerkplaats, tr.(1) Dallas (Oregon)
    6.12.1973 Twilla Friesen.
    Uit dit huwelijk:
    1. Joshua Lynn, geb. McMinnville (Oregon) 16.6.1977.
    
    Charles Richard Delsman, tr.(2) Monmouth (Oregon) 6.11.1981 Cindy Lee 
    Rosecrans.
    
XVIIag.Thomas Patrick ('Tom') Delsman (zn. van XVIy), geb. Ashland (Oregon)
    13.1.1939, eigenaar wasserette-keten, tr. Ashland (Oregon) 25.6.1966 
    Carol Jeannette Weischedel, geb. Tillamook (Oregon) 11.7.1943,
    onderwijzeres, dr. van Richard Oliver Weischedel, logger, en Nora
    Blanche, onderwijzeres.
    Uit dit huwelijk:
    1. Elisabeth Diane, geb. Ashland (Oregon) 5.12.1968, studente.
      
XVIIah.Joseph William ('Joe') Delsman (zn. van XVIy), geb. Ashland (Oregon)
    9.7.1942, medewerker US Forest Service, tr. Ashland (Oregon) 17.3.1962 
    Elaine Marie Meads, geb. Estherville (Iowa) 7.12.1945, dr. van Arnold
    Stanley Meads, visser, en Elaine Christ Beverly.
    Uit dit huwelijk:
    1. Joseph William ('Joey'), geb. Ashland (Oregon) 19.9.1962, volgt
      XVIIIaa.
    2. Karen Ilene, geb. Ashland (Oregon) 27.6.1964, tr. Ashland (Oregon)
      3.4.1984 Marcus Wayne Mayfield, geb. Grants Pass (Oregon) 22.1.1955.
    3. Kristin Annette ('Kris'), geb. Ashland (Oregon) 30.12.1966, tr.
      Howard Prairie (Oregon) 3.7.1987 Scott Russell Bushnell, geb.
      Portland (Oregon) 25.5.1960, autoverkoper, computerverkoper, zn. van
      Robert Bushnell en Virginia Baumgartner.
    4. Katharine Elaine ('Katie'), geb. Ashland (Oregon) 14.3.1970.
    5. James Thomas, geb. Ashland (Oregon) 3.5.1972.
    6. Amy Marie, geb. Ashland (Oregon) 9.6.1974, scholiere.
    7. Mark Arnold, geb. Ashland (Oregon) 23.11.1976, scholiere.
      
XVIIIaa.Joseph William ('Joey') Delsman (zn. van XVIIah), geb. Ashland (Oregon)
    19.9.1962, medewerker houthandel, tr. Ashland (Oregon) 18.12.1987 
    Stephanie Holleman, geb. Columbia (Missouri) 9.11.1966, dr. van Kendrick
    Alfred Holleman en Betty Louise Reynolds.
    Uit dit huwelijk:
    1. Sidney Alexandra, geb. Arlington (Virginia) 20.12.1993.
      
XVr.  Frederick William Delsman (zn. van XIVm), geb. Francis Creek (Wisconsin)
    3.1.1858, rooms katholiek, kruidenier, boer, overl. Hillsboro (Oregon)
    2.2.1939, tr. Francis Creek (Wisconsin) 29.11.1883 Anna Barbara 
    Augustine, geb. Whitelaw (Wisconsin) 2.1.1863, overl. Hillsboro (Oregon)
    6.3.1943, dr. van Joseph Peter Augustine en Barbara Brödl.
    Uit dit huwelijk:
    1. William Bernard ('Bill'), geb. Francis Creek (Wisconsin) 11.7.1884, 
      volgt XVIz.
    2. Emma Bernadine ('Em'), geb. Cornlea (Nebraska) 17.4.1886, rk, overl.
      Portland (Oregon) 7.1947, tr. Portland (Oregon) 15.8.1931 William 
      Powell.
    3. Anna Clara ('Ann'), geb. Cornlea (Nebraska) 20.10.1888, rk, overl.
      1981, tr. Hillsboro (Oregon) 29.10.1907 Bernard Joseph Sander, geb.
      Westbevern 11.3.1879, rk, zuivelboer, overl. Lewiston (Idaho)
      29.8.1950, zn. van Wilhelm Johann Sander en Maria Elisabeth Sendker.
    4. Elizabeth Gertrude ('Liz'), geb. Cornlea (Nebraska) 15.10.1890, rk,
      overl. Portland (Oregon) 11.7.1976, tr. Hillsboro (Oregon) 16.9.1926
      Floyd Lionberger.
    5. Albert Hubert, geb. Cornlea (Nebraska) 28.4.1892, rk, overl. Cornlea
      (Nebraska) 9.2.1893.
    6. Mary Ann ('Mayme'), geb. St. Libory (Nebraska) 26.11.1893, rk,
      overl. Oregon City (Oregon) 22.7.1938, tr. Hillsboro (Oregon) ca.
      1914 Charles Fletcher, geb. Lickensville (Pennsylv.).
    7. Frances Katherine, geb. St. Libory (Nebraska) 22.11.1895, rk, overl.
      Beaverton (Oregon)] 22.4.1974, tr. Hillsboro (Oregon) 17.6.1924 
      Herman Gerhard Robben, geb. Sutters Creek (Calif.) 18.8.1893, overl.
      Portland (Oregon) 13.9.1973.
    8. Agnes Katherine ('Irene'), geb. St. Libory (Nebraska) 7.1.1898, rk,
      tr. Victoria (Br. Columbia) 24.1.1920 Gerald Rice.
    9. Aloys Vincent Matthias ('Ollie'), geb. Butte (Nebraska) 30.11.1900, 
      volgt XVIaa.
    10. Ida Margaret, geb. Butte (Nebraska) 6.4.1902, rk, overl. Portland
      (Oregon) 11.1.1975, tr. Hillsboro (Oregon) 11.8.1931 Thomas Carlon 
      Ward, geb. Ronald (Washington) 22.7.1901, overl. Portland (Oregon)
      17.12.1977.
    11. Raymond Joseph ('Ray'), geb. Butte (Nebraska) 6.10.1905, volgt
      XVIab.
      
XVIz. William Bernard ('Bill') Delsman (zn. van XVr), geb. Francis Creek
    (Wisconsin) 11.7.1884, rk, verkoper, overl. Hollywood (Florida)
    27.2.1972, tr. Denver (Colorado) 22.3.1919 Loretta Clarissa Martin, geb.
    Detroit (Michigan) 1.10.1898, overl. Miami (Florida) 13.12.1970, dr. van
    James Stephen Martin, spoorweg-ingenieur, en Mary Halpin.
    Uit dit huwelijk:
    1. Kathleen Ann, geb. Detroit (Michigan) 11.12.1920, tr. Atlanta
      (Georgia) 14.3.1948 Bernard Broekhuizen, geb. Royal Oak (Michigan)
      18.7.1920, verkoopingenieur, overl. Miami (Florida) 27.7.1981, zn.
      van Broekhuizen, instrumentenmaker, en Johanna Meier.
    2. Thomas Patrick, geb. 6.12.1924, overl. 9.1983.
    3. David Lee.
    4. William Bernard, geb. Detroit (Michigan) 12.1.1921, volgt XVIIai.
    5. Patricia Marie, tr. McCormack.
    6. Donna Therese, tr. Miles.
    7. Margaret Caroll, tr. Kaufmann.
      
XVIIai.William Bernard Delsman (zn. van XVIz), geb. Detroit (Michigan)
    12.1.1921, scheikundige, tr. Tucson (Arizona) 12.8.1942 Litta Magdalen 
    Braus, geb. Detroit (Michigan) 18.4.1922, bankemployÉ, dr. van Fredrick
    Braus, ingenieur, en Genevieve Wise.
    Uit dit huwelijk:
    1. Dan.
    2. Patrick Thomas, geb. Royal Oak (Michigan) 27.5.1943, computer
      service-manager, tr. Eugene (Oregon) 1.5.1973 Ann Elizabeth Hogl,
      geb. Portland (Oregon) 7.3.1945, medical office assistant, dr. van 
      Edward Herman Hogl, sales manager, en Marian Louise Wickes,
      sportswear designer.
    3. Jean, tr. McNair.
      
XVIaa. Aloys Vincent Matthias ('Ollie') Delsman (zn. van XVr), geb. Butte
    (Nebraska) 30.11.1900, rk, overl. Seattle (Washington) 18.1.1977, tr.
    Seattle (Washington) 24.8.1933 Marjorie Scott, geb./ged. Seattle
    (Washington) 12.12.1901/6.3.1902, onderwijzeres, overl. Seattle
    (Washington) 28.1.1978, dr. van Robert Dick Scott en Millia Mae
    MacDonald.
    Uit dit huwelijk:
    1. Marjorie Lois, geb. Seattle (Washington) 12.2.1935, tr. Seattle
      (Washington) 18.2.1956 Clyde Atwood Laughlin, geb. Wenatchee
      (Washington) 13.4.1934, zn. van Clyde Mattison Laughlin en Molly
      Ellen Wilson.
    2. Roberta Diana, geb. Seattle (Washington) 4.5.1936, tr. Pyallup
      (Washington) 15.6.1953 Crofton Daniel O'Heren, geb. Everett
      (Washington) 3.4.1923, overl. Anacortes (Washington) 16.5.1971, zn.
      van William John O'Heren en Reba Doris Chase.
      
XVIab. Raymond Joseph ('Ray') Delsman (zn. van XVr), geb. Butte (Nebraska)
    6.10.1905, rk, boer, overl. Portland (Oregon) 22.8.1958, tr. Hillsboro
    (Oregon) 23.4.1946 Winonia Yonia ('Kye') Hall, geb. Shady Brook (Oregon)
    7.5.1916, rk, overl. Portland (Oregon) 24.2.1987, dr. van Floyd Forest
    Hall, boer, truckchauffeur, en Catherine Rose McDonald.
    Uit dit huwelijk:
    1. Timothy Raymond, geb. Hillsboro (Oregon) 5.11.1947, volgt XVIIaj.
    2. Yonia Ann, geb. Hillsboro (Oregon) 10.10.1949, rk, tr. North Plains
      (Oregon) 3.8.1974 Anthony Edward Spiering, geb. Hillsboro (Oregon)
      28.10.1948, rk, ingenieur, zn. van Edward Charles Spiering en 
      Johanna Mary Baker.
      
XVIIaj.Timothy Raymond Delsman (zn. van XVIab), geb. Hillsboro (Oregon)
    5.11.1947, rk, boer, brandweerman, tr. Hillsboro (Oregon) 25.6.1977 
    Carol Lee Yurkovich, geb. Hillsboro (Oregon) 3.1.1953, rk, onderwijzeres
    dr. van Emil Steven Yurkovich en Virginia Lucille Schmidt.
    Uit dit huwelijk:
    1. Sarah Marie, geb. Hillsboro (Oregon) 15.1.1980, rk.
    2. Erica Ann, geb. Hillsboro (Oregon) 13.3.1982.
      
XVs.  Louis William Delsman (zn. van XIVm), geb. Francis Creek (Wisconsin)
    28.4.1863, rk, boer, overl. Manitowoc (Wisconsin) 3.7.1953, tr. Francis
    Creek (Wisconsin) 5.11.1887 Anna Sophia Bauman, geb. Reefs Mill
    (Wisconsin) 31.8.1867, rk, overl. Manitowoc (Wisconsin) 24.1.1953, dr.
    van George Baumann, boer, en Barbara Shanda.
    Uit dit huwelijk:
    1. Rose Anna, geb. Francis Creek (Wisconsin) 4.6.1889, overl. Francis
      Creek (Wisconsin) 6.1.1893.
    2. Johann Bernard, geb. Francis Creek (Wisconsin) 2.12.1890, rooms
      katholiek, overl. Francis Creek (Wisconsin) 20.2.1910.
    3. Aloysius George ('Louis'), geb. Francis Creek (Wisconsin) 12.12.1892
      volgt XVIac.
    4. Bernard Francis, geb. Francis Creek (Wisconsin) 10.5.1894, volgt
      XVIad.
    5. Martha Mary (zuster Mary Viola), geb. Francis Creek (Wisconsin)
      10.5.1896, rooms katholiek, non, overl. Manitowoc (Wisconsin)
      1.4.1965.
    6. Mary Margaret ('Mamie'), geb. Francis Creek (Wisconsin) 10.5.1896,
      overl. Manitowoc (Wisconsin) 20.10.1990, tr. 18.8.1920 Edwin Joseph 
      Bleser, geb. Manitowoc (Wisconsin) 20.11.1894, overl. Manitowoc
      (Wisconsin) 17.11.1963.
    7. Ervin Joseph, geb. Francis Creek (Wisconsin) 19.12.1897, volgt
      XVIae.
    8. Joseph William, geb. Francis Creek (Wisconsin) 30.8.1899, volgt
      XVIaf.
    9. Quirin Charles, geb. Francis Creek (Wisconsin) 6.9.1901, volgt
      XVIag.
    10. Albert Reinhard, geb. Francis Creek (Wisconsin) 6.1.1903, rooms
      katholiek, accountant, overl. Corpus Christi (Texas) 17.2.1978, tr.
      13.6.1939 Emma Agnes ('Dot') Seibert, geb. Houston (Texas)
      15.12.1901, overl. Corpus Christi (Texas) 15.10.1976.
    11. Roman Clarence, geb. Francis Creek (Wisconsin) 12.1.1906, accountant
      tr.(1) Manitowoc (Wisconsin) 4.8.1945 Mildred Beatrice (Mary) 
      Mullikin, geb. Sylvan (Wisconsin) 22.7.1907, luitenant-kolonel US
      Army, overl. Manitowoc (Wisconsin) 7.2.1974, dr. van David R.
      Mullikin, well driller, en Stella Burns, tr.(2) Milwaukee
      (Wisconsin) 24.1.1981 Dorothy Ann Hilger, geb. Lannon (Wisconsin)
      1.1.1921, secretaresse, dr. van William Hilger, machinist, boer, en 
      Amelia Stark, verpleegster.
      
XVIac. Aloysius George ('Louis') Delsman (zn. van XVs), geb. Francis Creek
    (Wisconsin) 12.12.1892, rooms katholiek, automechanicien, overl. Francis
    Creek (Wisconsin) 24.5.1970, tr.(1) 18.9.1915 Nina Pasewalk, geb.
    Manitowoc (Wisconsin) 3.7.1898, overl. Manitowoc (Wisconsin) 5.10.1945.
    Uit dit huwelijk:
    1. Louise, geb. Manitowoc (Wisconsin) 1916, overl. Manitowoc
      (Wisconsin) 1920.
    2. Dorothy Marie, geb. Manitowoc (Wisconsin) 19.10.1918, tr. 7.9.1938 
      Donald Rehrauer, geb. Two Rivers (Wisconsin) 21.9.1916.
    3. Cathrine Marie, geb. Manitowoc (Wisconsin) 9.6.1920, overl.
      Manitowoc (Wisconsin) 24.5.1966, tr. 3.8.1944 Aloysius Meyer, geb.
      Cato (Wisconsin) 22.5.1916, overl. Manitowoc (Wisconsin) 20.5.1984.
    4. Jules Charles, geb. Manitowoc (Wisconsin) 11.12.1926,
      luchvaart-controleleider, tr. 16.7.1949 Marian Johnson, geb. Chicago
      (Illinois) 7.6.1928.
    
    Aloysius George Delsman, tr.(2) 13.9.1948 Ione Dusold Jacobson, geb.
    Manitowoc (Wisconsin) 22.11.1897, overl. Manitowoc (Wisconsin) 16.8.1968
    
XVIad. Bernard Francis Delsman (zn. van XVs), geb. Francis Creek (Wisconsin)
    10.5.1894, rooms katholiek, opzichter zuivelfabriek, overl. Buhl (Idaho)
    27.3.1926, tr. 18.5.1922 Effie Eller, geb. St. Anthony (Idaho) 31.3.1903
    naaister, overl./begr. Portland (Oregon)/Hagerman (Idaho) 18/20.11.1987.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bernard Francis, geb. Buhl (Idaho) 16.9.1922, voorman
      electriciteitsbedrijf, tr. 18.12.1955 Martha Mary Anderson, geb.
      Moran (Wyoming) 16.9.1919.
    2. Martha Jane, geb. Buhl (Idaho) 14.5.1925, tr. 24.9.1960 Gene 
      Crommett, geb. Depew (New York) 5.8.1926.
    3. Jasper C. ('Jack'), geb. Seattle (Washington) 5.6.1927, volgt
      XVIIak.
      
XVIIak.Jasper C. ('Jack') Delsman (zn. van XVIad), geb. Seattle (Washington)
    5.6.1927, ingenieur, tr. 28.3.1954 Marian Isabel Joseph, geb. 23.5.1923.
    Uit dit huwelijk:
    1. Linda Ann, geb. 28.4.1955.
    2. Mark Edward, geb. 22.3.1957, tr. Vivian .
      
XVIae. Ervin Joseph Delsman (zn. van XVs), geb. Francis Creek (Wisconsin)
    19.12.1897, rooms katholiek, automechanicien, overl. Manitowoc
    (Wisconsin) 20.11.1939, tr. 1.6.1926 Caroline Gilbraith, geb. Manitowoc
    (Wisconsin) 27.10.1902, overl. Manitowoc (Wisconsin) 7.7.1977.
    Uit dit huwelijk:
    1. Donna May, geb. Manitowoc (Wisconsin) 12.5.1930, tr. 8.7.1950 
      Richard ('Dick') Pitsch, geb. Manitowoc (Wisconsin) 2.3.1929.
    2. Ervin John, geb. Manitowoc (Wisconsin) 18.6.1933, volgt XVIIal.
      
XVIIal.Ervin John Delsman (zn. van XVIae), geb. Manitowoc (Wisconsin) 18.6.1933
    directeur highschool, tr. 11.7.1959 Kathleen Mary ('Key') Peterson, geb.
    Gladstone (Michigan) 11.4.1928, Tweede Luitenant US Army, overl.
    Manitowoc (Wisconsin) 11.9.1974.
    Uit dit huwelijk:
    1. Eric.
      
XVIaf. Joseph William Delsman (zn. van XVs), geb. Francis Creek (Wisconsin)
    30.8.1899, rooms katholiek, boer, overl. Manitowoc (Wisconsin) 23.1.1977
    tr. Whitelaw (Wisconsin) 7.11.1922 Mathilda Zipperer, geb. Whitelaw
    (Wisconsin) 17.8.1903, rooms katholiek, overl. Francis Creek (Wisconsin)
    25.7.1949, dr. van Wenzel Zipperer, boer, en Frances Seibert.
    Uit dit huwelijk:
    1. Kenneth Joseph, geb. Francis Creek (Wisconsin) 17.5.1924, rooms
      katholiek, makelaar, tr. 25.5.1949 Elaine Rank, geb. Manitowoc
      (Wisconsin) 16.7.1929.
    2. Gwendolyn Clara, geb. Francis Creek (Wisconsin) 4.8.1926, rooms
      katholiek, lerares, account executive, tr.(1) 12.6.1948 Lloyd Witt,
      geb. Manitowoc (Wisconsin), tr.(2) David Meehan, geb. 13.4.1905,
      overl. Green Bay (Wisconsin) 10.3.1975.
    3. Joseph Ervin, geb. Francis Creek (Wisconsin) 16.8.1928, volgt
      XVIIam.
    4. Janice Ida, geb. Francis Creek (Wisconsin) 12.4.1931, rooms
      katholiek, tr.(1) Manitowoc (Wisconsin) 12.10.1948 Alvin Theodore 
      Kutil, geb. Branch (Wisconsin) 23.2.1926, carroseriehersteller, zn.
      van Joseph Kutil, timmerman, en Isabel Laveck, tr.(2) Chicago
      (Illinois) 2.6.1979 Hector Hunt, geb. Portland (Oregon) 21.2.1936,
      landontwikkelaar, zn. van Hector Hunt, executive stoomvaartmij., en 
      Frances Murphy.
    5. Howard Charles, geb. Francis Creek (Wisconsin) 15.4.1934, volgt
      XVIIan.
    6. David Bernard, geb. Francis Creek (Wisconsin) 5.11.1936, volgt
      XVIIao.
      
XVIIam.Joseph Ervin Delsman (zn. van XVIaf), geb. Francis Creek (Wisconsin)
    16.8.1928, rooms katholiek, welder, LPG-onderhoudsmonteur, tr.
    Kellnersville (Wisconsin) 31.1.1951 Lorraine Mary Kvitek, geb.
    Kellnersville (Wisconsin) 25.2.1930, bankemployee, dr. van Frank Joseph
    Kvitek, boer, en Mathilda Fidler.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jean Marie, geb. Kossouth (Wisconsin) 19.7.1951, secretaresse, tr.
      Francis Creek (Wisconsin) 11.8.1973 Steve Brazzale, geb. Manitowoc
      (Wisconsin) 23.11.1950.
    2. Greg Joseph, geb. Kossouth (Wisconsin) 19.6.1952, volgt XVIIIab.
    3. Dean John, geb. Kossouth (Wisconsin) 4.8.1954, volgt XVIIIac.
    4. Douglas Robert, geb. Kossouth (Wisconsin) 12.8.1955, volgt XVIIIad.
    5. Mary Jo, geb. Kossouth (Wisconsin) 20.5.1957, chiropractor.
    6. Julie Ann, geb. Kossouth (Wisconsin) 3.12.1960, chiropractor, tr.
      Oshkosh (Wisconsin) 5.4.1989 Ronald Luebke.
    7. Christine Ruth, geb. Kossouth (Wisconsin) 11.11.1964, secretaresse.
    8. Joseph David, geb. Kossouth (Wisconsin) 28.3.1966, bouwkundig
      ingenieur.
    9. Marc Anthony, geb. Kossouth (Wisconsin) 23.6.1968, student.
    10. Tina Marie, geb. Kossouth (Wisconsin) 7.6.1970, secretaresse.
      
XVIIIab.Greg Joseph Delsman (zn. van XVIIam), geb. Kossouth (Wisconsin)
    19.6.1952, constructie-medewerker, tr. Two Rivers (Wisconsin) 28.11.1973
    Marcia Antonie, geb. Two Rivers (Wisconsin) 17.12.1952.
    Uit dit huwelijk:
    1. Andrea Olga, geb. Manitowoc (Wisconsin) 1.11.1975.
    2. Zachary Daniel, geb. Two Rivers (Wisconsin) 15.12.1979.
      
XVIIIac.Dean John Delsman (zn. van XVIIam), geb. Kossouth (Wisconsin) 4.8.1954,
    boomchirurg, tr. Manitowoc (Wisconsin) 26.10.1974 Cynthia Aumann, geb.
    Manitowoc (Wisconsin) 16.2.1955.
    Uit dit huwelijk:
    1. Shannon Lea, geb. Manitowoc (Wisconsin) 16.3.1977.
    2. Tara Lynn, geb. Manitowoc (Wisconsin) 15.1.1979.
    3. Stacey Marie, geb. Manitowoc (Wisconsin) 27.6.1982.
      
XVIIIad.Douglas Robert Delsman (zn. van XVIIam), geb. Kossouth (Wisconsin)
    12.8.1955, voorman gasbedrijf, tr. Manitowoc (Wisconsin) 15.10.1976 
    Becky Novacaski, geb. Manitowoc (Wisconsin) 17.1.1955.
    Uit dit huwelijk:
    1. Dustin Robert, geb. Manitowoc (Wisconsin) 28.2.1980.
    2. Dylan Robert, geb. Kossouth (Wisconsin) 27.11.1984.
      
XVIIan.Howard Charles Delsman (zn. van XVIaf), geb. Francis Creek (Wisconsin)
    15.4.1934, rooms katholiek, zuivelboer, tr. Kellnersville (Wisconsin)
    24.4.1954 Ruth Tuschl, geb. Brockville (Wisconsin) 13.6.1932,
    secretaresse, dr. van Roman Blaise Tuschl, boer, en Albina Rezek.
    Uit dit huwelijk:
    1. Michael Roman, geb. Manitowoc (Wisconsin) 18.3.1955, volgt XVIIIae.
    2. David Robert, geb. Kellnersville (Wisconsin) 29.2.1956, molenbouwer,
      tr. Stark (Wisconsin) 24.5.1986 Becky Olemiczak, geb. Wayside
      (Wisconsin) 4.5.1963.
    3. Patrick David, geb. Francis Creek (Wisconsin) 12.4.1958, volgt
      XVIIIaf.
    4. Steven Marvin, geb. Francis Creek (Wisconsin) 22.7.1959, arbeider.
    5. James Alvin, geb. Francis Creek (Wisconsin) 22.1.1961, volgt
      XVIIIag.
    6. Charles Joseph ('Chuck'), geb. Francis Creek (Wisconsin) 3.8.1962, 
      volgt XVIIIah.
    7. John Kenneth, geb. Francis Creek (Wisconsin) 25.7.1963, volgt
      XVIIIai.
    8. Sharan Nancy, geb. Francis Creek (Wisconsin) 3.9.1964, arbeidster.
    9. Richard Howard, geb. Francis Creek (Wisconsin) 13.12.1965,
      zuivelboer.
      
XVIIIae.Michael Roman Delsman (zn. van XVIIan), geb. Manitowoc (Wisconsin)
    18.3.1955, hijskraan-operator, tr. Manitowoc (Wisconsin) 2.11.1979 Julie
    Lynn Tuschl, geb. Manitowoc (Wisconsin) 27.4.1955.
    Uit dit huwelijk:
    1. Shane Michael, geb. Manitowoc (Wisconsin) 30.5.1980.
    2. Jason Robert, geb. Manitowoc (Wisconsin) 23.12.1982.
    3. Lacey Jenna, geb. Manitowoc (Wisconsin) 22.9.1984.
      
XVIIIaf.Patrick David Delsman (zn. van XVIIan), geb. Francis Creek (Wisconsin)
    12.4.1958, arbeider, tr. Francis Creek (Wisconsin) 9.9.1977 Ann Marie 
    Bartelme, geb. Manitowoc (Wisconsin) 25.3.1958.
    Uit dit huwelijk:
    1. Amanda, geb. Manitowoc (Wisconsin) 1.12.1982.
    2. Brooke Marie, geb. Manitowoc (Wisconsin) 29.11.1984.
    3. 'C.J.' Paul, geb. Manitowoc (Wisconsin) 23.11.1987.
      
XVIIIag.James Alvin Delsman (zn. van XVIIan), geb. Francis Creek (Wisconsin)
    22.1.1961, arbeider kaasfabriek, tr. Reedsville (Wisconsin) 16.8.1986 
    Annette Skinkis, geb. Cato (Wisconsin) 22.2.1962.
    Uit dit huwelijk:
    1. Stacy, geb. Manitowoc (Wisconsin) 30.7.1980.
    2. Kimberly Anne, geb. Manitowoc (Wisconsin) 20.8.1987.
    3. Kristina Marie, geb. Manitowoc (Wisconsin) 20.8.1987.
      
XVIIIah.Charles Joseph ('Chuck') Delsman (zn. van XVIIan), geb. Francis Creek
    (Wisconsin) 3.8.1962, timmerman, tr. Manitowoc (Wisconsin) 23.10.1987 
    Jacqueline Boynton, geb. Toronto (Canada) 15.1.1964, dr. van Karl
    Boynton en Jane Ortner.
    Uit dit huwelijk:
    1. Amber Marie, geb. Manitowoc (Wisconsin) 18.7.1985.
      
XVIIIai.John Kenneth Delsman (zn. van XVIIan), geb. Francis Creek (Wisconsin)
    25.7.1963, zuivelboer, tr. Manitowoc (Wisconsin) 22.4.1989 Patricia Ruth
    Holschbach, geb. Francis Creek (Wisconsin) 16.4.1962.
    Uit dit huwelijk:
    1. Kari Lynn, geb. Manitowoc (Wisconsin) 10.10.1985.
      
XVIIao.David Bernard Delsman (zn. van XVIaf), geb. Francis Creek (Wisconsin)
    5.11.1936, rooms katholiek, voorman, welder, tr. 5.10.1957 Gladys 
    Brezoni, geb. Manitowoc (Wisconsin) 25.3.1938.
    Uit dit huwelijk:
    1. Kimberly, studente Geschiedenis en Duits.
      
XVIag. Quirin Charles Delsman (zn. van XVs), geb. Francis Creek (Wisconsin)
    6.9.1901, rooms katholiek, fabrikant, tr. Manitowoc (Wisconsin)
    5.10.1926 Irma Marie Kerscher, geb. Manitowoc (Wisconsin) 14.8.1901,
    overl. Manitowoc (Wisconsin) 2.12.1985, dr. van Frank Kerscher,
    fabrikant, en Theresa Kornely.
    Uit dit huwelijk:
    1. Paul, geb. Manitowoc (Wisconsin) 16.1.1928, overl. Manitowoc
      (Wisconsin) 16.1.1928.
    2. Bernice Marie, geb. Manitowoc (Wisconsin) 25.4.1930, secretaresse,
      tr. Manitowoc (Wisconsin) 11.8.1951 William Leo Meany, geb. La
      Crosse (Wisconsin) 22.12.1929, overl. Manitowoc (Wisconsin)
      13.8.1981.
    3. Rita Ann Marie, geb. Manitowoc (Wisconsin) 15.5.1932,
      administratrice, tr. Manitowoc (Wisconsin) 26.12.1955 James Joseph 
      LaFond, geb. Manitowoc (Wisconsin) 30.8.1932.
    4. Roman Charles, geb. Manitowoc (Wisconsin) 7.7.1934, overl. Lisbon
      (Wisconsin) 14.12.1956.
      
XVt.  Frank Xavier Delsman (zn. van XIVm), geb. Francis Creek (Wisconsin)
    17.9.1871, rooms katholiek, overl. Francis Creek (Wisconsin) 18.8.1952,
    tr. 12.11.1895 Margaret Andres, geb. Reefs Mill (Wisconsin) 5.10.1874,
    overl. Francis Creek (Wisconsin) 6.2.1960, dr. van Jacob Andres, boer,
    en Elisabeth Nikolai.
    Uit dit huwelijk:
    1. Agnes Bernardine Delsmann, geb. Francis Creek (Wisconsin) 25.10.1896
      overl. Mishicot (Wisconsin) 8.3.1984, tr. 21.10.1919 Albert Reynolds
      geb. Kossouth (Wisconsin) 18.3.1894, overl. Mishicot (Wisconsin)
      23.3.1960.
    2. Rose Elizabeth Delsmann, geb. Francis Creek (Wisconsin) 12.2.1899,
      rooms katholiek, overl. Francis Creek (Wisconsin) 28.3.1980, tr.
      20.5.1924 John Kochan, geb. Reefs Mill (Wisconsin) 26.12.1891,
      overl. Francis Creek (Wisconsin) 4.7.1961.
    3. Frank William Delsmann, geb. Francis Creek (Wisconsin) 14.7.1901, 
      volgt XVIah.
    4. William Gerhard Delsmann, geb. Francis Creek (Wisconsin) 15.12.1902,
      rooms katholiek, boer, timmerman, overl./begr. Manitowoc
      (Wisconsin)/Francis Creek (Wisconsin) 18/21.8.1990, tr. 17.5.1950 
      Marie Mayerl, geb. Cato (Wisconsin) 22.2.1908, overl. Francis Creek
      (Wisconsin) 28.2.1980.
    5. Susan Delsmann, geb. Francis Creek (Wisconsin) 1.10.1904, rooms
      katholiek, overl. Two Rivers (Wisconsin) 28.3.1974, tr. 7.7.1937 
      Andrew Rozmarynosky, geb. Pulaski (Wisconsin) 22.11.1901, overl. Two
      Rivers (Wisconsin) 6.2.1972.
    6. Clara Agnes Delsmann, geb. Francis Creek (Wisconsin) 16.5.1906,
      rooms katholiek.
    7. Jacob John Delsmann, geb. Francis Creek (Wisconsin) 28.10.1907,
      rooms katholiek, zakenman, overl. Manitowoc (Wisconsin) 24.9.1983,
      tr. 29.5.1934 Martha Wagner, geb. Milwaukee (Wisconsin) 19.2.1912.
    8. John Valentine Delsmann, geb. Francis Creek (Wisconsin) 1.4.1910,
      rooms katholiek, winkelier, overl. Portland (Oregon) 9.3.1966, tr.
      ca. 1953 Lorraine Emmones, geb. Vale (Oregon) 14.2.1933, overl.
      Portland (Oregon) 28.1.1977.
    9. Bernard Reinhard Delsmann, geb. Francis Creek (Wisconsin) 9.10.1912,
      volgt XVIai.
    10. Gertrude Evangeline Delsmann, geb. Francis Creek (Wisconsin)
      28.5.1914, rooms katholiek, overl. Manitowoc (Wisconsin) 15.8.1979,
      tr. 4.11.1935 Eugene Rosinsky, geb. Manitowoc (Wisconsin) 19.7.1914,
      overl. Manitowoc (Wisconsin) 1.7.1980.
    11. Margaret Marie Delsmann, geb. Francis Creek (Wisconsin) 4.4.1918,
      rooms katholiek, tr. 4.4.1942 Robert Swope, geb. Freemont (Iowa)
      15.1.1891, overl. Bend (Oregon) 1976.
      
XVIah. Frank William Delsmann (zn. van XVt), geb. Francis Creek (Wisconsin)
    14.7.1901, rooms katholiek, aluminiumbewerker, boer, tr. 8.1.1927 
    Katherine Mulholland, geb. Litchfield (Minnesota) 16.4.1908.
    Uit dit huwelijk:
    1. Shirley Ann Delsman, geb. Manitowoc (Wisconsin) 20.8.1927, rk, tr.
      Manitowoc (Wisconsin) 20.5.1947 Alfred Miller.
    2. Francis Joseph Delsman, geb. Manitowoc (Wisconsin) 16.5.1930, rk,
      overl. Manitowoc (Wisconsin) 14.9.1946.
    3. Allen John Delsman, geb. Kossouth (Wisconsin) 25.4.1934, volgt
      XVIIap.
    4. Kathleen Mary ('Tootie') Delsman, geb. Newton (Wisconsin) 16.10.1940
      rk, tr. Manitowoc (Wisconsin) 3.1960 Lloyd Wilda.
    5. Kathleen Marie ('Guggs') Delsman, geb. 1946, tr.(1) Norbert 
      Masterlark, tr.(2) George Holdorf.
      
XVIIap.Allen John Delsman (zn. van XVIah), geb. Kossouth (Wisconsin) 25.4.1934,
    rk, sergeant US Airforce , universitair docent dataprocessing Southern
    Oregon State College (Ashland), tr. Manitowoc (Wisconsin) 24.12.1967 
    Ellen Joan Stiefvater, geb. 1943.
    Uit dit huwelijk:
    1. Dina Marie, geb. Manitowoc (Wisconsin) 21.5.1969.
      
XVIai. Bernard Reinhard Delsmann (zn. van XVt), geb. Francis Creek (Wisconsin)
    9.10.1912, rooms katholiek, meubelmaker, klokkenmaker, overl./begr.
    Manitowoc (Wisconsin)/Francis Creek (Wisconsin) 31.3/4.4.1990, tr.
    Francis Creek (Wisconsin) 1.2.1933 Emily Anne Benishek, geb. Manitowoc
    (Wisconsin) 8.10.1914, dr. van Frank Benishek, boer, en Emma Strouf.
    Uit dit huwelijk:
    1. Eileen Delsman, geb. Rapids (Wisconsin) 12.5.1934, kantoorbediende,
      tr. Francis Creek (Wisconsin) 28.9.1957 Stanley Maurer.
    2. Helen Delsman, geb. Rapids (Wisconsin) 7.5.1935, kantoorbediende,
      tr. Montesano (Washington) Donald Graham.
    3. Janet Delsman, geb. Rapids (Wisconsin) 17.5.1939, verpleegster, tr.
      Francis Creek (Wisconsin) 16.7.1957 Francis Paszkiewicz.
    4. Marjorie Delsman, geb. Manitowoc (Wisconsin) 6.11.1949,
      kantoorbediende, tr. Francis Creek (Wisconsin) 14.9.1968 Raymond 
      Kopetsky.
    5. Raymond Delsman, geb. Manitowoc (Wisconsin) 9.9.1953,
      antiek-restaurateur.
      
XIIIg. Bernardus Henricus Delsmann (zn. van XIIc), geb. Ascheberg
    (Nordbauerschaft) 14.4.1784, ged.(rooms katholiek) Ascheberg 15.4.1784
    (doopgetuigen Bernardus Henrick Brüggen en Anna Gertrudis Straethuss
    idicta Dieninghoff), onderwijzer, overl. na 30.3.1819, tr. Maria
    Catharina Hellweg.
    Uit dit huwelijk:
    1. Catharina Joanna, geb. 1813.
      
XIc.  Joannes Henricus Delsmann (genannt Brünemann) (zn. van X), ged.(rooms
    katholiek) Ascheberg 20.1.1724 (doopgetuigen Walterus Schemmann en Maria
    Dreckmann), boer te Herbern (Bauerschaft Forsthövel), begr. Ascheberg
    1.4.1792 ('Joan Henrick Delsman idictus Brüneman, febri'), ,
    tr.kerk(rooms katholiek) Herbern 14.11.1747 (getuigen Henricus Brünemann
    en Joan Bernd Delsmann) Anna Elisabeth Brünemann, ged.(rooms katholiek)
    Herbern 10.8.1725 (doopgetuigen Anna Schemmes en Dirck Schulte Blassum),
    overl. na 9.6.1753, dr. van Everhard Brünemann en Bernardina Blassum.
    Uit dit huwelijk:
    1. Anna Maria Elisabeth Delsmann gnt. Brünemann, ged.(rooms katholiek)
      Herbern 12.9.1748 (doopgetuigen Anna Maria Elisabeth Delsmann en
      Everhard Brünemann).
    2. Joannes Henricus Delsmann gnt. Brünemann, ged.(rooms katholiek)
      Herbern 2.1.1751 (doopgetuigen Joan Henrick Brünemann en Elisabeth
      Beuckmann), volgt XIId.
      
XIId. Joannes Henricus Delsmann gnt. Brünemann (zn. van XIc), ged.(rooms
    katholiek) Herbern 2.1.1751 (doopgetuigen Joan Henrick Brünemann en
    Elisabeth Beuckmann), tr. Anna Margaretha Willermann, geb. Ascheberg ca.
    1785, overl./begr. Herbern 11/14.12.1870, dr. van Joannes Bernardus
    Willermann, boer te Ascheberg, en Bernardina Gertrudis Teermann.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Elisabeth, geb. Herbern ca. 1778, tr. Herbern 6.11.1804 
      Bernardus Antonius Pentrup, geb. Herbern ca. 1769, boer te Herbern
      (bauerschaft Bakenfeld).
    2. Johann Heinrich, geb. Herbern ca. 1780, boer te Herbern (bauerschaft
      Forsthövell), overl./begr. Herbern 28.6/1.7.1864.
      
VIIb. Joßt Delßmann (zn. van VI), geb. Ascheberg ca. 1610, overl. Ascheberg
    ca. 1666, tr. (Anna ?) (Borkenfeld ?).
      , wordt genoemd als getuige te Ottmarsbocholt op 21 april 1642, 7
      oktober 1645, 11 maart 1646, 26 maart 1646, 17 maart 1652 en 2
      februari 1655
      , genoemd als getuige te Ottmarsbocholt op 15 maart 1657 ('uxor
      Jodoci Delsman'), op 10 otober 1661 (idem) en op 13 mei 1669 ('vidua
      Jodoci Delßmans')
    Uit dit huwelijk:
    1. Clara Delsmann, begr. Ottmarsbocholt 17.4.1696, tr. Bernard Sundrup.
    2. Margaretha Delsmann, tr.(1) Theodorus Volbert, (2), tr.kerk(rooms
      katholiek) Ottmarsbocholt 22.8.1695 (getuigen Theodorus Hottslag en
      Maria Stockmann) Theodorus Smeddink.