GENERATIES I-III


I.1. GERRIT NN

Gerrit NN, tr. ...
Uit dit huwelijk:
 1. Lubbert Gerritsz van der Maet(e), geb. ca 1685, volgt II.1.

I.1.1. Aanvullende gegevens Gerrit

Zoon Lubbert Gerrits van der Maet(e) was in 1720 afkomstig van Voorst. Daar deze trouwde met een weduwvrouw schatten we zijn geboortejaar op ca 1685. In het Veluwse Voorst komt zijn geboorte in het doopboek echter niet voor, zodat hij waarschijnlijk van elders kwam.
Zoals vermeld in Hoofdstuk 1 vermoeden we dat de familie afkomstig is uit Rekken in de voormalige Heerlijkheid Borculo en gelegen aan de Berkel nabij Eibergen en Haaksbergen bij de Duitse grens. We denken dat vader Gerrit identiek is met Gerrit Lubberts ter Mathen, ged. Rekken 11.10.1657, zn van Lubbert Tonisz ter Mat(h)en en Jannighen/Jannigien/Jennigen Geurts Entsingh/Eyntsinck.
(Zie ook de discussie in Hoofdstuk 1).

II.1. LUBBERT GERRITSZ VAN DER MAET(E)

Lubbert Gerritsz van der Maet(e), geb. ca 1685, 1720 jongeman van Voerst, zn van Gerrit NN, tr.kerk (ned. herv.) Woudenberg 21.11.1720 Elisje Hendricks [zie ook haar kwartierstaat], 1707 wonend op Ekereis, dr van Hendrick Elissen en Jannetje Jans.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Lubbertsen Termaten, ged. (ned. herv.) Woudenberg 20.7.1721, volgt III.1.
 2. Willem ter Maten, ged. Woudenberg 28.2.1725.

II.1.1. Aanvullende gegevens Lubbert Gerritsz

Lubbert Gerritz van der Maet(e) trouwde in november 1720 te Woudenberg volgens een aantekening in het Trouwboek: "Lubbert van der Maet(e), j.m. van Voerst en Elisje Hendriksz, wed. van Jan Franke".
Dit huwelijk werd pas na 9 jaar zoeken gevonden. Dat dit zo lang duurde, was o.a. een gevolg van het onduidelijke en bovendien verbleekte schrift in het Doop- en Trouwboek van Woudenberg. Het huwelijk werd gevonden toen een ambtenaar bezig was met het samenstellen van een klapper op de huwelijken. Van de naam van de bruidegom kon hij alleen de voornaam ontcijferen. Omdat er door ons gezocht werd naar een huwelijk tussen een Lubbert en een Elisje werd het Doop- en Trouwboek nog eens nauwkeuriger bekeken. En ja: achter Lubbert kon uiteindelijk "van der Maet(e)" herkend worden. Ook de ambtenaar kon hiervan worden overtuigd, waarop deze zijn klapper aanvulde.
Een onderzoek in de Doop- en Trouwboeken van Voorst in Gelderland --- welke tot ver voor 1700 teruggaan --- leverde overigens niets op. Ook een onderzoek in het vroegere gehucht Voorst aan de westkant van Zwolle gaf geen resultaat. Bij een derde Voorst, nabij Silvolde en Terborg in de Achterhoek waren de resultaten ook nihil.

Kinderen

Uitgaande van dit huwelijk werd te Woudenberg de doop van twee zoons gevonden:
20.7.1721 Gerrit Ouders:

Getuige:
Lubbert Gerrits
Elisje Hendriks
Willemijntje Gerrits
28.2.1725 Willem Ouders:

Getuige:
Gerrit Lubberts (!)
Elisje Hendriks
Aeltje Hendriks
Bij de doop van het tweede kind werd de naam van de vader dus verkeerd genoteerd. Van dit kind is verder niets meer gevonden. [Mogelijk zijn Willemijntje en Aeltje zusters van resp. Lubbert en Elisje.]

Eerder huwelijk van Elisje Hendriks

Elisje Hendriks was eerder gehuwd met Jan Franken van Holten. Het Trouwboek van Woudenberg geeft hier: "Aangetekend 12.2.1707, getrouwd 27.2.1707, Jan Franken van Holten j.m. en Elisje Hendriks j.d. beide wonend op Ekereis". Uit dit huwelijk werden de kinderen Gerrit (ged. 9.5.1717) en Jan (ged. 30.9.1719) geboren.
Het was in die tijd ook reeds de gewoonte dat bij hertrouwen van een der ouders een boedelscheiding werd opgemaakt tussen deze ouder en de kinderen uit het eerdere huwelijk van deze ouder. Dit met name om de erfenis van de kinderen veilig te stellen. Het is te verwachten dat deze beschrijving ook hier is opgesteld (mits de kinderen van Elisje zijn blijven leven). Deze beschrijving is echter niet gevonden. Alhoewel deze beschrijving feitelijk alleen de boedel van Elisje en de namen van haar kinderen hoefde weer te geven, hadden we mogelijk ook een preciesere beschrijving van Lubbert hierin kunnen terugvinden.

Afbeeldingen Amersfoort:
1. Gezicht op Amersfoort, ca 1750.

Afbeeldingen Leusden:
1. Gezicht op Leusden, ca 1750.
2. Het dorp Leusden, ca 1750.
3. Oude Kerk te Leusden, 18de eeuw.
4. Oude Kerk te Leusden, ca 1749.
5. Leusden: Rechthuis en Oude Kerk.
6. Toren Oude Kerk in het hedendaagse Oud-Leusden, ca 1980. De kerk zelf is in 1827 afgebroken. Het materiaal van de Oude Kerk is zoveel mogelijk gebruikt bij de bouw van de Nieuwe Kerk te Leusden-Zuid. O.a. Frans ter Maaten was betrokken bij de bouw hier van.
7. Toren Oude Kerk, Oud-Leusden, 2001.
8. Toren Oude Kerk, Oud-Leusden, 2001. (Op de achtergrond, rechts: Arend ter Maten)

Afbeeldingen Woudenberg:
1. Gezicht in Woudenberg, ca 1750.
2. Kerk te Woudenberg, ca 1749.
3. Kerk te Woudenberg, ca 1749.
4. Kerktoren NH Kerk te Woudenberg, 2001.
5. Kerktoren NH Kerk te Woudenberg, 2001.
6. NH Kerk te Woudenberg, 2001. (Op de voorgrond: Arend ter Maten)

Afbeeldingen Scherpenzeel:
1. Dorp Scherpenzeel, ca 1749.
2. Dorp Scherpenzeel, ca 1749.
3. Interieur NH Kerk Scherpenzeel, 1915.
4. NH Kerk Scherpenzeel, 2001.


III.1. GERRIT LUBBERTSEN TERMATEN

Gerrit Lubbertsen Termaten, ged. (ned. herv.) Woudenberg 20.7.1721, landbouwer op de Treeck, begr. Leusden 6.8.1795, zn van Lubbert Gerritsz van der Maete en Elisje Hendricks (zie II.1), tr.kerk (ned. herv.) Amersfoort 18.1.1750 Pieternel/Petronella (van) Wolfswinkel [zie ook haar kwartierstaat], geb. Hamersveld, begr. Leusden 18.7.1805, dr van Hannes Wolfswinkel en Neeltje Smit.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes/Hannis Ter Maaten, ged. (ned. herv.) Amersfoort 3.11.1750, volgt IV.1.
 2. Lubbertus "Bart" ter Maten, geb./ged. (ned. herv.) Leusden/Amersfoort /23.4.1752, volgt IV.2.
 3. Neeltje ter Maten, ged. (ned. herv.) Amersfoort 23.10.1753.
 4. Neeltje ter Maaten [zie III.1.2], ged. (ned. herv.) Amersfoort 24.11.1754, overl. Scherpenzeel (OA 11) 12.6.1825, tr.(A)/tr. Leusden/Amersfoort 26.1/12.2.1801 Evert Evertse Hartman, geb. Utrecht 21.11.1765, bouwman, overl. Leusden 4.6.1822, zn van Evert Hartman en Marritje van Ekeris.
 5. Willem ter Maten, ged. (ned. herv.) Amersfoort 1.10.1756.
 6. Elis ter Maten, ged. (ned. herv.) Amersfoort 2.9.1759.
 7. Elis ter Maten, ged. (ned. herv.) Amersfoort 27.9.1761.
 8. Elisje/Elsje ter Maaten/ter Maten [zie III.1.2], geb. Leusden ca 1762, overl. Scherpenzeel (OA 16) 9.5.1852, tr.(1) Scherpenzeel 26.12.1783 Willem van Soest, ged. (ned. herv.) Scherpenzeel 23.7.1752, begr. Scherpenzeel 13.4.1797, zn van Gijsberth Willemsen van Soest en Johanna/Hanna van Be(e)kbergen.
  Elisje/Elsje ter Maaten/ter Maten tr.(2) Scherpenzeel 6.3.1808 Roelof van Ginkel, geb. Woudenberg 28.6.1767, landbouwer, overl. Scherpenzeel (OA 6) 16.3.1829, zn van Anthonie Hermens van Ginkel en Evertie Roelofsz van de Steeg.
 9. Gerrit ter Maaten/Termaten, geb./ged. (ned. herv.) Leusden/Amersfoort /9.9.1764, volgt IV.3.
 10. Frans Ter Maaten, geb. Leusden 14.1.1770, volgt IV.4.

III.1.0. Uittreksels Doop-, Trouw-, Begravenisboeken

Huwelijk NH Amersfoort
Gerrit Termaten, j.m., Pieternel van Wolfswinkel, j.d., geboortig en woonachtig in Hamersveld. Betoog van Leusden ingebragt en alhier getrouwd den 18.1.1750.

Grafregister Leusden 1789-1811
... Den zesden Augustus 1795 Gerrit Lubbers ter Maaten in de kerk begraven in een ijgen graft van Frans Wolfswinkel ... voor het luyen Fl 1.-.4.

Memoires van de dooden, die tot Leusden begraven zijn van den eerste november 1794 tot den vijf en twintigsten november 1795
... Den zesden Augustus Gerrit Lubbertsen ter Maaten in de kerk in een graft van Jan en Frans Wolfswinkel, het luyen Fl 1.-.4.

Grafregister Leusden 1789-1811
... Den achttienden July (1805) Pieternel Wolfswinkel, weduwe van Gerrit Lubbertsen Ter Maaten, komt uyt t oude land, in de kerk begraven in een graft van Frans Wolfswinkel, het luyen Fl 1.-.4.

III.1.1. Aanvullende gegevens Gerrit Lubberts

Huwelijk

Gerrit en Pieternel zijn ruim 45 jaar getrouwd geweest. De kinderen werden ingeschreven in de Doopboeken van Amersfoort, waarbij de namen der ouders steeds op verschillende wijzen werden vermeld. Hij soms als Gerrit Lubbertsen, soms als Gerrit ter Maaten, soms als Gerrit Lubbertsen ter Maaten --- zij als Pieternel Hannesen, of als Pieternel Johannesen, al dan niet onder medevermelding van (van) Wolfswinkel.
De naam (van) Wolfswinkel was algemeen bekend. Deze houdt verband met twee boerderijen van die naam in Renswoude. Een broer en zus van Pieternel trouwden in dezelfde tijd te Amersfoort: op 19.4.1748 Willem Jacobsz van Beek, j.m. met Gerritje Hannese van Wolfswinkel en op 21.11.1755 Cornelis Hannisse van Wolfswinkel met Maria Maas van Groot Stoutenburg.

Notarieel en Rechterlijk Archief

Gerrit Lubberts wordt meerdere keren genoemd in Reg. 1157 van het Oud Rechterlijk Archief van Leusden. Op blz 127 van deel 2 staat hij vermeld in de lijst van aangeslagenen voor het haardstedegeld, die op 10.10.1766 werd opgemaakt. Hij was toen eigenaar van een huis in Leusden, genaamd T Oude Land, bevattende een haardstede en een oven. Als bruiker wordt genoemd Aalt Pothoven. [In 1824 blijkt het huis in het bezit van Gerrits dochter Neeltje. Bij haar vinden we vermeld dat het huis in Bavoort stond.] Gerrit Lubberts wordt in dezelfde lijst ook vermeld als bruiker van T Erff Swanenburg in Hamersveld, waarvan Johan van der Wigt de eigenaar was. Deze boerderij bevatte drie en een halve haardstede en een oven. Gerrit Lubberts werd daarvoor aangeslagen voor Fl. 13.10.- (guldens, stuivers, centen). Dit was de hoogste aanslag van de gehele lijst.

Op 31.7.1767 noteert notaris Wilhelmus Gualtherus van Veersen te Amersfoort een akte waarin vermeld wordt dat Gerrit Lubbertse de huur van een boerderij op Den Treek overneemt van Gerrit Willemse welke nog anderhalf jaar huurrecht heeft.
Gerrit Lubbertse gaat een nieuwe pachtperiode aan met de verhuurster.
... als mede Gerrit Lubbertse wonende onder de voorgeschreevene Geregte op 't Erff Swanenburg dewelke verklaarde wederom opnieuw van voornoemde Juffr. de Wed. vanden Heer Nicolaas Treeker gehuurd en in pacht aangenomen te hebben de boerewoninge op de Hofstede Den Treek met bergen, wagen en schuur, schaaphok en bakhuys met de aanhorige bouw"wey" en hooilanden, met de schaapdrift op de Leusder Berg. Item nog omtrent 5 morgen bouw en weyland in de Smallen Akker, strekkende nae de Griftdijk westwaards op tot aan 't esse houtgewassen van de Juffr. verhuurderse toe en niet verder, alles gelegen onder den Gerechte van Leusden en nu nog door voornoemde Gerrit Willemse gebruikt wordende, dat voor den tijd van seven agter een volgende jaaren ingang sullende nemen met petri ad cathedrum des aanstaande jaars 1768 vervolgens sullende expireeren petri ad cathedrum 1775, des jaarlijks en yder jaar voor en om de somme van een honderd en vijftien gulden eent geld ...
[Gerrit tekent met Gerrit Lubbertsen, onze oudste handtekening die door de wijze van inbinden helaas niet gecopieerd kon worden.]

In 1773 is het gezin dus verhuisd. Wanneer op 3.3.1773 de helft van Den Treeck, Wellom en de Smalle Acker, gelegen aan het Heetveld, geschat wordt, wordt Gerrit Lubberts als bruiker genoemd. Reden voor de schatting was het overlijden van de eigenares Maria Vreesen, echtgenote van H. Berghuis, med. dr. De goederen werden geschat op Fl. 2000,--. Ook op 25.10.1788 wordt Gerrit Lubberts als bruiker vermeld. Voor deze beide gegevens, zie ook:
W.A.G. Perks: Den Treek, van marke tot landgoed, Amersfortia Reeks Deel 3, Uitgeverij Bekking, Amersfoort, 1984, pag. 105.
[Tussen 1803 en 1837 gaat zoon Lubbertus waarschijnlijk op de boerderij op Den Treek wonen: deze overlijdt daar uiteindelijk. Gerrits echtgenote Petronella overlijdt in 1805 in het huis t oude land, zodat Lubbertus waarschijnlijk tussen 1803 en 1805 de huur van de ouderlijke boerderij heeft overgenomen.]

Kaart: Afbeeldinge van de Erven den Treek en Wellom gelegen aan het Leusder Heetvelt onder den Geregte van Leusden cum suis.
De kaart is van ca 1750. Het zuiden is hierop boven.
De boerderij onderaan is De Gansekuyl, de latere boerderij van zonen van Gerrit Lubberts: eerst van Lubbertus "Bart" ter Maten en vervolgens van Frans Ter Maaten.
Daarboven vindt men het Huis Den Treek, samen met de boerderij Den Treek waar Gerrit Lubberts en later zijn zoon Lubbertus "Bart" ter Maten woonden.
Boven Den Treek ligt de eerder genoemde boerderij Wellom.
Links boven vindt men de boerderij Den Acker, waarschijnlijk identiek met de Smalle Acker. De weg hier is de Akkerse Steeg. Hier achter ligt het (tegenwoordige) Heetveld. De Boerderij rechtsboven is Groot Loeveseyn.
Afbeeldingen: 1. De voorzijde van Den Treek, omstreeks 1800.
2. De voorzijde van Den Treek, omstreeks 1980.
3. De achterzijde van Den Treek, omstreeks 1870 (aquarel).
4. De achterzijde van Den Treek, omstreeks 2001.
5. Bijgebouw Huize Den Treek, 2001 (oostkant). Dit is mogelijk de oude boerderij van Den Treek, waar Gerrit Lubberts en zijn zoon Lubbertus "Bart" woonden. Links het landhuis zelf.
6. Bijgebouw Huize Den Treek, 2001 (zijkant).
7. Bijgebouw Huize Den Treek, 2001 (westkant).
8. Koetshuis Huize Den Treek, 2001. Het koetshuis is uit 1890. Voor het koetshuis langs loopt de weg (richting noorden) naar Bavoort en Oud Leusden. De opname is genomen vanaf het Bijgebouw (vorige 3 foto's). Op het gras heeft vroeger De Gansekuyl gestaan. Vergelijk de ligging van De Gansekuyl en het Bijgebouw met de kaart!
9. Omgeving Huize Den Treek, 2001 (vanuit het noorden gezien, vanaf de Treekerweg). Links ziet men het Bijgebouw. Daarvoor ligt het grasveld waar De Gansekuyl heeft gestaan. Daarachter ziet men het Landhuis. Rechts staat het koetshuis.
10. Huize Den Treek, 2001.
11. Huize Den Treek, 2001.
12. Het Utrechts Archief: Huize Den Treek, diverse interiers en exterieurs voor de grote restauratie (2000).

Op 16.8.1798 legt notaris Arnoldus van Geijtenbeek (pagina's 1, 2, 3, 4) op Den Treek een schuldbekentenis vast van Petronella van Wolfswinkel ten opzichte van haar nog inwonende kinderen Frans Terma(a)ten en Neeltje Termaten en ten opzichte van haar reeds gehuwde zoon Gerrit Termaten. In dezelfde akte wordt de familienaam verschillend geschreven. Bij de ondertekening vinden we een fraaie handtekening van Pieternel, die ondertekent met: pieternel ter maaen (dus zonder "t").
[Met dank aan dHr L. van Amsterdam (Den Haag), 1994].
... Petronella van Wolffswinkel, weduwe van Gerrit Lubbertsen Termaten, meede wonende op de Hoffsteede den Treek onder den gemeente van Leusden cum suis, bij mij notaris bekendt ende verklarende de comparante bij het passeeren deeses oprecht en deugdelijk, schuldig te weesen
aan ende ten behoeve van haar zoon Frans Termaaten, bij de comparante inwoonende, den somma van veertig guldens jaarlijks, en
aan haar dogter Neeltje Termaten, den somma van dertig guldens jaarlijks, die ook bij de comparante is inwoonende,
beijde begonnen ofte haaren aanvang genoomen hebbende even voor het overlijden van haaren man Gerrit Lubbertsen Termaten, zijnde aff bereekende van den 18.10.1795 aff,
also ook bekennen nog schuldig te weesen aan mijn thans getrouwden zoon Gerrit Termaten, wonende op Ekeris onder Woudenberg, den somma van veertig guldens, ook voor en weegens een jaar loon aff ... van den 18.10.1795 aff, tot den 18.10.1796 en langer niet, als toen bij mij ingewoont, en niets genooten hebbende,
dragende bij het passeeren deeses alles te zamen eene somma van twee hondert en vijftig guldens alles [opm.: i.e. 3*40+3*30+40 (JtM)], behalven de verklaarde loopende en volgende jaaren ten opsigte van Frans en Neeltje Termaten voornoemt,
... alle uyt zaaken van loon off huur door gemelde mijn zoons Frans en Gerrit Termaten en dogter Neeltje Termaten, voor en van weegens haare getrouwe vlijt en behartigdt hebbende en alsnog behartigende mijn bouw en boerderij ende geven voor mij en aan mijnen boedel beweesen,
en bekennen ook nog daar en boven aan mijn voornoemde dogter Neeltje overgedaan te hebben mijn kleerkast, met niets daar in en de waarde daarvan, na genoegen genooten, zoodat niemand van mijne andere kinderen geene aanspraak op deselven kast kunnen hebben offte ook nimmer moogen maaken, dus deselven kast aan mijn dogter Neeltje voornoemt in eygendom behoort,
... welke voorschreeven som mijn leven lang gedurende niet zal moogen worden opgeeyst, nog eenige ... nooijt daarvan zal moogen gevordert worden,
maar na mijn overlijden binnen twee maanden uyt de ... goederen des boedels moet worden voldaan,
gelijk als dan daar en booven ook nog van den 18.10.1798 aft, tot mijn overlijden toe, aan mijn zoon Frans en dogter Neeltje Termaaten voornoemt jaarlijks haar voorgemelde loon oft verdiensten tot veertig en dertig guldens jeden jaarlijks als hier voorens in het breede staat gemeldt, moet worden voldaan en betaalt, mits zoolange haare getrouwigheijdt aan mijn en mijnen boedel bewijsende ...
[Pieternel ondertekent met: pieternel ter maaen]

Petronella/Pieternel Termaaten-van Wolfswinkel

Begraven te Leusden

Gerrit Lubberts en Pieternel Wolfswinkel werden respectievelijk op 6.8.1795 en 18.7.1805 te Leusden begraven. Zij zijn begraven in de oude kerk van Leusden. Van deze kerk bestaat nu alleen nog de toren. Het terrein er om heen is thans (1989) kerkhof. Er zijn geen oude graven meer te vinden. Het materiaal van de oude kerk is zoveel mogelijk gebruikt bij de bouw van de nieuwe kerk (in Leusden-Zuid).

III.1.2. NEELTJE TER MAATEN

Uittreksels DTB en Akten Burgerlijke Stand

Huw. Aangifte Leusden dd 26.1.1801
Evert Evertse Hartman, geb. te Utrecht, won. te Leusden, meerderjarige jonge man, en
Neeltie Gerritse ter Maaten, geb. en won. te Leusden, meerderjarige jonge dochter, met consent van moeder Petronella ter Maaten

OA 11 Scherpenzeel dd 13.6.1825
... gecomp. Roelof van Ginkel, beh. broeder, oud 58j, landbouwer, won. binnen deze gemeente ...
... op 12.6.1825, des 's avonds half zes in het huis N 63 te Scherpenzeel, is overl. Neeltje ter Maten, oud 70j, zonder beroep, binnen deze gemeente gewoond hebbende in het voornoemde huis, wed. van Evert Hartman, dr van Gerrit ter Maten en Pietronella Wolfswinkel, beiden overleden, waarvan wij acte hebben opgemaakt.

Bij de Memorie van Successie op 4.6.1822 na aanleiding van het overlijden van Evert Hartman worden als erfgenamen genoemd diens enige broer Gijsbert en zuster Gerritje, resp. wonend te Woudenberg en te Doorn. Zij verkrijgen samen de helft van de goederen (enige meubelen ter waarde van 32 gulden en 27,5 cent) en "een huisje, met omtrent ruym een morgen land, genaamd Het Oude Land (op 30.12.1822 getaxeerd op 645 gulden), staande en gelegen bij Bavoort, gem. Leusden". In de volgende te bespreken akten blijkt dat Neeltje daar weer als eigenaresse wordt genoemd van haar huis. Waarschijnlijk heeft er dus een minnelijke schikking plaats gevonden. Maar het blijft eigenaardig dat het goed dat waarschijnlijk via haar in hun bezit was gekomen, middels deze vererving voor een deel in handen van de familie van Evert kwam.

Openbare verkoop van roerende goederen te Leusden

Op 17.10.1822 kondigt notaris Jan van den Hengel te Leusden aan dat hij op 23.10.1822 enige roerende goederen in het openbaar zal verkopen ten verzoeke van Neeltje ter Maaten "en behoorende aan dezelve, wonende te Leusden, ... volgens billetten daar van geaffigeerd, ... ten huijze van gemelde Neeltje ter Maaten" (pagina's 1, 2, 3, 4).

... Op heeden den Drie en twintigsten October des jaars agttien honderd twee en twintig s morgens ten tien uuren, compareerden voor Jan van den Hengel, openbaar Notaris Resideerende aan de Zwartesteeg in de gemeente Leusden provincie utrecht en voor de hier na te noemen meede ondergetekende getuijgen,
Neeltje ter Maaten, landbouweres, wonende in de gemeente Leusden, dewelke verklaarden voorneemens te zijn, volgens billetten daar van geaffigeerd, ten overstaan van mij ondergetekende Notaris en getuijgen, ten huijze van gemelde Neeltje ter Maaten publiek op te veilen en aan de meestbiedende in den op of afslag te verkopen de navolgende roerende goederen ...

De totale verkoop bedraagt Fl. 66.25 alsmede Fl 6.60 randsoen.

... Aldus gedaan en dezen verkoping afgeloopen na de middag ten een uur en op dezelve uuren dit tegenwoordig procesverbaal geslooten ...
... en verklaarden de verkoperesse niet te kunnen schrijven, of haar naam te kunnen teekenen ...


Onder de kopers vinden we namen van familieleden te Leusden:

 1. Willem ter Maaten, zoon van broer Lubbertus "Bart" ter Maten: een ijserpot (Fl. 1.50).
 2. Teunis de Kruyf, schoonvader van Petronella ter Maten, dochter van broer Frans Ter Maaten: een koekpan (Fl. 1.30), messen (Fl. 6) en aardappels (Fl. 4.10).
 3. Gerard van Essen, echtgenoot van Petronella ter Maaten, dochter van broer Lubbertus "Bart" ter Maten: een ijserpot (Fl. 3).
 4. Huijbert van Zoest (buurman, zie onder, en mogelijk een broer van Neeltjes zwager Willem, de man van zuster Elisje ter Maaten): een bijtel (70 cent).

Verkoop van onroerende goederen

Op 31.3.1824 wordt er door de eerder genoemde notaris te Leusden de volgende akte opgesteld (pagina's 1, 2, 3, 4). Uit de akte blijkt dat Neeltje eigenaresse is van het huis T Oude Land, dat we reeds bij haar vader tegen kwamen. Neeltje ter Maaten, weduwe van wijlen Evert Hartman, buijten beroep, wonende in de gemeente Scherpenzeel, provincie Gelderland, verkoopt aan Willem Roelen de Goeden, daggelder, wonende in de buurtschap Hamersveld, gemeente Leusden:
... Een huijsje, een schuurbergje, en zulks met de gronden daar aan en bij behorende, groot omtrent of ruijm een bunder, zeven en twintig roeden, twee en zeventig ellen, ook de houtgewasschen en vrugtbomen daarop staande, voorts al het geene daar in, op en aan aard en nagel vast is, de verkoopster competeerende, uitgezonderd het reets bezaaide winterkoorn, en zaatknollen, welke op deze verkogte grond zich bevinden, dit genoemde verkogte staande en geleegen bij Bavoort in de gemeente Leusden, genaamd het Oudeland, no 25, belend ten westen den Heer Beaufort, ten zuijden de Maansloot, ten noorden den Heer de Ruyter, ten oosten Huijbert van Zoest ...
Eindelijk is deze tegenwoordige verkoop en koop geschied voor de somma van agt honderd guldens, van welke kooppenningen de verkoopster verklaard, voor en bij het passeeren dezer akte, ontfangen te hebben een somma van vier honderd guldens, en zullende de laatste vierhonderd guldens moeten worden betaald in zestien gelijke termijnen, (...) alsse de eerste termijn tot vijf en twintig gulden voor of op den eersten april achttien honderd vijf en twintig, en zo vervolgens van jaar tot jaar, zo lang gezegde kooppenningen ten vollen zijn betaald en voldaan, mits dat den koper gehouden is, van den nog onbetaalde kooppenningen jaarlijks interest te betalen tegen vijf percent ten honderd te reekenen ...
... Gedaan en gepasseerd ten huijzen van Frans ter Maaten, op Oijvaarshorst in de gemeente Leusden voornoemd ...

III.1.3. ELISJE TER MAATEN

Uittreksels Akten Burgerlijke Stand

OA 6 Scherpenzeel dd 17.3.1829
... op 16.3.1829, 's avonds 10u, in huis N 63, alhier, is overl. Roelof van Ginkel, 61j en 9 mnd, landbouwer, gehuwd met Elisje ter Maten, zn van wijlen Anthonie van Ginkel en van Grietje ..., beiden overl., binnen deze gemeente gewoond hebbende in het voornoemde huis.

OA 16 Scherpenzeel dd 10.5.1852
... op zondag 9.5.1852, 's morgens 8u, Elisje ter Maten, zonder beroep, geb. Leusden en won. alhier, wed. van wijlen Roelof van Ginkel, dr van wijlen Gerrit ter Maten en van wijlen Petronella Hannesen, in leven echtelieden, in de ouderdom van 91 jaar ten huize van Petronella van Zoest, wed. Wagensveld, binnen deze gemeente, is overl.
[Het is niet onwaarschijnlijk dat Elisje identiek is met de hier eerder genoemde 'broer' Elis die in 1761 wordt gedoopt. Bij haar overlijden op 91-jarige leeftijd (!) blijkt 1761 een mogelijk geboortejaar.]

Overige vermeldingen

Kinderen (1ste huw.)

[Elisje Ter Maate(n) en Willem van Soest worden steeds omschreven als "echtelieden, wonende in het dorp".]
 1. Gijsbert van Soest, geb./ged.(ned.herv.) Scherpenzeel 15/27.2.1785.
 2. Neeltje van Soest, geb./ged.(ned.herv.) Scherpenzeel 16/25.6.1786, tr. Scherpenzeel (HA 5) 23.2.1814 Hijmen van Droffelaar, geb. Woudenberg ca 1775, zn van Hendrik Steevens van Droffelaar en Marian Lubberts van de Kleinen Vliert.
 3. Johanna van Soest, geb./ged.(ned.herv.) Scherpenzeel 30.1/17.2.1788 (moeder getuige).
 4. Gerrit van Soest, geb./ged.(ned.herv.) Scherpenzeel 20/27.9.1789.
 5. Petronella van Soest, geb./ged.(ned.herv.) Scherpenzeel 11/29.7.1792 tr. Scherpenzeel (HA 1) 24.1.1823 Arris van Wagensveld, geb. Scherpenzeel ca 1784, zn van NN en Geertrui van Wagensveld.
 6. Willemijntje van Soest, geb./ged.(ned.herv.) Scherpenzeel 1/24.9.1797 (vader thans overleden).

Date of modification: 21-02-2004

Return to: Table of Contents.

For comments send email to: termaten@dse.nl